งานสัมมนาเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับครั้งล่าสุด ซึ่งจัดขึ้นที่มติชนนั้น ตรงกับ 1 เมษายน 2538 เวลาผ่านมาสิบปี หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไป ทีมงานนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านและเส้นทางเศรษฐี (เครือมติชน) มีแนวคิดว่าน่าจะจัดสัมมนาขึ้นอีกสักครั้งหนึ่ง จึงได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2548 ภายใต้ชื่อ "ไม้ดอกไม้ประดับไทย ก้าวไกลสู่สากล"

เนื้อหาสาระที่จะนำมาพูดคุยกัน เป็นเรื่องการผลิตและการตลาดไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการส่งออก

งานผลิตไม้ดอกไม้ประดับของบ้านเรานั้น เป็นสาขาอาชีพที่น่าสนใจไม่น้อย ทั้งนี้เพราะใช้พื้นที่ผลิตไม่มาก แต่ผลตอบแทนต่อหน่วยนั้นสูง จนอยู่ในขั้นสูงมาก

กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ กรมส่งเสริมการเกษตรให้ข้อมูลว่า ข้อมูลปีล่าสุด ไทยมีพื้นที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 58,000 ไร่ แบ่งเป็นกล้วยไม้ 19,500 ไร่ กุหลาบ 7,000 ไร่ ดาวเรือง 6,500 ไร่ มะลิ 5,500 ไร่ บัว 5,000 ไร่ เบญจมาศ 2,500 ไร่ ไม้ประดับ 7,000 ไร่ ไม้ตัดใบ 1,000 ไร่ หน้าวัว 120 ไร่ และอื่นๆ 4,250 ไร่

สำหรับการส่งออกนั้น กล้วยไม้ ส่งออกปีหนึ่งมูลค่า 2,100 ล้านบาท ไม้ประดับ 150 ล้านบาท ไม้หัวเมืองร้อน 25 ล้านบาท ไม้ตัดใบ 19 ล้านบาท

ดูจากตัวเลขแล้ว ชวนให้ศึกษาและติดตามไม่น้อย

งานในสาขาอาชีพไม้ดอกไม้ประดับ ได้รับความสนใจมากขึ้น ในปัจจุบัน ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่ มีการใช้ในประเทศ การส่งออกก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับ โดยที่ศักยภาพก็ยังมีอีกเหลือเฟือ

การนำเอาคนที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ในรูปการสัมมนา คงจะเกิดประโยชน์ต่อวงการไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง โดยผู้ที่สนใจ ไม่จำเป็นต้องเฉพาะผู้ส่งออก หรือผู้ผลิตเพื่อส่งออก เพราะรูปแบบเปิดกว้างอยู่แล้ว

ดังนั้น ผู้สนใจ เมื่ออ่านดูรายละเอียดแล้ว ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน และเก็บเกี่ยวสิ่งที่ตนเองสนใจได้ตามอัธยาศัย

มีของดีมาโชว์เพียบ
รูปแบบของการจัดงานนั้น มีการบรรยายและอภิปราย โดยผู้รู้แต่ละสาขา แต่ที่ขาดไม่ได้นั้น เจ้าของกิจการจะนำของดีที่ตนเองมีอยู่มาโชว์ เช่น ดร.เมธา นิธิสุนทร ผู้ผลิตไม้เป็นอุตสาหกรรม นำอะโกลนีมา "วาเลนไทน์" มาให้ชม

นายอุดม ฐิตวัฒนะกุล มีไม้ตัดใบแปลกๆ
กลุ่มของ นายประเสริฐ ลมพัด มีไม้ตระกูลของและเฮลิโคเนีย สำหรับนิทรรศการนั้น เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ขอแสดงฝีมืออย่างเต็มที่

พิธีเปิดเริ่ม 9 โมงเช้า มี นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด(มหาชน) เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน โดยที่ประธานในพิธีคือ นายธงชาติ รักษากุล อธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร ท่านอธิบดีจะบรรยายพิเศษ ว่าทางกรมส่งเสริมฯ มีแนวทางการส่งเสริมผลิตไม้ดอกไม้ประดับอย่างไร

ภาคเช้า ฟังแนวคิดและทิศทาง
ช่วงเช้า เราเริ่มต้นกันแต่เช้า โดยมี นายวีรชัย ศุกลพงศ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ และคอยดูแลเวลา

สำหรับวิทยากร เริ่มจาก นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์ จะมาบอกว่า ตอนนี้บ้านเรามีทำอะไรเท่าไหร่ ทำอยู่ที่ไหน มูลค่าการผลิตมีจำนวนเท่าใด ถือเป็นสถานการณ์ในประเทศล้วนๆ

ดร.เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ จะมาเล่าเรื่องราวไม้ดอกไม้ประดับต่างประเทศ อาทิ ไม้ยอดนิยม 10 อันดับ ของโลกมีอะไร รวมทั้งประเทศไหนเขาทำอะไรกัน

นายอภินันท์ บุณยรัตนพันธ์ ซึ่งเป็นผู้ส่งออกกล้วยไม้ทุกชนิด ลิ้นมังกรไทร ไม้ใบ และไม้อื่นๆ ยินดีจะบอกว่า เขาซื้อขายต้นไม้กับต่างประเทศอย่างไร

ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้รู้เรื่องปทุมาอะโกลนีมา รวมทั้งแนวทางการผลิตไม้อื่น จะแนะนำการผลิตยุคใหม่ โดยไม่ปิดบัง

ภาคบ่ายประสบการณ์ล้วนๆ
มื้อเที่ยง เรามีโต๊ะจีนให้ได้อิ่มอร่อยกัน
เพื่อป้องกันการง่วงเหงาหาวนอน จึงเรียนเชิญ อาจารย์ประทีป กุณาศล เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

ผู้มาเล่าเรื่องราวให้ฟังมีหลายๆ สาขา
นายประเสริฐ ลมพัด
มาบอกเล่าว่า รวมกลุ่มกัน 13 ครอบครัวผลิตไม้เมืองร้อนส่งนอก ทำกันอย่างไร

นายวรพันธ์ บำรุงไทยชัยชาญ เซียนปาล์มประดับรุ่นใหม่ มาไขข้อข้องใจว่าจะปลูกปาล์มอย่างไร จึงขายได้

นายอุดม ฐิตวัฒนะสกุล มาบอกเล่าเรื่องไม้ใบ ซึ่งปัจจุบันตัดใบไม้ขายอยู่ 20 ชนิด แต่ไม้ดีๆ นั้นมีอยู่ในครอบครองกว่า 200 ชนิด ผู้ที่จะเข้าสู่งวงการนี้ ต้องทำอย่างไร วันที่ 26 มีนาคม 2548 มีคำตอบ

ดร.เมธา นิธิสุนทร ปริญญาเอกทางฟิสิกส์ มีแนวทางที่ชัดเจนเป็นของตนเอง แต่ผู้สนใจสามารถเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติจริงท่านนี้ได้

นายปรีชา ธรรมชูเชาวรัตน์ เกษตรกรที่บางใหญ่ มาเล่าว่า ปลูกชวนชมในพื้นที่ 60 ไร่ ปลูกมาแล้ว 10 ปี ทำไมจึงขายได้ รวมทั้งงานใหม่ งานสะสมลั่นทม (ลีลาวดี)

เตรียมตัวให้พร้อม
มารับความรู้ มารับความเพลิดเพลิน
งานสัมมนาครั้งนี้ คล้ายกับเสวนาเกษตรสัญจร แต่แทนที่จะพาผู้สนใจตระเวนไปตามสวนต่างๆ ทางเราได้ยกสุดยอดของสวนและวิทยากรมาให้ความรู้ มาให้ประสบการณ์ กันในห้องแอร์

งานสัมมนามีข้อจำกัดเรื่องเวลา แต่ทางผู้จัดเตรียมเอกสารค่อนข้างละเอียด จากวิทยากรมาแจก

รวมทั้งหลังเลิกจากการอภิปราย ยังพอมีเวลาเหลืออยู่บ้างให้ซักถามอาจจะซักถามในห้อง และถามเป็นการส่วนตัว

เตรียมตัวให้พร้อม สำหรับผู้สนใจ

งานนี้รับรอง ได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งความเพลิดเพลินจากไม้ดอกไม้ประดับที่แปลกหูแปลกตา08.00-09.00 น. ลงทะเบียน พักรับประทานอาหารว่าง
09.00-09.30 น. พิธีเปิด
กล่าวรายงานการสัมมนา โดย นายสมหมาย ปาริจฉัตต์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด(มหาชน)
นายธงชาติ รักษากุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ
"แนวทางการส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับของกรมส่งเสริมการเกษตร"
09.30-12.30 น. อภิปราย "แนวทางการพัฒนาการผลิตและการตลาดไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการส่งออก"(2.30 ชั่วโมง) ดำเนินการอภิปรายโดย นายวีรชัย ศุกลพงศ์ อดีต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ กรมส่งเสริมการเกษตร
"สถานการณ์การผลิตการตลาดไม้ดอกไม้ประดับในประเทศไทย"
นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ กรมส่งเสริมการเกษตร
"สถานการณ์การผลิตและการตลาดไม้ดอกไม้ประดับในต่างประเทศ" ดร.เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ นักวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร "ผลิตไม้ดอกไม้ประดับอย่างไรจึงเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อ" ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "แนวทางการส่งออกไม้ประดับกล้วยไม้ต้น" นายอภินันท์ บุณยรัตนพันธ์ บริษัท เอส บี กรีน จำกัด
12.30-13.30 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง (โต๊ะจีน)
13.30-16.30 น. (3 ชั่วโมง) อภิปราย ประสบการณ์
การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการส่งออก

ผู้ดำเนินการอภิปราย อาจารย์ประทีป กุณาศล
กลุ่มไม้ดอกเมืองร้อน นายประเสริฐ ลมพัด
จากกาญจนบุรี ปาล์มประดับเพื่อการส่งออก นายวรพันธ์ บำรุงไทยชัยชาญ
ไม้ตัดใบ พื้นที่ 70 ไร่ นายอุดม ฐิตวัฒนะสกุล
ผู้ปลูกอะโกลนีมาในระดับอุตสาหกรรมดร.เมธา นิธิสุนทร
ผู้ปลูกชวนชมรายใหญ่ นายปรีชา ธรรมชูเชาวรัตน์

พิเศษสุด อภินันทนาการ สมาชิกนิตยสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน
ฟรี 3 เดือน (6 เล่ม)
ค่าลงทะเบียน ท่านละ 535 บาท
สมัครโดยการโทร.จอง พร้อมโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยประชานิเวศน์ 1 ชื่อบัญชี บริษัท มติชน จำกัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 737-2-13905-0 โอนแล้วส่งหลักฐานการโอนที่ โทรสาร (02) 954-3161 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.(02)580-0021 ต่อ 1306, 1307, 1308 และ1340 คุณโสภีพรรณ, คุณอนุวัฒน์, คุณญาฑิกานต์ และคุณวนิดา
หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม