‘ธนะศักดิ์’ ตรวจความคืบหน้าการสร้างพระเมรุมาศฯ เผยตัวอาคารหลักๆ แล้วเสร็จกว่า 40%

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24 มีนาคม ที่โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) พลเอกธนะศักดิ์ ฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และลงพื้นที่บริเวณสนามหลวงทิศใต้ เพื่อตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศฯ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าตามที่กรมศิลปากรรายงานดังนี้ พระเมรุมาศ งานโครงสร้างแล้วเสร็จ 45% ได้แก่ วางรากฐานแล้วเสร็จ ตั้งเสาบุษบกประธานและบุษบกช่างทั้ง 4 องค์ แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกอบเสาบุษบกหอเปลื้องที่โรงงานเพื่อนำมาติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้าง ภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ พระที่นั่งทรงธรรม งานโครงสร้างแล้วเสร็จ 45% ได้แก่ การวางรากฐานทั้งหมดแล้วเสร็จ ขึ้นโครงเสาอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการขึ้นโครงจั่วหลังคา และหลังคาปะรำ ปูพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ภายในอาคาร และเริ่มติดตั้งงานใต้ระบบพื้น ศาลาลูกขุน 1 งานโครงสร้างคืบหน้าประมาณ 60% วางรากฐานอาคารและขึ้นโครงเสา – พื้น – อาคาร – หลังแล้วเสร็จ […]

สมเด็จพระเทพฯรับสั่ง ความสุขของการเป็นผู้ให้

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล สภากาชาดไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมวิชาการเพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง “ตามรอยพ่อ…สานต่อ รวมพลัง นำ-สร้าง โรงพยาบาลแห่งความสุข” ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย การนี้ ทรงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความสุขของการเป็นผู้ให้” แก่เหล่าพยาบาลด้วย พระองค์ทรงเน้นย้ำว่า พยาบาลเปรียบเสมือนเป็นผู้ให้ ในยุคนี้ทั่วโลกขาดแคลนพยาบาล บทบาทก็เปลี่ยนไป พยาบาลที่ดีควรมีลักษณะช่างสังเกต ทั้งคนไข้และญาติของคนไข้ เพื่อช่วยเหลือเข้าถึงการรักษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ในบางครั้งเหตุการณ์เฉพาะหน้าต่างๆ อาจไม่เป็นไปตามตำราที่ได้ศึกษา ก็ต้องปรับใช้เพื่อรักษาคนไข้ให้ดีที่สุด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งถึงการทำหน้าที่ของพยาบาลในสถานการณ์ต่างๆ 4 ประการ ได้แก่ 1.การทำงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ควรจะต้องศึกษาตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดเหตุต่างๆ ว่าควรทำเช่นไร และให้คำแนะนำเรื่องอนามัยกับประชาชน ต่อจากนั้นต้องเตรียมของที่จะใช้ในการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ อาหารถูกสุขอนามัย รักษาความสะอาด ตรวจดูคนไข้ไม่ให้เป็นโรคติดต่อ ก่อนจะฟื้นฟูให้ดีดังเดิม 2.การบริการในโรงพยาบาล ต้องมีประสิทธิภาพให้ประชาชนเข้าถึงสุขอนามัยที่ดี 3.การจัดการศึกษาวิชาพยาบาล สอนให้มีประสิทธิภาพทั้งความรู้ดี จิตใจเข้มแข็ง และตั้งใจทำงาน 4.เมื่อพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทำงานได้ดีแล้ว ชุมชนโดยรอบก็มีความสุขมีสุขภาพดีไปด้วย และสิ่งทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้บุคลากรต้องมีความสุขด้วย นอกจากนี้ พระองค์ทรงรับสั่งถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชว่า […]

“พระองค์เจ้า อทิตยาทรกิติคุณ” ทรงประกอบพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพ ในหลวง ร.9

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 21 มีนาคม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งยัง พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 2 ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังที่ประดิษฐานพระโกศพระบรมศพ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ เสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ ประทับพระเก้าอี้ บรรพชิตอนัมนิกาย 25 รูป สวดพระพุทธมนต์ เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพาน บรรพชิตอนัมนิกาย 25 รูป นำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เชิญเครื่องทองน้อยและธงพุ่มลงทางบันไดด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จตามลงมาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ประทับพระเก้าอี้ ณ ทิมคดตะวันออก บรรพชิตอนัมนิกาย 25 รูปสวดพระพุทธมนต์ จบ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เพื่อบูชาเทพรักษาสะพาน (ที่หัวสะพาน) ทรงรับกระดาษเงิน กระดาษทอง แล้วประทานให้เจ้าหน้าที่นำไปเผา ทรงจุดธูปเทียนบูชาเจ้าคลัง บรรพชิตอนัมนิกาย 25 […]

‘น้องก้าน’ มัคคุเทศก์ที่เคยถวายงาน ‘พระเทพฯ’ ได้ ‘บ้านใหม่’ สัญญาจะเป็นเด็กดี

  นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมด้วยนางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ทำพิธีมอบบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัว นางมาลัย  ดอกไม้ ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากจน ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหาของสังคม การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ที่บ้านเลขที่ 170 หมู่ 6 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา สำหรับ นางมาลัย  ดอกไม้ อายุ 49 ปี สามีเสียชีวิตแล้ว มีบุตร 3 คน อาศัยอยู่กับมารดาและลูก รวม 4 คน ฐานะยากจน อาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป โดยลูกสาวคือ น้องก้าน ด.ญ.วิชุดา ปิ่นสุข นักเรียนชั้นป.1 มัคคุเทศก์น้อย ซึ่งครั้งหนึ่งน้องก้านได้มีโอกาสถวายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย ตำบลคำโพน […]

เผย ‘ภาพชุด 3 มิติ-แอนิเมชั่น’พระเมรุมาศสุดอลังการ ถวายรายงานสมเด็จพระเทพฯ (คลิป)

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการออกแบบและจัดสร้างพระเมรุมาศ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม นายวิบูลย์ ถนัดกิจ นายช่างเขียนแบบกลุ่มเขียนแบบ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เปิดเผยว่า ได้ทำภาพ 3 มิติพระเมรุมาศและอาคารประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย พระเมรุมาศ พระที่นั่งทรงธรรม ศาลาลูกขุนแบบที่ 1 จำนวน 4 หลัง ศาลาลูกขุนแบบที่ 2 จำนวน 2 หลัง และศาลาลูกขุนแบบที่ 3 จำนวน 5 หลัง ทับเกษตร จำนวน 4 หลัง และทิม จำนวน 4 หลัง โดยนำภาพดังกล่าวมาจัดทำเป็นภาพแอนิเมชั่นเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายรายงานแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ผ่านมากรมศิลปากรได้ทูลเกล้าฯ รายงานถึงความคืบหน้าในรูปแบบแอนิเมชั่นไปครั้งหนึ่งแล้ว ครั้งนี้ได้ปรับข้อมูลให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายรายงานในครั้งต่อไป  

อาสาสมัครสาธารณสุขถวายสัจจะ’1อสม.1ความดี’ เพื่อสุขภาพของชาวไทยทั่วแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่สวนสันติชัยปราการ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กทม. นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ( สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สบส. เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ อสม.ดีเด่น ประจำปี 2560 และตัวแทน อสม.ทั่วประเทศรวมกว่า 1,700 คน ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี 2560 โดยยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที จากนั้นประธานชมรม อสม.แห่งประเทศไทยนำ อสม.กล่าวปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีของพลังจิตอาสาทำดีเพื่อแผ่นดิน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงมาร์ช อสม. โดย อสม.ทุกคนได้ร่วมลงนามใต้พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขนาด 29.7×42 เซนติเมตร ถวายสัจจะความดีเพื่อสุขภาพดีของชาวไทยทั่วแผ่นดิน ในกิจกรรม “1 อสม. 1 สัจจะความดี” และอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ไปประดับไว้ที่บ้านเพื่อเป็นขวัญกำลังใจมุ่งปฏิบัติการสร้างสุขภาพตนเอง และชุมชนให้แข็งแรง จากนั้น อสม.ได้เดินทางเข้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท […]

สุดตระการตา! พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ ทรงเผยโฉมแฟชั่นสปริง-ซัมเมอร์ 2017 (ชมภาพชุด-คลิป)

เมื่อเวลา 20.05 น. วันที่ 15 มีนาคม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเผยโฉมคอลเลคชั่นทรงออกแบบ สปริง-ซัมเมอร์ 2017 ภายใต้แบรนด์ SIRIVANNAVARI และ S’HOMME ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ โดยมีเหล่าไทยดีไซเนอร์ และบุคคลผู้มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงแฟชั่น เข้าร่วมงาน ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าพารากอน สำหรับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าทรงออกแบบประกอบด้วยจำนวนเสื้อผ้าทั้งสิ้น 54 ลุค แบ่งเป็นเสื้อผ้าสุภาพสตรี 48 ลุค และเสื้อผ้าสุภาพบุรุษ 6 ลุค มีความโดดเด่นที่หลากหลาย พร้อมกันนี้ยังได้ทรงออกแบบลายกราฟิคฝีพระหัตถ์ด้วย โดยทรงมีแรงบันดาลพระทัยจากเรื่องราวแห่งความรักของชายหญิงคู่หนึ่งจากการเดินทางในท้องทะเลอันไกลโพ้นราวเทพนิยาย ที่เปี่ยมด้วยความโรแมนติก และความโศกเศร้าภายใต้ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ ซึ่งโอบล้อมไป ด้วยประกายแห่งแสงจันทร์ และดวงดาวที่พร่างพราย รวมทั้งเส้นขอบฟ้าที่ไม่รู้จบ อันเป็นบทพระนิพนธ์ในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เป็นแรงบันดาลพระทัยหลักในการทรงงานออกแบบคอลเลคชั่นประจำฤดูกาลสปริง/ซัมเมอร์ 2017 นอกจากพระปรีชาสามารถในด้านแฟชั่นแล้ว ในปีนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ยังได้แสดงพระอัจฉริยะภาพด้านดนตรี โดยทรงนิพนธ์บทเพลงสำหรับคอลเลคชั่นนี้ […]