พระมหากษัตริย์ยอด’กตัญญู’

พระมหากษัตริย์ยอด’กตัญญู’เทิดพระเกียรติ์ ร.9 แม้จะเป็นกษัตริย์ขัตติยา อยู่สูงส่งฐานาบรรดาศักดิ์ แต่ทูนแม่ไว้เหนือเกล้าเฝ้าอารักษ์ ศรัทธาภักดิ์จักครองอยู่คู่ชีวิน บทกลอนบทหนึ่งในหนังสือ “พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู” ที่กล่าวถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามของ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” ที่แม้จะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ แต่ในฐานะที่ทรงเป็น “ลูก” ก็ทรงมีความกตัญญูกตเวทีต่อ “แม่” อย่างหาที่เปรียบมิได้ ในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานมูลนิธิ ทรงมีรับสั่งให้จัดพิมพ์หนังสือพระมหากษัตริย์ยอดกตัญญูเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมทั้งเพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้นำไปเป็นแบบอย่างในการทำหน้าที่ของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขที่แท้และยั่งยืนมาสู่ตนเอง และครอบครัวอันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการพัฒนาประเทศชาติสืบไป ภายในหนังสือนอกจาก “พระบรมฉายาลักษณ์” ระหว่าง “แม่-ลูก” ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันอันลึกซึ้งแล้ว ยังได้รวบรวมเรื่องราวความกตัญญูกตเวทีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงปฏิบัติต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า โดย พ.อ.(พิเศษ) ทองคำ ศรีโยธิน อดีตหัวหน้าอนุศาสนาจารย์แห่งกองทัพบกราชอาณาจักรไทย ได้บรรยายไว้ได้อย่างซาบซึ้งกินใจ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ ลูกๆ ทุกคน ก็รู้กันแล้วว่า ความหวังของแม่ที่มีต่อลูกมี 3 หวังคือ ยามแก่เฒ่า หวังเจ้า เฝ้ารับใช้ ยามป่วยไข้ […]

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

เวลา 21.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระพิธีธรรม 8 รูป จากวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารและวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้ากราบสักการะพระบรมศพ ขณะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฯ ด้วย

“สมเด็จพระเทพฯ” พระราชทานน้ำสงกรานต์แก่พระอาจารย์ ภาษาบาลีและสันสกฤต

เมื่อวันที่ 13 เมษายน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในการพระราชทานน้ำสงกรานต์แก่พระอาจารย์อาวุโสที่เคยถวายพระอักษรภาษาบาลีและสันสกฤต  และทรงร่วมงานพิธีทำบุญถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลแก่พระอาจารย์ของชมรมบาลี-สันสกฤตผู้เคยถวายความรู้แก่ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของชมรมฯ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน  การนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ คณะอาจารย์ บุคลากรทูลเกล้าฯ ถวายน้ำสงกรานต์อีกด้วย  

บันทึกภาพประวัติศาสตร์ “พระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวงร.9” ใหญ่ที่สุดในโลก

มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นำเหล่าศิลปิน Street Art ได้แก่ Mue Bon, Kanaet กิตตินนโท, TK31, ABI เปิดตัวภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างสรรค์โดยใช้เทคนิค Wheat Pasting หรือ Put Up หนึ่งในโครงการ “น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน” ซึ่งมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะองค์อัครศิลปินและพระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์อุปถัมภ์ งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย โดยภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีขนาด 34 คูณ 25 เมตร หรือขนาด 850 ตารางเมตร สูงราวตึกแถว 12 ชั้น ใช้เทคนิคที่เรียกว่า Wheat Pasting หรือ Put Up คือการแปะโปสเตอร์โดยใช้กระดาษและกาวลาเท็กซ์ซึ่งเป็นเทคนิคที่ศิลปิน Street Art นิยมใช้โดยใช้เวลาในการดำเนินงานทั้งหมด 17 วัน คือในช่วงการลงสี 5 วัน […]

ร.10 ส่งพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัยไปยังปธน.อียิปต์ กรณีเหตุระเบิดในเมืองตอนตอ-อะเล็กซานเดรีย

เมื่อวันที่ 11 เมษายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ กรณีเกิดเหตุลอบวางระเบิด ที่โบสถ์ในเมืองตอนตอ และเมืองอะเล็กซานเดรีย สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560 ดังนี้ ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ กรุงไคโร ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวการวางระเบิดสังหารที่โบสถ์ในเมืองตอนตอ และเมืองอะเล็กซานเดรีย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่าน และประชาชนชาวอียิปต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ประสบความสูญเสียจากเหตุการณ์เศร้าสลดใจครั้งนี้ (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พสกนิกรร่วมอุดหนุน ‘ไดอารี่ฝีพระหัตถ์’ ทำบุญช่วยสร้างอาคารนวมินทรบพิตรฯ

เมื่อวันที่ 11 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการจำหน่ายไดอารี่ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่บริเวณประตูสรีสุนทร ในพระบรมมหาราชวัง ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันนี้ประชาชนต่างให้ความสนใจซื้อไดอารี่ฯ อย่างต่อเนื่องทั้งที่บริเวณเต๊นท์อาหารพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ตั้งอยู่บริเวณประตูสรีสุนทร รวมถึงติดต่อขอซื้อทางโทรศัพท์ เนื่องจากต้องการทำบุญช่วยสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช นายทนงศักดิ์ ชื่นบาน อายุ 50 ปี ทนายความที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลร่วมกับบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายปัทมา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เผยว่า ได้เข้ามากราบสักการะพระบรมศพเป็นครั้งแรก รู้สึกประทับใจและตื้นตันมาก ตนยึดคำสอนของในหลวง ร.9 ในการใช้ชีวิตตลอดมา ทั้งการทำงาน ความพอเพียง เพื่ออนาคตข้างหน้า และเมื่อทำงานเป็นทนายความก็ยึดหลักความซื่อสัตย์ ใช้ข้อเท็จจริง ตรงไปตรงมา ไม่พูดปดเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนสูงขึ้น เน้นความเรียบง่าย พอเพียง “หลังจากทราบข่าวว่ามีการจำหน่ายไดอารี่จากข่าวต่างๆ จึงตั้งใจจะซื้อไดอารี่เพื่อนำไปฝากผู้อื่นที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามากราบสักการะพระบรมศพ ทั้งยังได้ทำบุญช่วยสร้างโรงพยาบาล ตั้งใจจะนำเอาไดอารี่นี้มอบเป็นของขวัญให้กับผู้อื่นต่อไป เป็นการทำบุญ 2 ต่อ ซึ่งเรามีโอกาสก็ได้ส่งต่อให้กับผู้อื่น เหมือนกับที่ในหลวงร.9 ได้ทรงสอนไว้” นายทนงศักดิ์กล่าว ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลได้ ในราคาเล่มละ 199 บาท ซึ่งวางจำหน่ายที่จุดพระราชทานอาหาร […]

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยใต้ 40 ล้านบาท

เมื่อเวลา 18.11 น. วันที่ 10 เมษายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เฝ้าฯ รับพระราชทานเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จำนวน 40 ล้านบาท โดยเงินจำนวนดังกล่าวเป็นรายได้จากการจำหน่ายบัตรอวยพรและไดอารีภาพวาดฝีพระหัตถ์ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ พร้อมคำอำนวยพร และหลักปรัชญาการปฏิบัติตนให้เกิดความสุข เชิญไปลงพิมพ์เป็นบัตรอวยพร จำนวน 4 แบบ ราคาชุดละ 90 บาท และไดอารี ราคาเล่มละ 199 บาท วางจำหน่ายที่พระบรมมหาราชวัง ร้านโกลเด้น เพลซ ร้านค้าสวัสดิการข้าราชบริพารในพระองค์ 904 ร้านจักรยานสุขสำราญ ถนนสุโขทัย และร้านนายอินทร์ เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ เนื่องจากในช่วงเดือนธันวาคม 2559 – มกราคม 2560 ภาคใต้ของไทยประสบอุทกภัยอย่างหนักในหลายพื้นที่ […]