นักวิชาซัดทำลายระบบผลิตครู จวก′หมอธี′ใช้ก.ค.ศ.เป็น ′ตรายาง′ คุรุสภาเป็นทางผ่านรับแม่พิมพ์ไร้ตั๋ว

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม นายอดิศร เนาวนนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)นครราชสีมา อดีตประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)นครราชสีมา เขต 7 กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.)มีมติให้ผู้สมัครสอบเข้ารับราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยสพฐ.ได้ซักซ้อมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพป.)ทั่วประเทศว่า กรณีที่ผู้สมัครสอบที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสอบได้ ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)จัดส่งรายชื่อไปยังสพฐ.เพื่อประสานยังคุรุสภาให้ออกหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แล้วบรรจุเป็นครูผู้ช่วย และภายใน 2 ปี คนกลุ่มนี้ต้องพัฒนาตนเองโดยการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) เพื่อให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามเงื่อนไขของคุรุสภา ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ได้ทำลายระบบการผลิตครู คุรุสภา และ ก.ค.ศ.ไปเรียบร้อยแล้ว ตนเข้าใจแนวคิดที่รัฐมนตรีว่าการศธ. อยากเปิดโอกาสให้ได้คนเก่งเข้ามาเป็นครูตามความเชื่อที่ว่าครูเก่ง นักเรียนจะเก่งตาม แต่ความเป็นจริงคนเก่งที่จะทำให้นักเรียนเก่งได้นั้น ไม่ใช่เก่งด้านเนื้อหาวิชาการอย่างเดียว แต่ต้องเก่งด้านจิตวิทยาการเรียนการสอน หลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ และการวัดผลและประเมินผลด้วย และที่สำคัญคือจิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะคุณลักษณะเหล่านี้มาก่อนการเป็นครูและระหว่างการเป็นครู ศธ.เคยรับครูโครงการครูคืนถิ่นรุ่นที่ 1 โดยไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พบปัญหาทั้งการบริหารจัดการงบประมาณที่ สพฐ.ไม่ได้เตรียมการอะไรรองรับเลย และปัญหาด้านการไม่รู้และไม่เข้าใจหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การควบคุมชั้นเรียน ของครูที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จนโครงการดังกล่าวในรุ่นที่ 2 […]

เผยความคืบหน้างานประติมากรรม ′มหาเทพ-สัตว์มงคล-เทวดา-ท้าวจตุโลกบาล′

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม นายประสพสุข รัตน์ใหม่ หัวหน้ากลุ่มประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เปิดเผยถึงความคืบหน้างานประติมากรรมประดับพระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ว่า ขณะนี้งานประติมากรรมเฉพาะที่สำนักช่างสิบหมู่รับผิดชอบคืบหน้าไปมาก โดยในส่วนของมหาเทพ ได้แก่ พระพรหม ช่างกำลังเพ้นท์สีอยู่ที่โรงขยายแบบที่สนามหลวง ส่วนพระนารายณ์(พระวิษณุ) ปั้นต้นแบบและปรับรายละเอียดเสร็จแล้ว จากนี้จะเริ่มทำพิมพ์ยางในวันที่ 24 มีนาคมนี้ พิมพ์ยางจะแบ่งเป็น 2 ซีก จากนั้นจะเคลื่อนย้ายพิมพ์ยางไปยังโรงขยายแบบที่สนามหลวง เพื่อหล่อด้วยไฟเบอร์กลาส ปรับแต่ง นำไฟเบอร์กลาสทั้ง 2 ซีกมาประกอบกันให้เป็นรูปร่างเดิม ปรับแต่งอีกรอบ แล้วส่งต่อให้ช่างจิตรกรรมเพ้นท์สีให้สวยงาม ส่วนพระอินทร์ ปั้นเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการใส่ฉลองพระองค์และเครื่องประดับตกแต่งโดยรวม เช่นเดียวกับพระศิวะ อยู่ระหว่างการใส่ฉลองพระองค์และเครื่องประดับตกแต่งโดยรวมเช่นกัน จากนั้นนำไปสู่การพิมพ์ยาง หล่อด้วยไฟเบอร์กลาส นำมาประกอบและเพ้นท์สีตามขั้นตอนต่อไป นายประสพสุข กล่าวต่อว่า สำหรับประติมากรรมที่เป็นสัตว์มงคลประจำทิศอยู่ชั้นที่ 1 ได้แก่ ช้าง ม้า พระโค และสิงห์นั้น ในส่วนของช้าง หลังจากปั้นดินเหนียวต้นแบบ พิมพ์ต้นแบบด้วยปูนปลาสเตอร์แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนพิมพ์ยาง จากนั้นจะเคลื่อนย้ายไปยังโรงขยายแบบที่สนามหลวงเพื่อหล่อด้วยไฟเบอร์กลาส […]

ผอ.พศ.ฉุน สั่งฝ่ายกฎหมายแจ้งหมิ่นประมาทมือแพร่คลิปคุยโทรศัพท์พระพุทธะอิสระ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค โดยคลิปวิดีโอดังกล่าว เป็นภาพพระพุทธะอิสระเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย จ.นครปฐม กำลังโทรศัพท์พูดคุยกับ พ.ต.ท.พงศ์พร ซึ่งพระพุทธะอิสระได้สอบถามถึงความคืบหน้าการดำเนินการทางกฎหมายกรณีวัดพระธรรมกาย เพื่อขอให้ใช้อำนาจตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24ว่า ด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ พิจารณาในการแต่งตั้งพระจากวัดอื่นมาเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เพื่อความสะดวกในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องต่างๆ ซึ่งทางพระพุทธะอิสระก็ได้แนะนำเพิ่มเติมว่า สิ่งที่พศ.ทำถูกแล้วและอยากให้มีการแจ้งเจ้าคณะจ.ปทุมธานี ด้วยว่า ขอให้ใช้อำนาจตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อบริหารงานวัดพระธรรมกายในช่วงที่กำลังมีการดำเนินคดีต่างๆ เมื่อสิ้นสุดคดีแล้ว จึงค่อยมีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสต่อไป ว่าตนได้เซ็นมอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายของพศ.แจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดทำคลิปและเผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตามส่วนตัวเป็นคนที่รับโทรศัพท์ทุกสายที่ติดต่อมา เพื่อให้ข้อมูลการดำเนินการของพศ.เป็นไปอย่างถูกต้อง ซึ่งสิ่งที่พูดกับพระพุทธะอิสระทางโทรศัพท์ เป็นเรื่องเดียวกับที่ตนไห้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทุกฉบับ ไม่ใช่สิ่งที่เป็นความลับในการดำเนินการ ดังนั้นการที่มีกลุ่มผู้เกี่ยวข้องนำคลิปการสนทนาดังกล่าวไปเผยแพร่ทางโซเชียลในลักษณะที่ทำให้ตนถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ถือเป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพราะมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าวไปทั่วโลก “ปกติผมเป็นคนที่รับโทรศัพท์ทุกสายเพื่อให้ข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับกรณีวัดพระธรรมกายของพศ. เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในขณะที่สนทนาก็ไม่ทราบว่า มีการอัดคลิป ซึ่งเมื่อมีการเผยแพร่ ถือเป็นการหมิ่นประมาท ผมจึงดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป “พ.ต.ท.พงศ์พรกล่าว

‘หมอธี’ ปัดป่าวขัดแย้งผู้แทนครู หลัง คสช.ใช้ ม.44 สั่งโละที่นั่งในบอร์ด ก.ค.ศ.

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 16/2560 เรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยคำสั่งดังกล่าวมีสาระสำคัญเพื่อการจัดระบบการศึกษาของชาติให้มีมาตรฐานทั้งในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน และในด้านบุคลากรให้เหมาะสม เพื่อให้การปฏิรูประบบการศึกษาเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ผ่านประชามติ ที่รอการประกาศใช้ จำเป็นต้องปรับปรุงองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูฯ รวมทั้ง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่น ที่จะสนับสนุนการบริหารงานด้านบุคคลให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายชัยพฤกษ์กล่าวต่อว่า การปรับปรุงองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลฯ มี 2 ส่วน คือ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญ โดยในส่วนของคณะกรรมการ ก.ค.ศ.นั้น จะทำหน้าที่เชิงนโยบายมากขึ้น ในหลักการเดียวกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการจากเดิม 31 คน เหลือ 15 คน ผู้ทรงคุณวุฒิจาก 9 คน เหลือ 3 คนในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล […]

งานวิจัยชี้บัณฑิตจบ ป.ตรี ปี’59 ตกงานเฉียดเกือบ 1.8 แสนคน เหตุตลาดต้องการแรงงาน ‘ปวช.-ปวส.-ม.6’

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม นายเกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) กล่าวในการนำเสนอผลวิจัย “การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพแก่เยาวชน” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยธุรกิจบันฑิตย์ ว่า ข้อมูลจากการวิจัยสถานการณ์ตลาดแรงงานในกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม พบว่า ตลาดแรงงานไทยในวันนี้ต้องการแรงงานในสายวิชาชีพที่จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ม.6 ที่มีทักษะอาชีพพอที่จะไปทำงานได้ ซึ่งแรงงานกลุ่มนี้จะเป็นกำลังในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ยุค 4.0 โดยข้อมูล Human Capital Report 2016 พบว่า สัดส่วนแรงงานฝีมือของประเทศสวีเดน เยอรมณี สิงค์โปร์ และฟินแลนด์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 48 ส่วนไทยมีเพียงร้อยละ 14.4 ถือว่าแตกต่างค่อนข้างมาก “โครงสร้างแรงงานที่จะช่วยให้ไทยก้าวไปสู่ยุค 4.0 ได้ คือต้องมีแรงงานฝีมือเพิ่มขึ้น 40-50% แต่ปัจจุบันมีเพียง 20% ขณะที่ผู้เรียนจบปริญญาตรีในปี 2559 ว่างงานถึง […]

‘หมอธี’สั่งสสวท.ออกข้อโอเน็ตวิชาสอบวิทย์-คณิตแทนสทศ.

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)เกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ตในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยให้นโยบายว่าทั้ง 3 หน่วยงานต้องทำงานประสานกัน เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงไม่ใช่ต่างคนต่างทำอย่างที่ผ่านมา โดยต่อไป สสวท.จะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดในการออกข้อสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ร่วมกับสพฐ.และสสวท.จะเป็นผู้ออกข้อสอบจากนี้ สพฐ.และ สสวท.ต้องไปวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่มีอยู่ว่าตัวชี้วัดใดเป็นพื้นฐานที่จำเป็นต้องมีและตัวชี้วัดใดเหมาะกับเด็กที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความเป็นห่วงเรื่องคะแนนโอเน็ตในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ด้วย เนื่องจากผลคะแนนที่ประกาศออกมาเมื่อเร็วๆ นี้ พบว่า มี 2 วิชาที่เพิ่มขึ้น คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่คะแนนก็ยังเพิ่มไม่มากนัก ซึ่งผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้ คือ ความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นอย่างหนักเรามีข้อมูลจาก สทศ.ครบหมดแล้วว่า โรงเรียนใดเป็นพื้นที่สีแดงที่ต้องรับการเยียวยาด่วน วิธีแก้จะไม่ใช่วิธีแบบปูพรม แต่จะต้องมีการลงไปวิเคราะห์หาสาเหตุของโรงเรียนที่มีคะแนนต่ำ ปีนี้ต้องเอาข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆ ไม่ใช่พูดแต่ปากว่าเอาข้อมูล ” รัฐมนตรีว่าการศธ.กล่าว นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า สสวท.จะต้องไปกำหนดว่าออกอะไร […]

มรภ.บุรีรัมย์ วุ่นอีก จ่อฟ้องสภาเพิ่มหลังตั้งผู้เกษียณนั่ง ‘รักษาการอธิการฯ’ เปิดรายชื่อผู้เกษียณฯ นั่งเก้าอี้อธิการฯ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม นายรัฐกรณ์ คิดการ ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย(ทปสท.) กล่าวถึงกรณีที่นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ปฏิเสธว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) วันที่ 14 มีนาคม ไม่มีการเสนอเรื่องนี้ในที่ประชุม แต่มีคนเข้าหานายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้แก้ไขปัญหานั้น ก็ไม่เป็นไร เมื่อรัฐมนตรีว่าการศธ.ว่าอย่างนั้น ก็ตามนั้น อย่างไรก็ตามในส่วนของตน ก็จะรอศาลปกครองสูงสุดชี้ขาด ซึ่งถ้าหากศาลปกครองสูงสุดชี้ขาดในกรณีของมรภ.บุรีรัมย์อย่างไร ตนก็น้อมรับ เพราะอยากให้ชัดเจน ไม่คลุมเครือในแง่กฎหมาย เนื่องจากตอนนี้ปัญหาในบางมหาวิทยาลัยได้ลุกลามไปยังระดับคณบดีแล้ว อาทิ ที่มรภ.เชียงใหม่ มีการฟ้องร้องกรณีแต่งตั้งคณบดีจากผู้เกษียณด้วย และล่าสุดในส่วนของมรภ.บุรีรัมย์หลังจากที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้ทุเลาบังคับคดีในมติแต่งตั้งนางมาลิณี จุโฑปะมา อายุ 64 ปี เป็นอธิการบดี ด้วยเหตุผลว่าการแต่งตั้งจากผู้เกษียณฯ ขัดกับ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษานั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่าที่ประชุมสภามรภ.บุรีรัมย์ ได้มีมติแต่งตั้งนางมาลิณี เป็นรักษาการอธิการบดีซึ่งขัดกฎหมาย เนื่องจากตำแหน่งอธิการบดีและรักษาการอธิการบดี กฎหมายกำหนดคุณสมบัติเหมือนกันว่าต้องไม่เกษียณ ฉะนั้นทางนายปัญญา เจริญพจน์ ผู้สมัครอธิการบดีมรภ.บุรีรัมย์ จึงกำลังจะฟ้องร้องสภาเพิ่มเติมในประเด็นการตั้งนางมาลิณี เป็นรักษาการอธิการบดี และตนทราบว่าทางทนายความของนายปัญญา แนะนำให้ฟ้องสภาฯ ต่อศาลอาญา มาตรา 157 […]

พศ.จี้เจ้าคณะปทุมฯตั้งเจ้าวัด’ธรรมกาย’

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ได้ส่งหนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีขอให้แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายตัวจริง เพื่อดูแลวัดพระธรรมกายแทนพระวิเทศภาวนาจารย์ รักษาการแทนเจ้าอาวาส โดยขอให้คัดเลือกพระจากวัดอื่นที่ไม่ใช่วัดพระธรรมกายมาเป็นเจ้าอาวาส เพื่อไม่ให้เกิดข้อครหากรณีที่มีการสอบสวนติดตามพระธัมมชโย

อัญเชิญ24โครงการราชดำริ วาดลงฉากบังเพลิง แจง46โครงการบนผนังพระที่นั่งทรงธรรม3ด้าน

@ ฉากบังเพลิงปางนารายณ์อวตาร นายมณเฑียร ชูเสือหึง จิตรกรเชี่ยวชาญ สํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำฉากบังเพลิงประกอบพระเมรุมาศใช้สำหรับกั้นลมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ว่า รายละเอียดเรื่องราวจิตรกรรมและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปรากฏอยู่บนด้านหน้าของฉากบังเพลิงทั้ง 4 ด้านนั้น ประกอบด้วยนารายณ์อวตาร 8 ปาง โดยในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงประทับอยู่ในพระเมรุมาศทรงบุษบก 9 ยอด คือนารายณ์ปางที่ 9 และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รวม 24 โครงการ แยกตามหมวด ดิน น้ำ ลม ไฟ ดังนี้ ด้านทิศเหนือ หมวดน้ำ ช่องด้านบน แสดงเรื่องราวนารายณ์อวตาร ฉบับพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 6 ในปางที่ 1 มัสยาอวตาร ทรงอวตารเป็นปลากรายทอง ช่องกลางด้านขวาบน ปางที่ 2 กูรมาวตาร ทรงอวตารเป็นเต่า ช่องกลางด้านซ้ายบน ขนาบซ้ายขวานารายณ์ด้วยกลุ่มเทวดาลงมาแสดงความสักการะแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 […]

นายกฯใช้ม.44 โละผู้แทนครูพ้นบอร์ดก.ค.ศ.-มอบอำนาจจัดสอบบรรจุครู ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2560 เรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีใจความสรุปว่า โดยที่ในการจัดระบบการศึกษาของชาติให้มีมาตรฐานทั้งในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน และในด้านบุคลากรให้เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงนั้น จำเป็นต้องมีองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลที่มีคุณภาพซึ่งสามารถผลักดันและพัฒนาระบบการศึกษาของชาติไปสู่การปฏิรูประบบการศึกษาตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ผ่านประชามติ ได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางไว้ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นที่จะสนับสนุนการบริหารงานด้านบุคคลให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเตรียมการและรองรับการปฏิรูปการศึกษาอันเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการปฏิรูปประเทศที่จะมีการดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบในระยะเวลาอันใกล้นี้ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 สั่งการให้บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการใน ก.ค.ศ. ตามมาตรา 7 (4) ซึ่งหมายถึงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน และ (4) ผู้แทนครู แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2557 ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับพ้นจากตำแหน่งกรรมการใน ก.ค.ศ. นอกจากนี้ยังกำหนดให้คณะกรรมการ ก.ค.ศ. ประกอบด้วย 1.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ, 2.กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเลขาธิการคุรุสภา […]