โชว์น่าทึ่งกับการแสดง "วาดภาพบนพื้นทราย" ในรายการ "ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์"

 
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554   เวลา  17:45:07

มติชนออนไลน์
โชว์น่าทึ่งกับการแสดง "วาดภาพบนพื้นทราย" ในรายการ "ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์"