‘ยิ่งลักษณ์-นิวัฒน์ธำรง’ถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล อดีตรองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางไปเข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทั้งนี้น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้กล่าวคำถวายธูปเทียนแพ พานดอกไม้ ผ้าไตร และเครื่องไทยธรรมแก่สมเด็จพระสังฆราช ในนามอดีตนายกรัฐมนตรี 3 ท่าน ประกอบด้วย นายทักษิณ ชินวัตร และ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และตนเอง อย่างไรก็ตามโอกาสนี้สมเด็จพระสังฆราชได้ประทานเหรียญตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ พร้อมด้วยหนังสือพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า และสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิธฯแก่น.ส.ยิ่งลักษณ์ด้วย

‘กรธ.’ยันไม่ขัดแย้งสนช.ออกกม.ลูก

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) กล่าวว่า เชื่อว่าการให้เข้าให้ความเห็นในเรื่องกฏหมายลูกของกกต.ต่อสนช.จะไม่สร้างความสับสน เพราะเมื่อร่างรัฐธรรมนูญยังไม่บังคับใช้ จึงยังเป็นเพียงกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ก่อนยกร่างตามเงื่อนไขที่ร่างรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ซึ่งที่ผ่านมาสนช.ได้เชิญ กรธ.ไปให้ความเห็นต่อคณะทำงานของสนช.โดยเนื้อหาของกฎหมายลูกที่กรธ.ส่งฉบับร่างเบื้องต้นให้สนช.ศึกษาก็ยังไม่พบประเด็นใดที่ สนช.เห็นแย้งกับกรธ. ดังนั้น ตนเข้าใจว่ากระบวนการการจัดทำกฎหมายลูกจะเริ่มอย่างเป็นทางการ คือ กระบวนการพิจารณาในชั้นของกรรมาธิการที่สนช.จะแต่งตั้งภายหลังจากกรธ.ได้ส่งร่างกฏหมายลูกฉบับต่างๆให้สนช.ไปแล้ว

‘ศุภชัย’ ไม่กังวลเซตซีโร่ กกต. แจงปัดดึงเรื่องสอบธีรวัฒน์

วันที่ 23 มีนาคม 2560 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต.กล่าวว่า หากมีการเซตซีโร่ กกต.เราไม่ได้กังวลใจแต่อย่างใด เพราะ กกต.ไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่ง มีหน้าที่อะไรก็ทำงานไปในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดตามคุณสมบัติที่เราได้รับเลือกมา กกต.ไม่ได้กังวลว่าเราจะอยู่หรือไป ถ้าเกิดเซตซีโร่แล้วบ้านเมืองดีขึ้นก็ยินดี ทั้งนี้ กกต.เข้ามาเพื่อช่วยประเทศชาติให้การเลือกตั้งดีขึ้นเทียบเคียงนานาประเทศได้ อย่าไปกังวลเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว เอาประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง นายศุภชัยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบจริยธรรมของนายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ กรรมการ กกต.ว่า หากได้คณะกรรมการที่จะมาตรวจสอบเรื่องดังกล่าวครบแล้ว ทางสำนักงานฯก็จะต้องเสนอมายังที่ประชุม กกต. คาดว่าในวันที่ 28 มีนาคม ส่วนที่มีข่าวว่าดำเนินการล่าช้า เพราะต้องการช่วยเหลือนายธีรวัฒน์นั้น ขอยืนยันว่าไม่จริง เหตุผลที่เรื่องดังกล่าวล่าช้า เนื่องจากต้องรอให้องค์กรอื่นๆ ที่ กกต.ทำหนังสือขอให้มาเป็นกรรมการตอบกลับมาก่อน และไม่ใช่ว่าจะตอบตกลงทุกองค์กร เมื่อองค์กรใดปฏิเสธ เราจึงต้องไปหาองค์กรอื่น ซึ่งที่ผ่านมามีหลายองค์กรที่ปฏิเสธ เราไม่อยากให้ล่าช้าหรอกเพราะมันเสี่ยง ส่วนกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนนายอำพล วงศ์ศิริ ว่าที่เลขาธิการ ขณะนี้ กกต.กำลังรอการพิจารณาคดีจาก ป.ป.ช.เพราะถ้า กกต.รีบแต่งตั้งเลขาธิการกกต.ไปก่อน หาก ป.ป.ช.มีผลการพิจารณาออกมาว่าใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบก็จะต้องเสียเวลาในการสรรหาเลขาธิการ กกต.คนใหม่อีก […]

‘สปท.’นัด 27มี.ค.ถกปฏิรูปกลุ่มเศรษฐกิจอนาคต

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่รัฐสภา นายคำนูณ สิทธิสมาน เลขานุการและโฆษกกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (วิปสปท.) แถลงภายหลังการประชุมวิปสปท.ว่า ที่ประชุมได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในวันที่ 27 มีนาคม เวลา 09.30 น.จะพิจารณาแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนวาระการปฏิรูปที่สำคัญและเร่งด่วน 27 วาระ ในปี 2560 ในกลุ่ม“เศรษฐกิจอนาคต”จำนวน 2 วาระ ได้แก่ วาระที่ 1 เรื่อง “การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”เพื่อการบูรณาการงานด้านการท่องเที่ยวและเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนอย่างทั่วถึง โดยจะเสนอให้มีการปฏิรูประบบข้อมูลคนเข้าเมือง และปฏิรูประบบที่พักแรม วาระที่ 2 เรื่อง“เศรษฐกิจสร้างสรรค์” เพื่อเป็นการเสนอให้มีการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนิเวศที่เหมาะสม และการพัฒนามาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการ นายคำนูณ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมสปท.จะพิจารณาเรื่องที่เสนอใหม่ คือ รายงานการปฏิรูปของคณะกรรมาธิการ(กมธ.)ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เรื่อง“การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากไม้โตเร็วเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับเกษตรกร สร้างป่า และเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน”จะเป็นการเสริมเพิ่มเติมกับการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานชีวมวลที่ใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่จัดหาได้ในประเทศให้ได้รับประโยชน์สูงสุด อีกทั้งให้มีแนวทางเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับเกษตรกร ส่งเสริมให้มีการปลูกป่ามากขึ้นและมีเชื้อเพลิงอย่างเพียงพอ เป็นการส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศได้อีกทางเลือกหนึ่ง เป็นประเด็นที่มีความสำคัญสมควรปฎิรูปอย่างเร่งด่วนและยังสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

‘สุวิทย์’ย้ำยกเครื่องระบบราชการไทยแลนด์ 4.0 นำปท.พ้นกับดักรายได้ปานกลาง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยสู่อนาคต 4.0”ในการประชุมสัมมนาวิชาการ สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ตอนหนึ่งว่า ไทยแลนด์ 4.0 เกิดจากสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปทำให้ไทยต้องปรับตามเพื่อให้เดินไปข้างหน้า ด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และดำเนินการตามหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือการสร้างความเข้มแข็งจากภายในสู่ภายนอกคือประชาคมโลก ซึ่งการขับเคลื่อนมาจากประชารัฐทั้ง 3 ส่วน รัฐ เอกชน ประชาชน นายสุวิทย์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันโลกใบใหม่มีความสุดโต่งของธรรมชาติ ความสุดโต่งทางการเมือง และความสุดโต่งทางเศรษฐกิจ ความสุดโต่งทางสังคมและโลกของความย้อนแย้ง เช่น กฎระเบียบไม่สามารถทำได้ การเปลี่ยนแปลงจากเฉียบพลันคือรุนแรง รวดเร็ว ซึ่งเราอยู่ในโลกยุคดิจิทัล ทำให้หลายอย่างเชื่อมโยงกัน ข้อมูลข่าวสารจริงเท็จเราพิสูจน์ได้ยากขึ้น อีกทั้งคนอยู่ในเมืองมากกว่าชนบททำให้มีผลกับการบริหารจัดการท้องถิ่นยากขึ้น เพราะคนมีความหลากหลายของประชากรในพื้นที่ การจัดวางผังเมืองต่างๆ รวมทั้งคนมีความเป็นปัจเจกมากขึ้นทำให้ต้องรู้จักบริหารจัดการให้คนยังรักถิ่นกำหนด มีความคิดถึงส่วนรวมมากขึ้น ซึ่งทำให้การบริหารคนต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะมีรูปแบบการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป “ไทยแลนด์ 4.0 ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่หากประเทศเราไม่เดินหน้าก็ไม่พ้นประเทศล้มเหลว ที่ผ่านมาไทยแลนด์ 3.0 คือเรามีเทคโนโลยีแต่ไม่พัฒนาซึ่งทำให้เรารวยกว่านี้ไม่ได้นั่นคือกับดักรายได้ปานกลาง […]

‘กสม.’สอบปมวิสามัญ’ชัยภูมิ’ 3 ประเด็น ยึดหลักยุติธรรม-สิทธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม นายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในฐานะคณะอนุกรรมการด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม กล่าวถึงกรณีการเสียชีวิตของนายชัยภูมิ ป่าแส เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ นักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวเรียกร้องแก้ปัญหาเยาวชนไร้สัญชาติ ว่า กรณีนี้ที่ประชุมกสม.เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ได้มีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณา โดยเห็นว่ามีข้อสงสัยหลายประการเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนายชัยภูมิ ทำให้ที่ประชุมกสม.มีมติให้อนุกรรมการด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ตรวจสอบกรณีดังกล่าว 3 ประเด็น คือ 1.การถูกวิสามัญของนายชัยภูมิ เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายหรือไม่ 2.การยิงของเจ้าหน้าที่ทหารเป็นเหตุเป็นผลที่จะวิสามัญหรือไม่ และ3.การชันสูตรพลิกศพดำเนินการด้วยความรอบคอบ เป็นไปตามหลักกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ ซึ่งการพิจารณาต้องเตรียมเอกสารอย่างรอบคอบและครบถ้วนที่สุด นายชาติชาย กล่าวว่า กรรมการสิทธิฯ เป็นเพียงผู้ที่ตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ว่ากระทำไปตามหลักยุติธรรม หลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่ ซึ่งหลังจากนี้ก็เปิดโอกาสให้ญาติผู้เสียหาย ผู้เห็นเหตุการณ์ นำข้อมูลดังกล่าวยื่นชี้แจงต่อกรรมการสิทธิฯได้ และอนุกรรมการฯก็จะมีหนังสือไปยังญาติผู้เสียหายให้ยื่นหนังสือชี้แจงต่ออนุกรรมการฯ นอกจากนี้เราก็ต้องทำหนังสือแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อให้ชี้แจงกรณีดังกล่าวเพื่อความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการตรวจสอบของอนุกรรมการฯก็จะลงพื้นที่ไปสอบปากคำกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย “ขณะนี้กรณีดังกล่าวอยู่ในกระบวนการที่แพทย์ อัยการ รวบรวมเอกสารเพื่อส่งให้ศาลพิจารณาไต่สวนว่าการเสียชีวิตเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ ซึ่งในชั้นนี้หากญาติผู้เสียชีวิตมีเอกสาร หลักฐาน สามารถยื่นโต้แย้งในศาลได้ กสม.เป็นเพียงผู้ที่ตรวจสอบเพื่อนำข้อมูล ข้อเท็จจริง ไปชี้แจงในศาล ไม่ได้เป็นผู้ชี้ขาดว่าใครผิดใครถูก เพราะสุดท้ายผู้ที่ตัดสินคือศาล“นายชาติชาย กล่าว

‘บิ๊กตู่’นำผู้บริการสธ.เต้นแอโรบิก บ่นยุงรำคาญจัดการได้ แต่คนรำคาญให้พิจารณาตัวเอง (คลิป)

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่บริเวณสนามหญ้าทางขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็นประธานในกิจกรรมรณรงค์ “กำจัดลูกน้ำยุงลาย” ร่วมกับ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข โดยได้สำรวจลูกน้ำยุงลายในภาชนะอ่างบัวและร่องระบายน้ำ พร้อมปล่อยปลาหางนกยุงลงในภาชนะอ่างบัวและใส่ทรายอะเบทในร่องระบายน้ำ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกทม. ร่วมกันสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคที่มาจากยุงลาย พร้อมกันนี้นายกฯได้กล่าวเชิงเปรียบเปรยว่า วันนี้มากำจัดยุงเพราะยุงร้ายกว่าเสือ แต่คนก็ร้ายกว่ายุงเพราะคนน่ารำคาญ วิธีสังเกตลูกน้ำยุงลายจะหัวปักลงน้ำ แต่ถ้าลูกน้ำธรรมดาจะขนานกับน้ำ แต่ถ้าคนหัวปักก็คือคนเมา เพราะกินเหล้า การกินเหล้ามากมันไม่ดี จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ได้ร่วมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ภายในตึกสันติไมตรี ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และคณะทำงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาล ด้วยการเต้นแอโรบิค ประมาณ 20 นาที ก่อนจะร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขแล้วขึ้นไปยังห้องทำงานตึกไทยคู่ฟ้า ทั้งนี้นายกฯ ได้กล่าวก่อนเริ่มออกกำลังกายว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นห่วงเรื่องการออกกำลังกายกลางแจ้ง ดังนั้นช่วงหน้าร้อนนี้ ควรออกกำลังกายในร่ม และการฝึกทหารเองก็จะฝึกในร่มเช่นเดียวกันเพื่อป้องกันอันตรายจากอากาศร้อน หลังจากออกกำลังกาย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวเพิ่มเติมขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลายตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้ยังมียุงรำคาญคอยกวนใจหรือไม่ […]