รมว.วธ.เผย 7 ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2551 "ถนัดศรี-สรพงศ์" คว้าสาขาศิลปะการแสดง

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2552 เวลา 19:30:00 น.
"ม.ร.ว.ถนัดศรี-สรพงศ์" ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง รมว.วธ.เผย 7 ศิลปินแห่งชาติ 3 สาขา ประจำปี 51 เผยสาขาศิลปะสถาปัตยกรรมไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก เลขาฯ กวช.เสนอบอร์ดกองทุนศิลปินแห่งชาติ เพิ่มเงินเดือนจาก 12,000 บาท เป็น 2 หมื่นบาท สำหรับศิลปินแห่งชาติที่สร้างสรรค์ผลงานต่อ

นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 19 มกราคมว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในการคัดเลือกศิลปินเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี 2551 จำนวน 3 สาขา 7 คน ดังนี้ 1.สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ รศ.อิทธิพล ตั้งโฉลก (จิตรกรรม) 2.สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นายอดุล จันทรศักดิ์ และ 3.สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 5 คน ได้แก่ ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง) นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว (นาฏศิลป์-โขน) พล.ร.ต.วีระพันธ์ วอกลาง (ดนตรีสากล) นายศิริ วิชเวช (คีตศิลป์) และนายกรีพงศ์ เทียมเศวต หรือสรพงศ์ ชาตรี (นักแสดงภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์) ทั้งนี้ จากเดิมการประกาศศิลปินแห่งชาติจะมีทั้งหมด 4 สาขา แต่ในปี 2551 ในส่วนของสาขาศิลปะสถาปัตยกรรมนั้น ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์


"เกณฑ์การคัดเลือกศิลปินแห่งชาตินั้น ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของวงการศิลปะแขนงนั้น เป็นผู้มีคุณธรรม มีผลงานที่ยังประโยชน์ต่อสังคมและมนุษยชาติ ได้รับรางวัลหรือเกียรติคุณระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ซึ่งมีกระบวนการพิจารณาเป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ ศิลปินแห่งชาติปี 2551 จะเข้ารับพระราชทานโล่ และเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ และจัดงานแสดงความยินดีพร้อมนิทรรศการเชิดชูเกียรติฯ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันศิลปินแห่งชาติ" นายธีระกล่าว


ม.ร.ว.ถนัดศรี ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้รับเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ โดยเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาเคยได้รับการเสนอชื่อ แต่ไม่ได้รับการพิจารณา เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่าได้รับรางวัลชั้นเยี่ยมด้านอื่นๆ มาแล้วหลายด้าน ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้ขับร้องเพลงเพื่อการกุศลมาตลอด และมีผลงานเพลงอมตะกว่า 200 เพลง อย่างไรก็ตาม สำหรับเงินค่าตอบแทนในแต่ละเดือนที่ได้รับ 12,000 บาท จะไม่ขอรับ แต่จะจัดตั้งมูลนิธิกองทุนเพื่อช่วยเหลือศิลปินที่ได้รับความลำบาก ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเจ็บป่วยต่อไป     


นายกรีพงศ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง กล่าวว่า รู้สึกยินดี และเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ ที่ผ่านมาทำอาชีพนักแสดงด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเกือบ 50 ปีแล้ว ไม่เคยมีอาชีพอื่น เพราะทำอาชีพนี้ด้วยความรัก จึงอยากฝากให้นักแสดงรุ่นใหม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ทำความดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่หวังผลตอบแทน และพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนรุ่นใหม่


นายปรีชา กันธิยะ เลขาธิการ กวช. กล่าวว่า โครงการศิลปินแห่งชาติเริ่มมาตั้งแต่ปี 2527 และประกาศผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติในปี 2528 ปัจจุบันมีศิลปินสาขาต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วรวม 187 คน เสียชีวิต 72 คน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ จะได้รับเงินตอบแทนเดือนละ 12,000 บาท และเบิกเงินสวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาลได้ตามระเบียบราชการ รวมทั้งมีค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย และหากเสียชีวิตจะมีค่าช่วยเหลืองานศพ 15,000 บาท  พร้อมค่าจัดทำหนังสือที่ระลึก 120,000 บาท


"ได้เสนอให้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการใหญ่กองทุนศิลปินแห่งชาติ พิจารณาค่าตอบแทนจากเดือนละ 12,000 บาท เป็น 20,000 บาท ในกรณีศิลปินแห่งชาติสร้างสรรค์ผลงานเพิ่มเติม มีการสอน และถ่ายทอดให้กับลูกหลานอย่างชัดเจน โดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป ส่วนศิลปินอื่นๆ จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 12,000 บาทเป็นมาตรฐานเดิม หากที่ประชุมกองทุนศิลปินฯ เห็นชอบ จะมีผลบังคับใช้ทันที" นายปรีชา กล่าว


สำหรับประวัติคร่าวๆ ของผู้ที่ได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ มีดังนี้ รศ.อิทธิพล ตั้งโฉลก สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) อายุ 62 ปี เป็นทั้งศิลปิน และอาจารย์สอนศิลปะ ที่ยังคงสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 40 ปี      


นายอดุล จันทรศักดิ์ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์ บทความ) อายุ 62 ปี นามปากกา “ธารี” และ “อัคนี หฤทัย” ปัจจุบันดำรงตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง มีผลงานกลอนรวมเล่มกับนักกลอนร่วมสมัยหลายเล่ม และได้สร้างสรรค์ผลงานกวีนิพนธ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง เขียนบทกวีประจำในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ ผลงานที่ได้รับรางวัล อาทิ ดอกไม้ไฟ ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในฐานะหนังสือดีเด่น ประเภทกวีนิพนธ์ ของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ.2538 ผลงานของนายอดุลมีความโดดเด่นในด้านพัฒนาการทางความคิด ทางอารมณ์ และเปี่ยมด้วยพลังทางวรรณศิลป์             


ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง) อายุ 81 ปี เป็นผู้มีความสามารถเฉพาะตัวด้านการขับร้อง ศิลปะการแสดง การพูด และการเขียนบทความ โดยเฉพาะการขับร้องเพลงไทยสากล มีเทคนิคการร้องเพลงที่เป็นแบบเฉพาะของตนเอง และมีผลงานเพลงที่ขับร้องอัดแผ่นเสียง รวมกว่า 200 เพลง นอกจากนี้ เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านอื่นๆ


นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปิน (นาฏศิลป์-โขน) อายุ 67 ปี มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการแสดงโขนลิงเป็นอย่างมาก จึงได้รับมอบหมายให้แสดงเป็นหนุมาณแทบทุกตอน ล่าสุดเป็นผู้สร้างสรรค์ท่าเต้นโขนลิงประกอบการแสดงเรื่องรามเกียรติ์ของกรมศิลปากร ชุดโขนวานรพงศ์ ในงานพระราช
พิธีพระเมรุพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  


พล.ร.ต.วีระพันธ์ วอกลาง สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) อายุ 62 ปี ได้ร่วมก่อตั้งวง Pro Musica และวง Bangkok Symphony Orchestra วางรากฐาน และพัฒนานักดนตรีในฐานะผู้อำนวยเพลง จนได้มาตรฐานสากล มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับอย่างสูงตลอดระยะเวลารวม 40 ปี ได้ร่วมก่อตั้งสถาบัน Bangkok Symphony Music School ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนเครื่องสายทุกชนิด ผลิตนักดนตรีเครื่องสายที่มีฝีมือหลายรุ่น มีผลงานการประพันธ์เพลง และเรียบเรียงเสียงประสานให้กับหน่วยราชการของกองทัพเรือโรงเรียน และบุคคลทั่วไป


นายศิริ วิชเวช สาขาศิลปะการแสดง  (คีตศิลป์) อายุ 76 ปี มีความสามารถสร้างสรรค์ดนตรีไทยอย่างมากมาย อาทิ คิดค้นวิธีทำไม้กรับเสภาให้มีเสียงไพเราะ เป็นรูปแบบมาตรฐานของกรับเสภา ตามระเบียบวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย เขียนหลักสูตรการขับเสภาตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงระดับปริญญาเอกของทบวงมหาวิทยาลัย ฟื้นฟูประเพณีเห่ช้าลูกหลวง ประพันธ์ทางร้องเพลงเชิดจีนสามชั้น ทางขับเสภาจีน ทางขับเสภาแขก ทางขับเสภาพม่า ทางขับเสภามอญ ฯลฯ


นายกรีพงศ์ เทียมเศวต (สรพงศ์ ชาตรี) สาขาศิลปะการแสดง (นักแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์) อายุ 59 ปี มีผลงานการแสดงตั้งแต่ปี 2514 จนถึงปัจจุบัน มากกว่า 500 เรื่อง ละคร 50 เรื่อง อาทิ แผลเก่า มันมากับความมืด สุริโยทัย นเรศวร เป็นต้น จนได้รับฉายาพระเอกชั้นครู และพระเอกตลอดกาล ได้รับรางวัลมากที่สุดในวงการภาพยนตร์ไทย อาทิ รางวัลตุ๊กตาทอง 5 รางวัลรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ 2 รางวัล รางวัลดาราทอง รางวัลดาราดาวรุ่งยอดเยี่ยม รางวัลเพชรสยาม รางวัลบันเทิงเทิดธรรม Nine Entertain Award 2008

ให้ด้วยใจ "ป๋าต๊อบ" ถอยรถหรู BMW ให้ "ปีใหม่" บอกอยากให้เฉยๆ
เรต 20+ ยังน้อยไป "ลูกตาล ชโลมจิต" เปลือยกายคลุกทรายถ่ายโฟโต้บุ๊กสุดสยิว!!
"อเล็กซ์" ยืนหยัดเคียงข้าง "เต้ย จรินทร์พร" หลังน้องชายป่วยลูคีเมียฉับพลัน!
ตรวจสอบมติครม. 30 มิ.ย. วาระการ′แต่งตั้ง′ครบทุกตำแหน่งที่นี่
เพจเเอนตี้เเฉรัว "เจนี่" สวยสั่งได้เพราะรีทัช พร้อมงัดหลักฐานเด็ดเเฉไม่ยั้ง!!
หลุดฉาว!! ภาพเปลือยผู้เข้าประกวดมิสฮ่องกงโผล่ว่อนเน็ต!!
โต้ข่าวตกอับ "โก้ นฤเบศร์" ควงภรรยาเผยชีวิตหลังทิ้งวงการ ผันตัวขายผัดไทย (ชมคลิป)
กำนันผู้ใหญ่บ้าน-มวลชนเขาหลวง ร้องกลุ่มดาวดินยุติกิจกรรมในพื้นที่
ช็อก สั่งฆ่าเป็นว่าเล่น คิมน้อยโหดอีก ประหารสถาปนิก"สนามบินใหม่"ฉุน"สร้างไม่ได้เหมือนที่สั่ง"!
ทึ่ง นับล้านแห่ชมกล้องยี่ห้อดัง โชว์ภาพเจ๋ง"ระดับปรากฎการณ์" ซูมเห็น"ดวงจันทร์เคลื่อนไหว"ได้(ชมคลิป)
อร่ามเเท้เเลตะลึง! ภาพวาด "ตั๊ก บงกช" งามอย่างไทยในพิพิธภัณฑ์ของ "เจ้าสัวบุญชัย"
"น้องลีวายส์" ร่ำไห้อย่างหนัก หลังทราบข่าวคุณพ่อเข้าห้อง ICU
จบแบบมึนงง..."ตั๊ก"เคลียร์คัท! ลูกน้องสามีโพสต์ภาพทริปเรือยอร์ชเอง!
เเซ่บลืม! "ลีเดีย" เเหวกเต้าร่วมงานเปิดวิกบิ๊ก3 เเย่งซีนคนทั้งงาน!!
เมื่อ "โน้ส อุดม แต้พานิช" เขียนถึง "คอนเสิร์ต Bodyslam 13" อย่างฮา