ย้าย 454นายทหาร เพื่อน"แม้ว"ตท.10 เด้งยกแผง "ประวิตร-อนุพงษ์"ดันคนสนิทคุมกำลัง ตั้ง7นายพลหญิงใหม่

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2552 เวลา 20:49:59 น.


พล.อ.อ.สุเมธ โพธิ์มณีพล.ท.พฤฑณ์ สุวรรณทัตพล.ต.กนก เนตระคเวสนะ - ผบ.พล ร6


เพื่อนสนิท"แม้ว" ตท.10 เจอเด้งยกแผงพ้นกลาโหม ที่คุมกำลังย้ายไปนั่งตบยุงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิฯ "ประวิตร-อนุพงษ์" ดันคนสนิทนั่งตำแหน่งหลัก "มาโนช"รองเสธ. "จิระเดช"แม่ทัพน้อยที่ 1 "กนก"รองมทภ.2 "ยศนันท์"ผบ.พล.ร.11

 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ 454 ตำแหน่ง โดยมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
 

สำหรับบัญชีแต่งตั้งโยกยายนายทหารระดับนายพลกลางปีประจำเดือนเมษายนครั้งนี้ นายอภิสิทธิ์นำขึ้นทูลเกล้าฯตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา เดิมคาดว่า จะประกาศก่อนสิ้นเดือนมีนาคม เพื่อให้ประกาศคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารมีผลในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี แต่ล่าช้าออกไป เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างกระทรวงกลาโหมใหม่ แต่ละเหล่าทัพมีการปรับหน่วยบัญชาการ รวมทั้งมีการยุบรวมหน่วยในเหล่าทัพเพื่อให้การสั่งการของสายการบังคับบัญชาสั้นลง
  

ทั้งนี้การปรับย้ายนายทหารครั้งนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ (รมว.)กระทรวงกลาโหม หารือกับผู้บัญชาการเหล่าทัพ เพื่อปรับย้าย นายทหารเตรียมทหารรุ่น 10 (ตท.10) กลุ่มเพื่อนสนิทพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มารับตำแหน่งในทีมฝ่ายเสนาธิการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในสมัย นายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรี ควบเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยกลุ่มเพื่อนสนิท พ.ต.ท.ทักษิณ ถูกโยกพ้นกระทรวงกลาโหม รวมถึงตำแหน่งหลักในบางอัตรา เพื่อป้องกันข้อมูลทางราชการที่อาจรั่วไหล
 

                                          

 

พล.อ.อ.สุเมธ โพธิ์มณี                       พล.ท.พฤณฑ์ สุวรรณทัต

 

 

สำหรับนายทหาร ตท.10 ที่ใกล้ชิด พ.ต.ท.ทักษิณ ที่ถูกปรับย้าย ประกอบด้วย พล.อ.อ.สุเมธ โพธิ์มณี ปรับจากหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รมว.กลาโหม พล.ท.มนัส เปาริก ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รมว.กลาโหม พล.ท.พฤณฑ์ สุวรรณทัต ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รมว.กลาโหม (ผช.หน.ฝสธ.รมว.กลาโหม) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สป.) พล.อ.พงศ์ทัศน์ เศวตรเศรนี ผอ.ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร โยกเป็นที่ปรึกษาพิเศษ สป. พล.ท.วิเชียร วิเวก เป็นผู้ทรงคุณพิเศษ สป. พล.อ.ท.พงศธร บัวทรัพย์ ผช.หน.ฝสธ.รมว.กห. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สป. พล.อ.ท.คำรบ ลียะวณิช ผบ.สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง โยกเป็น รอง หน.คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา พล.อ.ท.ธงชัย ธารนพ รองผบ.ฝึกศึกษาทหารอากาศ ถูกเด้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ.
 

นอกจากนี้ ยังมีการย้ายนายทหาร ตท.10 ที่ยังคุมกำลังสำคัญ คือ พล.ท.โสภณ ดิษฐแย้ม แม่ทัพน้อยที่ 2  โดนโยกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตราพลเอก) หลุดสายคุมกำลัง พล.ท.ดุลกฤต รักษ์เผ่า แม่ทัพน้อยที่ 1 ถูกโยกพ้นกองทัพบกข้ามฝากไปเป็น รอง ผบ.หน่วยทหารพัฒนา สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย
 

สำหรับนายทหารใกล้ชิด พล.อ.ประวิตร ได้รับการปูนบำเหน็จให้ได้รับตำแหน่งที่สำคัญขึ้น และมีอัตราชั้นยศที่สูงขึ้นหลายอัตรา โดยเฉพาะตำแหน่งสำคัญในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อาทิ พล.อ.กิตตพงษ์ เกษโกวิท (ตท.8) ถูกปรับย้ายจากผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก มาเป็นหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ รมว.กลาโหม ซึ่งมีความใกล้ชิดและเป็นนายทหารที่มาจากกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ร.21 รอ.) หรือเหล่าทหารเสือราชินีด้วยกัน
 

พล.อ.อภิชาติ ทิมสุวรรณ ที่ปรึกษาพิเศษ สป. เป็น ผอ.ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พล.ต.ภัทรกฤตย์ ธีระรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สป. เป็น ผช.หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ รมว.กห. นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร ยังปรับให้ พ.อ.ณัฐ อินทรเจริญ นายทหารคนสนิทได้ดีเป็น พล.ต. ในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี พ.อ.จิตตสักก์ เจริญสมบัติ โฆษกกระทรวงกลาโหม เป็น นายทหารฝ่าย เสธ.รมว.กห. (อัตราพล.ต.) พ.อ.สัมพันธ์ ธัญญพืช เป็นนายทหารฝ่ายเสธ.รมว.กลาโหม (อัตราพล.ต.) พ.อ.กิตติภูมิ วงษ์ทิม เป็น นายทหารฝ่ายเสธ รมว.กห.(อัตรา พล.ต.)
 

ขณะที่ตำแหน่งสำคัญที่ปรับย้ายในส่วนอื่น ประกอบด้วย กองบัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งปรับโครงสร้างใหม่ และเปลี่ยนชื่อเป็น กองบัญชาการกองทัพไทย มีตำแหน่งที่ปรับเปลี่ยนเล็กน้อย แต่มีการปรับเปลี่ยนในตำแหน่งที่ต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ แต่ตำแหน่งสำคัญที่มีการปรับย้าย อาทิ พล.ต.อมรเทพ โรจนสโรช รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร ขยับขึ้นเป็นเจ้ากรมแผนที่ทหาร แทน พล.ท.แดน มีชูอรรถ ที่เสียชีวิต พล.ต.พงศธร ฉายกำเหนิด ผอ.สำนักนโยบายและแผนกรมยุทธทหารเป็น รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร พล.ต.วสันต์ สุริยมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิ บก.ทหารสูงสุด เป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร ซึ่งเดิมเป็นนายทหารระดับ พ.อ. แต่หลังปรับโครงสร้างใหม่ให้หน่วยดังกล่าวมีนายทหารระดับ พล.ต. เป็นผู้บังคับบัญชา
 

กองทัพบก เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองยังไม่นิ่ง เป็นเหตุให้การจัดระเบียบในกองทัพ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) ยังคงเน้นการจัดนายทหารคนใกล้ชิดที่ไว้วางใจเข้ามานั่งในตำแหน่งสำคัญ ทั้งนี้ กองทัพบกมีการปรับยุบหน่วยสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง มารวมกับกรมยุทธศึกษาทหารบก และเพิ่มอัตรารองเสนาธิการทหารบก 1 ตำแหน่ง นอกจากนี้ ตำแหน่งผู้บังคับการจังหวัดทหารบกจากเดิมเป็นอัตรา พ.อ.(พิเศษ) ให้ปรับเป็นอัตรา พล.ต. ในทุกจังหวัด อีกทั้งเปลี่ยนชื่อหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง มาเป็นหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
 
ตำแหน่งสำคัญที่ปรับย้าย ประกอบด้วย พล.ท.มาโนช เปรมวงศ์ศิริ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน (ผช.เสธ.ทบ.ฝกร.) เป็น รองเสนาธิการทหารบก พล.ท.อภิชัย พิณสายแก้ว ผบ.สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง ที่ถูกยุบหน่วยข้ามมาเป็น ผช.เสธ.ทบ.ฝกร. พล.ต.จิระเดช โมกขะสมิต รองแม่ทัพภาคที่ 1 ขยับเป็น แม่ทัพน้อยที่ 1 (อัตรา พล.ท.) พล.ต.วิชิต ศรีประเสริฐ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 (ผบ.มทบ.12) เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.กนก เนตระคเวสนะ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 (ผบ.พล.ร.6) ซึ่งที่ผ่านมามีบทบาทสำคัญในการปฎิบัติภารกิจด้านชายแดนไทยกัมพูชา ทำให้ได้รับตำแหน่งสูงขึ้น เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 2

 

 

พล.ต.กนก เนตระคเวสนะ
 

พล.ต.ธงชัย เทพารักษ์ ผบ.มทบ.33 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 3 พล.ต.สุรพันธ์ พวงเพ็ชร์ ที่ปรึกษา กองทัพภาคที่ 1 เป็น ผบ.มทบ.12 พล.ต.กัปนาท รุดดิษฐ์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี (ผบ.จทบ.เพชรบุรี) เป็น ผบ.มทบ.15 พล.ต.สมชาย อัครวณิชชา ผบ.พลพัฒนาที่ 2 เป็น ผบ.มทบ.23 พล.ต.ชานุกร ตัณฑโกศล ผบ.จทบ.เชียงราย เป็น ผบ.มทบ.33 พล.ต.ศุภวุฒิ อุตมะ ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1 เป็นผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ พล.ต.ยศนันท์ หร่ายเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 (ผบ.พล.ร.11) พล.ต.สุกิจ เนื่องจำนง ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.เป็นผบ.กองพลทหารปืนใหญ่
 

พล.ต.อุกฤษฎ์ ณรงค์วิทย์ ผู้ชำนาญการ ทบ. เป็น ผบ.จทบ.กาญจนบุรี พล.ต.เยาวดนัย ภู่เจริญยศ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. เป็น ผบ.จทบ.ราชบุรี พล.ต.ประสงค์ บุตรขวัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. เป็น ผบ.จทบ.สระบุรี พล.ต.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ด้ง ผบ.จทบ.อุตรดิตถ์ เป็น ผบ.จทบ.เพชรบูรณ์ พ.อ.ชวลิต ชุนประสาน เป็น ผบ.พล.ร.6  พ.อ.ชยันต์ หวยสูงเนิน เป็น ผบ.จทบ.ร้อยเอ็ด พ.อ.พรวัฒน์ เปรมศรี เป็น ผบ.จทบ.อุตรดิตถ์ พ.อ.นิวัติชัย ถนอมธรรม เป็น ผบ.จทบ.พิษณุโลก  พ.อ.อเนก อินทร์อำนวย เป็น ผบ.จทบ.เชียงราย พ.อ.โชค เพิกโสภณ เป็น ผบ.จทบ.ทุ่งสง พ.อ.ชาญประดิษฐ์ แสงนิล เป็น ผบ.จทบ.ปัตตานี 
 

กองทัพเรือ มีการเพิ่มอัตรารองเสนาธิการทหารเรือ (รองเสธ.ทร.) และผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกิจการพลเรือน(ผช.เสธ.ทร.ฝกร.) และเปลี่ยนอัตราตำแหน่งกรมพลาธิการทหารเรือเป็นอัตรา พล.ร.ท. สำหรับตำแหน่งสำคัญ ประกอบด้วย พล.ร.ท.นิคม หอมเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. เป็น รองเสธ.ทร. พล.ร.ท.ดำรงศักดิ์ ห้าวเจริญ ผบ.สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เป็น ผช.เสธ.ทร.ฝ่ายกิจการพลเรือน พล.ร.ต.สุกิจ สยะนานนท์ เป็นเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ (อัตราพลเรือโท) พล.ร.ต.ลิขิต เจริญทรัพย์ รอง ผบ.กองเรือภาคที่ 3 เป็น ผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ พล.ร.ท.สุรศักดิ์ พุ่มพวง ผู้บัญชาการกองเรือป้องกันฝั่ง เป็น เสนาธิการกองเรือยุทธการ พล.ร.ต.สุรชัย สังขพงศ์ รอง ผบ.กองเรือป้องกันฝั่ง เป็นรอง ผบ.ทัพเรือภาคที่ 1
 

กองทัพอากาศ มีการปรับโครงสร้างหน่วย ยุบ 3 กองบัญชาการ ประกอบด้วย กองบัญชาการยุทธทางอากาศ (บยอ.) กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ (บนอ.) และกองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ (บศอ.) และเพิ่มอัตราผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผช.ผบ.ทอ.) รองเสนาธิการทหารอากาศ 1 ตำแหน่ง และผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายกิจการพลเรือน รวมทั้งเพิ่มตำแหน่งศูนย์อำนวยการเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ และศูนย์อำนวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ เพื่อดูแลพระบรมวงศานุวงศ์ในการเดินทางด้วยพระราชพาหนะ
 

ตำแหน่งสำคัญที่ปรับย้าย ประกอบด้วย พล.อ.อ.ดิลก ทรงกัลยาณวัตร ผบ.บศอ. เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทอ. พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร ผบ.บยอ. เป็น  ผบ.กรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ พล.อ.อ.มานิตย์ ช้างเผือก ผบ.บนอ. เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
 

พล.อ.ท.ศรีเชาวน์ จันทร์เรือง ผช.เสธ.ทอ.ฝ่ายยุทธการ เป็น รองเสธ.ทอ. พล.อ.ท.ชนะ อยู่สถาพร หน.ฝสธ.ผบ.ทอ. ที่เคยออกไปรับตำแหน่ง ผู้ว่าการท่าอากาศยานฯ และขอกลับเข้ากองทัพอากาศได้ตำแหน่ง เป็น รองผบ.กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ พล.อ.ท.ภควัต รื่นพิพัฒน์ รองผบ.บยอ. เป็น ผช.เสธ.ทอ.ฝ่ายกิจการพลเรือน  พล.อ.ท.วิทยา เปล่งวิทยา เจ้ากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น ผช.เสธ.ทอ.ฝ่ายยุทธการ
 

พล.อ.ต.วิโรจน์ นิสยันต์  รองจก.ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น รองผบ.หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พล.อ.ต.ชลิตเดช สุดมะโนกุล ผู้ชำนาญการ ทอ. เป็น ผู้บังคับการศูนยการทหารอากาศโยธิน พล.อ.ต.พลเทพ โหมดสุวรรณ เจ้ากรมลาดตระเวนทางอากาศ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ พล.อ.ต.สุรทรง เพ็ญโฉม ผบ.พล.บินที่ 1  เป็น ผู้บังคับศูนย์อำนวยการเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ พล.อ.ต.ธานินทร์ ทัตตานนท์ ผบ.พล.บินที่ 3 เป็น ผู้บังคับศูนย์อำนวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ
 

ส่วน นายพลหญิงใหม่ ที่ได้รับการโปรดเกล้าครั้งนี้มีจำนวน 7 คน
1. พ.อ.หญิง หรรษา ฤทธิวาจา เป็นผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
2. พ.อ.หญิง ชกานาฎ จันทรวงศ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรงกลาโหม
3. พ.อ.หญิงกิติยา จันทรนิมะ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
4. พ.อ.หญิงศิริพร พันธุวนิช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
5. น.อ.หญิง ประนอม บำรุงพฤกษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ.
6. น.อ.หญิงอารยา จารุวณิช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ. และ
7. น.อ.หญิง ภัทริกา เทพสิทธา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ.

 

                   -----------------------------------

 

คลิกดูรายชื่อ ... แต่งตั้ง - โยกย้ายนายทหารกลางปี 454 ตำแหน่ง (ฉบับสมบูรณ์)

 

 
หมอมงคล ณ สงขลาโพสต์ยอมรับ "ทำผิดมหันต์"ร่วมม็อบไล่ปู บอกปัจจุบันแย่ยิ่งกว่า
"หมออั้ม"จวก"เกลือ เป็นต่อ" เคยจิกแขวะ-เหน็บแนมอดีตนายกฯ วันนี้โดนเอง
แห่เซลฟี่ ‘เครื่องซักผ้า’ เหตุทหารเยี่ยมจ่านิว ถามที่บ้านมีเครื่องซักผ้าด้วยเหรอ?
′บิ๊กตู่′ย้อนถาม′สุเทพ′เอาเงินที่ไหนอุ้มราคายาง กก.ละ 60 บาท ลั่นไม่คุย
′ตู่-จตุพร′ปัดจูบปาก′ลุงกำนัน′ หลังโซเชียลฯเเชร์ภาพนั่งร่วมโต๊ะงานเเต่ง