"ฮิลลารี"หวังผนึกกำลังอาเซียน ชูไทยออกกม.ปราบค้ามนุษย์ "กษิต"แถลงเดินหน้าตั้ง"องค์กรสิทธิมนุษยชน"

วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เวลา 08:28:59 น.

"ฮิลลารี"ออกบทความหยอดหวังผนึกกำลังอาเซียนร่วมรับมือปัญหาใหม่ ปรบมือให้ไทยประเดิมออกกม.ปราบค้ามนุษย์ "กษิต"แถลงผลประชุมรมต.อาเซียน ผลักดันร่วมปฏิบัติตามกฎบัตร ยัน"องค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน"ต้องเกิด ชงเดินหน้าสร้างเท่าเทียม เชื่อพม่าเข้าใจ นำร่องแก้ปัญหา "โรฮิงญา"

"กษิต"แถลงเดินหน้าตั้ง"องค์กรสิทธิมนุษยชน"

 

เมื่อเวลา 16.45 น. วันที่ 20 กรกฎาคม นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานในที่ประชุม แถลงข่าวถึงผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 42 ว่า บรรยากาศของการหารือในเวทีต่างๆ ทำให้มีความรู้สึกร่วมกันว่าขณะนี้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีกฎบัตรฯ และกำลังมุ่งหน้าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต การหารือเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์ ทุกคนมีความรู้สึกว่าเราต้องทำงานร่วมกัน วางแผนและกำหนดเป้าหมายของเราเอง


"ผมเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นของการทำงานเพื่อมุ่งหน้าไปสู่การรวมตัวกันเป็นประชาคมของอาเซียนโดยไม่จำเป็นต้องให้ต่างชาติมาบอกว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราควรหรือไม่ควรทำ ขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่อาเซียนจะเป็นผู้กำหนดอนาคตและชะตากรรมของเราเองว่าเราควรมุ่งหน้าไปสู่ทิศทางใดในฐานะครอบครัวเดียวกัน" นายกษิตกล่าว


นายกษิต ตอบคำถามเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียนซึ่งที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนได้ให้การรับรองทีโออาร์ไปแล้วแต่ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายเป็นองค์กรที่ไม่มีอำนาจมากพอว่า การตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียนเป็นกระบวนการที่ต้องมีพัฒนาการต่อไปในอนาคต ทำไมไม่มองในแง่บวกบ้างว่าเมื่อพิจารณาจากความแตกต่างกันของประเทศสมาชิกขณะนี้ถือว่าเรามาไกลแล้วที่สามารถจัดตั้งองค์กรเช่นนี้ขึ้นได้ การกำหนดให้มีการทบทวนในอีก 5 ปีข้างหน้าก็เป็นการให้แนวทางแล้วว่าเราจะต้องก้าวไปข้างหน้าในเรื่องดังกล่าวต่อไปในวิถีทางที่เคารพซึ่งกันและกัน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างการสัมภาษณ์มีผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียถามว่าการตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียนจะไม่ขัดกับการที่ไทยยังคงมีกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่งห้ามการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันหรือ นายกษิตกล่าวว่า "ไทยเป็นสังคมเปิด เราไม่มีอะไรต้องซ่อนเร้น ไม่ว่าจะมีองค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียนหรือไม่ เราก็ยังคงเคารพหลักกฎหมายและปฎิบัติต่อทุกคนโดยเท่าเทียมกัน แต่การที่ต้องมีกฎหมายดังกล่าวก็เพื่อปกป้องสถาบันซึ่งไม่มีอะไรเป็นเครื่องมือในการปกป้องตนเอง ในลักษณะเดียวกับที่ต้องมีการปกป้องผู้พิพากษาจากการข่มขู่คุกคามซึ่งก็เป็นเหมือนกับที่ทุกประเทศทำกัน ตามรัฐธรรมนูญไทยเขียนไว้ชัดเจนว่ากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมือง ดังนั้นอย่านำเอาสองเรื่องมาปนกัน เพราะขณะนี้มีคนบางส่วนพยายามดึงเอาสถาบันมาเป็นส่วนหนึ่งของข้อต่อสู้ทางการเมืองในประเทศ"


ส่วนเรื่องพม่านั้น นายกษิตกล่าวว่า เชื่อว่าพม่าทราบดีถึงความหวังของอาเซียนต่อพม่า และพม่ามีพันธกรณีต่ออาเซียนในฐานะสมาชิกที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไร นับเป็นเรื่องดีที่พม่าพร้อมให้ความร่วมมือกับอาเซียนในการแก้ไขปัญหาต่างๆรวมถึงประเด็นเรื่องโรฮิงญา แต่ต้องให้เวลาพม่าทำงานด้วย

 


"มาร์ค"เปิดประชุมรมต.อาเซียน


ก่อนหน้านี้ เมื่อเวลา 09.00 น. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้พบปะหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ก่อนที่จะเป็นประธานเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 42 และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับคู่เจรจา รวมทั้งการประชุมที่เกี่ยวข้อง ที่โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ลากูน่า ภูเก็ต ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 17-23 กรกฎาคม ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยนายอภิสิทธิ์กล่าวระหว่างเปิดประชุมตอนหนึ่งว่า การที่ไทยได้ทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 3 เรื่อง ได้แก่ การจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้บรรลุตามกฎบัตรอาเซียนในเวลาที่กำหนดไว้ในปี 2558 และหวังว่าระหว่างการเดินทางไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อาเซียนจะผนึกความคิดไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ในมุมมองของไทยเห็นว่า อาเซียนควรเป็นประชาคมแห่งการปฏิบัติ เพื่อรับมือกับความท้าทายในภูมิภาคและโลก เป็นประชาคมแห่งการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างกัน และเป็นประชาคมของประชาชน เป้าหมายที่สองคือ การริเริ่มการดำเนินการขององค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียนให้เกิดขึ้นได้ในการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 15 ในเดือนตุลาคมนี้ และสุดท้ายคือ การรับมือกับความท้าทายต่างๆ ในภูมิภาคและโลก


"สิ่งที่เราใฝ่ฝันคือ อยากให้ภูมิภาคของเรา ซึ่งประกอบไปด้วยผู้คนที่หลากหลาย มีความศรัทธาและความเชื่อที่แตกต่างกัน แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมเกลียว โดยชื่นชมและเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ผมหวังว่าประสบการณ์และการสานต่อการสมานฉันท์ระหว่างอาเซียน จะได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นแบบอย่างของภูมิภาคแห่งความสมานฉันท์กลมเกลียว มีเอกภาพในความแตกต่าง และเป็นแบบอย่างที่จะนำมาซึ่งความคิดใหม่ๆ สำหรับสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง" นายอภิสิทธิ์กล่าว


"ฮิลลารี"หวังผนึกรับมือแก้ปัญหา  


ขณะที่ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เผยแพร่บทความนางฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ หัวข้อ "กระชับความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" สรุปว่า สหรัฐและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นมิตรเก่าแก่ ซึ่งกำลังเผชิญปัญหารูปแบบใหม่ๆ และพวกเราจะต้องเสริมสร้างความร่วมมือรูปแบบใหม่ เพื่อรับมือกับสิ่งท้าทายต่างๆ ในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ เพราะไม่มีชาติใดจะสามารถรับมือกับปัญหาของโลกในยุคนี้ได้เพียงลำพัง


"เมื่อต้นปีนี้ ข้าพเจ้าได้ประกาศว่า สหรัฐจะพยายามเข้าเป็นภาคีแห่งสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การดำเนินการดังกล่าวมีความคืบหน้ามาก และเราหวังว่าเราจะได้ฉลองความสำเร็จแห่งการเข้าเป็นภาคีได้ในไม่ช้า" นางฮิลลารีระบุ และว่า เราจะทำงานร่วมกับรัฐบาล ประชาสังคม และประชาชน เพื่อพัฒนาวิธีการปกครองที่มีความรับผิดชอบ สถาบันประชาธิปไตยและการเคารพสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สิ่งเหล่านี้คือ ค่านิยมหลักสำหรับสหรัฐ และสำหรับอาเซียน ค่านิยมเหล่านี้ถือเป็นหลักสำคัญในกฎบัตรอาเซียนฉบับใหม่


ชมไทยออกกม.ปราบค้ามนุษย์  


นางฮิลลารีระบุว่า พวกเรายังมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างเอเชียที่สงบสุข ปราศจากภัยคุกคามจากการแพร่ขยายอาวุธ การรุกรานและอาชญากรรม นี่คือคำตอบว่าเหตุใดสหรัฐจะยังคงแสวงหาความร่วมมือจากอาเซียนในการบังคับใช้มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกับประเทศเกาหลีเหนือ และจะยังส่งเสริมความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อต่อสู้กับการค้ามนุษย์ การลักลอบค้ายาเสพติด และองค์กรอาชญากรรม


"ข้าพเจ้าขอปรบมือให้แก่ประเทศไทยที่ได้ออกกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฉบับแรก ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2551 การดำเนินคดีและการให้ความช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ซึ่งเราคาดว่าจะเกิดขึ้นอันเป็นผลจากการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้จะเป็นก้าวที่สำคัญในทิศทางที่ถูกต้องในการต่อสู้กับปัญหาเร่งด่วนด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคนี้และทั่วโลก" นางฮิลลารีระบุ
"ไกรศักดิ์"โวย"ปู่ชัย"ขวางหารือเรื่องพม่าในสภาอาเซียน
พิธีเปิดประชุมรมต.ต่างประเทศอาเซียนเรียบร้อยดี
"มาร์ค"บินภูเก็ตเปิดถกรมต.ตปท.อาเซียนชัวร์ไร้ปัญหา
เอ็นจีโอหวั่นองค์กรสิทธิอาเซียนกลไกไร้เขี้ยวเล็บ
องค์กรสิทธิมนุษยชนร้อง รบ.พม่าปล่อย "ซู จี"
"มาร์ค"กร้าวไทยต้องจัดถก"อาเซียน"กับคู่เจรจาให้ได้ "เทพเทือก"โยนถาม"กษิต"ผู้นำคนไหนไม่สบายใจ
"กษิต"เผยเลื่อนสุดยอดผู้นำอาเซียนเป็นต.ค. ยอมรับเสียหน้า นายกฯบ่นเสียดาย รับสืบเนื่องจากครั้งพัทยา
ปรับเกณฑ์เลือกณะมนตรีสิทธิมนุษยชน ใช้สัดส่วนภูมิภาค
"กษิต"เมินซีเอ็นเอ็นตีข่าวโรฮิงญา ยันยึดสิทธิมนุษยชน
องค์กรสิทธิมนุษยชนพบนายกฯ ถกปม"โรฮิงยา"

ปะทะเดือด! เกาหลีเหนือเปิดฉากยิงถล่มเกาหลีใต้, เกาหลีใต้ยิงโต้กลับ พร้อมสั่งอพยพ
เหยื่อข้าอย่าแตะ! สุดช็อก คลิปจระเข้ตัวเขื่อง งับมือ"อีกตัว"ก่อนเขมือบ ฉุนแย่งอาหาร
จากภาพถ่ายสะเทือนอารมณ์ สู่พลังโซเชียล ช่วยชีวิตสองพ่อลูกผู้ลี้ภัย
ไปนอกต้องรู้! เปิดชื่อ 28 ประเทศ คนไทย เดินทางไป ไม่ต้องขอวีซ่า
ฮือฮา พี่จีนนับร้อยหน้ามืด-แตกตื่น แห่เก็บ"ทองคำ"ทั่วท้องถนน ก่อน"เงิบ"(ชมภาพ)