"ม.ล.เนื่อง นิลรัตน์" อดีตข้าหลวงในวังสวนสุนันทา ถึงแก่กรรม สิริอายุ 96 ปี

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2553 เวลา 19:46:34 น.


ม.ล.เนื่อง นิลรัตน์ผลงานเขียนม.ล.เนื่อง นิลรัตน์ ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชรา เมื่อเช้าวันที่ 29 ม.ค. สิริอายุได้ 96 ปี ตั้งศพสวดพระอภิธรรม ณ ศาลา 1 วัดทินกรนิมิต นนทบุรี ถึง 2 ก.พ.

 

หม่อมหลวงเนื่อง นิลรัตน์เคยเป็นข้าหลวงในวังสวนสุนันทาท่านอยู่กับท่านย่าของท่าน(ม.จ.สะบาย นิลรัตน์)  หลังจากบิดาได้นำมาถวาย หม่อมเจ้าหญิงสะบาย ซึ่งเป็นหัวหน้าห้องเครื่อง (ครัว) ของพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ทรงเลี้ยงดู ภายในพระราชวังสวนสุนันทา โดยหม่อมเจ้าหญิงสะบาย ทรงมอบภาระการเลี้ยงดู หม่อมหลวงเนื่อง แก่หม่อมเจ้าหญิงแย้มเยื้อน สิงหรา พร้อมกับหม่อมราชวงศ์หญิงศรีคำ ทองแถม และหม่อมราชวงศ์หญิงวงศ์สินธุ์ สิงหรา หม่อมหลวงเนื่อง ได้รับการสอนในวิชาการครัว ตลอดจนการฝีมือต่างๆ จนมีอายุพอสมควรแล้ว หม่อมเจ้าหญิงสะบาย จึงนำขึ้นถวายเป็นข้าหลวง ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี ได้รับประทานเหรียญทองลงยา อักษรพระนามย่อ "น น" เป็นเกียรติยศ


หม่อมหลวงเนื่อง ได้รับยกย่องว่าเป็น "รัตตัญญู" ในทางไทยประเพณีผู้หนึ่ง เริ่มเขียนหนังสือเมื่ออายุ 72 ปี มาจนถึงปัจจุบัน มีผลงานที่พิมพ์รวมเล่มแล้วคือ ชีวิตในวัง เล่ม 1-2 , ชีวิตนอกวัง เล่ม 1-10, ชีวิตในบ้านกับตำราอาหารชาววัง เป็นนักเขียนประจำให้กับนิตยสาร พลอยแกมเพชร 


เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2456 ณ วังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ เดิมชื่อ ทับทิม ภายหลังได้รับการตั้งชื่อใหม่ว่า เนื่อง เป็นบุตรีคนที่ 3 ของ หม่อมราชวงศ์อั้น นิลรัตน์ และ นางเผือก นิลรัตน์ ณ อยุธยา สืบราชสกุลมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิลรัตน กรมหมื่นอลงกฎกิจปรีชา ลงมาทางพระอัยกา หม่อมเจ้าชายชุ่ม นิลรัตน์
 

หม่อมหลวงเนื่อง เริ่มงานเขียนชิ้นแรก เมื่อปี พ.ศ. 2528 เมื่อครั้งที่หม่อมราชวงศ์หญิงศรีคำ เพื่อนสนิทตั้งแต่เมื่อครั้งอาศัยอยู่ในวัง ถึงแก่กรรมลง หม่อมหลวงเนื่องจึงเขียนคำไว้อาลัย เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตเมื่อครั้งยังเยาว์ ในพระราชวังสวนสุนันทา สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึก ในพิธีพระราชทานเพลิงศพครั้งนั้น ภายหลังจึงเขียนเรื่องลงในนิตยสารมาโดยตลอด


นอกจากงานเขียน หม่อมหลวงเนื่อง ยังมีความสามารถในการปรุงอาหารไทยชาววังประเภทต่างๆ ซึ่งได้รับการอบรมมาแต่ครั้งอาศัยอยู่ในวัง เช่น ทอดมันสิงคโปร์, สะเต๊ะลือ, เมี่ยงลาว, แกงรัญจวน, ยำทวาย ฯลฯ โดยหม่อมหลวงเนื่อง และนางสาวนิจ เหลี่ยมอุไร บุตรสาว ร่วมกันเผยแพร่วิธีการปรุงอาหารเหล่านี้ เป็นประโยชน์แก่บุคคลที่สนใจจำนวนมาก