"บางกอกแอร์"เสนอตัวบริหาร28สนามบิน พร้อมหาเที่ยวบินมาลงให้ครบ "จำปี"ปรับแผนใหม่ไม่เลิกบินอุบลฯ

วันที่ 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เวลา 20:44:21 น.


บางกอกแอร์เวย์

"บางกอกแอร์"เสนอตัวบริหาร 28 สนามบิน หาเที่ยวบินมาลงให้ครบ 10 แห่งที่ร้าง "โสภณ"เล็งลดค่าธรรมเนียมช่วย "จำปี" ปรับแผนใหม่ไม่เลิกบินอุบลฯ อีก 2 เส้น ใช้โค้ดแชริ่งแต่บินนกแอร์เหมือนเดิม

 

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการบินพลเรือน (บพ.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) กองทัพอากาศ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสายการบินเอกชน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาสนามบินในภูมิภาคใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า สนามบินหลายแห่งไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์มาบินลง รวมทั้งกรณีบริษัทการบินไทยจะโอนเที่ยวบินในประเทศได้แก่ กรุงเทพฯ-พิษณุโลก กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี และเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ให้กับสายการบินนกแอร์ทำการบินแทน แต่ได้รับการคัดค้านจากฝ่ายการเมือง นักธุรกิจ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ 
 

นายโสภณ เปิดเผยภายหลังการประชุม ว่า ที่ประชุมได้เสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาสนามบินในภูมิภาค ว่าควรจะเปิดให้เอกชนที่สนใจเข้ามาบริหารสนามบินที่ไม่มีเที่ยวบินขึ้นลงรวม 10 แห่งจากทั้งหมด 28 แห่ง โดยหลังจากนี้กระทรวงคมนาคมจะไปศึกษารายละเอียด กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ หากเห็นว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศก็ต้องทำ แม้ว่าจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายบ้างก็ตาม
 

นายโสภณ กล่าวว่า  ในประเด็นดังกล่าว ผู้บริหารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ที่เข้าร่วมประชุมด้วย สนอว่าจะขอเข้ามาบริหารสนามบินภูมิภาคทั้ง 28 แห่งที่อยู่ในความดูแลของกรมการบินพลเรือน (บพ.) ทั้งหมด และพร้อมที่จะจัดหาเที่ยวบินมาทำการขึ้นลงให้ครบทุกสนามบิน ซึ่งเห็นว่าเป็นแนวทางออกที่ดี เพราะขณะนี้มีสนามบิน10 แห่งที่ไม่มีเที่ยวบินขึ้น-ลงประจำ  จึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อไปพิจารณาถึงแนวทางและความเป็นไปได้ที่จะให้เอกชนเข้ามาบริหารสนามบิน อย่างไรก็ตาม การจะเข้ามาบริหารสนามบินทั้งหมดน่าจะเป็นไปได้ยาก และต้องไปดูว่ากฎระเบียบเปิดช่องให้ดำเนินการได้อย่างไรบ้าง
 

"หากให้เอกชนเข้ามาใช้ประโยชน์จากสนามบินที่เป็นสนามบินร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนการจัดเก็บค่าบริการด้านการบินต่างๆ ภาครัฐจะต้องเข้าไปควบคุมดูแล และจะต้องเปิดกว้างให้กับเอกชนทุกรายที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอเข้ามาได้ ไม่ได้ให้สิทธิกับบางกอกแอร์เวย์เพียงรายเดียวเท่านั้น" นายโสภณกล่าว
 

นายโสภณกล่าวว่า นอกจากนี้ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) ที่รับผิดชอบการควบคุมการจราจรทางอากาศ พร้อมจะให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาทำการบินในสนามบินที่ยังไม่มีเที่ยวบินขึ้นลง โดยจะมีมาตรการจูงใจในการปรับลดค่าธรรมเนียมการขึ้นลงและการจอดอากาศยาน เพื่อให้แต่ละสายการบินสามารถเลี้ยงตัวเองได้  
 

นายโสภณยังกล่าวถึงการยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศของการบินไทยจำนวน 3 แห่ง คือ กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี กรุงเทพฯ-พิษณุโลก และเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ว่า ได้สั่งการให้การบินไทยไปสรุปตัวเลขต้นทุนการบินและปริมาณผู้โดยสาร เสนอนายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม ภายในวันที่  10 กุมภาพันธ์นี้ หลังจากนั้นจะทำการสรุปและนำเสนอคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ เพื่อให้ตัดสินว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
 

ด้านนายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า สนามบินทั้ง 10 แห่งที่ไม่มีเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ขึ้นลงเป็นประจำ ประกอบด้วย สนามบินตาก สนามบินแม่สะเรียง สนามบินน่าน สนามบินแพร่ สนามบินเพชรบูรณ์ สนามบินเลย สนามบินนครราชสีมา สนามบินร้อยเอ็ด สนามบินชุมพร และสนามบินระนอง จากนี้ต้องศึกษารายละเอียดและแนวทางที่จะให้เอกชนเข้ามาดำเนินการ ทั้งนี้ จากข้อมูลปี 2552 พบว่า สนามบินภูมิภาคที่มีผู้โดยสารมากกว่า 1 แสนคนต่อปี ได้แก่ สนามบินพิษณุโลก  ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี กระบี่ สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช และตรัง 
 

นายสุพจน์ กล่าวถึงกรณีบางกอกแอร์เวย์เสนอที่จะเข้ามาบริหารสนามบินทั้งหมด  28 แห่ง ว่า เพราะต้องนำสนามบินที่ทำกำไรได้มากมาเฉลี่ยกับสนามบินที่ไม่มีเที่ยวบินขึ้นลง ส่วนจะให้เอกชนเข้ามาบริหารเฉพาะสนามบินร้างจะเป็นไปได้หรือไม่  คงต้องไปดูในรายละเอียด แต่เรื่องการกำหนดอัตราค่าบริการต่างๆ ภาครัฐจะต้องเป็นผู้ควบคุม เพราะจะเป็นการจ้างเอกชนเข้ามาบริหารเท่านั้น
 

วันเดียวกัน นายโชคชัย ปัญญายงค์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงแผนการยกเลิกเส้นทางบินในประเทศ 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพ-อุบลราชธานี กรุงเทพ-พิษณุโลก และเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมนี้ โดยจะให้สายการบินนกแอร์มาทำการบินแทนว่า ขณะนี้บริษัทได้ปรับแผนใหม่ โดยจะยังคงเส้นทางบินกรุงเทพ-อุบลราชธานี แต่จะใช้วิธีการลดเที่ยวบินลง จากปัจจุบันทำการบินอยู่ 3 เที่ยวบินต่อวัน เหลือ 1 เที่ยวบินต่อวัน และให้นกแอร์บิน 2 เที่ยวบินต่อวัน ส่วนเส้นทางกรุงเทพ-พิษณุโลก และเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน จะใช้วิธีโค้ดแชริ่ง หรือการขายตั๋วทำตลาดการบินร่วมกัน กล่าวคือ การบินไทยจะยังคงขายตั๋วเส้นทางนี้อยู่ แต่จะให้นกแอร์เป็นผู้ทำการบิน  ผู้โดยสารที่ต้องการบริการแบบการบินไทย ก็ให้ซื้อตั๋วจากการบินไทย ซึ่งจะได้รับการเสิร์ฟอาหาร ได้สะสมไมล์เหมือนขึ้นเครื่องการบินไทยทุกอย่าง แต่ถ้าอยากได้ตั๋วราคาถูก ก็ให้ซื้อจากนกแอร์ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้โดยสาร
 

"ส่วนจุดอื่น เช่น สุราษฎร์ธานี ก็จะบินทั้งการบินไทยและนกแอร์ ส่วนจำนวนเที่ยวยังไม่ได้กำหนด ขณะที่อุดรธานีและขอนแก่นจะยังทำการบินเหมือนเดิม" นายโชคชัยกล่าว
 

นายทัศพล แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย  กล่าวว่า สายการบินแอร์เอเชีย ไม่มีความสนใจบริหารสนามบินทั้ง 28 แห่งของกรมการบินพลเรือนแน่นอน เนื่องจากแอร์เอเชียมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องการบิน และสนามบินภูมิภาคส่วนใหญ่มีรันเวย์สั้น ความยาวประมาณ 1,200 – 1,500 เมตร เหมาะสำหรับเครื่องบินใบพัดเท่านั้น แต่แอร์เอเชียมีแต่เครื่องบินแอร์บัส เอ 320 ที่ต้องใช้ความยาวของรันเวย์ระหว่าง 2,200 – 2,500 เมตร  
 

"การที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์สนใจจะบริหารสนามบินทั้ง 28 แห่ง ต้องขอแสดงความยินดีกับบางกอกแอร์เวย์สด้วย ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเครื่องบินส่วนใหญ่ของบางกอกแอร์เวย์สเป็นเครื่องบินใบพัด ส่วนแอร์เอเชียไม่มีเป้าหมายที่จะซื้อเครื่องบินใบพัดมาบินลงสนามบินสั้นด้วย" นายทศพล กล่าว
 

นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยได้จัดประชุมหารือร่วมกับประธานหอการค้าจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการที่การบินไทยจะยกเลิกเที่ยวบินในประเทศ 3 เส้นทาง โดยที่ประชุมเห็นว่า การที่การบินไทยจะแก้ไขปัญหาการขาดทุนของบริษัทฯด้วยการยกเลิกการบิน แล้วให้สายการบินนกแอร์ให้บริการแทน ไม่น่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสม การบินไทยควรแก้ไขปัญหาการขาดทุนจากการบริหารจัดการภายในของการบินไทยก่อน เนื่องจากจังหวัดที่มีการยกเลิกการบินส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค มีการเดินทางของนักท่องเที่ยว ข้าราชการ พ่อค้า นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่ผ่านมามีปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 70-80 %


"ที่ประชุมเห็นร่วมกันว่า จะขอให้การบินไทยพิจารณาทบทวนการยกเลิกการให้บริการในเส้นทางภายในประเทศดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อประโยชน์ของการบินไทยซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติ ตลอดจนประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวมตลอดไป" นายสมเกียรติกล่าว

 

 
ตรวจสอบดวงท่านวันนี้้ วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 โดย พิมพ์พรร
ประจักษ์กะตา ′ไมลีย์ ไซรัส′ นักร้องสาวไม่แคร์ใคร นอนเปลือยอกอาบแดดบนดาดฟ้าโรงแรม
ศาลทหารไม่ให้ประกันชายวัย 67 คดี 112 จากกรณีเขียนฝาผนังห้องน้ำห้างดัง
เสิร์ฟตรงแม่ค้าคนสวยในเมืองดาลัต "ลิว ฮว่ายบ่าว จี" ผู้โด่งดังเเบบไม่รู้ตัว
ทำไม บิ๊กป้อม พลเอกประวิตร เชื่อว่า วิกฤตไฟใต้ วันนี้ ดีขึ้นมากมาย !!! (ชมคลิป)
สาวคนนี้ทีแรกนึกว่าเป็นพนักงานบริษัทเอกชน พอก้าวเข้าไปถึงกับทึ่ง เธอเป็นทีมงาน.....!!!
จับหนุ่มเสื้อแดงหลังร่วมงานศพอภิวันท์ ระบุมีภาพชุมนุมต้านรัฐประหาร
วีรพงษ์ รามางกูร : รางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์ ปี 2014
พระหลงรักลูกสาวมัคทายก แค้นไม่เล่นด้วยยิงดับ ต่อหน้าพ่อ-ชาวบ้านกำลังเตรียมงานกฐิน
ห้าแสนวิวแห่ชม สุดซึ้ง"มิตรภาพระหว่างสองสัตว์กำพร้า" "แรด"เล่นหยอกล้อกับแพะ"เพื่อนรัก"
"น้องอาร์ท"บัณฑิตที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก"สมเด็จพระบรมฯ" - เสียชีวิตแล้ว
อ้อมกอดของนางฟ้าใจดี ที่ทำให้ 1 ชีวิตได้ไปต่อ
"แยม ฐปณีย์" เล่านาทีร่ำไห้ พบ "กัปตันชัช" เผยติดป่า11วันเต็ม กินแต่น้ำ รอดมาได้เพราะสติ
คืบหน้าเกาะเต่า! "ปัญญา"เผยคดีคืบกว่า85% พบพิรุธ "เพื่อนฝรั่ง" ชาวบ้านแห่ให้ปากคำ แฉพูดไม่ตรง
งานเข้า! สื่อผู้ดีเเฉ 2 พม่าผู้ต้องหาฆ่านักท่องเที่ยว ถอนคำให้การแล้ว อ้าง ถูกซ้อมให้รับสารภาพ