"บางกอกแอร์"เสนอตัวบริหาร28สนามบิน พร้อมหาเที่ยวบินมาลงให้ครบ "จำปี"ปรับแผนใหม่ไม่เลิกบินอุบลฯ

วันที่ 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เวลา 20:44:21 น.


บางกอกแอร์เวย์

"บางกอกแอร์"เสนอตัวบริหาร 28 สนามบิน หาเที่ยวบินมาลงให้ครบ 10 แห่งที่ร้าง "โสภณ"เล็งลดค่าธรรมเนียมช่วย "จำปี" ปรับแผนใหม่ไม่เลิกบินอุบลฯ อีก 2 เส้น ใช้โค้ดแชริ่งแต่บินนกแอร์เหมือนเดิม

 

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการบินพลเรือน (บพ.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) กองทัพอากาศ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสายการบินเอกชน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาสนามบินในภูมิภาคใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า สนามบินหลายแห่งไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์มาบินลง รวมทั้งกรณีบริษัทการบินไทยจะโอนเที่ยวบินในประเทศได้แก่ กรุงเทพฯ-พิษณุโลก กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี และเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ให้กับสายการบินนกแอร์ทำการบินแทน แต่ได้รับการคัดค้านจากฝ่ายการเมือง นักธุรกิจ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ 
 

นายโสภณ เปิดเผยภายหลังการประชุม ว่า ที่ประชุมได้เสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาสนามบินในภูมิภาค ว่าควรจะเปิดให้เอกชนที่สนใจเข้ามาบริหารสนามบินที่ไม่มีเที่ยวบินขึ้นลงรวม 10 แห่งจากทั้งหมด 28 แห่ง โดยหลังจากนี้กระทรวงคมนาคมจะไปศึกษารายละเอียด กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ หากเห็นว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศก็ต้องทำ แม้ว่าจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายบ้างก็ตาม
 

นายโสภณ กล่าวว่า  ในประเด็นดังกล่าว ผู้บริหารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ที่เข้าร่วมประชุมด้วย สนอว่าจะขอเข้ามาบริหารสนามบินภูมิภาคทั้ง 28 แห่งที่อยู่ในความดูแลของกรมการบินพลเรือน (บพ.) ทั้งหมด และพร้อมที่จะจัดหาเที่ยวบินมาทำการขึ้นลงให้ครบทุกสนามบิน ซึ่งเห็นว่าเป็นแนวทางออกที่ดี เพราะขณะนี้มีสนามบิน10 แห่งที่ไม่มีเที่ยวบินขึ้น-ลงประจำ  จึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อไปพิจารณาถึงแนวทางและความเป็นไปได้ที่จะให้เอกชนเข้ามาบริหารสนามบิน อย่างไรก็ตาม การจะเข้ามาบริหารสนามบินทั้งหมดน่าจะเป็นไปได้ยาก และต้องไปดูว่ากฎระเบียบเปิดช่องให้ดำเนินการได้อย่างไรบ้าง
 

"หากให้เอกชนเข้ามาใช้ประโยชน์จากสนามบินที่เป็นสนามบินร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนการจัดเก็บค่าบริการด้านการบินต่างๆ ภาครัฐจะต้องเข้าไปควบคุมดูแล และจะต้องเปิดกว้างให้กับเอกชนทุกรายที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอเข้ามาได้ ไม่ได้ให้สิทธิกับบางกอกแอร์เวย์เพียงรายเดียวเท่านั้น" นายโสภณกล่าว
 

นายโสภณกล่าวว่า นอกจากนี้ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) ที่รับผิดชอบการควบคุมการจราจรทางอากาศ พร้อมจะให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาทำการบินในสนามบินที่ยังไม่มีเที่ยวบินขึ้นลง โดยจะมีมาตรการจูงใจในการปรับลดค่าธรรมเนียมการขึ้นลงและการจอดอากาศยาน เพื่อให้แต่ละสายการบินสามารถเลี้ยงตัวเองได้  
 

นายโสภณยังกล่าวถึงการยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศของการบินไทยจำนวน 3 แห่ง คือ กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี กรุงเทพฯ-พิษณุโลก และเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ว่า ได้สั่งการให้การบินไทยไปสรุปตัวเลขต้นทุนการบินและปริมาณผู้โดยสาร เสนอนายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม ภายในวันที่  10 กุมภาพันธ์นี้ หลังจากนั้นจะทำการสรุปและนำเสนอคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ เพื่อให้ตัดสินว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
 

ด้านนายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า สนามบินทั้ง 10 แห่งที่ไม่มีเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ขึ้นลงเป็นประจำ ประกอบด้วย สนามบินตาก สนามบินแม่สะเรียง สนามบินน่าน สนามบินแพร่ สนามบินเพชรบูรณ์ สนามบินเลย สนามบินนครราชสีมา สนามบินร้อยเอ็ด สนามบินชุมพร และสนามบินระนอง จากนี้ต้องศึกษารายละเอียดและแนวทางที่จะให้เอกชนเข้ามาดำเนินการ ทั้งนี้ จากข้อมูลปี 2552 พบว่า สนามบินภูมิภาคที่มีผู้โดยสารมากกว่า 1 แสนคนต่อปี ได้แก่ สนามบินพิษณุโลก  ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี กระบี่ สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช และตรัง 
 

นายสุพจน์ กล่าวถึงกรณีบางกอกแอร์เวย์เสนอที่จะเข้ามาบริหารสนามบินทั้งหมด  28 แห่ง ว่า เพราะต้องนำสนามบินที่ทำกำไรได้มากมาเฉลี่ยกับสนามบินที่ไม่มีเที่ยวบินขึ้นลง ส่วนจะให้เอกชนเข้ามาบริหารเฉพาะสนามบินร้างจะเป็นไปได้หรือไม่  คงต้องไปดูในรายละเอียด แต่เรื่องการกำหนดอัตราค่าบริการต่างๆ ภาครัฐจะต้องเป็นผู้ควบคุม เพราะจะเป็นการจ้างเอกชนเข้ามาบริหารเท่านั้น
 

วันเดียวกัน นายโชคชัย ปัญญายงค์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงแผนการยกเลิกเส้นทางบินในประเทศ 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพ-อุบลราชธานี กรุงเทพ-พิษณุโลก และเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมนี้ โดยจะให้สายการบินนกแอร์มาทำการบินแทนว่า ขณะนี้บริษัทได้ปรับแผนใหม่ โดยจะยังคงเส้นทางบินกรุงเทพ-อุบลราชธานี แต่จะใช้วิธีการลดเที่ยวบินลง จากปัจจุบันทำการบินอยู่ 3 เที่ยวบินต่อวัน เหลือ 1 เที่ยวบินต่อวัน และให้นกแอร์บิน 2 เที่ยวบินต่อวัน ส่วนเส้นทางกรุงเทพ-พิษณุโลก และเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน จะใช้วิธีโค้ดแชริ่ง หรือการขายตั๋วทำตลาดการบินร่วมกัน กล่าวคือ การบินไทยจะยังคงขายตั๋วเส้นทางนี้อยู่ แต่จะให้นกแอร์เป็นผู้ทำการบิน  ผู้โดยสารที่ต้องการบริการแบบการบินไทย ก็ให้ซื้อตั๋วจากการบินไทย ซึ่งจะได้รับการเสิร์ฟอาหาร ได้สะสมไมล์เหมือนขึ้นเครื่องการบินไทยทุกอย่าง แต่ถ้าอยากได้ตั๋วราคาถูก ก็ให้ซื้อจากนกแอร์ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้โดยสาร
 

"ส่วนจุดอื่น เช่น สุราษฎร์ธานี ก็จะบินทั้งการบินไทยและนกแอร์ ส่วนจำนวนเที่ยวยังไม่ได้กำหนด ขณะที่อุดรธานีและขอนแก่นจะยังทำการบินเหมือนเดิม" นายโชคชัยกล่าว
 

นายทัศพล แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย  กล่าวว่า สายการบินแอร์เอเชีย ไม่มีความสนใจบริหารสนามบินทั้ง 28 แห่งของกรมการบินพลเรือนแน่นอน เนื่องจากแอร์เอเชียมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องการบิน และสนามบินภูมิภาคส่วนใหญ่มีรันเวย์สั้น ความยาวประมาณ 1,200 – 1,500 เมตร เหมาะสำหรับเครื่องบินใบพัดเท่านั้น แต่แอร์เอเชียมีแต่เครื่องบินแอร์บัส เอ 320 ที่ต้องใช้ความยาวของรันเวย์ระหว่าง 2,200 – 2,500 เมตร  
 

"การที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์สนใจจะบริหารสนามบินทั้ง 28 แห่ง ต้องขอแสดงความยินดีกับบางกอกแอร์เวย์สด้วย ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเครื่องบินส่วนใหญ่ของบางกอกแอร์เวย์สเป็นเครื่องบินใบพัด ส่วนแอร์เอเชียไม่มีเป้าหมายที่จะซื้อเครื่องบินใบพัดมาบินลงสนามบินสั้นด้วย" นายทศพล กล่าว
 

นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยได้จัดประชุมหารือร่วมกับประธานหอการค้าจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการที่การบินไทยจะยกเลิกเที่ยวบินในประเทศ 3 เส้นทาง โดยที่ประชุมเห็นว่า การที่การบินไทยจะแก้ไขปัญหาการขาดทุนของบริษัทฯด้วยการยกเลิกการบิน แล้วให้สายการบินนกแอร์ให้บริการแทน ไม่น่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสม การบินไทยควรแก้ไขปัญหาการขาดทุนจากการบริหารจัดการภายในของการบินไทยก่อน เนื่องจากจังหวัดที่มีการยกเลิกการบินส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค มีการเดินทางของนักท่องเที่ยว ข้าราชการ พ่อค้า นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่ผ่านมามีปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 70-80 %


"ที่ประชุมเห็นร่วมกันว่า จะขอให้การบินไทยพิจารณาทบทวนการยกเลิกการให้บริการในเส้นทางภายในประเทศดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อประโยชน์ของการบินไทยซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติ ตลอดจนประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวมตลอดไป" นายสมเกียรติกล่าว

 

 
เรื่องเล่าจาก"บิ๊กแป๊ะ" เกิดอะไรขึ้นเมื่อ ผบ.ตร. ขับรถไปเจอด่านจราจร
ตำรวจทำดี! ร.ต.ท.ทางหลวง สละเครื่องแบบกอดเด็กชาย เบนซ์ชนจยย.พ่อเจ็บ แม่เสียชีวิต
ต้นสังกัดไล่ออกแล้ว "ดีเจฉาว" อธิการฯ มทร.ธัญบุรี เสียใจ พฤติกรรมไม่เหมาะสม
สมัยก่อน"หญิงไทย"จะ"ขายบริการ"ได้ ต้องผ่านอะไรบ้าง
ตร.เปิดคลิปแฉ นาทีซัดกันนัวกลางถนน ′ดีเจเก่งปะทะเก๋งแดง′ ภาพระบุชัดใครชนก่อน