โผใหม่"รองผบก.-สว."ภ.1-2

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เวลา 09:29:36 น.

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พล.ต.ท.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ช่วย ผบ.ตร. รักษาราชการแทน ผบช.ภ.2 มีคำสั่งรื้อโผแต่งตั้งโยกย้ายระดับสารวัตร (สว.) ถึง รองผู้บังคับการ (รอง ผบก.) ใหม่หลังมีเรื่องอื้อฉาว โดยมีรายชื่อที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

คำสั่งบชภ.2

พ.ต.อ.จำนงค์ รัตนกุล รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี เป็น รอง ผบก.ศฝร.ภ.2 พ.ต.อ.ถนอม สุวรรณน้อย รอง ผบก.ภ.จว.ตราด เป็น รอง ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี พ.ต.อ.ยงยุทธ ขอนดอก รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว เป็น รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี พ.ต.อ.ศุภมิตร ดวงภมร รอง ผบก.สส.ภ.2 เป็น รอง ผบก.ภ.จว.จันทบุรี พ.ต.อ.สนั่น วงศ์เพียร รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว เป็น รอง ผบก.ศฝร.ภ.2 พ.ต.อ.ชัยรัตน์ ศรีเอี่ยม ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 เป็น รอง ผบก.อก.ภ.2 พ.ต.อ.ณรงค์ สุภาทรัพย์ ผกก.สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา เป็น รอง ผบก.ภ.จว.นครนายก พ.ต.อ.ณัฐธวัช ทองใบ ผกก.สภ.ขลุง จว.จันทบุรี เป็น รอง ผบก.ภ.จว.ตราด พ.ต.อ.ทนงศักดิ์ เขมะชิต ผกก.สภ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี เป็น รอง ผบก.ภ.จว.จันทบุรี พ.ต.อ.นพดล ศรสำราญ ผกก.สภ.ศรีมหาโพธิ จว.ปราจีนบุรี เป็น รอง ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี พ.ต.อ.นิธิชัย กะวะนิช ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครนายก เป็น รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พ.ต.อ.ไพรัช ทองเกิด ผกก.ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว เป็น รอง ผบก.ภ.จว.นครนายก พ.ต.อ.มนเทียร พันธ์อิ่ม ผกก.สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง เป็น รอง ผบก.ภ.จว.ระยอง พ.ต.อ.มานิต ไตรภพ ผกก.สภ.ศรีมโหสถ จว.ปราจีนบุรี เป็น รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พ.ต.อ.สมชาย นุ่มโต ผกก.สภ.เมืองสระแก้ว จว.สระแก้ว เป็น รอง ผบก.สส.ภ.2 พ.ต.อ.สุภธีร์ บุญครอง ผกก.สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี เป็น รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี พ.ต.อ.สุวิชาญ ญาณกิตติกุล ผกก.สภ.นิคมพัฒนา จว.ระยอง เป็น รอง ผบก.สส.ภ.2 พ.ต.อ.ชัชวาลย์ พิสุทธิวงส์ ผกก.สภ.ท่าใหม่ จว.จันทบุรี เป็น ผกก.สภ.นิคมพัฒนา จว.ระยอง พ.ต.อ.นภดล วงษ์น้อม ผกก.สภ.เมืองชลบุรี จว.ชลบุรี เป็น ผกก.สภ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา

พ.ต.อ.นราเดช กลมทุกสิ่ง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.2 เป็น ผกก.ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว พ.ต.อ.ไพบูลย์ วังทะพันธ์ ผกก.สภ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว เป็น ผกก.สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี พ.ต.อ.สมไทย คำวัฒน์ ผกก.สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี เป็น ผกก.สภ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว พ.ต.อ.สมควร อ่ำลำยอง ผกก.สภ.บ้านนา จว.นครนายก เป็น ผกก.สภ.บ้านโพธิ์ จว.ฉะเชิงเทรา พ.ต.อ.สรายุทธ สงวนโภคัย ผกก.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี เป็น ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 พ.ต.อ.สุกิตติ ไสวเกียรติ ผกก.สภ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา เป็น ผกก.สภ.เมืองชลบุรี จว.ชลบุรี พ.ต.ท.กัมพล ลีลาประภาภรณ์ รอง ผกก.ฝอ.7 บก.อก.ภ.2 เป็น ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 พ.ต.ท.คมกฤษ ศรีผ่องงาม รอง ผกก.สส.สภ.บ้านฉาง จว.ระยอง เป็น ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.2 พ.ต.ท.เจนเชิง ประทุมสุวรรณ รอง ผกก.สส.สภ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว เป็น ผกก.สส.ภ.จว.สระแก้ว พ.ต.ท.ชวลิต นาคสุข สวญ.สภ.วังตะเคียน จว.ปราจีนบุรี เป็น ผกก.สส.ภ.จว.นครนายก พ.ต.ท.ชัย จรรยาวนิชย์ รอง ผกก.สส.สภ.สนามชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรา เป็น ผกก.สภ.ราชสาส์น จว.ฉะเชิงเทรา พ.ต.ท.ชุติเดช จันทร์ทรง รอง ผกก.สส.สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี เป็น ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.2 พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ชัยรักษา รอง ผกก.สส.สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี เป็น ผกก.สภ.เมืองสระแก้ว จว.สระแก้ว พ.ต.ท.นันทวุฒิ สุวรรณละออง รอง ผกก.ปป.สภ.เมืองชลบุรี จว.ชลบุรี เป็น ผกก.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี พ.ต.ท.นิคม ขำชื่น รอง ผกก.สส.สภ.บางน้ำเปรี้ยว จว.ฉะเชิงเทรา เป็น ผกก.สภ.เมืองนครนายก จว.นครนายก พ.ต.ท.ประกิต มงคลฉันท์ รอง ผกก.สส.สภ.ท่าตะเกียบ จว.ฉะเชิงเทรา เป็น ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.2 พ.ต.ท.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข รอง ผกก.สส.ภ.จว.ระยอง เป็น ผกก.สภ.เมืองจันบุรี จว.จันทบุรี พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ เจริญจิตร รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 เป็น ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.2 พ.ต.ท.พนม เจริญพร รอง ผกก.สส.สภ.แปลงยาว จว.ฉะเชิงเทรา เป็น ผกก.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.2

พ.ต.ท.พีรวัชร แจ้งกระจ่าง รอง ผกก.สส.สภ.ศรีมโหสถ จว.ปราจีนบุรี เป็น ผกก.สภ.ศรีมโหสถ จว.ปราจีนบุรี พ.ต.ท.มนตรี รอดปราณี รอง ผกก.สส.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี เป็น ผกก.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี พ.ต.ท.เวียง วงศ์เพียร รอง ผกก.ปป.สภ.มาบตาพุด จว.ระยอง เป็น ผกก.สภ.เพ จว.ระยอง พ.ต.ท.ไวยยวุฒิ รัตนวิโรจน์ รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ตราด เป็น ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครนายก พ.ต.ท.วันชัย อิ่มโภชน์ รอง ผกก.ปป.สภ.วังสมบูรณ์ จว.สระแก้ว เป็น ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.2 พ.ต.ท.เสถียร บุญค้ำ รอง ผกก.ปป.สภ.นิคมพัฒนา จว.ระยอง เป็น ผกก.สภ.ขลุง จว.จันทบุรี พ.ต.ท.สมโชค ตาผล รอง ผกก.สส.ภ.จว.จันทบุรี เป็น ผกก.สส.2 บขก.สส.ภ.2 พ.ต.ท.สมคิด สินบัวทอง รอง ผกก.สส.สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง เป็น ผกก.สภ.ศรีมหาโพธิ จว.ปราจีนบุรี พ.ต.ท.สมชาย ซื่อต่อตระกูล สวญ.สภ.บ่อวิน จว.ชลบุรี เป็น ผกก.สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี พ.ต.ท.สมชาย เกียรติสุวรรณ์ รอง ผกก.สส.สภ.วังน้ำเย็น จว.สระแก้ว เป็น ผกก.สภ.แปลงยาว จว.ฉะเชิงเทรา พ.ต.ท.สมศักดิ์ สุนาวิน รอง ผกก.ปป.สภ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา เป็น ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.2 พ.ต.ท.สวรรค์พร ประดิษฐ์ผล รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.2 เป็น ผกก.ฝอ.8 บก.อก.ภ.2 พ.ต.ท.สหภัส กายขำสิทธิกุล สวญ.สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี เป็น ผกก.สภ.บ้านนา จว.นครนายก พ.ต.ท.สุชาติ ปราณี รอง ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.2 เป็น ผกก.สส.ภ.จว.ปราจีนบุรี พ.ต.ท.อภิชาติ ไชยบุญเรือง รอง ผกก.ปป.สภ.เขาชะเมา จว.ระยอง เป็น ผกก.สภ.นายายอาม จว.จันทบุรี พ.ต.ท.อำนาจ สิริบุญบันดาล สวญ.สภ.บ้านกร่ำ จว.ระยอง เป็น ผกก.สส.ภ.จว.ตราด พ.ต.ท.กฤษนะ วนะบดีนิมิต พงส.(สบ 3) สภ.ขลุง จว.จันทบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง พ.ต.ท.กันตพัฒน์ เนติพิชยาพงศ์ สวญ.สภ.ปากน้ำประแสร์ จว.ระยอง เป็น สวญ.สภ.หนองขาม จว.ชลบุรี พ.ต.ท.เจษฎา สวยสม สวญ.สภ.หนองขาม จว.ชลบุรี เป็น สวญ.สภ.ปากน้ำประแสร์ จว.ระยอง

พ.ต.ท.เชี่ยวชาญ เพิ่มพูล รอง ผกก.ปป.สภ.เกาะสีชัง จว.ชลบุรี เป็น รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.2 พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ แป้นสุวรรณ รอง ผกก.สส.สภ.บ้านโพธ์ จว.ฉะเชิงเทรา เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เพ จว.ระยอง พ.ต.ท.ณัฎฐ์ สุวรรณวัฒนะ รอง ผกก.ปป.สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา เป็น สวญ.สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี พ.ต.ท.ถาวร อนวัชสกุล พงส.(สบ 3) สภ.เมืองชลบุรี จว.ชลบุรี เป็น พงส.(สบ 3) สภ.คลองเขื่อน จว.ฉะเชิงเทรา พ.ต.ท.ธราเทพ ตูพานิช รอง ผกก.สส.สภ.เพ จว.ระยอง เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี ธวัชชัย สุดสาคร พงส.(สบ 3) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บ้านโพธ์ จว.ฉะเชิงเทรา พ.ต.ท.บุญสาน สินทอง พงส.(สบ 3) สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี พ.ต.ท.ประภาส เหมือนปิ๋ว รอง ผกก.สส.สภ.ประจันตคาม จว.ปราจีนบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บางน้ำเปรี้ยว จว.ฉะเชิงเทรา พ.ต.ท.ประสงค์ วรรณพงษ์ รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 เป็น รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.2 พ.ต.ท.เสถียร เหลาเกิ้มหุ่ง พงส.(สบ 3) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ศรีมโหสถ จว.ปราจีนบุรี พ.ต.ท.สมชาย ชำนิ พงส.(สบ3) สภ.ศรีมโหสถ จว.ปราจีนบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.สนามชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรา พ.ต.ท.สวัสดิ์ เย็นประสิทธิ์ รอง ผกก.สส.สภ.ศรีมหาโพธิ จว.ปราจีนบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี พ.ต.ท.สุเชาว์ ขมสนิท รอง ผกก.สส.สภ.เขาชะเมา จว.ระยอง เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ท่าตะเกียบ จว.ฉะเชิงเทรา พ.ต.ท.สุภวัฒน์ เชื้อแฉ่ง พงส.(สบ 3) สภ.เมืองชลบุรี จว.ชลบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.แปลงยาว จว.ฉะเชิงเทรา พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ สินธุประเสริฐ สว.สภ.บางขนาก จว.ฉะเชิงเทรา เป็น รอง ผกก.สส.ภ.จว.ระยอง พ.ต.ท.กฤศกร ทองอินทร์ สว.กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี เป็น รอง ผกก.ปป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี พ.ต.ท.คงศักดิ์ บุญสื่อสุวรรณ สว.สส.สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา เป็น รอง ผกก.ปป.สภ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา พ.ต.ท.คมน์สรณ์ มาบำรุง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.2 เป็น รอง ผกก.ปป.สภ.เมืองชลบุรี จว.ชลบุรี พ.ต.ท.ชโลธร เปรมปรี สว.สภ.ตกพรม จว.จันทบุรี เป็น รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2

พ.ต.ท.ชัยยุทธ โอเจริญ สวป.สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง เป็น รอง ผกก.ปป.สภ.เขาชะเมา จว.ระยอง พ.ต.ท.ชาติชาตรี อัศวเมธี พงส.(สบ 2) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ระยอง เป็น รอง ผกก.ปป.สภ.เกาะสีชัง จว.ชลบุรี พ.ต.ท.ชินโชติ จินดาเวช สวป.สภ.เมืองนครนายก จว.นครนายก เป็น รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.2 พ.ต.ท.เชาวลิต หอยสังข์ สว.สส.สภ.เพ จว.ระยอง เป็น รอง ผกก.ปป.สภ.วังสมบูรณ์ จว.สระแก้ว พ.ต.ท.เทอดศักดิ์ นนตะพันธ์พิพัฒน์ สวป.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี เป็น รอง ผกก.ปป.สภ.นิคมพัฒนา จว.ระยอง พ.ต.ท.ทัดคำ แสงสุกสว่าง สว.สส.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี เป็น รอง ผกก.ปป.สภ.ท่าตะเกียบ จว.ฉะเชิงเทรา พ.ต.ท.ธนิต คงเกียรติก้อง สวป.สภ.เมืองสระแก้ว จว.สระแก้ว เป็น รอง ผกก.จร.สภ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี พ.ต.ท.นฤเบศร์ กังวานพณิชย์ สว.อก.สภ.เมืองชลบุรี จว.ชลบุรี เป็น รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.2 พ.ต.ท.ประชัญ สุนันต๊ะ สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.2 เป็น รอง ผกก.ฝอ.7 บก.อก.ภ.2 พ.ต.ท.ประสาน แก้วมหาสุริวงษ์ สวป.สภ.แกลง จว.ระยอง เป็น รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 พ.ต.ท.ปราโมทย์ ณ รังษี สว.อก.สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระยอง พ.ต.ท.พิพัชร์ พ่วงแพ สว.กก.สส.ภ.จว.ระยอง เป็น รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.2 พ.ต.ท.ยอดชาย จำปาทอง สวป.สภ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี เป็น รอง ผกก.ปป.สภ.สอยดาว จว.จันทบุรี พ.ต.ท.วิม สายบุญพ่วง พงส.(สบ 2) สภ.บางขนาก จว.ฉะเชิงเทรา เป็น รอง ผกก.ฝอ.7 บก.อก.ภ.2 พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ ภัทรพิศาล สว.สภ.ด่านชุมพล จว.ตราด เป็น รอง ผกก.ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.2 พ.ต.ท.ศิลปชัย บัวบาน สวป.สภ.เมืองระยอง จว.ระยอง เป็น รอง ผกก.ปป.สภ.วังจันทร์ จว.ระยอง พ.ต.ท.ศิวนาท เสโส สว.สภ.วังขอนแดง จว.ปราจีนบุรี เป็น รอง ผกก.ปป.สภ.พานทอง จว.ชลบุรี พ.ต.ท.สิทธิโชค ลือโลก สว.สส.สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี เป็น รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 พ.ต.ท.สิทธิพลว์ สิริธานิยภักดี สวป.สภ.บางคล้า จว.ฉะเชิงเทรา เป็น รอง ผกก.ปป.สภ.บ้านโพธิ์ จว.ฉะเชิงเทรา

พ.ต.ท.สิทธิพันธ์ พงษ์ธนาวุฒิกรณ์ สว.สส.สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี เป็น รอง ผกก.ปป.สภ.มาบตาพุด จว.ระยอง พ.ต.ท.สุรเกียรติ ธนงค์ สวป.สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา เป็น รอง ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.2 พ.ต.ท.อภิชาต โพธิจันทร์ สว.ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว เป็น รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.2 พ.ต.ท.อำนาจ พุ่มวงษ์ สว.สภ.สำนักทอง จว.ระยอง เป็น รอง ผกก.ปป.สภ.ศรีมหาโพธิ จว.ปราจีนบุรี พ.ต.ท.เอกราช ช่วยศรี สว.จร.สภ.เมืองนครนายก จว.นครนายก เป็น รอง ผกก.ปป.สภ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว พ.ต.ท.หญิง นิภาภรณ์ ไชยเพชร สว.ฝอ.ภ.จว.ตราด เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี พ.ต.ท.หญิง มนัสนันท์ พูลสวัสดิ์ สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.2 เป็น รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.2 พ.ต.ท.หญิง อัมภิกา เจริญศักดิ์ สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี พ.ต.ท.จุมพฏ มัณยาภา สว.สส.สภ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา เป็น สว.สส.สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี พ.ต.ท.ณัฏฐ์คเณศ สิงหเสนี สว.อก.สภ.มะขาม จว.จันทบุรี เป็น สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.2 พ.ต.ท.ณัฐพสิษฐ์ เอกมฤเคนทร์ สวป.สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา เป็น สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.2 พ.ต.ท.ทรงฤทธิ์ ภูนาฤทธิ์ พงส.(สบ 2) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เป็น สว.สภ.วังขอนแดง จว.ปราจีนบุรี พ.ต.ท.ทะยาน ตาตะคุ พงส.(สบ 2) สภ.สอยดาว จว.จันทบุรี เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.ระยอง พ.ต.ท.นิวัติ ท่าหิน สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี เป็น สว.สส.สภ.วังสมบูรณ์ จว.สระแก้ว พ.ต.ท.บริบูรณ์ เชื้อวงษ์ สวป.สภ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี เป็น สวป.สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา พ.ต.ท.ประจวบ เสนทา พงส.(สบ 2) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี เป็น พงส.(สบ 2) สภ.ไม้รูด จว.ตราด พ.ต.ท.ประทีป จิระโร สวป.สภ.เมืองระยอง จว.ระยอง เป็น สวป.สภ.องครักษ์ จว.นครนายก พ.ต.ท.ปรีชา สมสถาน สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.2 เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา พ.ต.ท.ไพศิลป์ แก้วสีขาว พงส.(สบ 2) สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี เป็น พงส.(สบ 2) สภ.คลองลึก จว.สระแก้ว

พ.ต.ท.พาฝัน ตันสกุล สว.สภ.หนองแหน จว.ฉะเชิงเทรา เป็น สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.2 พ.ต.ท.พายัพ ชาญเดช สว.ฝอ.ภ.จว.ระยอง เป็น สว.ฝอ.ศฝร.ภ.2 พ.ต.ท.ภัทรพล พูนบางยุง สวป.สภ.หนองขาม จว.ชลบุรี เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา พ.ต.ท.ภาสกร ทุนทรัพย์ สว.จร.สภ.เมืองระยอง จว.ระยอง เป็น สว.จร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา จว.ฉะเชิงเทรา พ.ต.ท.ภูวดล วรรณา สว.จร.สภ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว เป็น สวป.สภ.บ้านนา จว.นครนายก พ.ต.ท.มณฑล มาเทียน สวป.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี เป็น สว.สส.สภ.เขาหินซ้อน จว.ฉะเชิงเทรา พ.ต.ท.มานพ เอี่ยมประเสริฐ สวป.สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี เป็น สว.กก.สส.ภ.จว.ตราด พ.ต.ท.ยงยุทธ คำโส สวป.สภ.เมืองชลบุรี จว.ชลบุรี เป็น สว.สส.สภ.วังจันทร์ จว.ระยอง พ.ต.ท.ศักดิ์ศรี นาเทเวช สว.กก.สส.ภ.จว.ตราด เป็น สวป.สภ.นิคมพัฒนา จว.ระยอง พ.ต.ท.สังวรณ์ ชะเอม สวป.สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง เป็น สวป.สภ.หนองขาม จว.ชลบุรี พ.ต.ท.สิรธัช แจ่มจำรัส สว.อก.สภ.เขาชะเมา จว.ระยอง เป็น สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.2 พ.ต.ท.สุเทพ คงสำราญ สวป.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา พ.ต.ท.สุชิน ฉิมพยัคฆ์ สว.สส.สภ.วังสมบูรณ์ จว.สระแก้ว เป็น สว.สส.สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี พ.ต.ท.สุทิน ทองม้วน สว.สส.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี เป็น สว.สส.สภ.แหลมงอบ จว.ตราด พ.ต.ท.สุพจน์ อำนาจมั่นคง พงส.(สบ 2) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี เป็น สว.สภ.หนองแหน จว.ฉะเชิงเทรา พ.ต.ท.สุวรรณ โพธิ์มี สวป.สภ.ท่าตะเกียบ จว.ฉะเชิงเทรา เป็น สว.สส.สภ.พลูตาหลวง จว.ชลบุรี พ.ต.ท.หญิง รัชดาพร สว่างศรี สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี เป็น สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.2 พ.ต.ท.หญิง นาถนารี แพทย์ปรีดา สว.อก.สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี เป็น สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.2 พ.ต.ท.จตุรภัทร สิงหัษฐิต สว.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี เป็น สวป.สภ.คลองลึก จว.สระแก้ว

พ.ต.ต.เฉลิมศักดิ์ เถียรทองศรี สว.สส.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี เป็น สว.ฝอ.บก.สส.ภ.2 พ.ต.ท.ฐนพงศ์ โพธิ์ทิ สวป.สภ.แสนภูดาษ จว.ฉะเชิงเทรา เป็น สว.จร.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี พ.ต.ต.ฐานวัฒน์ พิชัยธนาวัฒน์ สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี พ.ต.ท.ณัฐศักดิ์ นาคศรี สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.2 เป็น สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.2 พ.ต.ต.นิรุธ ตันวิมล สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี เป็น สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 พ.ต.ต.บัณฑิต ธรรมอนันต์ สว.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี เป็น สว.สส.สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา พ.ต.ท.ประเทือง อิศรพร สว.อก.สภ.ตาพระยา จว.สระแก้ว เป็น สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.2 พ.ต.ต.มานพ ภุชชงค์ สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 เป็น สว.จร.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี พ.ต.ต.ศุภฤกษ์ อยู่ไพร สว.อก.สภ.ศรีมโหสถ จว.ปราจีนบุรี เป็น สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี พ.ต.ต.สอาด นุชา สว.สส.สภ.แหลมงอบ จว.ตราด เป็น สวป.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี พ.ต.ต.อภิชนัน วัฒนวรางกูร สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.ระยอง ร.ต.อ.กตัญญู ศรีคง รอง สว.สส.สภ.ห้วยใหญ่ จว.ชลบุรี เป็น สว.สส.สภ.ฉิมพลี จว.ฉะเชิงเทรา ร.ต.อ.กิตติทัศน์ กันฉาย รอง สว.จร.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี เป็น สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี ร.ต.อ.เจริญ ชัยชนะ พงส.(สบ 1) สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี เป็น สว.อก.สภ.ตาพระยา จว.สระแก้ว ร.ต.อ.เจียม มณีโชติ รอง สว.จร.สภ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี เป็น สวป.สภ.นายายอาม จว.จันทบุรี ร.ต.อ.ชนะทัต นวคุณรังสี รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี เป็น สว.อก.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี ร.ต.อ.โชติ ละม่อม รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี เป็น สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี ร.ต.อ.ณธเดช ท่าไชย รอง สว.สส.สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี เป็น สว.สส.สภ.เมืองชลบุรี จว.ชลบุรี ร.ต.อ.ดุสิต วงศ์ไพรกรณ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.ตราด

ร.ต.อ.ธนเทพ กองชุมพล นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เป็น สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.2 ร.ต.อ.ธัญญ์วนิช อัครไชยพงศ์ รอง สวป.สภ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี เป็น สว.กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี ร.ต.อ.นราวิชญ์ รอดกสิกรรม รอง สวป.สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี เป็น สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.2 ร.ต.อ.นิทัศน์ แหวนประดับ นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.สระแก้ว เป็น สว.กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี ร.ต.อ.ประยุทธ รุ่งเป้า รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครนายก เป็น สว.จร.สภ.เมืองนครนายก จว.นครนายก ร.ต.อ.ประเสริฐ ฤทธิราช รอง สว.สส.สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง เป็น สว.สส.สภ.เมืองตราด จว.ตราด ร.ต.อ.ปาพจน์ สีทองเพีย พงส. (สบ 1) สภ.สระบัว จว.ปราจีนบุรี เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี ร.ต.อ.พงษ์พันธุ์ แสงหิรัญ รอง สว.จร.สภ.เมืองระยอง จว.ระยอง เป็น สว.กก.สส.ภ.จว.ระยอง ร.ต.อ.พงษ์รัก เหล่าภักดี รอง สวป.สภ.มาบตาพุด จว.ระยอง เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.นครนายก ร.ต.อ.พรชัย กิ่งสวัสดิ์ พงส.(สบ 1) สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เป็น สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3 ร.ต.อ.พัลลภ เจริญพงษ์ รอง สว.สส.สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี เป็น สวป.สภ.เมืองระยอง จว.ระยอง ร.ต.อ.พิเชษฐ์ จันทร์ทวี นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ตราด เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี ร.ต.อ.พินิจ ดรกันยา พงส.(สบ 1) สภงเกาะช้าง จว.ตราด เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.ตราด ร.ต.อ.พิพัฒน์ อภิญ พงส.(สบ 1) สภ.บ้านค่าย จว.ระยอง เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.นครนายก ร.ต.อ.มงคล สุดวิลัย พงส.(สบ 1) สภ.เขาสิงโต จว.สระแก้ว เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว ร.ต.อ.มนต์ชัย ไชยกูล รอง สวป.สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.นครนายก ร.ต.อ.มนตรี ชูยิ่ง รอง สวป.สภ.คลองลึก จว.สระแก้ว เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว ร.ต.อ.มนัส วงศ์สีใส รอง สวป.สภ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี เป็น สวป.สภ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ร.ต.อ.ยอดชาย วงศ์สุทัศน์ รอง สว.อก.สภ.เมืองตราด จว.ตราด เป็น สว.อก.สภ.คลองใหญ่ จว.ตราด

ร.ต.อ.วิรัตน์ วิบูลย์เพ็ง พงส.(สบ 1) สภ.น้ำเป็น จว.ระยอง เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี ร.ต.อ.วีระ นุชศิลป์ รอง สว.จร.สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี เป็น สวป.สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา ร.ต.อ.วีระศักดิ์ บุตรสอน รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.2 เป็น สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.2 ร.ต.อ.วุฒิภัทร นภาโชติ รอง สว.จร.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี เป็น สวป.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี ร.ต.อ.สนธยา เชื้อเจริญ รอง สวป.สภ.บ้านแปลง จว.จันทบุรี เป็น สว.อก.สภ.เมืองตราด จว.ตราด ร.ต.อ.สมคิด สุวรรณธานี รอง สวป.สภ.เขาคิชฌกูฏ จว.จันทบุรี เป็น สว.อก.สภ.เขาชะเมา จว.ระยอง ร.ต.อ.สมชาย เมืองใย รอง สว.จร.สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี เป็น สวป.สภ.เมืองชลบุรี จว.ชลบุรี ร.ต.อ.สมนึก มุมทอง พงส.(สบ 1) สภ.เมืองระยอง จว.ระยอง เป็น สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 ร.ต.อ.สมบูรณ์ กลืนกระโทก รอง สว.จร.สภ.เมืองระยอง จว.ระยอง เป็น สว.สส.สภ.เพ จว.ระยอง ร.ต.อ.สมพงษ์ ศิลาวงษ์ พงส.(สบ 1) สภ.เมืองปราจีนบุรี เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี ร.ต.อ.สมศักดิ์ กาเผือกงาม รอง สว.สส.สภ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี เป็น สว.อก.สภ.ประจันตคาม จว.ปราจีนบุรี ร.ต.อ.สราวุธ เอี่ยมสำอางค์ นว.(สบ 1) ผบก.อก.ภ.2 เป็น สว.จร.สภ.เมืองระยอง จว.ระยอง ร.ต.อ.สำราญ สุรินทร์ รอง สว.สส.สภ.นายายอาม จว.จันทบุรี เป็น สว.อก.สภ.เขาสมิง จว.ตราด ร.ต.อ.สุรชัย หมื่นสุรินทร์ รอง สว.สส.สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา เป็น สว.สส.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี ร.ต.อ.สุรชัย ชัญถาวร รอง สว.จร.สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.ระยอง ร.ต.อ.สุเวช โตงาม รอง สว.อก.สภ.ศรีมโหสถ จว.ปราจีนบุรี เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี ร.ต.อ.เสน่ห์ เจริญจิตร รอง สว.จร.สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา เป็น สวป.สภ.แสนภูดาษ จว.ฉะเชิงเทรา ร.ต.อ.อติเทพ พงษ์สุวรรณ รอง สว.จร.สภ.หนองขาม จว.ชลบุรี เป็น สวป.สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี ร.ต.อ.อนุชัย จินดารัตน์ รอง สวป.สภ.บ่อไร่ จว.ตราด เป็น สวป.สภ.แหลมสิงห์ จว.จันทบุรี

ร.ต.อ.อนุวัตร เทียนทอง รอง สวป.สภ.คลองลึก จว.สระแก้ว เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว ร.ต.อ.อนุสรณ์ ทองดวง รอง สว.จร.สภ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี เป็น สวป.สภ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี ร.ต.อ.อภิชัย ไลออน รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.2 เป็น สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.2 ร.ต.อ.อานนท์ สืบศรี รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ระยอง เป็น สวป.สภ.เมืองระยอง จว.ระยอง ร.ต.อ.หญิง ชนสรณ์ คงงาม รอง สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.2 เป็น สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.2 ร.ต.อ.หญิง ณัฐพร พรจิรกิตติพงศ์ รอง สว.อก.สภ.ขลุง จว.จันทบุรี เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี ร.ต.อ.หญิง นัทธ์หทัย ประพาฬ รอง สว.อก.สภ.บ้านฉาง จว.ระยอง เป็น สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.2คำสั่งบชภ.1

พ.ต.อ.วสันต์ บุญเจริญ ผกก.สภ.ลำลูกกา จว.ปทุมธานี เป็น รอง ผบก.ภ.จว.อ่างทอง พ.ต.อ.ฐานุพงศ์ พรมสวัสดิ์กุล ผกก.สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี เป็น ผกก.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ พ.ต.อ.ปัญญา นาควิเชียร ผกก.สภ.เมืองชัยนาท จว.ชัยนาท เป็น ผกก.สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี พ.ต.อ.มงคล เกตุพันธ์ ผกก.ฝ่ายอำนวยการ 3 บก.อก.ภ.1 เป็น ผกก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี พ.ต.ท.กิตติ สกุณี รอง ผกก.ปป.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี เป็น ผกก.ฝ่ายอำนวยการ 3 บก.อก.ภ.1 พ.ต.ท.เมธีพัฒน์ ธรรมรันต์โศภณ รอง ผกก.สส.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี เป็น ผกก.สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนาท พ.ต.ท.ธนภณ โพธิสุข รอง ผกก.สส.สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผกก.สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.บัญชา ติปยานนท์ รอง ผกก.ปป.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี เป็น ผกก.สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี พ.ต.ท.ภีมเดช สาระกูล สวญ.สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ เป็น ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.1 พ.ต.ท.ภูมินทร์ สิงหสุต รอง ผกก.ปป.สภ.สำโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ เป็น ผกก.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ พ.ต.ท.วิชัย บุญส่ง รอง ผกก.สส.สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี เป็น ผกก.ฝ่ายอำนวยการ 3 บก.อก.ภ.1 พ.ต.ท.สมศรี พัฒนาคม สวญ.สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี เป็น ผกก.ฝ่ายอำนวยการ 2 บก.อก.ภ.1 พ.ต.อ.สุรศักดิ์ มาอินทร์ รองผกก.ปป.สภ.ไชโย จว.อ่างทอง เป็น ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.สระบุรี พ.ต.ท.อุดม เฮงเจริญ รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.นนทบุรี เป็น ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ศฝร.ภ.1 พ.ต.ท.กฤษฎิศักดิ์ ธนัตถ์รุ่งเรือง รอง ผกก.ปป.สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี เป็น สวญ.สภ.เพนียด จว.ลพบุรี พ.ต.ท.เชาว์ ป้อมงาม พงส. (สบ 3) สภ.สำโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ราชาเทวะ จว.สมุทรปราการ

พ.ต.ท.ปกปภพ บดีพิทักษ์ รอง ผกก.ปป.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี เป็น สวญ.สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ พ.ต.ท.ไพฑูรย์ ลายประดิษฐ์ พงส. (สบ 3) สภ.บ้านโพธิ์ จว.ฉะเชิงเทรา เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี พ.ต.ท.วชิรพงษ์ แก้วควง รอง ผกก.ปป.สภ.ราชาเทวะ จว.สมุทรปราการ เป็น รอง ผกก.ปป.สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.ศักดิ์สิทธิ์ มีสวัสดิ์ พงส. (สบ 3) สภ.สำโรงใต้ จว.สมุทรปราการ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี พ.ต.ท.สมเกียรติ อุปกรณ์ศิริการ พงส. (สบ 3) กก.2 บก.ปปป. เป็น รอง ผกก.สส.สภ.หนองมะโมง จว.ชัยนาท พ.ต.ท.สุรพล บุญมา รอง ผกก.ปป.สภ.บ้านโพธิ์ จว.ฉะเชิงเทรา เป็น สวญ.สภ.สาขลา จว.สมุทรปราการ พ.ต.ท.อนันตชัย เนตรถาวร รอง ผกก.สส.สภ.หนองมะโมง จว.ชัยนาท เป็น รอง ผกก.สส.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี พ.ต.ท.อรรถพล อนุสิทธิ์ รอง ผกก.สส.สภ.ราชาเทวะ จว.สมุทรปราการ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี พ.ต.ท.เอกภพ ตันประยูร รอง ผกก.ปป.สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา เป็น สวญ.สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี พ.ต.ท.กฤษฎาพร ปานโปร่ง สวป.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี เป็น รอง ผกก.ปป.สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.กันตพัฒน์ ภาคธรรม สว.สภ.บ้านเบิก จว.ลพบุรี เป็น รอง ผกก.ปป.สภ.ท่าหลวง จว.ลพบุรี พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ แย้มนาม สวป.สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา เป็น รอง ผกก.ปป.สภ.เนินขาม จว.ชัยนาท พ.ต.ท.ประดับ สายสกลเดช สว.สส.สภ.บางซ้าย จว.พระนครศรีอยุธยา เป็น รอง ผกก.ปป.สภ.สามโก้ จว.อ่างทอง พ.ต.ท.พลพรรษ ผ่องโอภาส สวป.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี เป็น รอง ผกก.ปป.สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี

พ.ต.ท.พันธ์ยศ เปลี่ยนลออ สวป.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี เป็น รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ 9 บก.อก.ภ.1 พ.ต.ท.โยธิน พหลโยธิน สว.สภ.รำมะสัก จว.อ่างทอง เป็น รอง ผกก.ปป.สภ.สระโบสถ์ จว.สระบุรี พ.ต.ท.สมเจษฐ์ แม้นบุตร สว.สภ.มะนาวหวาน จว.ลพบุรี เป็น รอง ผกก.ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.1 พ.ต.ท.สมมาศ พึ่งสุพรรณ สวป.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี เป็น รอง ผกก.ปป.สภ.บ้านแพรก จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.จิราศักดิ์ นนทะแก้ว สว.อก.สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี เป็น สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.1 พ.ต.ท.ทรงกรด ชำนิยันต์ สว.อก.สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี เป็น สว.สส.สภ.บางซ้าย จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.นราวรัชย์ บุญยรัตพันธุ์ สว.สส.สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.สมุทรปราการ พ.ต.ท.ประจักษ์ เจริญสลุง สวป.สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.ชัยนาท พ.ต.ท.ปรีชา สุขอนันต์ สวป.สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา เป็น สวป.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี พ.ต.ท.ไพโรจน์ โรจนขจร พงส. (สบ 2) กก.4 บก.ปอศ. เป็น สว.สภ.มะนาวหวาน จว.ลพบุรี พ.ต.ท.ฤทธิ์ ศิริเทพ สว.สภ.บ้านขล้อ จว.พระนครศรีอยุธยา เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.สระบุรี พ.ต.ท.มงคล ปันต๊ะ พงส. (สบ 2) เป็น สภ.ภาชี จว.พระนครศรีอยุธยา เป็น พงส. (สบ 2) สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนาท พ.ต.ต.ชนินทร์ เคหะ นว. (สบ 2) ผบช.ภ.3 เป็น สวป.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี พ.ต.ต.อิทธิพันธ์ ศรีมั่น สว.กก.5 บก.ปอศ. เป็น สว.สส.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี ร.ต.อ.กำพล กันธิยะ รอง สวป.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา เป็น สวป.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา

ร.ต.อ.ชัชวิทย์ จันทร์เจาะ รอง สวป.สภ.พระขาว จว.พระนครศรีอยุธยา เป็น สว.อำนวยการ ภ.จว.นนทบุรี ร.ต.อ.นัฏฐพงษ์ ศรีเพ็ญประภา รอง สว.จร.สภ.สำโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ เป็น สว.สส.สภ.สำโรงใต้ จว.สมุทรปราการ ร.ต.อ.นิพิฐพนธ์ อินทิตานนท์ รอง สว.สส.สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.ลพบุรี ร.ต.อ.บรรเทิง รุ่งมณี รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี เป็น สวป.สภ.สวนพริกไทย อ.เมือง จว.ปทุมธานี ร.ต.อ.มานพ สาระวัน รอง สว.จร.สภ.เมืองสิงห์บุรี เป็น สว.อก.สภ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ร.ต.อ.วีรฤทธิ์ พิพัฒนาศักดิ์ รอง สว.จร.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.นนทบุรี ร.ต.อ.วีระ ขำมา รอง สวป.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา เป็น สว.อก.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี ร.ต.อ.สนธิชัย สุวรรณศร รอง สวป.สภ.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี สว.ฝ่ายอำนวยการ 2 บก.อก.ภ.1

ทั้งนี้มีผลวันที่ 16 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป
เรื่องเล่าจาก"บิ๊กแป๊ะ" เกิดอะไรขึ้นเมื่อ ผบ.ตร. ขับรถไปเจอด่านจราจร
ตำรวจทำดี! ร.ต.ท.ทางหลวง สละเครื่องแบบกอดเด็กชาย เบนซ์ชนจยย.พ่อเจ็บ แม่เสียชีวิต
ต้นสังกัดไล่ออกแล้ว "ดีเจฉาว" อธิการฯ มทร.ธัญบุรี เสียใจ พฤติกรรมไม่เหมาะสม
สมัยก่อน"หญิงไทย"จะ"ขายบริการ"ได้ ต้องผ่านอะไรบ้าง
ตร.เปิดคลิปแฉ นาทีซัดกันนัวกลางถนน ′ดีเจเก่งปะทะเก๋งแดง′ ภาพระบุชัดใครชนก่อน