ปธ.กมธ.แนะเสริมกลไกดูแลน้ำโขง เอ็นจีโอไม่เชื่อน้ำยาเอ็มอาร์ซี คนแม่ฮ่องสอนโต้ควันไม่ใช่ฝีมือชาวบ้าน

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2553 เวลา 21:51:49 น.


สุทัศน์ เงินหมื่น


ปธ.กมธ.แนะเสริมกลไกดูแลน้ำโขง จี้ทุกฝ่ายเปิดข้อมูล เอ็นจีโอแขวะไม่เชื่อน้ำยาเอ็มอาร์ซี เพราะไม่เคยรับรู้ความเดือดร้อนชาวบ้าน คนแม่ฮ่องสอนโต้เหตุวิกฤตหมอกควัน ไม่ใช่ฝีมือชาวบ้านเผาไร่

นายสุทัศน์ เงินหมื่น ประธาน คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาแก้ปัญหาภัยแล้งเรื่องแม่น้ำโขงแห้งและการสร้างเขื่อน สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ถึงกรณีที่ทางการจีนแจ้งว่าจะส่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขง (เอ็มอาร์ซี) ตอนล่างครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ว่า เป็นเรื่องที่ดีที่ทุกฝ่ายจะได้มีโอกาสหารือกันถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในลำน้ำโขง ซึ่งนับวันจะมีชาวบ้านได้รับผลกระทบมากขึ้น โดยเฉพาะในปีนี้ที่ปริมาณน้ำโขงลดลงอย่างน่าใจหาย

 

นายสุทัศน์ กล่าวว่า เป็นที่น่าสังเกตมานานแล้วว่าเหตุใดจีน ซึ่งเป็นประเทศต้นแม่น้ำโขง ถึงไม่ได้เป็นสมาชิกของเอ็มอาร์ซี ดังนั้น เมื่อประเทศท้ายน้ำมีปัญหาจึงไม่มีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา ดังนั้นในการประชุมเอ็มอาร์ซีครั้งนี้ จึงควรเพิ่มเต็มกลไกอย่างหนึ่งอย่างใดเข้าไปเพื่อให้ครอบคลุมและทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ที่สำคัญคือควรมีการรับฟังปัญหาจากชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขงด้วย มิฉะนั้นข้อเท็จจริงต่างๆอาจสับสนและถูกบิดเบือนได้ง่าย


"ตอนนี้ข้อมูลต่างๆ สับสนมาก กมธ.จึงได้เชิญผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมชี้แจง ในเบื้องต้นผมอยากให้ทุกคนเปิดใจกว้าง โดยการเปิดเผยข้อมูลก่อน และกมธ.จะเดินทางไปลงพื้นที่ตั้งแต่ จ.เชียงรายยันจ.อุบลราชธานี เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงทั้งหมด ผมทราบจากเพื่อนที่อยู่ฝั่งลาวมาว่า ตอนนี้ประชาชนลาวเองก็กำลังประสบความลำบากจากการแห้งของน้ำโขง ดังนั้นทุกฝ่ายจึงควรหันหน้าเข้าหากันเพื่อพูดคุยหาทางออกร่วมกัน" นายสุทัศน์ กล่าว


ด้านนายนิวัติ ร้อยแก้ว ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของ กล่าวว่า การที่จีนส่งระดับรองนายกรัฐมนตรีมาร่วมประชุมเอ็มอาร์ซีนั้น สะท้อนให้เห็นว่าจีนเริ่มรับฟังปัญหาบ้างแล้ว สิ่งหนึ่งที่ไม่แน่ใจคือการประชุมเอ็มอาร์ซีครั้งนี้แก้ปัญหาได้หรือไม่ เพราะที่ผ่านมาเอ็มอาร์ซีไม่เคยพูดถึงเรื่องปกป้องแม่น้ำโขงและไม่เคยรับรู้ความเดือดร้อนของประชาชนเลย ดังนั้น การที่เอาผู้ที่ไม่รู้เรื่องแม่น้ำโขงมาร่วมประชุมกัน จึงไม่รู้ว่าจะได้ผลอย่างไร เพราะแม้แต่ชาวบ้านหรือภาคประชาชนที่ทำงานเรื่องแม่น้ำโขงก็ไม่ได้รับเชิญ แต่ส่วนใหญ่การเชิญครั้งนี้เป็นการผ่านแต่ระบบรัฐ เช่น เชิญผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ และคนเหล่านี้อย่างมากก็ไปเชิญกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านอีกที


"ผมว่าคนเหล่านี้ที่เข้าไปก็เหมือนเป็นไม้ประดับให้จีนแก้ตัวเท่านั้น เพราะคนระดับผู้ว่าราชการจะไปพูดอะไรได้ อย่างมากก็บอกว่าน้ำโขงแห้งเพราะฝนแล้ง  และก็เอากำนันหรือผู้ใหญ่บ้านไปร่วมนั่งฟัง แล้วบอกว่าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้ว ทั้งๆที่เป็นการประชุมตามสายบังคับบัญชามากกว่า ผมเชื่อว่าจะแก้ปัญหาไม่ได้ และประชุมเสร็จก็คงทำอะไรต่อไม่ได้ พอน้ำท่วมหรือฝนแล้งครั้งหน้าก็พูดกันอีกครั้ง" นายนิวัติ กล่าว


ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของ กล่าวว่า วันที่ 29 มีนาคม ชาวบ้านจากฝั่งลาวและไทยจะร่วมกันบวชวังสงวนพันธุ์ปลา ที่บริเวณผาพระเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ซึ่งตรงกับบริเวณคอนผีหลง อ.เชียงของ จ.เชียงราย เพื่อสะท้อนให้เห็นความร่วมมือและการจัดการน้ำโขงร่วมกันของคน 2 ฝั่ง สามารถทำกันเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาองค์กรระหว่างประเทศ และอยากให้รัฐบาลเห็นถึงความสำคัญตรงนี้ด้วย ซึ่งที่ผ่านมาที่เกิดปัญหาตามมามากมาย เพราะคนภายนอกเข้ามาจัดการลุ่มน้ำโขงโดยไม่เคยฟังเสียงภาคประชาชนเลย ส่วนสาเหตุที่ใช้บริเวณผาพระและคอนผีหลงเป็นสถานที่จัดงานนั้น เพราะบริเวณดังกล่าวมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ร่วมกันของคนทั้ง 2 ฝั่งโขง นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในลำน้ำโขง โดยมีเกาะแก่งสลับซับซ้อน และชาวบ้านเชื่อว่าเป็นที่วางไข่ของปลาบึก แต่ทางการจีนกลับพยายามระเบิด แต่สุดท้ายสามารถต่อสู้คัดค้าน จนจีนต้องยอมถอย


"ตอนนี้พี่น้องลาวต่างเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดี พวกเราประชุมร่วมกันมา 4 ครั้งแล้ว ขณะนี้ประชาชนริมฝั่งโขงในลาวก็ได้รับความเดือดร้อนเหมือนฝั่งไทย ทั้งคนหาปลา คนทำเกษตรริมน้ำ คนหาไก(สาหร่าย)" นายนิวัติ กล่าวและว่า นอกจากนี้ ชาวบ้านยังรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อจัดการลุ่มน้ำด้วยตัวเอง โดยในวันที่ 27 มีนาคมนี้จะร่วมกันตี (ซ่อม) ฝายน้ำปุก ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา ซึ่งเป็นฝากเก่าแก่อายุนับร้อยปีและเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถจัดการน้ำได้โดยไม่ต้องทำลายธรรมชาติ แต่ทางการกลับพยายามทำลายและให้มีการสร้างฝายคอนกรีตแทนเพราะไม่มีความเข้าใจในระบบนิเวศและไม่เชื่อใจภูมิปัญญาท้องถิ่น


นายบุญยืน คงเพชรศักดิ์ นายกสมาคมฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน และอดีตกรรมการต่อสู้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ สำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ถึงวิกฤตหมอกควันในภาคเหนือ โดยเฉพาะแม่ฮ่องสองว่า สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากไฟป่า ไม่ใช่การเผาไร่ เพราะช่วงนี้ยังไม่ถึงช่วงที่ชาวบ้านเผาไร่ โดยส่วนใหญ่จะเผาไร่กันหลังสงกรานต์ในช่วงก่อนหน้าฝนเล็กน้อย ทั้งนี้ ปัจจุบันชาวบ้านใน จ.แม่ฮ่องสอนยังคงใช้ชีวิตปกติ เพียงแต่ปีนี้อากาศค่อนข้างนิ่ง ทำให้ควันจากไฟป่าไม่ถูกลมพัดไปที่อื่น โดยเฉพาะพื้นที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะโดยก้อนกระทะอยู่ที่อ.เมือง ดังนั้น เมื่อมีการติดตั้งเครื่องวัดหมอกควันไว้ในตัวเมือง จึงทำให้การแสดงค่าปรากฎความหนาแน่มาก แต่หากไปวัดในอำเภอรอบนอกก็จะปรากฏความหนาแน่นลดลง


นายบุญยืน กล่าวว่า ยังไม่ทราบสาเหตุของเกิดจากไฟไหม้ป่า แต่ที่สำคัญไม่ควรไปอ้างว่าเกิดจากชาวบ้านเผาไร่ และการเผาไร่ก็ทำกันเพียงช่วงสั้นๆ 3-4 ชั่วโมงซึ่งชาวบ้านสามารถควบคุมได้ แตกต่างจากไฟป่าที่ลามไปเรื่อยๆและยากต่อการควบคุม อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ได้เคยมีการจัดประชุมไปแล้วหลายครั้งเพื่อหาทางออกร่วมกัน เช่น การสร้างแนวกันไฟ หรือการจ้างชาวบ้านดับไฟป่า หรือการสร้างฝายเก็บกักความชุ่มชื้น แต่ในทางปฎิบัติยังไม่ค่อยเป็นจริง
หมอกควันวิกฤตหนัก ชาวบ้านยังไม่หยุดเผาตอซัง ไหม้ป่าเพิ่ม 5 พันจุด แม่ฮ่องสอนอ่วมสุด
จีนส่งรองนายกฯถกร่วมประเทศอาเซียนแก้แม่น้ำโขงแห้งที่ไทย
หมอกควันในจังหวัดแพร่ทวีความรุนแรงไม่หยุด
กมธ.แม่น้ำโขงลงพื้นที่สอบน้ำลด พบหากเกิดเพราะจีนจะทำหนังสือประณาม
ชาวเหนือ-อีสานนัดยกพลบุกสถานทูตจีน3เม.ย. เรียกร้องหยุดสร้างเขื่อน-ระเบิดแก่ง อัดจีนแถลงข่าวแค่แก้ตัว
61เครือข่ายฯเรียกร้องแม่โขงต้องไหลอิสระ จี้รบ.ทบทวนท่าทีกับจีน ลั่นน้ำเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อความตาย
จีนปัดต้นเหตุทำโขงแห้งซัดกล่าวหาไร้หลักฐานยัน3เขื่อนปล่อยน้ำตามธรรมชาติ ย้ำมณฑลในจีนก็แล้ง
ทำ"ฝนหลวง"ลดหมอกควัน วันแรกเชียงใหม่ เป็นไปลำบาก
ถึงขั้นอาจต้องฟ้องศาลโลก ชมรมนักข่าวสวล.ชี้"น้ำโขง"แห้งหนักเพราะจีนสร้างเขื่อน
แม่สายทำเก๋ แจกหน้ากาก-พ่นน้ำ ลดปริมาณหมอกควัน
เชียงรายขอฝนหลวงไล่หมอกควันพบฝุ่นละอองเจือปนมากในอากาศ
เหนืออ่วมอีกไฟป่าชายแดนพม่าติดอ.พบพระลุกลาม หมอกควันคลุมทั่ว

เรื่องเล่าจาก"บิ๊กแป๊ะ" เกิดอะไรขึ้นเมื่อ ผบ.ตร. ขับรถไปเจอด่านจราจร
ตำรวจทำดี! ร.ต.ท.ทางหลวง สละเครื่องแบบกอดเด็กชาย เบนซ์ชนจยย.พ่อเจ็บ แม่เสียชีวิต
ต้นสังกัดไล่ออกแล้ว "ดีเจฉาว" อธิการฯ มทร.ธัญบุรี เสียใจ พฤติกรรมไม่เหมาะสม
สมัยก่อน"หญิงไทย"จะ"ขายบริการ"ได้ ต้องผ่านอะไรบ้าง
ตร.เปิดคลิปแฉ นาทีซัดกันนัวกลางถนน ′ดีเจเก่งปะทะเก๋งแดง′ ภาพระบุชัดใครชนก่อน