ช่อง ทีวีไทย - ช่อง เนชั่น - ช่อง ดีสเตชั่น- ช่อง เอเอสทีวี -ช่อง ทีเอ็นเอ็น - สรุปผลการศึกษา

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2553 เวลา 14:54:31 น.

ช่อง ทีวีไทย


1. การให้ความสำคัญกับข่าว(การให้พื้นที่ข่าวในรายการข่าวปกติ รายการพิเศษ เกาะติดสถานการณ์ รูปแบบรายการพิเศษ สกู๊ปข่าว สารคดีข่าว รายการสนทนา รูปแบบการสื่อข่าว การรายงาน เช่น จากพื้นที่ ห้องส่ง ส่วนภูมิภาค)

 
ให้ความสำคัญข่าวการชุมนุมมาก มีรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง มีรายการพิเศษที่เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อนำเสนอข่าวกาชุมนุม เช่น “วาระประเทศไทย”, “รายการเวทีสาธารณะ” มีเนื้อหาการเมืองปรากฏในรายการอื่นๆ เช่น  รายการมดคันไฟ, แรงคิดทีวี, มองมุมใหม่, ชั่วโมงทำกิน เน้นข่าวหลักในทุกช่วงรายการข่าวอย่างต่อเนื่อง

2. ประเด็นข่าว(หลักๆ ที่นำเสนอ) 

 

1. บรรยากาศการชุมนุม (การเคลื่อนขบวน แนวโน้มความรุนแรงในการชุมนุม สภาพการจราจร การเคลื่อนไหวสำคัญ การรักษาความปลอดภัย)
2. การเสนอทางออกของความขัดแย้ง (กลุ่มสันติอาสา กลุ่มรณรงค์ไม่เอาความรุนแรง กลุ่มกรรมการสิทธิมนุษยชน กลุ่มองค์กรอิสระและภาคประชาสังคมต่างๆ การเจรจาต่อรองระหว่างรัฐบาลและกลุ่มผุ้ชุมนุม แนวคิดสันติวิธี )
3. การวิเคราะห์ปัญหาการเมือง บริบททางสังคม (รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ อธิบายเรื่องไพร่-อำมาตย์)
4. ผลกระทบการชุมนุม (ด้านเศรษฐกิจ การจราจร การท่องเที่ยว วิถีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การฑูต ระบบการเมืองการปกครอง (รัฐสภา) การทำงานของรัฐบาล สังคม การศึกษา)
5. สาระสำคัญจากเวทีปราศรัย (วีดีโอลิ้งค์ และทวิตเตอร์) และการโต้ตอบระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มผู้ชุมนุม
6. เหตุการณ์ความไม่สงบ (ระเบิดตามจุดต่างๆ)
7.  การทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม
8.  การเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์การชุมนุมของรัฐบาล (กฏหมายความมั่นคง การวางกองกำลังทหาร ตำรวจ)
9. การวิพากษ์วิจารณ์และความคิดเห็นต่อการชุมนุม (เสียงประชาชนชาวกรุงเทพ และต่างจังหวัด)
10. การตรวจสอบ/ตรวจค้นอาวุธสงครามที่อยุธยา ความคืบหน้าคดี
11. ท่าทีของสื่อต่างประเทศต่อปัญหาการเมืองไทย และการใช้เงินจ้างผู้ชุมนุมมาร่วมชุมนุม
12. สุขภาวะของกลุ่มผู้ชุมนุม ประชาชน ในเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพจิตและวิถีชีวิต
13. พรรคการเมือง ท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาล และการดำเนินงานของรัฐสภา


3. แหล่งข่าวบุคคล (เรื่อง ภาพ เสียง ประเด็นข่าว) เหตุการณ์, เอกสาร หรือหน่วยงาน องค์กร
ประเด็นเรื่องสัดส่วนความเป็นธรรมของแหล่งข่าวฝ่ายต่างๆ  เน้นแหล่งข่าวจากนักวิชาการและประชาชนทั่วไป (ทั้งจากฝ่ายผู้ชุมนุม และฝ่ายเป็นกลาง หรือกลุ่มพลังเงียบ)มากกว่าฝ่ายรัฐบาล และกลุ่มผู้ชุมนุมให้พื้นที่ข่าว, ภาพข่าว และเสียงข่าวในลักษณะที่สมดุลและเป็นธรรมแก่ทั้ง 3 ฝ่าย (ทั้งรัฐบาล แกนนำ ประชาชนที่มาชุมนุม และฝ่ายประชาชนทั่วไป)ค่อนข้างให้ความสำคัญกับแหล่งข่าวผู้ที่เห็นเหตุการณ์ (ชาวบ้าน/พยานบุคคลในพื้นที่) มากกว่าเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง


4. การใช้ภาพข่าว (ภาพข่าว มุมกล้องอย่างไร การวนภาพซ้ำ ภาพความรุนแรง) เน้นภาพข่าวเหตุการณ์ชุมนุม ภาพข่าวเล่าเรื่องเหตุการณ์ สัมพันธ์กับเนื้อหาอย่างใกล้ชิด


5. การใช้ภาษาข่าว ภาษาข่าวสุภาพ ปลุกเร้า ประณาม อคติ ใส่ความคิดเห็น ตลก แซว จิก กัด ขบขัน ใส่อารมณ์ หรืออย่างไร (เฉพาะของผู้สื่อข่าว นักข่าว และพิธีกรข่าว ) โดยรวมผู้สื่อข่าว/นักข่าวใช้ภาษาสุภาพ ปลอดอคติ เน้นข้อเท็จจริง ไม่ใส่อารมณ์ ไม่ชี้นำความคิดเห็น เด่นเรื่องการตั้งคำถามและการวิเคราะห์ข่าว เน้นข้อเท็จจริง และมีความสมบูรณ์


6. บทบาทในการสื่อข่าวเพื่อสร้างสันติภาพ(สกู๊ป ชิ้นข่าว รายงานพิเศษ รายการ วิทยากรพิเศษ หรือองค์ประกอบอื่นๆ ที่สนับสนุนแนวทางการรายงานข่าวเชิงสันติภาพ หรือการรณรงค์อื่นๆ ) มีสกู๊ปพิเศษมาก ทั้งในเรื่องสันติวิธี, การทดสอบการยิงระเบิดอาร์พีจี, ประเด็นเรื่องบทบาทการทำหน้าที่ของสื่อ, สกู๊ปเรื่องความคิดเห็นของชาวบ้านต่อประเด็นปัญหาทางการเมือง, สกู๊ปสะท้อนปัญหาการเมืองทั่วไป, กลุ่มเยาวชนอินดี้ไอดู ทำเพลงแห่งสันติภาพ “ประเทศไทยสีขาว”, สกู๊ปเรื่อง “บทเรียนประเทศไทยต่อการชุมนุม”, สกู๊ปเรื่อง “การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองในครอบครัว”, สกู๊ปข่าวเกี่ยวกับพลังของเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่รณรงค์สันติวิธี, สกู๊ปข่าวการปรับตัวรับสถานการณ์ชุมนุมของประชาชนทั่วไป


เน้นรายการสนทนา (เช่นในช่วงข่าวเที่ยงทีวีไทย, เวทีสาธารณะ และตอบโจทย์, พื้นที่สาธารณะเพื่อพูดคุยวิเคราะห์เรื่องปัญหาและทางออกของการเมืองไทยในหลากหลายมิติทางสังคมจากกลุ่มคนภาคประชาสังคม

 


ช่อง เนชั่น


1. การให้ความสำคัญกับข่าว(การให้พื้นที่ข่าวในรายการข่าวปกติ รายการพิเศษ เกาะติดสถานการณ์ รูปแบบรายการพิเศษ สกู๊ปข่าว สารคดีข่าว รายการสนทนา รูปแบบการสื่อข่าว การรายงาน เช่น จากพื้นที่ ห้องส่ง ส่วนภูมิภาค)
 
ให้ความสำคัญข่าวการชุมนุมมาก รายการข่าวปกติให้เวลาพิเศษและเน้นการรายงานข่าวชุมนุม เน้นรายงานข่าวหลักในทุกช่วงรายการข่าวอย่างต่อเนื่อง

2. ประเด็นข่าว(หลักๆ ที่นำเสนอ) 


1. บรรยากาศการชุมนุม (จำนวนคน การเคลื่อนขบวน แนวโน้มความรุนแรงในการชุมนุม สภาพการจราจร การเคลื่อนไหวสำคัญ การรักษาความปลอดภัย การเทเลือดประท้วงตามจุดต่างๆ)
2. เหตุการณ์ความไม่สงบ (ระเบิดตามจุดต่างๆ 
3.  การเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์การชุมนุมของรัฐบาล (กฏหมายความมั่นคง การวางกองกำลังทหาร ตำรวจ)
4. ผลกระทบการชุมนุม (ด้านเศรษฐกิจ การจราจร การท่องเที่ยว วิถีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การฑูต ระบบการเมืองการปกครอง (รัฐสภา) การทำงานของรัฐบาล)
5. กลยุทธ์และความขัดแย้งภายในของกลุ่มนปช. (กลุ่มแกนนำ กลุ่ม 111 สส.เพื่อไทย กลุ่มเสธ.แดง
6. การตรวจสอบ/ตรวจค้นอาวุธสงคราม ความคืบหน้าคดี และการใช้เงินจ้างผู้ชุมนุมมาร่วมชุมนุม)
7. ท่าทีของสื่อต่างประเทศต่อปัญหาการเมืองไทย
8. พรรคการเมือง ท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาล และการดำเนินงานของรัฐสภา
9. สาระสำคัญจากเวทีปราศรัย (วีดีโอลิ้งค์ และทวิตเตอร์) และการโต้ตอบระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มผู้ชุมนุม


3. แหล่งข่าว
บุคคล (เรื่อง ภาพ เสียง ประเด็นข่าว) เหตุการณ์, เอกสาร หรือหน่วยงาน องค์กรประเด็นเรื่องสัดส่วนความเป็นธรรมของแหล่งข่าวฝ่ายต่างๆ เน้นแหล่งข่าวบุคคลจากฝ่ายรัฐบาลและแกนนำผู้ชุมนุมเน้นให้พื้นที่ข่าว ภาพข่าว และเสียงข่าวแก่ฝ่ายรัฐบาล เกาะติดความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุม แกนนำ และอดีตนายกฯ ทักษิณ


4. การใช้ภาพข่าว (ภาพข่าว มุมกล้องอย่างไร การวนภาพซ้ำ ภาพความรุนแรง) เน้นภาพบรรยากาศทั่วไปของการชุมนุม, (มีการใช้ภาพข่าวจากโทรศัพท์มือถือ)


5. การใช้ภาษาข่าว ภาษาข่าวสุภาพ ปลุกเร้า ประณาม อคติ ใส่ความคิดเห็น ตลก แซว จิก กัด ขบขัน ใส่อารมณ์ หรืออย่างไร (เฉพาะของผู้สื่อข่าว นักข่าว และพิธีกรข่าว ) โดยรวมผู้สื่อข่าว/นักข่าวใช้ภาษาสุภาพ ปลอดอคติ เน้นข้อเท็จจริง ใส่ความคิดเห็นในรายการคุยข่าว เด่นเรื่องการตั้งคำถามเพื่อสืบหาข้อเท็จจริง


6. บทบาทในการสื่อข่าวเพื่อสร้างสันติภาพ (สกู๊ป ชิ้นข่าว รายงานพิเศษ รายการ วิทยากรพิเศษ หรือองค์ประกอบอื่นๆ ที่สนับสนุนแนวทางการรายงานข่าวเชิงสันติภาพ หรือการรณรงค์อื่นๆ ) มีสกู๊ปข่าวเกาะติดสถานการณ์ในช่วงแรกของการชุมนุม


ช่อง ดีสเตชั่น


1. การให้ความสำคัญกับข่าว
(การให้พื้นที่ข่าวในรายการข่าวปกติ รายการพิเศษ เกาะติดสถานการณ์ รูปแบบรายการพิเศษ สกู๊ปข่าว สารคดีข่าว รายการสนทนา รูปแบบการสื่อข่าว การรายงาน เช่น จากพื้นที่ ห้องส่ง ส่วนภูมิภาค) ให้ความสำคัญข่าวการชุมนุมมาก ถ่ายทอดสดการชุมนุมจากเวทีปราศรัยอย่างต่อเนื่อง, มีสกู๊ปข่าว (รายการประเทศไทยเช้านี้)


2. ประเด็นข่าว(หลักๆ ที่นำเสนอ) 

1. ประเด็นการโจมตีฝั่งตรงข้าม
(รัฐบาล องคมนตรี ทหาร กลุ่มพันธมิตรฯ พรรคร่วม สื่อมวลชน (ฟรีทีวี, เอเอสทีวี,  กลุ่มเสธ.แดง และกลุ่มอื่นๆ กรรมการสิทธิมนุษยชน)
2. บรรยากาศการชุมนุม
3. ถ่ายทอดสด การปราศรัย (วีดีโอลิ้งค์ และทวิตเตอร์)


3. แหล่งข่าวบุคคล (เรื่อง ภาพ เสียง ประเด็นข่าว) เหตุการณ์, เอกสาร หรือหน่วยงาน องค์กรประเด็นเรื่องสัดส่วนความเป็นธรรมของแหล่งข่าวฝ่ายต่างๆ  ให้พื้นที่แก่ฝ่ายผู้ชุมนุมทั้งหมด


4. การใช้ภาพข่าว (ภาพข่าว มุมกล้องอย่างไร การวนภาพซ้ำ ภาพความรุนแรง) ถ่ายทอดสดการชุมนุมจากเวทีปราศรัยและสถานที่ที่มีการเคลื่อนขบวน

5. การใช้ภาษาข่าว ภาษาข่าวสุภาพ ปลุกเร้า ประณาม อคติ ใส่ความคิดเห็น ตลก แซว จิก กัด ขบขัน ใส่อารมณ์ หรืออย่างไร (เฉพาะของผู้สื่อข่าว นักข่าว และพิธีกรข่าว ) ไม่มีการสื่อข่าวในลักษณะรายการข่าว การสรุปประเด็นข่าว
มีเฉพาะการถ่ายทอดสดเท่านั้น


6. บทบาทในการสื่อข่าวเพื่อสร้างสันติภาพ
(สกู๊ป ชิ้นข่าว รายงานพิเศษ รายการ วิทยากรพิเศษ หรือองค์ประกอบอื่นๆ ที่สนับสนุนแนวทางการรายงานข่าวเชิงสันติภาพ หรือการรณรงค์อื่นๆ ) ไม่พบ -


ช่อง เอเอสทีวี


1. การให้ความสำคัญกับข่าว
(การให้พื้นที่ข่าวในรายการข่าวปกติ รายการพิเศษ เกาะติดสถานการณ์ รูปแบบรายการพิเศษ สกู๊ปข่าว สารคดีข่าว รายการสนทนา รูปแบบการสื่อข่าว การรายงาน เช่น จากพื้นที่ ห้องส่ง ส่วนภูมิภาค) ให้ความสำคัญข่าวการชุมนุมมาก รายงานในทุกช่วงรายการข่าวปกติ เน้นข่าวการชุมนุมมากกว่าข่าวอื่นๆ เกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง มีสกู๊ปข่าววิพากษ์ทักษิณ, “ย้อนรอยมหาอำมาตย์ใหญ่ทักษิณ ชินวัตร” 

 

2. ประเด็นข่าว(หลักๆ ที่นำเสนอ)

1. บรรยากาศการชุมนุม (จำนวนคน การเคลื่อนขบวน แนวโน้มความรุนแรงในการชุมนุม สภาพการจราจร การเคลื่อนไหวสำคัญ การรักษาความปลอดภัย การเทเลือดประท้วงตามจุดต่างๆ)
2. สาระสำคัญจากเวทีปราศรัย (วีดีโอลิ้งค์ และทวิตเตอร์) และการโต้ตอบระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มผู้ชุมนุม
3. เหตุการณ์ความไม่สงบ (ระเบิดตามจุดต่างๆ  การวิวาทระหว่างผู้ชุมนุมกับประชาชน)
4. ผลกระทบการชุมนุม (ด้านเศรษฐกิจ การจราจร การท่องเที่ยว วิถีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การฑูต พระสงฆ์กับบทบาททางการเมือง ระบบการเมืองการปกครอง (รัฐสภา ราชวงศ์) การทำงานของรัฐบาล สังคม)
5. การวิเคราะห์ปัญหาการเมือง บริบททางสังคม (รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์)
6. การวิพากษ์วิจารณ์และความคิดเห็นต่อการชุมนุม (เสียงประชาชนชาวกรุงเทพ และต่างจังหวัด)
7. บทบาทของคุณทักษิณและครอบครัว (การได้รับสัญชาติมอนเตเนโกร การซื้อโรงแรม
การเดินทางออกนอกประเทศ ข้อมูลความมั่นคงจากประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน)
8. กลยุทธ์และความขัดแย้งภายในของกลุ่มนปช. (กลุ่มแกนนำ กลุ่ม 111 สส.เพื่อไทย กลุ่มเสธ.แดง
9. การตรวจสอบ/ตรวจค้นอาวุธสงคราม ความคืบหน้าคดี และการใช้เงินจ้างผู้ชุมนุมมาร่วมชุมนุม
10. พรรคการเมือง ท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาล และการดำเนินงานของรัฐสภา
11. ท่าทีของสื่อต่างประเทศต่อปัญหาการเมืองไทย
12. การเสนอทางออกของความขัดแย้ง (จากองค์กรภาคธุรกิจ เช่น ผู้ประกอบการ ประธานสภา หอการค้า สมาชิกวุฒิสภา)


3. แหล่งข่าว บุคคล (เรื่อง ภาพ เสียง ประเด็นข่าว) เหตุการณ์, เอกสาร หรือหน่วยงาน องค์กร
ประเด็นเรื่องสัดส่วนความเป็นธรรมของแหล่งข่าวฝ่ายต่างๆ เน้นแหล่งข่าวบุคคลจากฝ่ายรัฐบาล แกนนำผู้ชุมนุม และกลุ่มภาคธุรกิจ เสียงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม


เน้นให้พื้นที่ข่าว ภาพข่าว แก่ฝ่ายรัฐบาลและนักวิชาการ


4. การใช้ภาพข่าว (ภาพข่าว มุมกล้องอย่างไร การวนภาพซ้ำ ภาพความรุนแรง) เน้นภาพบรรยากาศทั่วไปของการชุมนุม, มีการใช้ภาพข่าวเหตุการชุมนุมเมื่อเดือนเมษายน 2552

5. การใช้ภาษาข่าว ภาษาข่าวสุภาพ ปลุกเร้า ประณาม อคติ ใส่ความคิดเห็น ตลก แซว จิก กัด ขบขัน ใส่อารมณ์ หรืออย่างไร (เฉพาะของผู้สื่อข่าว นักข่าว และพิธีกรข่าว ) โดยรวมผู้สื่อข่าว/นักข่าวใช้ภาษาสุภาพ ปลอดคำอคติ แต่มีการใส่ความคิดเห็นในรายการคุยข่าว

6. บทบาทในการสื่อข่าวเพื่อสร้างสันติภาพ(สกู๊ป ชิ้นข่าว รายงานพิเศษ รายการ วิทยากรพิเศษ หรือองค์ประกอบอื่นๆ ที่สนับสนุนแนวทางการรายงานข่าวเชิงสันติภาพ หรือการรณรงค์อื่นๆ ) ไม่พบ

 

ช่อง ทีเอ็นเอ็น


1. การให้ความสำคัญกับข่าว
(การให้พื้นที่ข่าวในรายการข่าวปกติ รายการพิเศษ เกาะติดสถานการณ์ รูปแบบรายการพิเศษ สกู๊ปข่าว สารคดีข่าว รายการสนทนา รูปแบบการสื่อข่าว การรายงาน เช่น จากพื้นที่ ห้องส่ง ส่วนภูมิภาค) 
ให้ความสำคัญข่าวการชุมนุมมาก รายงานในทุกช่วงรายการข่าวปกติ เน้นข่าวการชุมนุมมากกว่าข่าวอื่นๆ เกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง นำเสนอข่าวการชุมนุมในรายการข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ 


2. ประเด็นข่าว


(หลักๆ ที่นำเสนอ) 1. บรรยากาศการชุมนุม (การเคลื่อนขบวน แนวโน้มความรุนแรงในการชุมนุม สภาพการจราจร การเคลื่อนไหวสำคัญ การรักษาความปลอดภัย การเทเลือดประท้วงตามจุดต่างๆ)
2. ผลกระทบการชุมนุม (ด้านเศรษฐกิจ การจราจร การท่องเที่ยว ระบบการเมืองการปกครอง การทำงานของรัฐบาล)
3. เหตุการณ์ความไม่สงบ (ระเบิดตามจุดต่างๆ  การวิวาทระหว่างผู้ชุมนุมกับประชาชน)
4.  การเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์การชุมนุมของรัฐบาล (กฏหมายความมั่นคง การวางกองกำลังทหาร ตำรวจ)
5. การเสนอทางออกของความขัดแย้ง (ภาคธุรกิจ นักวิชาการ)
6. สาระสำคัญจากเวทีปราศรัย (วีดีโอลิ้งค์ และทวิตเตอร์) และการโต้ตอบระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มผู้ชุมนุม
7. การวิเคราะห์ปัญหาการเมือง บริบททางสังคม (เศรษฐกิจ)
8. การตรวจสอบ/ตรวจค้นอาวุธสงคราม ความคืบหน้าคดี
9. พรรคการเมือง ท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาล และการดำเนินงานของรัฐสภา


3. แหล่งข่าว  บุคคล (เรื่อง ภาพ เสียง ประเด็นข่าว) เหตุการณ์, เอกสาร หรือหน่วยงาน องค์กร

ประเด็นเรื่องสัดส่วนความเป็นธรรมของแหล่งข่าวฝ่ายต่างๆ เน้นแหล่งข่าวเหตุการณ์เป็นหลัก เชื่อมโยงกับตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากฝ่ายรัฐบาล แกนนำผู้ชุมนุม กลุ่มภาคธุรกิจ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมจากป้อมมหากาฬเน้นให้พื้นที่ข่าว ภาพข่าว และเสียงข่าวแก่ทั้งสองฝ่าย และเสียงของฝ่ายนักธุรกิจในระดับใกล้เคียง

4. การใช้ภาพข่าว (ภาพข่าว มุมกล้องอย่างไร การวนภาพซ้ำ ภาพความรุนแรง) เน้นภาพบรรยากาศทั่วไปของการชุมนุม, รัฐบาล และภาพจากกองตำรวจจราจร


5. การใช้ภาษาข่าว ภาษาข่าวสุภาพ ปลุกเร้า ประณาม อคติ ใส่ความคิดเห็น ตลก แซว จิก กัด ขบขัน ใส่อารมณ์ หรืออย่างไร (เฉพาะของผู้สื่อข่าว นักข่าว และพิธีกรข่าว ) โดยรวมผู้สื่อข่าว/นักข่าวใช้ภาษาสุภาพ ปลอดคำอคติ


6. บทบาทในการสื่อข่าวเพื่อสร้างสันติภาพ  (สกู๊ป ชิ้นข่าว รายงานพิเศษ รายการ วิทยากรพิเศษ หรือองค์ประกอบอื่นๆ ที่สนับสนุนแนวทางการรายงานข่าวเชิงสันติภาพ หรือการรณรงค์อื่นๆ ) ไม่พบ


สรุปผลการศึกษา

 

กรอบการวิเคราะห์ สรุป ภาพรวมการรายงานข่าวของสื่อโทรทัศน์

 

1. การให้ความสำคัญกับข่าว พบว่าทุกช่องให้ความสำคัญกับข่าวการชุมนุมเป็นข่าวหลักของรายการข่าว แต่พื้นที่ข่าวที่ให้มีความแตกต่างกัน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ
    
1. กลุ่มที่ให้พื้นที่ข่าวปานกลาง ได้แก่ช่อง 3, 5, 7, 9 เน้นรายงานเฉพาะช่วงข่าวปกติ อาจมีรายงานพิเศษเกาะติดสถานการณ์บ้างแต่ไม่มาก
2. กลุ่มที่ให้พื้นที่ข่าวมาก ได้แก่ ช่อง 11, ทีวีไทย, เนชั่น แชนเนล, ทีเอ็นเอ็น, เอเอสทีวี เนื่องจากมีรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์ชุมนุมอย่างต่อเนื่อง มีการปรับเนื้อหารายการปกติ และสอดแทรกเนื้อหาข่าวการชุมนุมในรายการอื่นๆ อีกทั้งยังมีสกู๊ปพิเศษ

 

ขณะที่ช่องดีสเตชั่น แทบไม่ปรากฏเนื้อหาข่าว เพราะเน้นการถ่ายทอดสดการชุมนุมอย่างต่อเนื่อง

 

2. ประเด็นข่าว โดยภาพรวมมี 2 กลุ่มที่เน้นประเด็นข่าวต่างกัน

 

1. กลุ่มที่เน้นประเด็นข่าวเหตุการณ์ ได้แก่ช่อง 3, 5, 7 และช่อง 9  ได้แก่ ประเด็นบรรยากาศการชุมนุม สาระสำคัญจากเวทีปราศรัย การก่อเหตุการณ์ความไม่สงบ การเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์การชุมนุมของรัฐบาล ประเด็นเรื่องการตรวจสอบ/ตรวจค้นอาวุธสงคราม ความคืบหน้าคดี ประเด็นสุขภาวะของกลุ่มผู้ชุมนุม ประเด็นเรื่องพรรคการเมือง ท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาล และการดำเนินงานของรัฐสภา และประเด็นการโจมตีฝั่งตรงข้าม

 

2. กลุ่มที่เน้นประเด็นข่าวการวิเคราะห์ ได้แก่ช่อง 11, ทีวีไทย, เนชั่น แชนแนล, เอเอสทีวี, และทีเอ็นเอ็น  ได้แก่ ประเด็นผลกระทบการชุมนุม การเสนอทางออกของความขัดแย้ง การวิเคราะห์ปัญหาการเมือง บริบททางสังคม การทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุมและการวิพากษ์วิจารณ์และความคิดเห็นต่อการชุมนุมและประเด็นอื่นๆ เช่น  ประเด็นไสยศาสตร์ และคติความเชื่อทางโหราศาสตร์กับการเมือง บทบาทของคุณทักษิณและครอบครัว และประเด็นกลยุทธ์และความขัดแย้งภายในของกลุ่มนปช.

ขณะที่ช่องดีสเตชั่น เน้นประเด็นการโจมตีฝั่งตรงข้าม

 

3. แหล่งข่าว      พบว่าสถานีโทรทัศน์ทุกช่องเน้นแหล่งข่าวตัวเหตุการณ์เป็นหลัก และเน้นคู่ความขัดแย้งมากกว่าฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นช่องทีวีไทย ที่เน้นเสียงของฝ่ายที่ 3 (เช่น ประชาชน นักวิชาการ นักประชาสังคม อาจารย์มหาวิทยาลัย องค์กรภาคธุรกิจ เป็นต้น)


4. การใช้ภาพข่าว โดยมากใช้ภาพข่าวเหตุการณ์ บรรยากาศการชุมนุมเป็นหลัก (ภาพกลุ่มผู้ชุมนุม แกนนำ กองกำลังทหาร นายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐ ขณะที่ภาพประชาชนทั่วไปมีน้อย)มีการใช้ภาพซ้ำและไม่ระบุช่วงวัน-เวลาของเหตุการณ์


5. การใช้ภาษาข่าว โดยรวมใช้ภาษาสุภาพ ปลอดอคติ ไม่แสดงความคิดเห็น(ยกเว้นรายการคุยข่าวที่มักใช้ภาษาเร้าอารมณ์ ชี้นำ และสอดแทรกความคิดเห็นส่วนตัว)
6. บทบาทในการสื่อข่าวเพื่อสร้างสันติภาพ ค่อนข้างมีน้อย โดยมากเน้นการรายงานข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การรายงานข่าวเชิงรับ เน้นประเด็นเรื่องการโต้ตอบทางการเมืองของคู่ขัดแย้งมากกว่าที่จะนำเสนอข่าวของฝ่ายที่ 3 หรือประเด็นข่าวทางออกทางการเมือง


ยกเว้นช่องทีวีไทยที่เน้นรายงานข่าวเชิงลึก ผ่านสกู๊ปข่าว และการตั้งคำถาม การมีพื้นที่สาธารณะเพื่อพูดคุย/แลกเปลี่ยนอภิปรายสภาพปัญหาทางการเมืองในมิติที่หลากหลายและยังหาทางออกในเชิงสันติภาพ ผ่านเสียงของกลุ่มประชาชน นักวิชาการ องค์กรอิสระ และตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ ของสังคม


ขณะที่ช่อง 11 มีความพยายามในการเปิดพื้นที่สาธารณะแก่นักวิชาการและประชาชน และการกำหนดบทบาทตนเองว่าเป็นสถานีข่าวเพื่อสนับสนุนแนวคิดสันติภาพ