นักวิชาการ-ประชาชนส่งจม.เปิดผนึกเตือน "อนุพงษ์" อย่าหวั่นไหวตามกระแสลดทอนคุณค่าชีวิตพลเมือง

วันที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 19:13:59 น.
จดหมายเปิดผนึกเตือน"อนุพงษ์" ไม่หวั่นไหวโอนเอียงตามกระแสลดทอนคุณค่าชีวิตพลเมือง

กลุ่มนักวิชาการและประชาชนได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกซึ่งมีเนื้อหาตักเตือน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผบ.ทบ. ไม่ให้หวั่นไหวโอนเอียงตามกระแสลดทอนคุณค่าชีวิตพลเมือง ซึ่งมีเนื้อหาเต็มดังต่อไปนี้

 

เรียน พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก


ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสารมวลชนในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ว่ากองทัพบก ถือนโยบายไม่ใช้กำลังทหารเข้าปราบปรามผู้ชุมนุมที่กำลังเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาฯ เราเหล่านักวิชาการ นักศึกษา สามัญชนขอสนับสนุนนโยบายนี้อย่างยิ่ง และจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาต่างกรรมต่างวาระตั้งแต่การยึดทำเนียบรัฐบาล และสนามบินสุวรรณภูมิที่ผ่านมา ก็เป็นที่ประจักษ์ว่าท่านได้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างคงเส้นคงวา จึงถือว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติที่สมควรค่าแก่การนับถือยกย่อง


อนึ่ง มีหน่วยงานราชการที่อยู่ในความควบคุมของพรรคการเมืองบางพรรคและกลุ่มคนบางกลุ่ม รวมถึงแม้กระทั่งสื่อมวลชนบางส่วนได้พยายามเรียกร้องหรือถึงขั้นพยายามบีบบังคับให้ท่านและกองทัพดำเนินการที่ต่างไปจากหลักการและนโยบายนี้ ข้อเรียกร้องดังกล่าวเป็นการอ้างอำนาจของกฎหมายให้อยู่เหนือจริยธรรมทางการเมืองและศีลธรรมของสังคม


ซึ่งนอกจากจะไม่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาที่คุกรุ่นในขณะนี้แล้ว ยังรังแต่จะทำให้สถานการณ์ตึงเครียด และมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นไปอีก ทั้งศีลธรรมและคุณค่าของชีวิตนั้นเป็นหลักจริยธรรมที่ทางการและประชาชนทั่วไปพึงยึดถือ และเคารพเป็นหลักการสำคัญสูงสุดในการปฏิบัติการทั้งปวง


เราเชื่อมั่นในวิจารณญาณของท่านว่าจะไม่หวั่นไหวโอนเอียงไปตามกระแสข้อเรียกร้องที่ลดทอนคุณค่าชีวิตของพลเมือง เพราะเพียงจะทำลายการเรียกร้องให้ดำเนินการตามครรลองของหลักประชาธิปไตย


ขอแสดงความนับถือ


ผู้ลงนามในจดหมายเปิดผนึก


นายไชยันต์ รัชชกูล สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่
นายโกวิท แก้วสุวรรณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายชาญณรงค์ บุญหนุน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายบุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายเชษฐา พวงหัตถ์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายพิพัฒน์ สุยะ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายสันติพงษ์ ช้างเผือก นักวิชาการอิสระจากจังหวัดเชียงราย
ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี มหาวิทยาลัยฮาวาย
แพทย์หญิง พรสวรรค์ วสันต์
อาจารย์วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม เลขาธิการประชาคมวิจัยเครือข่ายไทยคดีศึกษา และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ มช.
ชัชวาล บุญปัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธีรพล อันไมย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายนพพล อาชามาส นักศึกษาปริญญาโทภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชวลิต หมื่นนุช มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วรยุทธ ศรีวรกุล คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เสถียรภาพ นาหลวง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บัญชา สกุลดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ชาญ มายอด ศูนย์จริยธรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในนามเครือข่ายนักวิชการเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
จิรวัฒน์ รักชาติ
วิโรจน์ ดุลยโสภณ
อัจฉรา รักยุติธรรม
พุฒิพงศ์ นวกิจบำรุง
พิษณุ ไชยมงคล สำนักกระจายอำนาจและปกครองตนเอง
ภูมิอินทร์ สิงห์ชวาลา
อรรคพล สาตุ้ม
จารุภา โนซาวา
วิภู ชัยฤิทธิ์
น.ส.เนตรชนก แดงชาติ - นักเขียนคอลัมน์ส่องโลกการ์ตูน หนังสือพิมพ์ประชาไท
ภัควดี วีระภาสพงษ์ นักวิชาการอิสระ
ศิริจินดา ทองจินดา
จันทรัสม์ พิพัฒน์ภัทรกุล
กัลยาณี รุจิโรจน์สกุล
ดุสิต รุจิโรจน์สกุล
อังกูร วัฒรุ่ง
ธนกร เหลืองบารมี
สถิต ยอดอาจ (นครราชสีมา)
ไมเคิ้ล เลียไฮ
วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา
อารยา แซ่ตั้ง
สิริลักษณ์​ ศรีประสิทธิ์ นักศึกษาปริญญาโท โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อัจฉริยา เนตรเชย
เนตรดาว เถาถวิล
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์, ราษฎรแห่งประเทศไทย
น.ท.หญิง มิ่งขวัญ (สิทธิเวช) กัลกะ CMU135245
สรวิศ สุชาครีย์
กรรณิการ์ ถิระพล
กนกวรรณ มีพรหม
วันเพ็ญ วิเชียรรัตน์
พิชย์ สุขุมวานิช
นำชัย สุขุมวาณิช(คนไทยในอเมริกา)
กานต์ ทัศนภักดิ์
นภัทร สาเศียร
ยุกติ มุกดาวิจิตร
ลัดดา ประสพสมบัติ
พลวิเชียร ภูกองไชย

 
ตรวจสอบดวงท่านวันนี้ กับคอลัมน์ ดาวกับดวง วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2557 โดย พิมพ์พรร
ทำความเข้าใจก่อนควักเงินจ่าย หลังสารพัดกล่อง "เซตท็อปบ็อกซ์" ท่วมตลาด !!
ฐากูร บุนปาน : จดบัญชี
5หัวเมืองใหญ่คอนโดฯล้นทะลัก "เอพี-พฤกษา"ตัดใจเบรกลงทุน อุดรฯ พิษณุโลก พัทยา ซัพพลายล้น !!
"กุ๊บกิ๊บ"ภูมิแพ้กำเริบ หายใจไม่ออก ขณะนั่งเครื่องบินจากฮ่องกงกลับไทย
กองทัพบก ย้ำชัดๆ "ไม่มีรัฐประหารหลังสงกรานต์" 19 เมษาฯ ขอประชาชนอย่าเชื่อข่าวลือ !
สุญญากาศทางการเมืองจะไม่เกิดขึ้น "ปลัดกระทรวง"รักษาการแทน
มติชนนิวส์รูม : NO WAY OUT การเมืองไทย ไร้ทางออก วิกฤตยืดเยื้อลากยาว ?
เศร้า!"อ.รัชนี ศรีไพรวรรณ" ผู้แต่ง"มานะ-มานี" ถึงแก่กรรมแล้ว ปิดตำราเด็กดี สุดคลาสสิคของไทย
รู้จัก เพื่อนเก่า "มานะ มานี ปิติ ชูใจ" ให้มากขึ้น
สีแดงเฉดล่าสุด เกิดใหม่ในจุฬาฯ ประกาศแล้ว !!!
เปลือยชีวิต "เชอรี่ สามโคก" จากเด็กอักษรศาสตร์สู่ "นางเอกหนังอีโรติก" ชื่อดังแห่งยุค
หัวร่อมิได้ ร่ำไห้มิออก! ประเทศไทยคว่ำ 2 ล้านล้าน อินโดฯ เดินหน้า 14 ล้านล้าน
เปิดใจ "ทราย เจริญปุระ" ไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลเป็น "ชินวัตร" (นะจ๊ะ?)
"ชูวิทย์" แชร์ประสบการณ์สมัยทำ อาบ อบ นวด "เซ็กส์และผู้ชาย6ประเภท" และ"ความลับ"ล้วงแล้วหลุดตอนไหน?