นักวิชาการ-ประชาชนส่งจม.เปิดผนึกเตือน "อนุพงษ์" อย่าหวั่นไหวตามกระแสลดทอนคุณค่าชีวิตพลเมือง

วันที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 19:13:59 น.
จดหมายเปิดผนึกเตือน"อนุพงษ์" ไม่หวั่นไหวโอนเอียงตามกระแสลดทอนคุณค่าชีวิตพลเมือง

กลุ่มนักวิชาการและประชาชนได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกซึ่งมีเนื้อหาตักเตือน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผบ.ทบ. ไม่ให้หวั่นไหวโอนเอียงตามกระแสลดทอนคุณค่าชีวิตพลเมือง ซึ่งมีเนื้อหาเต็มดังต่อไปนี้

 

เรียน พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก


ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสารมวลชนในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ว่ากองทัพบก ถือนโยบายไม่ใช้กำลังทหารเข้าปราบปรามผู้ชุมนุมที่กำลังเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาฯ เราเหล่านักวิชาการ นักศึกษา สามัญชนขอสนับสนุนนโยบายนี้อย่างยิ่ง และจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาต่างกรรมต่างวาระตั้งแต่การยึดทำเนียบรัฐบาล และสนามบินสุวรรณภูมิที่ผ่านมา ก็เป็นที่ประจักษ์ว่าท่านได้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างคงเส้นคงวา จึงถือว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติที่สมควรค่าแก่การนับถือยกย่อง


อนึ่ง มีหน่วยงานราชการที่อยู่ในความควบคุมของพรรคการเมืองบางพรรคและกลุ่มคนบางกลุ่ม รวมถึงแม้กระทั่งสื่อมวลชนบางส่วนได้พยายามเรียกร้องหรือถึงขั้นพยายามบีบบังคับให้ท่านและกองทัพดำเนินการที่ต่างไปจากหลักการและนโยบายนี้ ข้อเรียกร้องดังกล่าวเป็นการอ้างอำนาจของกฎหมายให้อยู่เหนือจริยธรรมทางการเมืองและศีลธรรมของสังคม


ซึ่งนอกจากจะไม่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาที่คุกรุ่นในขณะนี้แล้ว ยังรังแต่จะทำให้สถานการณ์ตึงเครียด และมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นไปอีก ทั้งศีลธรรมและคุณค่าของชีวิตนั้นเป็นหลักจริยธรรมที่ทางการและประชาชนทั่วไปพึงยึดถือ และเคารพเป็นหลักการสำคัญสูงสุดในการปฏิบัติการทั้งปวง


เราเชื่อมั่นในวิจารณญาณของท่านว่าจะไม่หวั่นไหวโอนเอียงไปตามกระแสข้อเรียกร้องที่ลดทอนคุณค่าชีวิตของพลเมือง เพราะเพียงจะทำลายการเรียกร้องให้ดำเนินการตามครรลองของหลักประชาธิปไตย


ขอแสดงความนับถือ


ผู้ลงนามในจดหมายเปิดผนึก


นายไชยันต์ รัชชกูล สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่
นายโกวิท แก้วสุวรรณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายชาญณรงค์ บุญหนุน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายบุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายเชษฐา พวงหัตถ์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายพิพัฒน์ สุยะ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายสันติพงษ์ ช้างเผือก นักวิชาการอิสระจากจังหวัดเชียงราย
ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี มหาวิทยาลัยฮาวาย
แพทย์หญิง พรสวรรค์ วสันต์
อาจารย์วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม เลขาธิการประชาคมวิจัยเครือข่ายไทยคดีศึกษา และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ มช.
ชัชวาล บุญปัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธีรพล อันไมย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายนพพล อาชามาส นักศึกษาปริญญาโทภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชวลิต หมื่นนุช มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วรยุทธ ศรีวรกุล คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เสถียรภาพ นาหลวง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บัญชา สกุลดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ชาญ มายอด ศูนย์จริยธรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในนามเครือข่ายนักวิชการเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
จิรวัฒน์ รักชาติ
วิโรจน์ ดุลยโสภณ
อัจฉรา รักยุติธรรม
พุฒิพงศ์ นวกิจบำรุง
พิษณุ ไชยมงคล สำนักกระจายอำนาจและปกครองตนเอง
ภูมิอินทร์ สิงห์ชวาลา
อรรคพล สาตุ้ม
จารุภา โนซาวา
วิภู ชัยฤิทธิ์
น.ส.เนตรชนก แดงชาติ - นักเขียนคอลัมน์ส่องโลกการ์ตูน หนังสือพิมพ์ประชาไท
ภัควดี วีระภาสพงษ์ นักวิชาการอิสระ
ศิริจินดา ทองจินดา
จันทรัสม์ พิพัฒน์ภัทรกุล
กัลยาณี รุจิโรจน์สกุล
ดุสิต รุจิโรจน์สกุล
อังกูร วัฒรุ่ง
ธนกร เหลืองบารมี
สถิต ยอดอาจ (นครราชสีมา)
ไมเคิ้ล เลียไฮ
วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา
อารยา แซ่ตั้ง
สิริลักษณ์​ ศรีประสิทธิ์ นักศึกษาปริญญาโท โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อัจฉริยา เนตรเชย
เนตรดาว เถาถวิล
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์, ราษฎรแห่งประเทศไทย
น.ท.หญิง มิ่งขวัญ (สิทธิเวช) กัลกะ CMU135245
สรวิศ สุชาครีย์
กรรณิการ์ ถิระพล
กนกวรรณ มีพรหม
วันเพ็ญ วิเชียรรัตน์
พิชย์ สุขุมวานิช
นำชัย สุขุมวาณิช(คนไทยในอเมริกา)
กานต์ ทัศนภักดิ์
นภัทร สาเศียร
ยุกติ มุกดาวิจิตร
ลัดดา ประสพสมบัติ
พลวิเชียร ภูกองไชย

 
รู้จักชีวิตและความคิด ไม้หนึ่ง ก.กุนที จาก กวี..ข้าวหน้าเป็ด ถึง “กวีราษฎร”
ภาพโพสต์และข้อความสุดท้ายของ"ไม้หนึ่ง ก.กุนที"กวีเสื้อแดง ก่อนถูกยิงเสียชีวิต
บอร์ด ตลท. ลงมติเลือก "เกศรา มัญชุศรี" เป็นผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คนใหม่
บาทก้าว การเมือง บาทก้าว ตุลาการภิวัฒน์ เพื่อ ตุลาการธิปไตย
เมื่อ"เมืองหรูจีน"กลายเป็น"เมืองผี" เกลื่อนด้วยด้วยคฤหาสน์ แต่ไร้ผู้อาศัยแม้แต่คนเดียว (ชมภาพ)
ลุงยิ้ม ตาสว่าง โผล่ในเฟสบุ๊ก หัวเราะโปกฮา ..อย่างผมนี่หรือจะฆ่าอภิสิทธิ์
ย้อนคดี"ยันตระ"-"สมียันดะ"!! ผู้เขย่าวงการผ้าเหลือง
ปลุกกระแส "หยุดยิ่งลักษณ์" ตั้ง กองทุนเก็บขยะแผ่นดิน นับถอยหลัง "วันพิพากษา"
"อภิสิทธิ์" กับภารกิจลับ ต้องเร่งทำอะไรใน 10 วันข้างหน้าก่อนถึง พ.ค. ?
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ : การเมือง - ความชอบธรรม - สิทธิอำนาจ
เปลือยชีวิต "เชอรี่ สามโคก" จากเด็กอักษรศาสตร์สู่ "นางเอกหนังอีโรติก" ชื่อดังแห่งยุค
หัวร่อมิได้ ร่ำไห้มิออก! ประเทศไทยคว่ำ 2 ล้านล้าน อินโดฯ เดินหน้า 14 ล้านล้าน
"ชูวิทย์" แชร์ประสบการณ์สมัยทำ อาบ อบ นวด "เซ็กส์และผู้ชาย6ประเภท" และ"ความลับ"ล้วงแล้วหลุดตอนไหน?
โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ : รักแท้เหนือความร่ำรวย
"เนวิน"แถลงการณ์ชู"กฎเหล็ก"จับคนก่อเหตุวิวาทในงานสงกรานต์บุรีรัมย์ขึ้นเวทีชกกับนักมวย