"ชินวรณ์"สั่งเบรก สพฐ.ทำเอ็มโอยูกับธรรมกาย ตั้งกก.ศึกษาก่อน เลขา กพฐ.อ้างแค่เสนอดูข้อดี-ข้อเสีย

วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 20:05:38 น.

"ชินวรณ์"สั่งเบรก สพฐ.ทำเอ็มโอยู"ธรรมกาย" ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาความชัดเจน เลขาธิการ กพฐ.อ้าง อยู่ในขั้นศึกษาข้อดี-ข้อเสียเท่านั้น

ความคืบหน้ากรณีที่กลุ่มพุทธศาสนิกชน ผู้นำเครือภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ  43 คนลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกถึงนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้ระงับการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการยกระดับมาตรฐานศีลธรรมเชิงบูรณาการ ตามโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับสมาคมพุทธศาสตร์สากลในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระมหามังคลาจารย์ ซึ่งเป็นองค์กรในสังกัดวัดพระธรรมกาย เนื่องจากมีความวิตกกังวลว่า การที่หน่วยราชการทำข้อตกลงสัญญาให้องค์กรที่ยังมีข้อเคลือบแคลงมาอบรมเยาวชนอนาคตของชาติและผู้นำการศึกษา ผู้นำท้องถิ่นถึง 10.7 ล้านคน ในระยะ เวลา 3 ปี อาจกลายเป็นการใช้เครื่องแบบของพระพุทธศาสนาสร้างลัทธิบูชาวัตถุนิยม ซึ่งอาจจะให้แก่นแท้พระศาสนาหายไปได้ นอกจากนี้ในข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ทางสมาคมพุทธศาสตร์สากลฯ ได้ยื่นข้อเสนอแผนการให้ทุนการศึกษาประมาณ 1,332 ล้านบาทนั้น

 

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)เปิดเผยเมื่อวันที่ 10 พฤาภาคมถึงผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ.ว่า ที่ประชุมได้นำเรื่องการลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการยกระดับมาตรฐานศีลธรรมเชิงบูรณาการ ตามโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ระหว่าง สพฐ.กับสมาคมพุทธศาสตร์สากลฯมาหารือ และมีมติให้ชะลอเรื่องการลงนามในข้อตกลงไว้ก่อน และให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการทำบันทึกข้อตกลง ของ ศธ.กับองค์กรต่างๆ เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติต่อไป

 

นายชินวรณ์กล่าวว่า คณะกรรมการชุดดังกล่าว มีนายธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ เพื่อพิจารณาเรื่องการลงนามในข้อตกลง เช่น การลงนามความร่วมมือในระดับใด ควรให้ใครเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ อาทิ ในระดับองค์กรหลัก ผู้ให้ความเป็นชอบควรเป็นรัฐมนตรีว่าการ ศธ. ความร่วมมือในระดับส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรหลักสามารถให้ความเห็นชอบได้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้คณะกรรมการนำข้อท้วงติงของกลุ่มพุทธศาสนิกชนมาศึกษาด้วย


"เมื่อยังไม่มีความชัดเจนก็ต้องชะลอไปก่อน และถือเป็นโอกาสดีที่ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจน โดยให้สรุปนำเสนอที่ประชุมองค์กรหลักในสัปดาห์หน้า"นายชินวรณ์กล่าว

 

ก่อนหน้านายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)  ชี้แจงเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมว่า เรื่องดังกล่าวยังไม่มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือแต่อย่างใด สืบเนื่องมาจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านสำนักพัฒนาวัตกรรมการจัดการศึกษา ของ สพฐ. ได้เสนอเรื่องดังกล่าวมา แต่เห็นว่า เรื่องดังกล่าวควรมีการปรึกษาหารือถึงข้อดีข้อเสียกับส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดความรอบคอบก่อนจะลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ดังนั้น สพฐ.จะนำเรื่องดังกล่าว มาพิจารณาหารือถึงรายละเอียด ตามที่มีข้อท้วงติงถึงความไม่เหมาะสม

 

นายชินภัทรกล่าวว่า ตามหลักการแล้ว สพฐ. จะทำอะไรก็ตามที่เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาด้านคุณธรรม ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพียงแต่ว่า หากมีข้อทักท้วงก็พร้อมนำมาพิจารณา  อย่างไรก็ตามในวันนี้ สพฐ.จะเชิญสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และสมาคมพุทธศาสตร์สากลฯ มาหารือเป็นการภายใน จากนั้นจะรายงานผลการหารือเสนอต่อนายชินวรณ์  เพื่อตัดสินใจว่า จะยกเลิกการลงนามข้อตกลงความร่วมมือหรือเดินหน้าดำเนินโครงการต่อไปภายในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ 


“โดยหลักแล้วมองว่า การรวมพลังจากทุกภาคส่วน เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนเป็นเด็กดี มีคุณธรรมถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะฉะนั้น สพฐ.จะต้องสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ส่วนเรื่องงบฯ 1,332 ล้านบาท เบื้องต้นทราบว่า เป็นงบฯ ของสมาคมพุทธศาสตร์สากลฯ ที่เสนอให้ทุนการศึกษาเด็กที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งไม่ใช้งบฯ ของ สพฐ. ส่วนที่ระบุว่า ตัวแทนจากสมาคมพุทธศาสตร์สากลฯ เคยเข้าพบผมเมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมานั้นไม่เป็นความจริงและยังไม่มีการพูดคุยกันแต่อย่างใด” นายชินภัทร กล่าว  


นายชินภัทร กล่าวอีกว่า ส่วนที่หลายฝ่ายเสนอให้ยกเลิกการการลงนามข้อตกลงความร่วมมือนั้น ต้องดูก่อนเพราะยังไม่เห็นเนื้อหารายละเอียดทั้งหมด แต่โดยหลักการแล้วเข้าใจว่า เป็นการมอบทุนการศึกษาเพื่อให้นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมได้มีกำลังใจ เพื่อใช้ในการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งเชื่อว่า น่าจะเป็นเจตนารมณ์เบื้องต้นของความร่วมมือดังกล่าว


นายชินภัทรกล่าวว่า กรณีที่มีเสนอให้ออกข้อบังคับและสั่งการให้หน่วยงานราชการไม่ควรลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรที่ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมนั้น คิดว่าการดำเนินการเรื่องส่งเสริมคุณธรรม เป็นเรื่องของความสมัครใจ ไม่จำเป็นต้องกำหนดกฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไข เพราะฉะนั้นต้องเปิดกว้างให้ทุกแห่งมีอิสระที่จะเข้าร่วมกิจกรรม และแม้ว่า จะมีการลงนามความร่วมมือแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะบังคับให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ต้องเข้าร่วมโครงการทุกอย่างขึ้นอยู่ความสมัครใจ 


 
ย้อนคดีฉาว"ธัมมชโย"ยักยอกทรัพย์ "ธรรมกาย" อัยการอ้างคืนเงิน960ล. ถอนฟ้องเฉย
ปัญญาชน-เอ็นจีโอจี้"มาร์ค"ระงับด่วนลงนาม"ธรรมกาย -สพฐ." ให้ทุนพันล.อ้างอบรมนร.-ครู10.7ล้านคน
เปิด(ร่าง)ข้อตกลง(ลับ) สพฐ.ประเคน "นร.-ครู"10.7ล้านคนให้โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก วัดพระธรรมกาย

เรื่องเล่าจาก"บิ๊กแป๊ะ" เกิดอะไรขึ้นเมื่อ ผบ.ตร. ขับรถไปเจอด่านจราจร
ตำรวจทำดี! ร.ต.ท.ทางหลวง สละเครื่องแบบกอดเด็กชาย เบนซ์ชนจยย.พ่อเจ็บ แม่เสียชีวิต
ต้นสังกัดไล่ออกแล้ว "ดีเจฉาว" อธิการฯ มทร.ธัญบุรี เสียใจ พฤติกรรมไม่เหมาะสม
สมัยก่อน"หญิงไทย"จะ"ขายบริการ"ได้ ต้องผ่านอะไรบ้าง
ตร.เปิดคลิปแฉ นาทีซัดกันนัวกลางถนน ′ดีเจเก่งปะทะเก๋งแดง′ ภาพระบุชัดใครชนก่อน