บันทึกเหตุการณ์หลังสิ้นเสียง "ปืน-ระเบิด" เปิดรายชื่อผู้เสียชีวิตตั้งแต่ "10 เม.ย.-19พ.ค."

วันที่ 03 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 15:15:39 น.

SELECT Error : MySQL server has gone away