คนดนตรี 20 ปี สืบ นาคะเสถียร

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เวลา 15:20:50 น.
 

ในโอกาสที่มูลนิธิสืบนาคะ เสถียร จัดกิจกรรมรำลึกการจากไปของนักอนุรักษ์คนสำคัญของประเทศไทย คุณสืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี และการก่อตั้งมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ครบรอบ 20 ปี (2533-2553) เพื่อเป็นการเผยแพร่การทำงานขององค์กรและคุณสืบนาคะเสถียร ไปสู่กลุ่มเป้าหมายระดับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา จึงจัดให้มีการประกวดดนตรีประเภทโฟล์คซอง (Folk Song) ให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงกิจกรรมดนตรีและบทเ...พลง พร้อมกับการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมเรียนรู้งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และสัตว์ป่า จากผลงานของคุณสืบ นาคะเสถียร และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

 

กติกาการรับสมัคร
1. ประเภทดนตรีโฟล์คซอง
2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี
3. หลักฐานการรับสมัคร
3.1 ใบสมัคร
3.2 หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนที่ออกโดยสถานศึกษา
3.3 ภาพถ่ายผู้สมัครรายบุคคลของสมาชิก ขนาด 2 นิ้ว (คนละ 1 รูป) แนบมาสมัครพร้อมรายชื่อใต้รูป
3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครที่ยังไม่มีบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

การ รับสมัคร
1. ขอรับใบสมัครได้ที่ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร โทรศัพท์ 02-224-7838-9 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00-15.00น. หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://www.seub.or.th/ ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 สิงหาคม 2553
2. การสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการประกวดที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร หรือสมัครทางไปรษณีย์หรือทาง เวปไซด์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2553 โดยทาง EMS จะยึดวันประทับตราไปรษณีย์ เป็นเกณฑ์
3. กิจกรรมนี้รับสมัครวงเข้าประกวดเพียง 30 วงเท่านั้น หากครบตามจำนวนจะปิดรับสมัครทันที แม้ว่าจะไม่ครบตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในเบื้องต้น

กำหนดการประกวด
รอบ คัดเลือก วันที่ 14 กันยายน 2553 วงดนตรีที่เข้าประกวดจะต้องเล่นเพลงบังคับ 2 เพลง ได้แก่ เพลงสืบทอดเจตนา โดยแอ๊ด คาราบาว หรือ เพลงสืบ นาคะเสถียร โดยหงา คาราวาน (ไม่จำเป็นต้องเล่นเหมือน สามารถดัดแปลงได้ตามความถนัดของผู้เข้าประกวด)

*** รอบคัดเลือกจะประกาศผลในช่วงเย็นหลังจากวงเข้าประกวดได้ขึ้นแสดงทั้งหมด

- จากวงทั้งหมด จะคัดเลือกเหลือ 10 วง และเข้ารับการปฐมนิเทศ 1 ครั้ง (ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกที่ไม่เข้าปฐมนิเทศถือว่าสละสิทธิ์)
- การปฐมนิเทศ ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกเพื่อพัฒนาผลงานและเสริมความคิด มุมมองงานอนุรักษ์ โดยรวม Work shop กับมาโนช พุฒตาล (อยู่ในระหว่างการติดต่อ), ตุล วงอพาร์ทเม้นท์คุณป้า และพี่น้องนักอนุรักษ์อย่างพี่อ้อยกับ หมอหม่อง กาญจนะวณิชย์ วันที่ 15 กันยายน 2553
- รอบชิงชนะเลิศ จัดการประกวดในวันที่ 16 กันยายน 2553 ณ หอศิลปะและวัฒนธรรม กรุงเทพฯ

ระเบียบการประกวดรอบตัดสิน
1. จำนวนผู้เข้าประกวดในแต่ละวงไม่เกิน 3 คน
2. เพลงที่ใช้ในการประกวดมีจำนวน 2 เพลง ดังนี้
เพลงที่แต่ง 1 เพลง แนวเพลงที่แต่งเพื่อส่งเข้าประกวดเป็นแนวเพลง Folk Song ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และสัตว์ป่า คุณสืบ นาคะเสถียร หรืองานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร มีความยาวของดนตรีไม่น้อยกว่า 3 นาที แต่ไม่เกิน 5 นาที จำนวน 1 เพลง
เพลง บังคับ 1 เพลง (แต่ไม่ต้องเล่นเหมือนก็ได้) เลือกจากเพลงสืบทอดเจตนา โดยแอ็ด คาราบาว หรือเพลงสืบ นาคะเสถียร โดยหงา คาราวาน
3. เวลาในการเตรียมวงช่วงการคัดเลือกรอบสุดท้าย ไม่เกิน 5 นาที
4. ผู้เข้าประกวดต้องนำเครื่องดนตรีมาเอง
5. ห้ามใช้กีตาร์ไฟฟ้า กลองชุด และเครื่องแต่งเสียง

เกณฑ์ การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน จำนวน 5 คน โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ต่อไปนี้

เพลงที่แต่ง
ทักษะการเล่นดนตรี 20 คะแนน
การร้องและการประสานเสียง 20 คะแนน
ทำนอง 20 คะแนน
เนื้อ ร้อง 25 คะแนน
การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม 15 คะแนน
รวม 100 คะแนน

เพลงบังคับ
ทักษะ การเล่นดนตรี 25 คะแนน
การขับร้องและการประสานเสียง 25 คะแนน
ความคิด สร้างสรรค์ 20 คะแนน
การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม 25 คะแนน
การรักษา เวลาในการเตรียมวง 5 คะแนน
รวม 100 คะแนน
คะแนนรวมทั้งสองเพลง 200 คะแนน

*หมายเหตุ*
- เวลาในการเตรียมวง หากเกิน 2 นาที ตัดคะแนนในเวลาที่เกินนาทีละ 1 คะแนน
- ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด
- รางวัลชนะเลิศ เงินทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติบัตรจากมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

วงดนตรีที่ได้รับการ คัดเลือกเข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศจะได้รับเงินค่าพาหนะเดินทางวงละ 1,000 บาท

ผู้รับผิดชอบและดำเนินการ
มูลนิธิ สืบนาคะเสถียร 693 อาคาร 4 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยศเส ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ / โทรสาร 02-224-7838-9
E-mail : snf@seub.or.th อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน เวปไซด์ http://www.seub.or.th/

ดาวน์โหลดใบ สมัครประกวดวงดนตรี
ดาวน์โหลดเพลงสืบ ทอดเจตนา โดย แอ็ด คาราบาว