เลือกตั้งส.ก.-ส.ข.ปชป.ชนะถล่มทลาย 61เขตกวาดไป45คน พท.15อิสระ1กมม.ไร้ที่นั่ง (รายชื่อ-คะแนนทุกเขต)

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เวลา 23:44:59 น.

ผลเลือกตั้งส.ก. ปชป.ชนะขาดลอยกวาด45เขตเลือกตั้ง พท.15 อิสระ1กมม.0 เจอ 2 เขตเลือกตั้ง ดินแดง-หลักสี่ ถูกร้องเรียน นับคะแนนล่าช้า ผลเลือกตั้งส.ข. ปชป.กวาด210ที่นั่ง ยกทีม27เขต พท.39 ยกทีม 5 เขต อิสระ7 ยกทีม 1 เขต (ดูคะแนนส.ก.ล่าสุด เมื่อเวลา 04.00 น.)

ผลคะแนน-รายชื่อ  ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ก. อย่างไม่เป็นทางการ ทั้ง61เขตเลือกตั้ง

 

ผลคะแนน-รายชื่อ(1) ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ข. อย่างไม่เป็นทางการ ทั้ง36เขต

 

ผลคะแนน-รายชื่อ(2) ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ข. อย่างไม่เป็นทางการ ทั้ง36เขต

 

 

-----------------------------------------------

 

สรุปผลการเลือกตั้ง ส.ก. อย่างไม่เป็นทางการ ยอดผู้ใช้สิทธิ 41.15%

 

สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) 50 เขต ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่า  มีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 6,433 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ก ทั้งสิ้น 4,139,075 คน  มีผู้มาแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้ง 1,703,206 คน คิดเป็นร้อยละ 41.15 จากเดิมร้อยละ 41.94


สำหรับเขตที่มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ก. มากที่สุด ได้แก่ เขตภาษีเจริญ คิดเป็นร้อยละ 45.21 และเขตที่มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ก. น้อยที่สุด ได้แก่ เขตวัฒนา คิดเป็นร้อยละ 35.03 

 

สำหรับผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ก. 50 เขต มีจำนวนทั้งสิ้น 61 คน แยกเป็น 

ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ 45 คน 

ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 15 คน

ผู้สมัครอิสระ 1 คน  

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะเป็นผู้ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป

 

---------------------------

 

เปิดชื่อ-คะแนน 61 ว่าที่ ส.ก.

หมายเหตุ -
รายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) 61 เขตเลือกตั้ง แบ่งเป็น

พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 45 คน

พรรคเพื่อไทย (พท.) 15 คน

ผู้สมัครอิสระ 1 คน

โดยเปรียบเทียบกับผลคะแนนในลำดับที่ 2 และ 3 ดังนี้

เขตคลองเตย
นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา พรรคประชาธิปัตย์ 14,387
นายเจน หิมะทองคำ พรรคเพื่อไทย 10,071
พ.ต.ท.ขวัญชัย ชัยเวช พรรคการเมืองใหม่ 3,226

เขตคลองสาม
นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล พรรคประชาธิปัตย์ 9,590
น.ส.สายรุ้ง ปิ่นโมรา พรรคการเมืองใหม่ 7,705
นายโกสินทร์ สุทธิรัตน์ พรรคเพื่อไทย 5,602

เขตคันนายาว
นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ พรรคเพื่อไทย 15,646
นายโยธิน ปัชฌามุก พรรคประชาธิปัตย์ 9,978
นายเกษม ทรัพย์เจริญ พรรคการเมืองใหม่ 706

เขตดินแดง
นางอนงค์ เพชรทัต พรรคเพื่อไทย 17,915
นายสิทธิวัฒน์ ชีรวินิจ พรรคประชาธิปัตย์ 16,212
นางพิรญาณ ลัดตากลม พรรคการเมืองใหม่ 3,071

เขตดุสิต
นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย พรรคเพื่อไทย 14,160
นางบุศกร คงอุดม พรรคประชาธิปัตย์ 11,837
นายมนัส พงศ์วรินทร์ พรรคการเมืองใหม่ 1,290

เขตตลิ่งชัน
พ.ต.ท.วันชัย ฟักเอี้ยง พรรคประชาธิปัตย์ 16,583
นายสมคิด ซุ่มปลั่ง พรรคเพื่อไทย 10,036
นายเป็นเลิศ จิรังนิมิตสกุล พรรคการเมืองใหม่ 3,338

เขตทวีวัฒนา
นายสุไหง แสวงสุข พรรคประชาธิปัตย์ 15,627
พ.ต.ท.หญิง อรุณศรี โสขุมา พรรคเพื่อไทย 6,801

เขตทุ่งครุ
นายวันชัย เปี่ยมสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ 11,635
นายสุวรวิทย์ วรรณศิริกุล พรรคเพื่อไทย 10,751
นายวิโรจน์ ญาณพิชิต พรรคการเมืองใหม่ 6,010

เขตธนบุรี
นายวิชัย หุตังคบดี พรรคเพื่อไทย 12,821
นายสมเกียรติ กันทรวรากร พรรคประชาธิปัตย์ 10,905
นายสมชาย เอี่ยมมงคลสกุล พรรคการเมืองใหม่ 8,716

เขตบางกอกน้อย
นายนภาพล จีระกุล พรรคประชาธิปัตย์ 19,413
นายประสาร แก้วนิยม พรรคเพื่อไทย 8,965
นายสันติ ระฆังทอง พรรคการเมืองใหม่ 2,897

เขตบางกอกใหญ่
นายวิรัช คงคาเขตร พรรคประชาธิปัตย์ 14,131
นางทิพย์ประภา ศุขบุญ พรรคเพื่อไทย 7,351

เขตบางคอแหลม
นายอภิมุข ฉันทวานิช พรรคประชาธิปัตย์ 14,689
นางจุฑาเพชร จินตโสภณ พรรคเพื่อไทย 7,798
นายสมเกียรติ อโนทัยสินทวี พรรคการเมืองใหม่ 4,541

เขตบางซื่อ
น.ส.พรพิมล คงอุดม พรรคประชาธิปัตย์ 22,157
น.ส.ภัคกร ตั้งปณิธานสุข พรรคเพื่อไทย 12,495

เขตบางนา
นายคำรณ บำรุงรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ 13,336
นายกวีวงศ์ อยู่วิจิตร พรรคเพื่อไทย 9,877
นายพัสกร พุฒขาว พรรคการเมืองใหม่ 2,724

เขตบางบอน
นายณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ พรรคประชาธิปัตย์ 14,073
นายเชาว์ สังข์คุ้ม พรรคเพื่อไทย 7,197
นายสมพร คงโครัด พรรคการเมืองใหม่ 6,761

เขตบางพลัด
นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล พรรคประชาธิปัตย์ 12,608
นายวัชรา พรหมเจริญ พรรคเพื่อไทย 7,567
นายศีลธรรม พัชรประกาย กลุ่มคนทำงานเมือง 6,532

เขตบางรัก
นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา พรรคประชาธิปัตย์ 8,540
นายอภิชาติ อุดม พรรคการเมืองใหม่ 2,278
นายธานี บุปผเวส พรรคเพื่อไทย 2,199

เขตบึงกุ่ม
นายแมน เจริญวัลย์ พรรคประชาธิปัตย์ 21,043
นายกษิณ พุกรักษา พรรคเพื่อไทย 16,138
นายบุญส่ง ชเลธร พรรคการเมืองใหม่ 4,685

เขตปทุมวัน
น.ส.อุไร อนันตสิน พรรคประชาธิปัตย์ 6,463
น.ส.เมธาวี ธารดำรงค์ อิสระ 4,092
นายวิเชียรโชติ ส่งอาภากรณ์รัตน์ พรรคเพื่อไทย 3,379

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
นายเอก จึงเลิศศิริ พรรคประชาธิปัตย์ 8,742
นางมาลี อุ่นมงคลมิตร พรรคเพื่อไทย 2,791
นายธนภัทร ธาตวากร พรรคการเมืองใหม่ 2,661

เขตพญาไท
นายพีรพล กนกวลัย พรรคประชาธิปัตย์ 11,415
นายกวี ณ ลำปาง พรรคเพื่อไทย 8,109
นายสุชาติ วิริยานุภาพพงศ์ พรรคการเมืองใหม่ 2,161

เขตพระโขนง
นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ 16,170
นายสมศักดิ์ รัตนกังวานวงศ์ พรรคเพื่อไทย 9,585

เขตพระนคร
น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตดิ พรรคประชาธิปัตย์ 10,481
นายบดินทร์ วัชโรบล พรรคเพื่อไทย 3,833
นายรัชต์ชยุตม์ ศิรโยธินภักดี พรรคการเมืองใหม่ 3,183

เขตภาษีเจริญ
นายสุธา นิติภานนท์ พรรคประชาธิปัตย์ 18,784
นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา พรรคเพื่อไทย 18,351
น.ส.เพ็ญพิมล วิภาคทรัพย์ พรรคการเมืองใหม่ 2,331

เขตมีนบุรี
นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ พรรคเพื่อไทย 20,532
นายสุนันท์ มีนมณี พรรคประชาธิปัตย์ 15,794
นายธนาวุฒิ วงษ์เสน พรรคการเมืองใหม่ 895

เขตยานนาวา
นายอมรเทพ เศตะพราหมณ์ พรรคประชาธิปัตย์ 14,305
นายณรงค์ กองปัญญา พรรคเพื่อไทย 4,802
นายสมชาย มานะสิริจินดา อิสระ

เขตราชเทวี
นางผุสดี วงศ์กำแหง พรรคประชาธิปัตย์ 8,457
นายเอกกฤษ อุณหกานต์ พรรคเพื่อไทย 5,750
นายปรเมษฐ์ ภู่โต พรรคการเมืองใหม่ 2,675

เขตราษฎร์บูรณะ
นายไสว โชติกะสุภา พรรคประชาธิปัตย์ 12,478
นายสุเมธี วรรณศิริกุล พรรคเพื่อไทย 8,336
นายสมพงษ์ สุวรรณคู พรรคการเมืองใหม่ 2,494

เขตลาดพร้าว
นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ พรรคประชาธิปัตย์ 16,975
น.ส.บุณฑริกา ประสงค์ดี พรรคเพื่อไทย 14,354
นายปรีดา พักงาน พรรคการเมืองใหม่ 2,587

เขตวังทองหลาง
นายบำรุง รัตนะ พรรคประชาธิปัตย์ 15,391
นายสิงห์ทอง บัวชุม พรรคเพื่อไทย 10,978
นายนัสเซอร์ ยีหมะ พรรคการเมืองใหม่ 2,319

เขตวัฒนา
นายประสิทธิ์ รักสลาม พรรคประชาธิปัตย์ 11,301
นายธนินท์พล ปิคิธนภูมิพัฒน์ พรรคเพื่อไทย 3,505
ว่าที่ ร.ต.นภดล เดชาฤทธิ์ พรรคการเมืองใหม่ 2,216

เขตสวนหลวง
นายณัทวุฒิ หมัดนุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ 19,005
นายคงเจษฏร์ พุ่มม่วง พรรคเพื่อไทย 8,877
นายเนติราษฎร์ นาคโฉม กลุ่มศรัทธาธรรม 646

เขตสะพานสูง
นายประสิทธิ์ มะหะหมัด พรรคเพื่อไทย 10,983
นายสามารถ หว้าพิทักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ 9,793
นายปราโมทย์ บุญชู อิสระ 2,149

เขตสัมพันธวงศ์
นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ 6,446
นายสมหมาย ศรีสุทธิยางกูร พรรคการเมืองใหม่ 1,459
นายปรีดา ปรัตถจริยา พรรคเพื่อไทย 1,327

เขตสาทร
นายธวัชชัย ปิยนนทยา พรรคประชาธิปัตย์ 14,428
นายไพรัชต์ พรรณรายน์ พรรคเพื่อไทย 4,764
นางกรรณิกา วิชชุลตา พรรคการเมืองใหม่ 3,922

เขตหนองแขม
นายนวรัตน์ อยู่บำรุง พรรคเพื่อไทย 22,804
นายอภิเดช ศรัทธาพิริยะพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ 12,898
นายฮารูน มูหมัดอาลี พรรคการเมืองใหม่ 4,976

เขตหนองจอก
นายไพฑูรย์ อิสระเสรีพงษ์ พรรคเพื่อไทย 20,787
น.ส.เบญญาภา เกษประดิษฐ พรรคประชาธิปัตย์ 19,233
นายวรรณภูมิ คำอ้อ พรรคการเมืองไทย 735

เขตหลักสี่
น.ส.เรณุมาศ อิศรภักดี อิสระ 11,289
นายรังสรรค์ กียปัจจ์ พรรคประชาธิปัตย์ 11,091
นายตกานต์ สุนนทวุฒิ พรรคเพื่อไทย 10,364

เขตห้วยขวาง
นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ พรรคเพื่อไทย 13,621
นายประวิทย์ พรหมทอง พรรคประชาธิปัตย์ 8,759

เขตจตุจักร 1
นายประพนธ์ เนตรรังษี พรรคเพื่อไทย 10,057
นายโยธิน เปาอินทร์ พรรคประชาธิปัตย์ 8,434
นายถนอม พิมพ์ใจชน พรรคการเมืองใหม่ 1,385

เขตจตุจักร 2
นายอนันตชาติ บัวสุวรรณ์ พรรคประชาธิปัตย์ 11,518
น.ส.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ พรรคเพื่อไทย 11,065
นายประกิต จันทร์สมวงศ์ พรรคการเมืองไทย 2,369

เขตจอมทอง 1
นายพิรกร วีรกุลสุนทร พรรคประชาธิปัตย์ 11,474
นายธวัชชัย ทองสิมา พรรคเพื่อไทย 11,150

เขตจอมทอง 2
นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร พรรคประชาธิปัตย์ 14,369
นายธนวัฒน์ จันทร์เศรษฐ พรรคเพื่อไทย 7,507

เขตสายไหม 1
น.ส.รัตติกาล แก้วเกิดมี พรรคประชาธิปัตย์ 13,218
นายเอกภาพ หงสกุล พรรคเพื่อไทย 13,034
นายวัชรินทร์ อนันหน่อ อิสระ 810

เขตสายไหม 2
นายสมชาย เวสารัชตระกูล พรรคประชาธิปัตย์ 13,336
นายอำนวย ชัยพรประเสริฐ พรรคเพื่อไทย 6,716

เขตบางเขน 1
นายสายัณต์ จันทร์เหมือนเผือก พรรคเพื่อไทย 13,979
นายฐิติโชค กาญจนศักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ 11,033
สิบเอก อำพันธ์ เฉลิมบุญ พรรคประชากรไทย 1,403

เขตบางเขน 2
น.ส.ปราณี เชื้อเกตุ พรรคประชาธิปัตย์ 12,922
นายรกรณ์ ทองศรี พรรคเพื่อไทย 8,463

เขตบางแค 1
นายสุพิน คล้ายนก พรรคประชาธิปัตย์ 14,030
พันตำรวจเอก สมชาย พงษ์ธานี พรรคเพื่อไทย 6,773
นายพัลลภ นางจีนวงศ์ พรรคการเมืองไทย 1,389

เขตบางแค 2
นายเพทาย จั่นเผื่อน พรรคประชาธิปัตย์ 16,036
นายนิรันด์ พรมจีน พรรคเพื่อไทย 10,631
นายวิศิษฐ์ ดีเป็นธรรม พรรคการเมืองใหม่ 1,780

เขตบางกะปิ 1
นายประเสริฐ ทองนุ่น พรรคประชาธิปัตย์ 10,816
นายชัยวุฒิ จริยวิโรจน์สกุล พรรคเพื่อไทย 10,009

เขตบางกะปิ 2
นางนฤมล รัตนาภิบาล พรรคประชาธิปัตย์ 8,578
นายเฉลิมชัย ฉิมหิรัญ พรรคเพื่อไทย 5,707
นายภูโมกข์ นุ่นจันทร์ พรรคการเมืองใหม่ 1,493

เขตบางขุนเทียน 1
นายสารัช ม่วงศิริ พรรคประชาธิปัตย์ 11,272
นายสมศักดิ์ ลีลาสถาพรกูล พรรคเพื่อไทย 6,919
นายสุพจน์ ภูมิใจตรง กลุ่มคนรักบางขุนเทียน 872

เขตบางขุนเทียน 2
นายสาทร ม่วงศิริ พรรคประชาธิปัตย์ 11,468
นายสมชาติ รัตนเรืองกิต พรรคเพื่อไทย 6,939
นายนพดล อิศรเสนา ณ อยุธยา กลุ่มคนรักบางขุนเทียน 813

เขตประเวศ 1
นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล พรรคประชาธิปัตย์ 11,867
นายธีระวุฒิ สัมมาทรัพย์ พรรคเพื่อไทย 5,809

เขตประเวศ 2
นายกิตพล เชิดชูกิจกุล พรรคประชาธิปัตย์ 12,140
นายพารวย จันทรสกุล พรรคเพื่อไทย 6,177
นายธวัช กีรติอิสริยะกุล อิสระ 738

เขตคลองสามวา 1
นายวิรัช อินช่วย พรรคประชาธิปัตย์ 10,525
นายสุวิทย์ บุญมา พรรคเพื่อไทย 9,331
นายวิบูลย์ศักดิ์ หนันดี อิสระ 321

เขตคลองสามวา 2
นายชูชาติ ประเสริฐกรรณ พรรคประชาธิปัตย์ 11,774
นายลี่จั๊ว แซ่เฮ้ง พรรคเพื่อไทย 11,572

เขตดอนเมือง 1
นายสุริยา โหสกุล พรรคเพื่อไทย 11,170
นายพฤกพงษ์ เปรมศิริ พรรคประชาธิปัตย์ 6,871
นายธนัชพงศ์ เกิดนาค พรรคการเมืองใหม่ 980

เขตดอนเมือง 2
นางพิมพ์ชนา โหสกุล พรรคเพื่อไทย 11,863
นางกนกนุช นากสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ 9,580
นายชุติเดช สุวรรณเกิด พรรคการเมืองใหม่ 1,194

เขตลาดกระบัง 1
นายวิสูตร สำเร็จวาณิชย์ พรรคเพื่อไทย 10,096
นายสมโภชน์ ชยุติแสงไพศาล พรรคประชาธิปัตย์ 7,684
นายธนยศ เกษประดิษฐ อิสระ 5,098

เขตลาดกระบัง 2
นายณัฐ สำเร็จวาณิชย์ พรรคเพื่อไทย 10,425
นายเจริญณรัฐ ศิริรัตนสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ 7,219
นายอำนวย นวลทอง พรรคการเมืองใหม่ 1,817

 

-------------------------

 

ผลการนับคะแนน ส.ก. 2 เขตสุดท้าย ล่าสุด เมื่อเวลา 04.00 น.


ดินแดง
นางอนงค์ เพชรทัต พท. 17,
915 
นายสิทธิวัฒน์ ชีรวินิจ ปชป. 16,420


หลักสี่
น.ส.เรณุมาศ อิศรภักดี อิสระ 11289
นายรังสรรค์ กียปัจจ์ ปชป. 11,091
นายตกานต์ สุนนทวุฒิ พท. 10,364
นายศุภชัย เจียมสกุล กมม. 1,464
ว่าที่ร.ต.อมรวิวัฒน์ พิกุลงาม มภ. 830

 

 

ผลเลือกตั้งส.ก. ปชป.คะแนนนำลิ่ว46เขต พท.13 อิสระ0 กมม.0

 

ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อเวลา 24.00 น. วันที่ 29 สิงหาคม ผลการนับคะแนน การเลือกตั้ง ส.ก. ใน50เขต หรือ 61 เขตเลือกตั้ง อย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่า ในเบื้องต้น ปรากฏว่า

 

พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) มีคะแนนนำใน 46 เขต

พรรคเพื่อไทย (พท.) 13 เขต

กลุ่มอื่นๆ (อิสระ) 0 เขต

พรรคการเมืองใหม่ ได้ 0 เขต

(ยังเหลือ 2 เขตที่มีปัญหา การนับคะแนนล่าช้า คือ เขตดินแดง เขตหลักสี่) 

 

สรุปผลการเลือกตั้ง ส.ก. อย่างไม่เป็นทางการ (เวลา 24.00 น.)


นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร แถลงสรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เมื่อ เวลา 24.00 น. ปรากฎว่า สามารถรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ 48 เขต 59 เขตเลือกตั้ง ดังนี้


เขตคลองเตย นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา พรรคประชาธิปัตย์ 14,387 คะแนน
เขตคลองสาน นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล พรรคประชาธิปัตย์ 9,590 คะแนน
เขตคันนายาว นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ พรรคเพื่อไทย 15,646 คะแนน
เขตดินแดง     นางอนงค์ เพชรทัต    พรรคเพื่อไทย  17,915  คะแนน
เขตดุสิต              นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย พรรคเพื่อไทย 14,160 คะแนน
เขตตลิ่งชัน          พ.ต.ท.วันชัย ฟักเอี้ยง พรรคประชาธิปัตย์ 16,583 คะแนน
เขตทวีวัฒนา        นายสุไหง แสวงสุข พรรคประชาธิปัตย์ 15,627 คะแนน
เขตทุ่งครุ            นายวันชัย เปี่ยมสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ 11,635 คะแนน
เขตธนบุรี            นายวิชัย หุตังคบดี พรรคเพื่อไทย 12,821 คะแนน
เขตบางกอกน้อย   นายนภาพล จีระกุล พรรคประชาธิปัตย์ 19,413 คะแนน
เขตบางกอกใหญ่   นายวิรัช คงคาเขตร พรรคประชาธิปัตย์ 14,131 คะแนน
เขตบางคอแหลม   นายอภิมุข ฉันทวานิช พรรคประชาธิปัตย์ 14,689 คะแนน
เขตบางซื่อ          น.ส.พรพิมล คงอุดม พรรคประชาธิปัตย์ 22,157 คะแนน
เขตบางนา          นายคำรณ บำรุงรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ 13,336 คะแนน
เขตบางบอน        นายณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ พรรคประชาธิปัตย์ 14,073 คะแนน
เขตบางพลัด        นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล พรรคประชาธิปัตย์ 12,608 คะแนน
เขตบางรัก          นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา พรรคประชาธิปัตย์ 8,540 คะแนน
เขตบึงกุ่ม           นายแมน เจริญวัลย์ พรรคประชาธิปัตย์ 21,043 คะแนน
เขตปทุมวัน         นางสาวอุไร อนันตสิน พรรคประชาธิปัตย์ 6,463 คะแนน
เขตป้อมปราบฯ     นายเอก จึงเลิศศิริ พรรคประชาธิปัตย์ 8,742 คะแนน
เขตพญาไท         นายพีรพล กนกวลัย พรรคประชาธิปัตย์ 11,415 คะแนน
เขตพระโขนง       นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ 16,170 คะแนน
เขตพระนคร         น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ พรรคประชาธิปัตย์ 10,481 คะแนน
เขตภาษีเจริญ       นายสุธา นิติภานนท์ พรรคประชาธิปัตย์ 18,784 คะแนน
เขตมีนบุรี            นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ พรรคเพื่อไทย 20,532 คะแนน
เขตยานนาวา       นายอมรเทพ เศตะพราหมณ์ พรรคประชาธิปัตย์ 14,305 คะแนน
เขตราชเทวี          นางผุสดี วงศ์กำแหง พรรคประชาธิปัตย์ 8,457 คะแนน
เขตราษฎร์บูรณะ    นายไสว โชติกะสุภา พรรคประชาธิปัตย์ 12,478 คะแนน
เขตลาดพร้าว       นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ พรรคประชาธิปัตย์ 16,975 คะแนน
เขตวังทองหลาง    นายบำรุง รัตนะ พรรคประชาธิปัตย์ 15,391 คะแนน
เขตวัฒนา           นายประสิทธิ์ รักสลาม พรรคประชาธิปัตย์ 11,301 คะแนน
เขตสวนหลวง       นายณัทวุฒิ หมัดนุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ 19,005 คะแนน
เขตสะพานสูง       นายประสิทธิ์ มะหะหมัด พรรคเพื่อไทย 10,983 คะแนน
เขตสัมพันธวงศ์     นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ 6,446 คะแนน
เขตสาทร            นายธวัชชัย ปิยนนทยา พรรคประชาธิปัตย์ 14,428 คะแนน
เขตหนองแขม       นายนวรัตน์ อยู่บำรุง พรรคเพื่อไทย 22,804 คะแนน
เขตหนองจอก       นายไพฑูรย์ อิสระเสรีพงษ์ พรรคเพื่อไทย 20,787 คะแนน
เขตหลักสี่               น.ส.เรณุมาศ อิศรภักดี  กลุ่มอิสระ 11,289  คะแนน
เขตห้วยขวาง        นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ พรรคเพื่อไทย 13,621 คะแนน

 

เขตจตุจักร

เขตที่ 1 นายประพนธ์ เนตรรังษี พรรคเพื่อไทย 10,057 คะแนน
เขตที่ 2 นายอนันตชาติ บัวสุวรรณ์ พรรคประชาธิปัตย์ 11,518 คะแนน

เขตจอมทอง

เขตที่ 1 นายพิรกร วีรกุลสุนทร พรรคประชาธิปัตย์ 11,471 คะแนน
เขตที่ 2 นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร พรรคประชาธิปัตย์ 14,369 คะแนน

เขตสายไหม

เขตที่ 1 น.ส.รัตติกาล แก้วเกิดมี พรรคประชาธิปัตย์ 13,218 คะแนน
เขตที่ 2 นายสมชาย เวสารัชตระกูล พรรคประชาธิปัตย์ 13,336 คะแนน

เขตบางเขน

เขตที่ 1 นายสายันต์ จันทร์เหมือนเผือก พรรคเพื่อไทย 13,979 คะแนน
เขตที่ 2 น.ส.ปราณี เชื้อเกตุ พรรคประชาธิปัตย์ 12,922 คะแนน

เขตบางแค

เขตที่ 1 นายสุพิน คล้ายนก พรรคประชาธิปัตย์ 14,030 คะแนน
เขตที่ 2 นายเพทาย จั่นเผื่อน พรรคประชาธิปัตย์ 16,036 คะแนน

เขตบางกะปิ

เขตที่ 1 นายประเสริฐ ทองนุ่น พรรคประชาธิปัตย์ 10,816 คะแนน
เขตที่ 2 นางนฤมล รัตนาภิบาล พรรคประชาธิปัตย์ 8,578 คะแนน

เขตบางขุนเทียน

เขตที่ 1 นายสารัช ม่วงศิริ พรรคประชาธิปัตย์ 11,272 คะแนน
เขตที่ 2 นายสาทร ม่วงศิริ พรรคประชาธิปัตย์ 11,468 คะแนน

เขตประเวศ

เขตที่ 1 นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล พรรคประชาธิปัตย์ 11,867 คะแนน
เขตที่ 2 นายกิตพล เชิดชูกิจกุล พรรคประชาธิปัตย์ 12,140 คะแนน

เขตคลองสามวา

เขตที่ 1 นายวิรัช อินช่วย พรรคประชาธิปัตย์ 10,525 คะแนน
เขตที่ 2 นายชูชาติ ประเสริฐกรรณ พรรคประชาธิปัตย์ 11,774 คะแนน

เขตดอนเมือง

เขตที่ 1 นายสุริยา โหสกุล พรรคเพื่อไทย 11,170 คะแนน
เขตที่ 2 นางพิมพ์ชนา โหสกุล พรรคเพื่อไทย 11,863 คะแนน

เขตลาดกระบัง

เขตที่ 1 นายวิสูตร สำเร็จวาณิชย์ พรรคเพื่อไทย 10,096 คะแนน
เขตที่ 2 นายณัฐ สำเร็จวาณิชย์ พรรคเพื่อไทย 10,425 คะแนน

 

 

-----------------------------------------------------

 

 

ผลการนับคะแนน ส.ก. ล่าสุด เมื่อเวลา 21.30 น.

 

เขตคลองเตย
นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ปชป. 9563
นายเจน หิมะทองคำ พท. 7043
พ.ต.ท.ขวัญชัย ชัยเวช กมม. 2275


คลองสาน
นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล ปชป. 9568
น.ส.สายรุ้ง ปิ่นโมรา กมม. 7747
นายโกสินทร์ สุทธิรัตน์ พท. 5601


คันนายาว

นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ พท. 15648
นายโยธิน ปัชฌามุก ปชป. 9978
นายเกษม ทรัพย์เจริญ กมม. 706


เขตดินแดง
 (ยังไม่ได้นับคะแนน)


ดุสิต
นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย พท. 11421
นางบุศกร คงอุดม ปชป. 9684
นายมนัส พงศ์วรินทร์ กมม. 1066


ตลิ่งชัน
พ.ต.ท.วันชัย ฟักเอี้ยง ปชป. 16583
นายสมคิด ชุ่มปลั่ง พท. 10035
นายเป็นเลิศ จิรังนิมิตสกุล กมม. 3338


ทวีวัฒนา
นายสุไหง แสวงสุข ปชป. 15627
พ.ต.ท.หญิงอรุณศรี โสขุมา พท. 6801


ทุ่งครุ
นายวันชัย เปี่ยมสวัสดิ์ ปชป. 9166
นายสุวรวิทย์ วรรณศิริกุล พท. 8444
นายวิโรจน์ ญาณพิชิต กมม. 4683
นายศิริพงษ์ เย็นอังกูร มภ. 2384


ธนบุรี
นายวิชัย หุตังคบดี พท. 7965
นายสมเกียรติ กันทรวรากร ปชป. 6485
นายสมชาย เอี่ยมมงคลสกุล กมม. 5467
นายสุวรรณ เอี่ยมสุขนันท์ อิสระ 2781


บางกอกน้อย
นายนภาพล จีระกุล ปชป. 12454
นายประสาร แก้วนิยม พท. 5364
นายสันติ ระฆังทอง กมม. 1796


บางกอกใหญ่
นายวิรัช คงคาเขตร ปชป. 14131
นางทิพย์ประภา ศุขบุญ พท. 7351

บางคอแหลม
นายอภิมุข ฉันทวานิช ปชป. 14354
นางจุฑาเพชร จินตโสภณ พท. 7649
นายสมเกียรติ อโนทัยสินทวี กมม. 4466


บางซื่อ
น.ส.พรพิมล คงอุดม ปชป. 11989
น.ส.ภัคภร ตั้งปณิธานสุข พท. 6469


บางนา
นายคำรณ บำรุงรักษ์ ปชป. 13552
นายกวีวงศ์ อยู่วิจิตร พท. 9980
นายพัสกร พุฒขาว กมม. 2440


บางบอน
นายณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ ปชป. 7416
นายเชาว์ สังข์คุ้ม พท. 3988
นายสมพร คงโครัด กมม. 3760


บางพลัด
นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล ปชป. 12326
นายวัชรา พรหมเจริญ พท. 7463
นายศีลธรรม พัชรประกาย อิสระ 6274
นายมนูญ นกยูงทอง กมม. 2546


บางรัก
นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา ปชป. 10241
นายอภิชาติ อุดม กมม. 2779
นายธานี บุปผเวส พท. 2650

 

บึงกุ่ม
นายแมน เจริญวัลย์ ปชป. 21043
นายกษิณ พุกรักษา พท. 16138
นายบุญส่ง ชเลธร กมม. 4685


ปทุมวัน
น.ส.อุไร อนันตสิน ปชป. 4263
น.ส.เมธาวี ธารดำรงค์ อิสระ 2907
นายวิเชียรโชติ ส่งอาภากรณ์รัตน์ พท. 2504
นายปฐม สุคนธชาติ กมม. 1130
นายสุวิทย์ ทรัพย์เกตโสภา อิสระ 69
นายภูมิพิชัย ธารดำรงค์ อิสระ 19


ป้อมปราบฯ
นายเอก จึงเลิศศิริ ปชป. 8742
นางมาลี อุ่นมงคลมิตร พท. 2791
นายธนภัทร ธาตวากร กมม. 2661


พญาไท
นายพีรพล กนกวลัย ปชป. 6393
นายกวี ณ ลำปาง พท. 4187
นายสุชาติ วิริยานุภาพพงศ์ กมม. 1005


พระโขนง
นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ ปชป. 12197
นายสมศักดิ์ รัตนกังวานวงศ์ พท. 7181


พระนคร
น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ปชป. 9283
นายบดินทร์ วัชโรบล พท. 3549
นายรัชต์ชยุตม์ ศิรโยธินภักดี กมม. 2877
นายพงษ์พจน์ พิมพ์สมฤดี อิสระ 55


ภาษีเจริญ
นายสุธา นิติภานนท์ ปชป. 14407
นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา พท. 14181
น.ส.เพ็ญพิมล วิภาคทรัพย์ กมม. 1915


มีนบุรี
นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ พท. 20532
นายสุนันท์ มีนมณี ปชป. 15794
นายธนาวุฒิ วงษ์เสน กมม. 895
นายสุรชัย นิวาสพันธุ์ อิสระ 183


ยานนาวา
นายอมรเทพ เศตะพราหมณ์ ปชป. 11045
นายณรงค์ กองปัญญา พท. 4802


ราชเทวี
นางผุสดี วงศ์กำแหง ปชป. 8568
นายเอกกฤษ อุณหกานต์ พท. 5619
นายปรเมษฐ์ ภู่โต กมม. 2657


ราษฎร์บูรณะ
นายไสว โชติกะสุภา ปชป. 18057
นายสุเมธี วรรณศิริกุล พท. 7766
นายสมพงษ์ สุวรรณคู กมม. 2201


ลาดพร้าว
น.ส.บุณฑริกา ประสงค์ดี พท. 7878
นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ ปชป. 5867
นายปรีดา พักงาน กมม. 1389

 

 

ผลการนับคะแนน ส.ก. ล่าสุด เมื่อเวลา 22.30 น.


วังทองหลาง
นายบำรุง รัตนะ ปชป. 13960
นายสิงห์ทอง บัวชุม พท. 9743
นายนัสเซอร์ ยีหมะ กมม. 1660


วัฒนา
นายประสิทธิ์ รักสลาม ปชป. 11301
นายธนินท์พล ปิคิธนภูมิพัฒน์ พท. 3135
ว่าที่ร.ต.นภดล เดชาฤทธิ์ กมม. 2216


สวนหลวง
นายณัทวุฒิ หมัดนุรักษ์ ปชป. 19005
นายคงเจษฏร์ พุ่มม่วง พท. 8877
นายเนติราษฎร์ นาคโฉม อิสระ 646


สะพานสูง
นายประสิทธิ์ มะหะหมัด พท. 10983
นายสามารถ หว้าพิทักษ์ ปชป. 9893
นายปราโมทย์ บุญชู อิสระ 2149
นายชเขษม ป จันทไทย กมม. 1526


สัมพันธวงศ์
นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ ปชป. 6311
นายสมหมาย ศรีสุทธิยางกูร กมม. 1465
นายปรีดา ปรัตถจริยา พท. 1338


สาทร
นายธวัชชัย ปิยนนทยา ปชป. 14073
นายไพรัชต์ พรรณรายน์ พท. 4708
นางกรรณิกา วิชชุลตา กมม. 3836


หนองแขม
นายนวรัตน์ อยู่บำรุง พท. 22804
นายอภิเดช ศรัทธาพิริยะพงศ์ ปชป. 12898
นายฮารูน มูหมัดอาลี กมม. 4976


หนองจอก
นายไพฑูรย์ อิสระเสรีพงษ์ พท. 20787
น.ส.เบญญาภา เกษประดิษฐ ปชป. 19233
นายวรรณภูมิ คำอ้อ กมม. 735


หลักสี่   ( มีปัญหาในการนับคะแนน )
น.ส.เรณุมาศ อิศรภักดี อิสระ 3731
นายตกานต์ สุนนทวุฒิ พท. 3544
นายรังสรรค์ กียปัจจ์ ปชป. 1883
นายศุภชัย เจียมสกุล กมม. 644
ว่าที่ร.ต.อมรวิวัฒน์ พิกุลงาม มภ. 373


ห้วยขวาง
นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ พท. 13621
นายประวิทย์ พรหมทอง ปชป. 8759

 

 

ผลการนับคะแนน ส.ก. ล่าสุด เมื่อเวลา 23.00 น.


จตุจักร 1
นายประพนธ์ เนตรรังษี พท. 9849
นายโยธิน เปาอินทร์ ปชป. 8207
นายถนอม พิมพ์ใจชน กมม. 1312


จตุจักร 2
นายอนันตชาติ บัวสุวรรณ์ ปชป. 11534
น.ส.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ พท. 11011
นายประกิต จันทร์สมวงศ์ กมม. 2488


จอมทอง 1
นายพิรกร วีรกุลสุนทร ปชป. 11229
นายธวัชชัย ทองสิมา พท. 10435


จอมทอง 2
นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ปชป. 13253
นายธนวัฒน์ จันทร์เศรษฐ พท. 7096


สายไหม 1
น.ส.รัตติกาล แก้วเกิดมี ปชป. 13218
นายเอกภาพ หงสกุล พท. 13034
นายวัชรินทร์ อนันหน่อ อิสระ 810


สายไหม 2
นายสมชาย เวสารัชตระกูล ปชป. 13287
นายอำนวย ชัยพรประเสริฐ พท. 6850


บางเขน 1
นายสายัณต์ จันทร์เหมือนเผือก พท. 13979
นายฐิติโชค กาญจนภักดี ปชป. 11033
สิบเอกอำพันธ์ เฉลิมบุญ ปชท. 1120


บางเขน 2
น.ส.ปราณี เชื้อเกตุ ปชป. 12285
นายณกรณ์ ทองศรี พท. 8463


บางแค 1
นายสุพิน คล้ายนก ปชป. 14245
พันตำรวจเอกสมชาย พงษ์ธานี พท. 6915
นายพัลลภ นางจีนวงศ์ กมม. 1441


บางแค 2
นายเพทาย จั่นเผื่อน ปชป. 15793
นายนิรันด์ พรมจีน พท. 10467
นายวิศิษฐ์ ดีเป็นธรรม กมม. 1772


บางกะปิ 1
นายประเสริฐ ทองนุ่น ปชป. 7547
นายชัยวุฒิ จริยวิโรจน์สกุล พท. 6809


บางกะปิ 2
นางนฤมล รัตนาภิบาล ปชป. 8581
นายเฉลิมชัย ฉิมหิรัญ พท. 5707
นายภูโมกข์ นุ่นจันทร์ กมม. 1493


บางขุนเทียน 1
นายสารัช ม่วงศิริ ปชป. 11272
นายสมศักดิ์ ลีลาสถาพรกูล พท. 6919
นายสุพจน์ ภูมิใจตรง อิสระ 872


บางขุนเทียน 2
นายสาทร ม่วงศิริ ปชป. 3842
นายสมชาติ รัตนเรืองกิต พท. 2196
นายนพดล อิศรเสนา ณ อยุธยา อิสระ 286


ประเวศ 1
นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล ปชป. 10202
นายธีระวุฒิ สัมมาทรัพย์ พท. 5065


ประเวศ 2
นายกิตพล เชิดชูกิจกุล ปชป. 11858
นายพารวย จันทรสกุล พท. 6117
นายธวัช กีรติอิสริยะกุล อิสระ 738


คลองสามวา 1
นายวิรัช อินช่วย ปชป. 10525
นายสุวิทย์ บุญมา พท. 9331
นายวิบูลย์ศักดิ์ หนันดี อิสระ 494


คลองสามวา 2
นายชูชาติ ประเสริฐกรรณ ปชป. 11801
นายลี่จั๊ว แซ่เฮ้ง พท. 11368


ดอนเมือง 1
นายสุริยา โหสกุล พท. 11187
นายพฤกพงษ์ เปรมศิริ ปชป. 6750
นางปภาวรินทร์ กลิ่นฟุ้ง อิสระ 1324
นายธนัชพงศ์ เกิดนาค กมม. 925
นายธนกร พูลมี อิสระ 369


ดอนเมือง 2
นางพิมพ์ชนา โหสกุล พท. 10172
นางกนกนุช นากสุวรรณ ปชป. 8363
นายชุติเดช สุวรรณเกิด กมม. 1118
นางอัมพร โสภณดิเรกรัตน์ อิสระ 823
นายศิวาวิทย์ สำเร็จผล อิสระ 477


ลาดกระบัง 1
นายวิสูตร สำเร็จวาณิชย์ พท. 10085
นายสมโภช
ผลคะแนน-รายชื่อ(1) ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ข. อย่างไม่เป็นทางการ ทั้ง36เขต ปชป.210คน พท.39 อิสระ7
ผลคะแนน-รายชื่อ(2) ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ข. อย่างไม่เป็นทางการ ทั้ง36เขต ปชป.210คน พท.39 อิสระ7
ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ก. แจ้งเหตุผลที่สำนักงานเขตถึง 5 ก.ย.นี้ ก่อนเสียสิทธิต่างๆ
ปาบึ้มอาคารกีฬาเวสน์ คาดเริ่มนับคะแนนส.ก.เขตดินแดง หลังเที่ยงคืนนี้
"พท."โวยส.ก."ดินแดง" มีบัตรเกิน306ใบ ปัดพ่าย"ปชป."ชี้เกิน15ที่นั่งกำไรแล้ว
ยอดใช้สิทธิส.ข.42.04% เขตทุ่งครุใช้สิทธิมากสุด52.11% เล็งทำวิจัยเหตุคนกรุงฯเมินเลือกตั้งส.ก.-ส.ข.
กกต.กทม.เผยรับร้องเรียนทำผิดกม.เลือกตั้ง16เรื่องจาก7เขต ตร.จับได้12รายขายเหล้า ฉีกบัตร2ราย
นายกฯพาครอบครัวเลือกตั้งส.ก.-ส.ข. กกต.ตรวจคูหาเชื่อบ้านเมืองเริ่มเรียบร้อย
กกต.ตรวจเลือกตั้งส.ก.-ส.ข. เชื่อบ้านเมืองเริ่มเรียบร้อยแล้ว "อภิสิทธิ์"พาภริยา-ลูกสาวเข้าคูหา
กทม.พร้อมจัดเลือกตั้ง"ส.ก.-ส.ข." คาดผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า 41%
กทม.พร้อมเลือกตั้งส.ก.-ส.ข.100% รู้ผลไม่เกินเที่ยงคืน พท.ลั่นได้เกิน20ที่นั่ง ปชป.ขายกระแส"มารค์"
คู่มือเลือกตั้งกทม.เปิดชื่อผู้สมัครชิง ส.ก.ครบทุกเขต186คน ใน50เขต 10กลุ่ม-พรรค ลุ้น ส.ข.36เขต
กรุงเทพโพลล์เผย"ปชป."กวาดส.ก.26.3% ยังไม่ตัดสินใจ44.9%
คุณสมบัติผู้สมัครส.ก.186ราย ไม่ผ่าน3ราย"ล้มละลาย-ไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง"
สรุปยอดผู้สมัครรวม5วัน ส.ก.189-ส.ข.726 "ปชป.-พท."มากสุด ส่ง61คน

หมอมงคล ณ สงขลาโพสต์ยอมรับ "ทำผิดมหันต์"ร่วมม็อบไล่ปู บอกปัจจุบันแย่ยิ่งกว่า
"หมออั้ม"จวก"เกลือ เป็นต่อ" เคยจิกแขวะ-เหน็บแนมอดีตนายกฯ วันนี้โดนเอง
แห่เซลฟี่ ‘เครื่องซักผ้า’ เหตุทหารเยี่ยมจ่านิว ถามที่บ้านมีเครื่องซักผ้าด้วยเหรอ?
′บิ๊กตู่′ย้อนถาม′สุเทพ′เอาเงินที่ไหนอุ้มราคายาง กก.ละ 60 บาท ลั่นไม่คุย
′ตู่-จตุพร′ปัดจูบปาก′ลุงกำนัน′ หลังโซเชียลฯเเชร์ภาพนั่งร่วมโต๊ะงานเเต่ง