แกะรอยประมูลมันเส้นฉาว "กาญจนาฟาร์ม & กาญจนพันธ์ฯ" ยึดหัวหาด กวาดเรียบ 2.5 แสนตัน !!

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 18:00:29 น.
ปมปัญหาการประมูลมันเส้นในสต๊อครัฐบาล ภายใต้อุ้งมือรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ยังคงเป็นประเด็นที่สร้างความสงสัยให้กับสังคม ถึงความโปร่งใสในขั้นตอนการดำเนินงานต่อไป

เพราะนอกจากข้อมูลความไม่ชอบมาพากล ที่ทีมข่าวเศรษฐกิจ "มติชน" ตรวจสอบพบว่า เอกชน 2 ราย ที่ชนะการประมูลมันเส้น จำนวน 7.4 หมื่นตัน ในโกดัง จ.กำแพงเพชร คือ หนองลังกาฟาร์ม และไพรสะเดาฟาร์ม เป็นฟาร์มในเครือกาญจนา แห่งอาณาจักรของบริษัท กาญจนาฟาร์ม จำกัด ซึ่งปรากฏชื่อนายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ และผู้ถือหุ้นใหญ่

ทั้งนี้ นายวิวัฒน์ เคยดำรงตำแหน่งเป็น ส.ส.พรรคไทยรักไทย จ.ราชบุรี เขต 2 สังกัดกลุ่มวังน้ำยมที่มีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นหัวหน้ากลุ่ม ก่อนจะย้ายมาตั้งพรรคมัชฌิมาธิปไตยร่วมกับนายสมศักดิ์ ในตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค ซึ่งนางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ก็เคยนั่งในตำแหน่งเลขาธิการพรรคมาแล้ว

ขณะที่นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ภรรยาของนายวิวัฒน์ ก็ได้รับการแต่งตั้งจากนางพรทิวา ให้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ส่งผลสะเทือนถึงการประมูลมันเส้นของรัฐบาลในครั้งนี้ ที่ถูกสังคมตั้งคำถามเรื่องความเหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากผู้มีอำนาจในกระทรวงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการประมูลงานในกระทรวงของตนเอง ขณะที่ขั้นตอนการแข่งขันเสนอราคา การที่ฟาร์มทั้งสองแห่งเป็นกลุ่มเดียวกัน อาจจะส่งผลทำให้มีการแข่งขันเสนอราคาที่ไม่เป็นธรรม เข้าข่ายกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ หรือ พ.ร.บ.ฮั้วได้

ขณะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็น นายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการระบายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง นางพรทิวา รมว.พาณิชย์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการตลาดมันสำปะหลัง นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลัง หรือแม้กระทั่งนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ต่างออกมาประสานเสียงว่า การประมูลงานครั้งนี้ ดำเนินการอย่างถูกต้องและไม่มีปัญหาความไม่ชอบมาพากลแต่อย่างใด
แต่ล่าสุดจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของทีมข่าวเศรษฐกิจ "มติชน" พบว่า ปมปัญหาเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อน จากกรณีที่บริษัทของคนใกล้ชิด รมว.พาณิชย์ ชนะการประมูลมันเส้น หากได้จำกัดอยู่เพียงแค่ปริมาณ 7.4 หมื่นตันเท่านั้น

แต่มันมีปริมาณมากถึงหลักแสนตันเลยทีเดียว!!

เนื่องจากในข้อเท็จจริงแล้ว การเปิดประมูลมันเส้น จำนวน 7.4 หมื่นตัน ในโกดัง จ.กำแพงเพชร ที่หนองลังกาฟาร์ม และไพรสะเดาฟาร์ม ชนะไปนั้น เป็นเพียงการประมูลส่วนหนึ่ง จากการเปิดประมูลมันเส้นล็อตใหญ่ จำนวน 250,251.26 ตัน จากคลังเก็บสินค้า 14 คลัง ใน จ.กำแพงเพชร และกาญจนบุรี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2551/52 (ครั้งที่ 9) ซึ่งเริ่มดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน 2553

โดยเบื้องต้นผลการยื่นซองเสนอซื้อมันเส้นดังกล่าว มีผู้เสนอซื้อที่ผ่านคุณสมบัติ 7 ราย เสนอซื้อ 14 คลัง ปริมาณรวม 809,493.552 ตัน ราคาระหว่าง 2,000-4,100 บาท/ตัน แต่ภายหลังการเจรจาต่อรองราคากับผู้เสนอซื้อทั้งหมด พบว่ามีผู้เสนอซื้อปรับเพิ่มราคาสูงสุดและผ่านเกณฑ์ราคาพื้นฐาน 3 ราย ใน 14 คลัง ราคาระหว่าง 5,264-5,862 บาท/ตัน ปริมาณรวม 250,251.26 ตัน มูลค่าร่วม 1,413.94 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 5,650.08 บาท/ตัน

โดยเอกชน 3 ราย ที่ผ่านการพิจารณา ได้แก่ 1.บริษัท กาญจนพันธ์ ฟาร์ม จำกัด ปริมาณ 175,989.92 ตัน มูลค่า 1,023,002,061.04 บาท 2.หนองลังกาฟาร์ม ปริมาณ 34,741.19 ตัน มูลค่า 182,904,334.01 บาท 3.ไพรสะเดาฟาร์ม ปริมาณ 39,520.15 มูลค่า 208,034,069.60 บาท

เบื้องต้น ผลการระบายมันเส้นบิ๊กล็อตนี้ ได้ถูกนำเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม ครม.เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 โดยเบื้องต้นที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จำหน่ายมันเส้นเฉพาะในส่วนของ บริษัท กาญจนพันธ์ ฟาร์ม เท่านั้น

แต่ในส่วนของหนองลังกาฟาร์ม และไพรสะเดาฟาร์ม ยังไม่เห็นชอบ เนื่องจากเห็นว่าราคาที่เสนอมาซึ่งอยู่ที่ 5,264.36 บาทต่อตัน ต่ำเกินไป ก่อนจะมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ไปเจรจาต่อรองราคาเพิ่มและนำเสนอให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาตามขั้นตอนอีก 2 ครั้ง ก่อนที่ ครม.จะพิจารณาอนุมัติรับราคาที่ตันละ 5,500 บาท ไปเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553ทั้งนี้ หากพิจารณาอย่างผิวเผินโดยไม่ใส่ใจในรายละเอียด เหมือนที่หน่วยราชการนิยมปฏิบัติกัน จะพบว่า บริษัท กาญจนาพันธ์ ฟาร์ม จำกัด ไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ หนองลังกาฟาร์ม และไพรสะเดาฟาร์ม หรือ บริษัท กาญจนาฟาร์ม ในฐานะเจ้าของฟาร์มทั้งสองแห่งแต่อย่างใด

เนื่องจากข้อมูลการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท กาญจนพันธ์ ฟาร์ม ที่แจ้งไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2538 มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท ตั้งอยู่ที่ 297 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 ทำธุรกิจเลี้ยงสุกร เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ปรากฏชื่อ นายวรพล ศิริพลวุฒิกุล นางกัลยา ศิริพลวุฒิกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจบริษัท ไม่ปรากฏข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงบริษัท กาญจนาฟาร์ม

แต่จากการตรวจสอบข้อมูลในส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท กาญจนพันธ์ ฟาร์ม ซึ่งมีอยู่ 7 ราย ประกอบไปด้วย นายวรพล ศิริพลวุฒิกุล 30% นางกัลยา ศิริพลวุฒิกุล 20% นายวรกฤติ ศิริพลวุฒิกุล 15% นางสาววริศร์กุล ศิริพลวุฒิกุล 12.5% นางสาววัชร์ระพี ศิริพลวุฒิกุล 12.5% นายชิตสกนธ์ รังษีเสริมสุข 5% นายประวิช รังษีเสริมสุข 5%

พบว่า มีความน่าสนใจอยู่ตรงที่ นายชิตสกนธ์ รังษีเสริมสุข และนายประวิช รังษีเสริมสุข เนื่องจากบุคคลทั้งสองมีนามสกุลเดียวกับนายอริยนัทธ์ รังษีเสริมสุข กรรมการผู้มีอำนาจ และหนึ่งในผู้ถือหุ้นบริษัท กาญจนาฟาร์ม ร่วมกับนายวิวัฒน์ นิติกาญจนา และนางบุญยิ่ง นิติกาญจนา

นอกจากนี้ นายอริยนัทธ์ รังษีเสริมสุข ยังถูกระบุจากนายวิวัฒน์ว่าเป็นผู้เช่าฟาร์ม หนองลังกาฟาร์ม และไพรสะเดาฟาร์ม ร่วมกับนางเสาวลักษณ์ เย็นใส และใช้ชื่อฟาร์มทั้งสองแห่งนี้เข้าไปร่วมการประมูลมันเส้นครั้งนี้ด้วย

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเรื่องการปรากฏบุคคลที่มีนามสกุลเดียวกัน อาจถูกโต้แย้งว่ามีน้ำหนักน้อยเกินไปที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัททั้งสองแห่งว่า เป็นกลุ่มเดียวกัน และสัดส่วนหุ้นที่นายชิตสกนธ์ และนายประวิช ถืออยู่ในบริษัท กาญจนพันธ์ ฟาร์ม ก็มีจำนวนน้อยมาก

แต่จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก ยังพบข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีก 3 ประเด็นหลัก คือ 1.นายชิตสกนธ์ ยังปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในเครือกาญจนาฟาร์มอีก 2 แห่ง คือ บริษัท กาญจนาอาหารสัตว์ จำกัด และ บริษัท กาญจนา ฟู้ด จำกัด ขณะที่นายประวิช ก็ปรากฏรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในเครือกาญจนาฟาร์ม 2 แห่งเช่นกัน คือ บริษัท ธารณ์ธนวัต จำกัด และ บริษัท ธารณ์ธนาภูมิ จำกัด

2.นางกัลยา ศิริพลวุฒิกุล ซึ่งปรากฏรายชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจบริษัท และผู้ถือหุ้นใหญ่ ในบริษัท กาญจนพันธ์ ฟาร์ม กลับไปปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นอันดับ 2 ในบริษัท ธารณ์ธนาภูมิ ซึ่งปรากฏชื่อ นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท

3.บริษัท ธารณ์ธนวัต และบริษัท ธารณ์ธนาภูมิ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือกาญจนาฟาร์ม ที่ปรากฏรายชื่อ นายวิวัฒน์ นางบุญยิ่ง และคนในตระกูลนิติกาญจนา เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น กับมีสถานที่ตั้งเดียวกันกับ บริษัท กาญจนพันธ์ ฟาร์ม คือ "297 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000"

ข้อมูลเหล่านี้จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า แท้จริงแล้ว บริษัท กาญจนพันธ์ ฟาร์ม หนองลังกาฟาร์ม และไพรสะเดาฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มในเครือของบริษัท กาญจนาฟาร์ม ที่เข้าประมูลซื้อมันเส้นในสต๊อครัฐบาลในคราวเดียวกัน จำนวนกว่า 2 แสนตัน วงเงินกว่า 1.4 พันล้านบาท ล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทกลุ่มเดียวกันทั้งหมด

น่าสนใจว่า ผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐบาล อย่างนายกฯที่เคยออกมาการันตีว่า "ไม่สนใจว่าใครจะเป็นผู้ชนะการประมูลงาน ขอเพียงแค่ได้ราคาที่เหมาะสมก็พอแล้ว" เคยได้รับข้อมูลเหล่านี้หรือไม่ และเมื่อทราบแล้วจะตัดสินใจอย่างไรต่อไป

หรือจะปล่อยให้กฎเหล็ก 9 ข้อ ค่อยๆ เสื่อมถอยลงไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้!!