เปิดหนังสือ สตง.สงสัยประมูลซื้อคอมพ์ฉาว5ปม ไม่ทำตามระเบียบพัสดุ ส่อเอื้อประโยชน์เจ้าเดิม

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 21:50:05 น.

เผยหนังสือ สตง.สงสัยประมูลซื้อคอมพ์ฉาว 5 ปม ทั้งไม่ทำตามระเบียบพัสดุ ส่อเอื้อประโยชน์เจ้าเดิม ไม่ปฏิบัตตามทีโออาร์ มท.1 ยังรีรอตั้ง กก.สอบ "บุญจง"ย้ำตั้ง"มงคล"รักษาการปลัด มท.ได้ เหตุไม่มี กม.ห้าม


สตง.สงสัย5ปมประมูลเช่าคอมพ์

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ทำหนังสือถึงกรมการปกครอง (ปค.) สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินตามโครงการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน ดังนี้ 1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ กำหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่งประกวดราคาให้ สตง. โดยให้ส่งเอกสารประกวดราคาไปด้วยพร้อมกัน แต่ ปค.ไม่ได้จัดส่ง 2.มีข้อสังเกตการกำหนดระยะเวลาในการยื่นซองประกวดราคากระชั้นชิด ทั้งที่เป็นโครงการใหญ่ อาจเป็นประโยชน์เฉพาะผู้รับจ้างรายเดิมเท่านั้น 3.สตง.เห็นว่าการตอบข้อหารือของคณะกรรมการพัสดุว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) กวพ.อ.ของคณะกรรมการประกวดราคาแจ้งเพิ่มเติมคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องผลิตบัตร ไม่สอดคล้อง

กับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประกวดราคา ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข หรือทีโออาร์ กำหนด 4.กรณีกำหนดค่าปรับ ไม่ตรงกับที่กำหนดไว้ตามทีโออาร์และไม่ได้จัดส่งแบบสัญญาให้ สตง.ตรวจสอบ และ 5.การที่ ปค.ทำข้อตกลงกับกระทรวงการคลัง หลังจากได้รับอนุมัติให้จัดเช่าแล้ว จึงถือเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการพัสดุ

 


กวพ.อ.ชี้เปลี่ยนทดสอบเทคนิคไม่ได้

 

 

ก่อนหน้านี้ ปค.ได้ทำหนังสือขอหารือเรื่องการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ไปยัง กวพ.อ.กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 4 ข้อ และกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงอธิบดี ปค. (นายวงศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553 ว่า 1.ปค.หารือว่า คณะกรรมการประกวดราคา มีอำนาจในการชี้แจงและตอบข้อซักถามรายละเอียดข้อกำหนดของขอบเขตได้หรือไม่นั้น กวพ.อ.มีความเห็นว่า มีอำนาจในการชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการกำหนดทีโออาร์ได้ ตามระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 มบังคับใช้เพิ่มเติม ในข้อ 47 เนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนอกส์ พ.ศ.2549 มิได้กำหนดรายละเอียดของผู้มีอำนาจชี้แจงไว้เป็น

การเฉพาะ


2.ปค.หารือว่า คณะกรรมการประกวดราคามีอำนาจในการชี้แจงเพิ่มเติมรายละเอียดทีโออาร์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะเครื่องพิมพ์บัตรได้หรือไม่นั้น กวพ.อ.เห็นว่า คณะกรรมการประกวดราคามีอำนาจชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับข้อกำหนดทีโออาร์ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาตั้งแต่ต้นเท่านั้น 3.ปค.หารือว่า หากคณะกรรมการประกวดราคามีอำนาจในการชี้แจงเพิ่มเติมรายละเอียดขอบเขตทีโออาร์จะมีกระบวนการดำเนินการอย่างไรนั้น กวพ.อ.เห็นว่าตามข้อหารือข้อที่ 2. คณะกรรมการประกวดราคาต้องชี้แจงรายละเอียดตามที่ทีโออาร์กำหนด

เท่านั้น ข้อ 3.หากคณะกรรมการประกวดราคามีอำนาจชี้แจงเพิ่มเติมรายละเอียดทีโออาร์ จะมีกระบวนการดำเนินการอย่างไร กวพ.อ.ตอบไปในข้อ 2 แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณา และ 4.ปค.หารือว่า คณะทำงานทดสอบด้านเทคนิคสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการทดสอบด้านเทคนิคตามที่กำหนดไว้ในทีโออาร์ได้หรือไม่นั้น กวพ.อ.เห็นว่า ในการทดสอบด้านเทคนิคถือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีการกำหนดไว้ในทีโออาร์ตั้งแต่ต้น ดังนั้นคณะทำงานทดสอบทางด้านเทคนิคจึงต้องทดสอบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในทีโออาร์เท่านั้นจากนั้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 กรมสอบสวนคดีพิเศษ

(ดีเอสไอ) ทำหนังสือถึงอธิบดี ปค. เพื่อขอเอกสารในการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีความไม่โปร่งใสในการประกวดราคา 


ทั้งนี้ นายมงคล สุระสัจจะ อธิบดีกรมการปกครอง ลงนามในสัญญาเช่าระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวกับบริษัท คอลโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 วันเดียวกับที่ สตง.มีหนังสือถึงกรมการปกครอง

 

 

มท.2อ้างตั้งขรก.ยึดกม.-ธรรมเนียม

 

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อไทย (พท.) ได้ตั้งกระทู้ถามสดเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และกฎเหล็ก 9 ข้อ ต่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันเดียวกัน โดยตั้งคำถามว่า กรณีการทุจริตเช่าระบบคอมพิวเตอร์ 3,490 ล้านบาท ของกรมการปกครอง ถ้าไม่คิดทุจริต ทำไมย้ายข้าราชการเกี่ยวข้องการทำทีโออาร์และที่เกี่ยวข้องกับการทำด้านเทคนิคทั้งหมด และยังนำข้าราชการบุรีรัมย์มาเป็นประธานด้วย นอกจากนี้ ยังสอบถามถึง

การโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เช่น เป็นผู้ว่าฯ 4 เดือนแล้วจับย้ายไปที่อื่น หรือตั้งรองผู้ว่าฯเป็นผู้ว่าฯจังหวัดชั้นหนึ่งแล้วโดดข้ามมาเป็นอธิบดี

 

 

นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงว่า โครงการเช่าคอมพิวเตอร์นั้น ระหว่างการจัดหา มีการร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสจึงตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวน ส่วนการโยกย้ายข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ตอนนั้น ศอ.บต.หรือจังหวัดต่างๆ ขอตัวมาเพราะมีประสบการณ์ ส่วนกลางจึงให้ยืมตัวไป ตอนนี้ก็มาปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมแล้ว ส่วนที่ย้ายจากบุรีรัมย์มาเป็นประธาน เพราะมีประสบการณ์ในการทำสัญญาต่างๆ สำหรับประเด็นล่าสุด สตง.มีความเห็นเพิ่มเติมบางประเด็น นายกฯจึงเป็นห่วง และให้กระทรวงตั้งกรรมการสอบให้แล้วเสร็จภายใน 30

วัน แล้วรายงานนายกฯ

 

 

"เรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย กระทรวงยึดถือกฎหมาย ธรรมเนียมประเพณีในการแต่งตั้งโยกย้ายทุกระดับ กรณีแต่งตั้งนายมงคล สุรัจสัจจะ เป็นปลัดกระทรวง บางคนบอกอาวุโสลำดับ 54 ความจริงไม่ใช่ แต่ตั้งจากอธิบดี รองปลัด หรือคนที่เคยเป็น ซึ่งนายมงคล ก็มีคุณสมบัติดังกล่าว และก็ทำกันอย่างนี้เหมือนในอดีต เรื่องการแต่งตั้งผู้ว่าฯปี 2553 นี้ ยึดกฎหมายระเบียบเหมือนเดิม

 


นายกฯตรงไปตรงมาไม่กลัวครม.พัง

 

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกฯ ชี้แจงว่า นายกฯบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และทำตามกฎหมาย ส่วนเรื่องปลัดกระทรวงมหาดไทยนั้น ได้ทำเรื่องทูลเกล้าฯ แต่ช่วงนั้นมีผู้ถวายฎีกา ก็ขอให้กระทรวงชี้แจง กระทรวงก็ชี้แจงครบถ้วน จากนั้นมีข่าวว่าผู้ได้รับการเสนอชื่ออาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพ์ นายกฯก็ขอระงับเรื่องทูลเกล้าฯ และสั่งมหาดไทยให้ตั้งกรรมการตรวจสอบ

 

"นายกฯมีความรับผิดชอบ ทำตรงไปตรงมาใน ครม. ไม่ใช่ไม่กล้าตัดสินใจหรือกลัว ครม.จะพัง ฉะนั้น ต้องให้ความยุติธรรมด้วย เพราะถ้าไม่กล้าตัดสินใจ คงไม่ไปถอนเรื่องจากราชเลขาธิการและสั่งตรวจสอบ ให้เสร็จใน 30 วัน ระหว่างนี้จะยังไม่เดินหน้าแต่งตั้ง ไม่ใช่จะฟังใครแล้วสั่งโน่นนี่เลย เพราะมี

กติการอยู่" นายสุเทพกล่าว


 

กกต.มีมติ 4 ต่อ 1 ไม่ฟัน"ชวรัตน์"

 

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงผลการประชุมกกต.ว่า ที่ประชุม กกต.ได้มีมติเสียงข้างมากให้ยกคำร้องทุกประเด็นในสำนวนที่นายสงวน พงษ์มณี ส.ส.ลำพูน พท. ขอให้ กกต.ตรวจสอบความเป็นรัฐมนตรีของนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล สิ้นสุดลงตามมาตรา 182 (7) ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ กรณีกระทำการอันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญที่บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐหลายโครงการ โดยคณะกรรมการไต่สวนเห็นว่า การพิจารณาพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในการไต่สวนเพิ่มเติมยังไม่เพียงพอจะรับฟังได้ว่านายชวรัตน์ คู่สมรส และบุตรกระทำการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ เนื่องจากสัญญาโครงการต่างๆ ที่ผู้ร้องอ้างว่ามีการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญนั้น นายชวรัตน์ไม่ได้เป็นคู่สัญญาจึงไม่มีการก้าวก่ายแทรกแซงการเข้ารับสัมปทานจากภาครัฐหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ อีกทั้งสัญญาดังกล่าวไม่ใช่สัญญาสัมปทาน การเข้าเป็นคู่สัญญา จึงไม่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนตามคำร้อง และการที่บริษัท ซิโน-ไทยฯเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงานรับเหมาก่อสร้างตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกฯ และยังชนะการประมูลโดยวิธีการประกวดราคาทั้ง 9 โครงการ จึงมิใช่เป็นการผูกขาดตัดตอน จึงยังไม่ปรากฏว่านายชวรัตน์ได้ใช้อำนาจหน้าที่ความเป็นรัฐมนตรีก้าวก่ายแทรกแซงการประกวดราคาหรือการเข้าเป็นคู่สัญญารัฐแต่อย่างใด

 


นอกจากนี้ นายชวรัตน์ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ซิโน-ไทยฯ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551 และนางทัศนีย์ ชาญวีรกูล ภรรยานายชวรัตน์ลาออกเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งนายชวรัตน์ได้รับโปรดเกล้าฯเป็นรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2551 ส่วนกรณีนายชวรัตน์ถือหุ้นในบริษัทต่างๆ นั้นข้อเท็จจริงปรากฏว่า ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน) บริหารจัดการอีกทั้งได้แจ้งข้อมูลต่อประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.จัดการหุ้นส่วนและหุ้นรัฐมนตรีแล้ว โดยนายชวรัตน์ไม่มีอำนาจหน้าที่เข้าไปครอบงำจัดการกับหุ้นดังกล่าวที่ฝากไว้จึงถือว่านายชวรัตน์ไม่ได้กระทำการต้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา

269 ส่วนนางทัศนีย์ไม่ปรากฏหลักฐานว่าถือหุ้นของบริษัท ซิโน-ไทยฯ สำหรับกรณีบุตรทั้งสามของนายชวรัตน์ได้บรรลุนิติภาวะแล้วจึงไม่ต้องห้ามไม่ให้เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 269

 


รายงานข่าวแจ้งว่า กกต.ได้มีมติเสียงข้างมาก 4 ต่อ 1 ยืนตามความเห็นของอนุกรรมการไต่สวนที่มีมติเอกฉันท์ให้ยกคำร้อง โดย 1 เสียงข้างน้อย คือนายสมชัย จึงประเสริฐ กกต.ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ขณะที่นายชวรัตน์เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจที่ กกต.มีมติยกคำร้อง


 

ภท.ย้ำตั้งอธิบดีรักษาการปลัดมท.ได้

 

 

นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จากพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ออกมายืนยันอีกครั้ง เมื่อวันที่ 23 กันยายน ว่า กระทรวงมหาดไทยสามารถตั้งนายมงคล สุระสัจจะ อธิบดีกรมการปกครอง ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยไปแล้ว รักษาการปลัดกระทรวงได้ ภายหลังนายอภิสิทธิ์ เวชชีวะ นายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายมงคล ในเรื่องที่มีส่วนพัวพันกับคดีการประมูลเช่าระบบคอมพิวเตอร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มูลค่า 3,490 ล้านบาท ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวนนี้ หากตำแหน่งปลัดว่างลงให้ตั้งรองปลัดกระทรวงรักษาการไปพลางก่อน

 

 

ในการให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23 กันยายน นายบุญจงกล่าวว่า ไม่มีกฎหมายใดห้ามไว้ ว่าห้ามตั้งคนระดับอธิบดีเป็นรักษาการปลัดกระทรวงมหาดไทย สำหรับโอกาสที่นายพระนาย สุวรรณรัฐ รองปลัดอาวุโสอันดับ 1 จะได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการปลัดกระทรวงนั้น นายบุญจงกล่าวว่า นายพระนายจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนนี้ (ข้อมูลแท้จริง นายพระนายเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2555)ส่วนเรื่องการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโครงการประมูลเช่าคอมพิวเตอร์นั้น นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กล่าวว่า คาดว่านายมานิต วัฒนเสน ปลัดกระทรวงมหาดไทย จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและส่งเรื่องให้ได้ภายในวันที่ 24 กันยายน
หมอมงคล ณ สงขลาโพสต์ยอมรับ "ทำผิดมหันต์"ร่วมม็อบไล่ปู บอกปัจจุบันแย่ยิ่งกว่า
"หมออั้ม"จวก"เกลือ เป็นต่อ" เคยจิกแขวะ-เหน็บแนมอดีตนายกฯ วันนี้โดนเอง
แห่เซลฟี่ ‘เครื่องซักผ้า’ เหตุทหารเยี่ยมจ่านิว ถามที่บ้านมีเครื่องซักผ้าด้วยเหรอ?
′บิ๊กตู่′ย้อนถาม′สุเทพ′เอาเงินที่ไหนอุ้มราคายาง กก.ละ 60 บาท ลั่นไม่คุย
′ตู่-จตุพร′ปัดจูบปาก′ลุงกำนัน′ หลังโซเชียลฯเเชร์ภาพนั่งร่วมโต๊ะงานเเต่ง