41 นายอำเภอ จ๊าก !กลับไปเป็นชำนาญการพิเศษ เงินวูบ 8 พันบาท ป.ป.ช. ปัดรับแผนถล่ม "เนวิน"

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เวลา 23:15:25 น.

จากกรณีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) มีมติให้กระทรวงมหาดไทยยกเลิกคำสั่งแต่งตั้ง 41 นายอำเภอ แต่กระทรวงมหาดไทยยังไม่ดำเนินการ โดยอ้างว่ายังไม่ได้รับหนังสือตอบข้อหารือเรื่องวิธีปฏิบัติและการเยียวยา จาก ก.พ.นั้น

 

ล่าสุด  นายนนทิกร กาญจนจิตรา เลขาธิการ ก.พ.กล่าวว่า นางเบญจวรรณ สร่างนิทร อดีตเลขาธิการ ก.พ. ได้ส่งหนังสือเวียนถึงกระทรวงมหาดไทยไปแล้วตั้งแต่วันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา โดยให้มีการเปิดตำแหน่งเฉพาะ (ฉ) รองรับ 41 นายอำเภอเป็นการชั่วคราว ซึ่งนายอำเภอทั้ง 41 คน จะถูกถอนจาก ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (ซี 9) ไปอยู่ในตำแหน่งประเภทชำนาญการพิเศษ (ซี 8 ว) จากนั้นให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการสอบคัดเลือกใหม่ ซึ่งทั้ง 41 คนมีสิทธิเข้าร่วม กระบวนการและอาจได้รับเลือกให้กลับไปเป็นนายอำเภอประเภทอำนวยการระดับสูง (ซี 9) ก็ได้

 

ผู้สื่อข่าวถามว่า การที่ ก.พ.ออกหนังสือเวียนแนะนำกระทรวงมหาดไทยเช่นนี้ ทำให้ 41 นายอำเภอเป็นผู้เสียผลประโยชน์ เกรงว่าจะถูกยื่นฟ้องหรือไม่

 

นายนนทิกรกล่าวว่า "เรื่องการฟ้องคงไปห้ามไม่ได้ หากเขารู้สึกว่าตัวเองเสียประโยชน์ แต่เรื่องนี้ ก.พ.ค.มีมติไปแล้ว ก.พ.จำเป็นต้องทำกระบวนการรองรับ และเขาต้องดำเนินการตามมติ ก.พ.ค. ถ้าเขาไม่ปฏิบัติตาม เราก็จำเป็นต้องนำเรื่องนี้ไปรายงาน ก.พ. ชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน"

 

สำหรับการกำหนดตำแหน่งเฉพาะ (ฉ) โดยให้ 41 นายอำเภอกลับไปเป็นชำนาญการพิเศษ ทำให้เงินประจำตำแหน่งลดลงเหลือ 12,000 บาท/เดือน จากเดิมถ้าเป็นประเภทอำนวยการระดับสูงจะได้รับเงินประตำแหน่ง 20,000 บาท/เดือน

 

ก่อนหน้านี้  นายวิวัฒน์ ฉันทนานุรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง  1 ใน 41 นายอำเภอประเภทอำนวยการระดับสูง  หรือ นายอำเภอ 9Ž ที่ ก.พ.ค.มีมติให้กระทรวงมหาดไทย ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้ง ได้เป็นแกนนำรวบรวมรายชื่อนายอำเภอทั้ง 41 คน เพื่อทำหนังสือขอความเป็นธรรมต่อประธาน ก.พ.ค.  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ หนังสือร้องขอความเป็นธรรมระบุว่า ด้วย ก.พ.ค.ได้มีคำวินิจฉัยกรณีนายประกาศิต มหาสิงห์ (นายอำเภอพร้าว จ.เชียงใหม่) ร้องทุกต่อก.พ.ค.ขอให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เยียวยา หรือยกเลิกคำสั่ง ที่ 28/2553 ซึ่ง ก.พ.ค. วินิจฉัยว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้กระทรวงมหาดไทยยกเลิกคำสั่งดังกล่าว และดำเนินการคัดเลือกใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็วนั้น

 

ข้าพเจ้าและพวก เป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอตามคำสั่งดังกล่าว เห็นว่าจะได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยที่ข้าพเจ้าไม่เคยได้กระทำความหิด ตลอดจนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำใดๆ ในกระบวนการออกคำสั่งเลย จึงขอร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. เพื่อได้โปรดพิจารณาทบทวนคำวินิจฉัย หรือให้การเยียวยา เพื่อความเป็นธรรมต่อพวกข้าพเจ้า
 
 " การที่ ก.พ.ค.มีคำวินิจฉัยให้มหาดไทยยกเลิกคำสั่งทั้งฉบับนั้น มีผลกระทบต่อเกียรติยศ ความรู้สึกและจิตใจของข้าพเจ้าและพวกอย่างรุนแรง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง เข้าใจผิด ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าการรับราชการ ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละ จะต้องถูกเพิกถอนคำสั่งและลดระดับ ซึ่งเป็นการรับโทษยิ่งกว่าคนที่ถูกลงโทษทางวินัย   ทั้งๆ ที่ข้าพเจ้าและพวก เป็นบุคคลที่สาม นอกข้อพิพาทไม่มีส่วนเกี่ยวข้อใดๆ และได้รับการพิจารณาแต่งตั้งด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม จากความรู้ความสามารถ ผลงาน ความประพฤติ  ประวัติการรับราชการ ข้าพเจ้าและพวกจึงขอร้องทุกข์ ให้ ก.พ.ค. พิจารณาทบทวนคำวินิจฉัย " หนังสือระบุ 

 

สำหรับรายชื่อ นายอำเภอ ประเภทอำนวยการระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 41 รายมีรายชื่อ ดังนี้


1.นายวุฒิชัย เสาวโกมุท ผู้อำนวยการกอง กองการเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง เป็น ผู้ตรวจราชการกรม กรมการปกครอง 2.นายวิวัฒน์ ฉันทนานุรักษ์ เจ้าพนักงานปกครอง ส่วนยุทธการและการข่าวสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนกรมการปกครอง เป็น ผู้ตรวจราชการกรมกรมการปกครอง 3.นายไมตรี ไตรติลานันท์ เจ้าพนักงานปกครองส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2 สำนักการสอบสวนและนิติการ เป็น ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกิจการความมั่นคงภายในกรมการปกครอง 4.นายจักรพงษ์ เปี่ยมเมตตา นายอำเภอ(นอภ.)บางเสาธง จ.สมุทรปราการ เป็น นอภ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 5.นายชัยณรงค์ บุญวิวัฒนาการ นอภ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เป็น นอภ.พาน จ.เชียงราย

 

6.นายชัยวัฒน์ สารสมบัติ นอภ.เด่นชัย จ.แพร่ เป็น นอภ.วังทอง จ.พิษณุโลก 7.นายชาคร วัฒนสินธุ์ นอภ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เป็น นอภ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 8.นายฐานิต พรหมทอง นอภ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี เป็น นอภ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 9.นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ นอภ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เป็น นอภ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 10.นายดำรงชัย เนรมิตลกพงศ์ นอภ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เป็น นอภ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

 

11.นายทวีชัย พลายชุมพล นอภ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เป็น นอภ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 12.นายนิพันธ์ ศิริธร นอภ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เป็น นอภ.เมืองตรัง จ.ตรัง 13.นายบรรเจิด อนุเวช นอภ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เป็น นอภ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14.นายบัณฑิต สงวนพวก นอภ.เซกา จ.หนองคาย เป็น นอภ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 15.นายประจวบ แสงสุวรรณ นอภ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เป็น นอภ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี


16.นายประดิษฐ์ ยมานันท์ เจ้าพนักงานปกครองส่วนอำนวยความเป็นธรรมสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครอง เป็น นอภ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 17.นายปิยิน ตลับนาค นอภ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เป็น นอภ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 18.นายพินิจ เธียรธวัช นอภ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น นอภ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 19.นายพิภพ บุญธรรม นอภ.สีชมพู จ.ขอนแก่น เป็น นอภ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 20.นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ นอภ.ด่านซ้าย จ.เลย เป็น นอภ.เชียงคาน จ.เลย

 

21.นายไพศาล ตรีธัญญา นอภ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เป็น นอภ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 22.นายภวัต เลิศมุกดา นอภ.คลองใหญ่ จ.ตราด เป็น นอภ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 23.นายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ นอภ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เป็น นอภ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 24.นายภาสกร บุญญลักษม์ นอภ.บางกรวย จ.นนทบุรี เป็น นอภ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 25.นายมนตรี ชัยกาญจนกิจ นอภ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เป็น นอภ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง


26.นายราชิต สุดพุ่ม นอภ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช เป็น นอภ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 27.นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ นอภ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เป็น นอภ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 28.นายวัชเรนทร์ สืบสิทธิ์ นอภ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ เป็น นอภ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 29.นายวิรัต อสัมภินาวงศ์ นอภ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี เป็น นอภ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 30.นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ นอภ.สทิงพระ จ.สงขลา เป็น นอภ.ระโนด จ.สงขลา

 

31.นายศรัทธา คชพลายุกต์ นอภ.เสาไห้ จ.สระบุรี เป็น นอภ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 32.นายศุภชัย โพชนุกูล นอภ.เขาพนม จ.กระบี่ เป็น นอภ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 33.นายสมชาย บำรุงทรัพย์ นอภ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เป็น นอภ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 34.นายสมชาย อนะวัชกุล นอภ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เป็น นอภ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 35.นายสมบูรณ์ ศิริเวช นอภ.จอมบึง จ.ราชบุรี เป็น นอภ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี


36.นายสมพิศ หาญณรงค์ นอภ.นาหม่อม จ.สงขลา เป็น นอภ.เมืองสตูล จ.สตูล 37.นายสมหวัง รุ่งตระกูลชัย นอภ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เป็น นอภ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 38.นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม นักทรัพยากรบุคคลโรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครองวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง เป็น นอภ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 39.นายสันติชัย คงเถลิงศิริวัฒนา นอภ.สังขะ จ.สุรินทร์ เป็น นอภ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 40.นายสุรชัย วัฒนาอุดมชัย นอภ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น เป็น นอภ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 41.นายอภิสรรค์ สง่าศรี นอภ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม เป็น นอภ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
 

 

ขณะที่ นายกล้านรงค์ จันทิก กรรมการและโฆษกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)   กล่าว ถึงประเด็นการไต่สวนคดีทุจริตสอบ เข้าอบรมหลักสูตรนายอำเภอ (นอ.)ที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า ป.ป.ช. ได้รับสัญญาณพิเศษหรือไม่ ถึงออกมาเล่นคดีที่เกี่ยวข้องกับนายเนวิน ชิดชอบ แกนนำพรรคภูมิใจไทย และพรรคพวก ว่า 

 

"ป.ป.ช.ไม่เคยออกมาเล่น คดีทุจริตสอบเข้าโรงเรียน นอ. เป็นผลสืบเนื่องจากการยื่นถอดถอนของพรรคฝ่ายค้าน หลังการอภิปราย ไม่ไว้วางใจ ขอยืนยันว่าเป็นการทำหน้าที่ตามปกติ ไม่มีสัญญาณอะไร ป.ป.ช.ยึดหลักความถูกต้อง ไม่เข้าข้างใคร "
ฤาจะปล่อยให้คนชั่ว(มหาดไทย?)ลอยนวล โดย ประสงค์ วิสุทธิ์
เปิดรายชื่อ142ปลัดอำเภอ ป.ป.ช.แจ้งข้อกล่าวหาอาญา-วินัยร้ายแรงคดีทุจริตสอบเข้าร.ร.นายอำเภอ
2ปลัดอำเภอยืนยันบริสุทธิ์ไม่เคยทุจริตสอบ เผยบางส่วนใน142คนจำนนหลักฐาน เตรียมแฉแหลกจ่ายค่าหัว
เปิดบันทึก"ป.ป.ช."ตีแผ่ พฤติกรรมทุจริตสอบเข้าร.ร.นายอำเภอ 3บิ๊กมท.ส่อผิดอาญา-วินัย 142ผู้เข้าสอบเจอด้วย (จบ)
เปิดบันทึก"ป.ป.ช."ตีแผ่ พฤติกรรมทุจริตสอบเข้าร.ร.นายอำเภอ 3บิ๊กมท.ส่อผิดอาญา-วินัย 142ผู้เข้าสอบเจอด้วย (1)
รรท.มท.1อ้างก.พ.ยังไม่ส่งเรื่องถอน 41 นอภ.มายังกระทรวง
ก.พ.ค.เล็งทำหนังสือถึงมท.ทวงความคืบหน้าถอนคำสั่งแต่งตั้ง ดักคอ41นอภ.ไม่มีอำนาจฟ้องไม่ใช่ผู้ร้องทุกข์
"มีชัย"แนะ 41 นอภ.ฟ้องศาลปกครอง หลังถูกยกเลิกคำสั่งแต่งตั้ง "ชวรัตน์"ไม่ยุ่ง โยน"มานิต"เคลียร์เอง
"มท."ชี้41นอภ.ไม่ขาดคุณสมบัติ ต้องคุ้มครอง-ให้ความเป็นธรรม แฉ"สุวิทย์-โชติ" ซี้ปึ้กตั้งแต่เด็ก
1ใน 41 นายอำเภอ ถาม"มีชัย " ไม่พอใจคำสั่ง ก.พ.ค. มือกฎหมายชี้ช่องอุทธรณ์หรือฟ้องศาลปกครอง
"มานิต"เซ็นตั้งรองปลัดมท.สอบมติก.พ.ค.3ประเด็น "บุญจง"ปัดข่าวซื้อขายตำแหน่ง เปิดชื่อ41นอภ.แห้ว
"นอภ.พร้าว"ร้องแต่งตั้งไม่เป็นธรรม ยึด"จ่าเพียร"ต้นแบบ "ปลัด มท."ชี้ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงถึงขั้นต้องยกเลิกคำสั่ง
ก.พ.ค.แฉ."ผอ.สำนัก"มีผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมคัดเลือกด้วยทั้งที่มีชื่อในบัญชี เหตุสั่ง มท.ยกเลิกตั้ง41นอภ.
ส.ว.จี้นายกฯใช้กฎเหล็ก9ข้อ เข้มแต่งตั้งขรก.ระดับสูงใน มหาดไทย หลังก.พ.ค.ยกเลิกแต่งตั้ง 41 นอภ.

หมอมงคล ณ สงขลาโพสต์ยอมรับ "ทำผิดมหันต์"ร่วมม็อบไล่ปู บอกปัจจุบันแย่ยิ่งกว่า
"หมออั้ม"จวก"เกลือ เป็นต่อ" เคยจิกแขวะ-เหน็บแนมอดีตนายกฯ วันนี้โดนเอง
แห่เซลฟี่ ‘เครื่องซักผ้า’ เหตุทหารเยี่ยมจ่านิว ถามที่บ้านมีเครื่องซักผ้าด้วยเหรอ?
′บิ๊กตู่′ย้อนถาม′สุเทพ′เอาเงินที่ไหนอุ้มราคายาง กก.ละ 60 บาท ลั่นไม่คุย
′ตู่-จตุพร′ปัดจูบปาก′ลุงกำนัน′ หลังโซเชียลฯเเชร์ภาพนั่งร่วมโต๊ะงานเเต่ง