กลุ่มทอผ้าขนแกะ บ้านห้วยห้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน สร้างผลิตภัณฑ์จากผ้าทอที่มีคุณภาพสู่ชุมชน

วันที่ 01 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 16:18:24 น.

แม่บ้านงานเกษตร ว่าที่ ร.ต.หญิง พิมพ์ใจ กัญชนะ

ผ้าทอขนแกะ บ้านห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผ้าทอที่มีความงดงาม จากการผสมผสานระหว่างขนแกะและเส้นฝ้ายที่ผ่านการย้อมสีธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน เหมาะสำหรับใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มในฤดูหนาว และยังสามารถใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ ได้อีกหลากหลายตามแต่วัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ผ้าทอขนแกะถือเป็นผ้าทอที่มีการประยุกต์จากภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวปกากะญอ

คุณมะลิวรรณ นักรบไพร
ประธานกลุ่มทอผ้าขนแกะ กล่าวว่า การทอผ้าขนแกะ ที่บ้านห้วยห้อม เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2500 โดยกลุ่มมิชชันนารีที่มาเผยแผ่ศาสนาคริตส์ได้นำความรู้เกี่ยวกับการใช้ขนแกะมาทำเป็นเส้นด้ายสำหรับทอผ้า สอนให้กับชาวบ้าน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ มาที่บ้านห้วยห้อม และได้พระราชทานแกะพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ให้กับชาวบ้านได้เลี้ยง เพื่อนำขนแกะมาเป็นผ้าทอ ภายหลังจากนั้นชาวบ้านจึงขยายพันธุ์แกะเพื่อเลี้ยงในชุมชน พร้อมทั้งจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขนแกะขึ้น ปัจจุบัน มีสมาชิกจำนวน 60 คน และมีแกะที่เลี้ยงเพื่อตัดขนอยู่จำนวน 22 ตัว ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีจะมีการตัดขนแกะ โดยแกะ 1 ตัว ตัดขนได้ประมาณ 2-3 กิโลกรัม ส่วนขนแกะอีกส่วนหนึ่งจะซื้อจากที่โครงการหลวง ในราคากิโลกรัมละ 100 บาท

หลังจากที่ได้ขนแกะมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การนำขนแกะไปแช่กับผงซักฟอกสักครู่แล้วล้างออกทำ แล้วนำไปต้มกับน้ำเดือดเพื่อให้ไขมันที่ติดขนแกะออก จากนั้นนำไปผึ่งแดดให้แห้ง แล้วนำขนแกะที่แห้งมาสางยีด้วยหวีที่นำเข้ามาจากนิวซีแลนด์ ให้เป็นขนปุยนุ่มเหมือนสำลี ต่อจากนั้นนำไปทำเป็นเส้นด้ายขนแกะ พร้อมที่จะเอาเส้นด้ายไปทอ ซึ่งคุณสมบัติของขนแกะที่ได้มีคุณภาพดี 100% นอกจากการทอด้ายขนแกะแล้ว ยังมีการนำด้ายขนแกะมาทอผสมผสานกับฝ้ายท้องถิ่นที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการทอแบบโบราณ ด้วยการใช้ด้ายผูกกับไม้และผูกกับเอว หรือที่เรียกว่า กี่เอว จึงทำให้ผ้าทอที่ได้มีความนุ่ม มีลวดลายสวยงาม

ส่วนผ้าทอที่ได้มีผ้าทอจากขนแกะล้วน และผ้าทอขนแกะผสมผ้าฝ้าย สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผ้าทอ เช่น ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมเตียง พรม เสื้อ และถุงย่าม สำหรับราคาผ้าพันคอขนแกะ ผืนละ 750 บาท ผ้าพันคอขนแกะผสมฝ้าย ผืนละ 200 บาท ผ้าคลุมไหล่ขนแกะ ขนาดกลาง ผืนละ 700 บาท ผ้าคลุมไหล่ขนแกะ ขนาดใหญ่ ผืนละ 1,500 บาท ผ้าคลุมไหล่ขนแกะผสมฝ้าย ขนาดกลาง ผืนละ 450 บาท ผ้าคลุมไหล่ขนแกะผสมฝ้าย ขนาดใหญ่ ผืนละ 700 บาท

ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับขนแกะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณมะลิวรรณ นักรบไพร โทร. (089) 555-3900