คำสั่ง "รองผกก.-สว." ภาค1 (ตอนที่2)

วันที่ 04 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เวลา 13:07:12 น.

พ.ต.ท.ทักษพงศ์ รื่นกลิ่น รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จ.ลพบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี พ.ต.ท.ธนภัทร นวลักษณ์ พงส.(สบ 3) สภ.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.ธวัชชัย แจ่มนุราช รอง ผก.สส.สภ.สำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ เป็น รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จ.ปทุมธานี พ.ต.ท.ธีรวุฒิ แสงมณี สวญ.สภ.พระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น รอง ผกก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1 พ.ต.ท.นิรันท์ ฉัตรยาลักษณ์ พงส.(สบ 3) สภ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.บุญฤทธิ์ กิตติถิระพงษ์ รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ 7 บก.อก.ภ.1 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บางพลีน้อย จ.สมุทรปราการ พ.ต.ท.ประโยชน์ โชติชัย พงส.(สบ 3) สภ.วังม่วง จ.สระบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.คลองห้า จ.ปทุมธานี พ.ต.ท.ประเวศ ศรีนาค รอง ผกก.ป.สภ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บางศรีเมือง จ.นนทบุรี พ.ต.ท.ประสงค์ เทพรักษ์ สวญ.สภ.พระอินทร์ราชา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.1

 

 

 

พ.ต.ท.ปรารถนา แผ่นผา สวญ.สภ.โคกตูม จ.ลพบุรี เป็น สวญ.สภ.ห้วยงู จ.ชัยนาท พ.ต.ท.ปรีชา มาเจริญ รอง ผกก.สส.สภ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น สวญ.สภ.บางจัก จ.อ่างทอง พ.ต.ท.ปัณณวิชญ์ นาถึง พงส.(สบ 3) สภ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น รอง ผกก.สส.สภ.คูบางหลวง จ.ปทุมธานี พ.ต.ท.พรชัย จรวงษ์ รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ 4 บก.อก.ภ.1 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.สวนพริกไทย จ.ปทุมธานี พ.ต.ท.พลพรรษ ผ่องโอภาส รอง ผกก.ป.สภ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เป็น สวญ.สภ.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท พ.ต.ท.พันธ์ยศ เปลี่ยนละออ รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ 9 บก.อก.ภ.1 เป็น สวญ.สภ.มารวิชัย จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.พุฒิพัฒน์ วรรธน์จิรัฐ รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ผก.สยศ.ตร. เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ม่วงค่อม จ.ลพบุรี พ.ต.ท.พูลศักดิ์ พูลสวัสดิ์ สวญ.สภ.คลองสิบสอง จ.ปทุมธานี เป็น สวญ.สภ.เปร็ง จ.สมุทรปราการ พ.ต.ท.ไพรัช วิจิตรเลขการ พงส.(สบ 3) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จ.สระบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.พระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.ปรมะ ร่วมสุข สวญ.สภ.สวนพริกไทย จ.ปทุมธานี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ปลายบาง จ.นนทบุรี พ.ต.ท.ภคยศ ทนงศักดิ์ รอง ผกก.สส.สภ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บางแม่นาง จ.นนทบุรี พ.ต.ท.ภัคพงศ์ บูรณ์ชนะ พงส.(สบ 3) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.สตม. เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บางศรีเมือง จ.นนทบุรี พ.ต.ท.ภูธเนษฐ์ กระจ่าง พงส.(สบ 3) สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ จ.ปทุมธานี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เพนียด จ.ลพบุรี พ.ต.ท.ยุทธนา บุญเมือง รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จ.นนทบุรี เป็น รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.1 พ.ต.ท.รัชพล ชนะศรีขจร รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ศฝร.ภ.1 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.โคกตูม จ.ลพบุรี พ.ต.ท.วรวุฒิ ปานขาว พงส.(สบ 3) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จ.สมุทรปราการ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บ้านหมอ จ.สระบุรี พ.ต.ท.วัชรินทร์ เมืองทิพย์ สวญ.สภ.บางศรีเมือง จ.นนทบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.พระอินทร์ราชา จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.วิรัตน์ ด้วงสำรวย พงส.(สบ 3) สภ.บางปู จ.สมุทรปราการ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง พ.ต.ท.ศราวุธ สวัสดิชัย สวญ.สภ.ปลายบาง จ.นนทบุรี เป็น รอง ผกก.จร.สภ.เมืองสระบุรี

 

 

 

พ.ต.ท.ศักดิ์สิทธิ์ มีสวัสดิ์ รอง ผกก.สส.สภ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.คลองด่าน จ.สมุทรปราการ พ.ต.ท.เศกสรรค์ บัวเรือง พงส.(สบ 3) สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เมืองชัยนาท พ.ต.ท.เศรษฐกรณ์ ชัยวีระวงศ์ รอง ผกก.ป.สภ.เพ็ญ จ.อุดรธานี เป็น รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ศฝร.ภ.1 พ.ต.ท.สมชาย อนันต์ศุภมงคล รอง ผกก.ป.สภ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท เป็น รอง ผกก.ป.สภ.สาขลา จ.สมุทรปราการ พ.ต.ท.สำเร็จ จันทวี พงส.(สบ 3) สภ.หันคา จ.ชัยนาท เป็น รอง ผกก.สส.สภ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี พ.ต.ท.สุทธิกร เจนสาริกิจ พงส.(สบ 3) สภ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.สรรพยา จ.ชัยนาท พ.ต.ท.สุทัศน์ วรรณประสาท พงส.(สบ 3) สภ.หนองแค จ.สระบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท พ.ต.ท.สุบรรณ โชคพิมพา พงส.(สบ 3) สภ.เมืองสระบุรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ท่าหิน จ.ลพบุรี พ.ต.ท.สุรเดช พจนาวงษ์พานิช รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จ.สมุทรปราการ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.คลองสิบสอง จ.ปทุมธานี พ.ต.ท.สุรวุฒิ แสงรุ่งเรือง รอง ผกก.ป.สภ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ พ.ต.ท.โสวัชร์ ไชยสงคราม พงส.(สบ 3) กก.1 บก.ปทส. เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พ.ต.ท.อเนก พงษ์สวัสดิ์ พงส.(สบ 3) สภ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น รอง ผกก.สส.สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พ.ต.ท.อภิณ์รัตน์ สารากรบริรักษ์ รอง ผกก.สส.สภ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี พ.ต.ท.เอกภพ ตันประยูร สวญ.สภ.ม่วงค่อม จ.ลพบุรี เป็น สวญ.สภ.ปากท่า จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.กริชนันท์ อินชู สว.สส.สภ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เป็น รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ 7 บก.อก.ภ.1 พ.ต.ท.กฤช กัญชนะ สวป.สภ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น รอง ผกก.สส.ภ.จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.กฤศ จันทร์สว่าง ผบ.ร้อย (สบ 2) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.1 เป็น รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จ.สระบุรี พ.ต.ท.กิตติ คุปตะพันธ์สนธิ พงส.(สบ 2) สภ.บ้านกุ่ม จ.ลพบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี พ.ต.ท.ขจรศักดิ์ วิมลาพาณิชย์ สว.กก.สส.ภ.จ.ปทุมธานี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี พ.ต.ท.จตุรงค์ สมศรี สว.สภ.จักราช จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท พ.ต.ท.ฉลอง บุญล้อม สวป.สภ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ช้างใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.ชำนาญ ฐิตะสุต สวป.สภ.ช้างใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.พระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.ฐานุพงศ์ ราศรีเศรษฐชัย สวป.สภ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เป็น รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จ.สมุทรปราการ พ.ต.ท.ทินกร เกษรบัว สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.1 เป็น รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.1 พ.ต.ท.หญิง นันทิกา ศรีพงษ์ สว.ฝ่ายอำนวยการ 5 บก.อก.ภ.1 เป็น รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ 5 บก.อก.ภ.1 พ.ต.ท.หญิง พรประภา ธรรมาวุฒิ สว.ฝ่ายอำนวยการ 6 บก.อก.ภ.1 เป็น รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ 4 บก.อก.ภ.1 พ.ต.ท.พุฒิธร ถาวรกุล สว.อก.สภ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เป็น รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ 7 บก.อก.ภ.1 พ.ต.ท.ไพโรจน์ โรจนขจร สว.สภ.มะนาวหวาน จ.ลพบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บางแม่นาง จ.นนทบุรี

 

 

พ.ต.ท.ยงยุทธ ดวงวงษ์ สวป.สภ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เป็น รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จ.ปทุมธานี พ.ต.ท.ฤทธิ์ ศิริเทพ สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จ.สระบุรี เป็น สวญ.สภ.คลองข่อย จ.นนทบุรี พ.ต.ท.วัชรชัย กาญจนโชติช่วง สวป.สภ.ปลายบาง จ.นนทบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.วิทยา บวรศิขริน สวป.สภ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.สฤษดิ์ พุทธพงษ์ศิริพร สว.จร.สภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็น รอง ผกก.สส.ภ.จ.สิงห์บุรี พ.ต.ท.สาโรจน์ ลิ้มวสุไพศาล สว.สภ.ท่าช้าง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น รอง ผกก.สส.ภ.จ.สระบุรี พ.ต.ท.สำราญ น้อยทุ่ง สว.จร.สภ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี เป็น รอง ผกก.สส.ภ.จ.นนทบุรี พ.ต.ท.สุเทพ ขำเมือง สว.อก.สภ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เป็น รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จ.นนทบุรี พ.ต.ท.สุเทพ บุญบุตร สวป.สภ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เพนียด จ.ลพบุรี พ.ต.ท.โสภณ มุ้ยจั่น สว.สภ.บ้านกุ่ม จ.ลพบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.อรุณ อัครธรรม สว.สส.สภ.แก่งคอย จ.สระบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี พ.ต.ท.โอม อันตรเสน พงส.(สบ 2) สภ.สำโรงใต้ จ.สมุทรปราการ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท พ.ต.ท.กู้เกียรติ วงษ์พันธ์ สว.กก.6 บก.ป. เป็น สว.อก.สภ.ปลายบาง จ.นนทบุรี พ.ต.ท.เกรียงไกร พุทไธสง สวป.สภ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เป็น สวป.สภ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ พ.ต.ท.จรัญ สามพ่วงบุญ สว.สภ.คลองข่อย จ.นนทบุรี เป็น สว.สภ.จักราช จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.เจษฎา พรหมสุวรรณ์ สวป.สภ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เป็น สวป.สภ.พระอินทร์ราชา จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.เฉลิมชนม์ สาระถี สวป.สภ.บุ่งคล้า จ.หนองคาย เป็น สวป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ พ.ต.ท.ชัยยุทธ ลาภเกิด สวป.สภ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เป็น สวป.สภ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.ชาตรี นามกุณี สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.1 เป็น สวป.สภ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี พ.ต.ท.ชูพงศ์ แสงทับศร สว.อก.สภ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เป็น สว.อก.สภ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี พ.ต.ท.ฐาปนฤทธิ์ อุทัยวงษ์ สว.กก.2 บก.ปคม. เป็น ผบ.ร้อย (สบ 2) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.1 พ.ต.ท.ณฐรัฐ สินธุโคตร สว.ฝศต.9 กต.3 จต. เป็น สว.อก.สภ.บางแม่นาง จ.นนทุบรี พ.ต.ท.ณัชทพัฒน์ คูธนพิทักษ์กุล สว.บก.สส.ศชต. เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ 5 บก.อก.ภ.1 พ.ต.ท.ณัฐรัชต์ กรีธาธร สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.8 เป็น สว.สส.สภ.รำมะสัก จ.อ่างทอง พ.ต.ท.เทพฤทธิ์ ชาวนาวิก สว.ฝ่ายอำนวยการ 2 บก.อก.ภ.8 เป็น สวป.สภ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง พ.ต.ท.ธราเชษฐ์ อบเหลือง สวป.สภ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เป็น สวป.สภ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี พ.ต.ท.ธีรวีร์ อินทกูล พงส.(สบ 2) สภ.ปากคลองรังสิต อ.เมือง จ.ปทุมธานี เป็น สว.สภ.บ้านกุ่ม จ.ลพบุรี พ.ต.ท.นันทเศรษฐ์ สุขนพกิจ สวป.สภ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ 2 บก.อก.ภ.1

 

 

 

พ.ต.ท.บุญส่ง ห้องแชง สว.สภ.บางจัก จ.อ่างทอง เป็น สว.สภ.ท่าช้าง จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.ประทีป จิระโร สวป.สภ.องครักษ์ จ.นครนายก เป็น สว.อก.สภ.คลองห้า จ.ปทุมธานี พ.ต.ท.ประเวศน์ บุญสิงห์ใจ สว.กก.3 บก.ปอท. เป็น สวป.สภ.เพนียด จ.ลพบุรี พ.ต.ท.ประเสริฐ บัวขาว สว.สส.สภ.สำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ เป็น สว.สส.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ จ.ปทุมธานี พ.ต.ท.ปรีชาพล ปิยะลังกา สว.สส.สภ.สามโก้ จ.อ่างทอง เป็น สวป.สภ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี พ.ต.ท.ปิยะดนัย แย้มไร่ขิง สว.อก.สภ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี เป็น สว.สส.สภ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.ผดุงค์ สมสุด สว.สส.สภ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น สวป.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พ.ต.ท.พงษ์อนันต์ ยิ้มมิ่ง สวป.สภ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เป็น สวป.สภ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี พ.ต.ท.พรศักดิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ สวป.สภ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เป็น สว.อก.สภ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.พล พื้นพรม สว.สส.สภ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท เป็น สวป.สภ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี พ.ต.ท.พัทฐกร ศาสนะสุพินธุ์ สวป.สภ.บ้านเป้า จ.ชัยภูมิ เป็น สว.สส.สภ.บางแม่นาง จ.นนทบุรี พ.ต.ท.พิรภพ มาสู่ สวป.สภ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท เป็น สว.สส.สภ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.พีรศักดิ์ เจริญพันธ์ สวป.สภ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เป็น สวป.สภ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.ภาคภูมิ โห้ใย สว.สส.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ จ.ปทุมธานี เป็น สว.สส.สภ.สำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ พ.ต.ท.ภานุ อินทรประเสริฐ สวป.สภ.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็น สว.สส.สภ.บางจัก จ.อ่างทอง พ.ต.ท.มงคล จิตร์พรหม สว.สส.สภ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง เป็น สว.สส.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ จ.ปทุมธานี พ.ต.ท.มนตรี บุญยเนตร สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จ.สิงห์บุรี เป็น สวป.สภ.พระอินทร์ราชา จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.มโนเชาว์ นิลนนท์ สว.กก.2 บก.ปอศ. เป็น สว.อก.สภ.โคกตูม จ.ลพบุรี พ.ต.ท.มหพล สายหยุด พงส.(สบ 2) สภ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เป็น สวป.สภ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พ.ต.ท.มานะ สงวนบุญ สว.สส.สภ.บางแม่นาง จ.นนทบุรี เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จ.สิงห์บุรี พ.ต.ท.ยงยศ ซื่อสัตย์คมสัน สว.งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร. เป็น สว.สส.สภ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท พ.ต.ท.ยุทธนา อุทัยธรรม สวป.สภ.สามโก้ จ.อ่างทอง เป็น สวป.สภ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.รพีพล กฤษณา สว.สส.สภ.ดอนพุด จ.สระบุรี เป็น สวป.สภ.สามโก้ จ.อ่างทอง พ.ต.ท.รักศักดิ์ เมฆจินดา สวป.สภ.เมืองตาก จ.ตาก เป็น สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ พ.ต.ท.รัตพงศ์ นิตยระวีวาร สวป.สภ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เป็น สว.สส.สภ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พ.ต.ท.เรวัติ พ้นกา สว.ฝ่ายอำนวยการ 3 บก.อก.ภ.1 เป็น สว.จร.สภ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี พ.ต.ท.วราวุทธ บุญโถ สว.อก.สภ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น สว.สส.สภ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี พ.ต.ท.วัชรวีร์ ธรรมเสมา สวป.สน.ประชาชื่น เป็น สว.สส.สภ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

 

 

พ.ต.ท.วิชาญ รุ่นอ๋อย สว.อก.สน.ท่าเรือ เป็น สว.อก.สภ.ช้างใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.วิทยา วงศ์ใหญ่ สวป.สภ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น สว.สส.สภ.แก่งคอย จ.สระบุรี พ.ต.ท.วิบูลย์ วงศ์สมบูรณ์ สวป.สภ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี เป็น สวป.สภ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี พ.ต.ท.วีรศักดิ์ เปรมปริก สว.สส.สภ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เป็น สวป.สภ.รำมะสัก จ.อ่างทอง พ.ต.ท.วีระชน หล่าสกุล พงส.(สบ 2) สน.นิมิตรใหม่ เป็น สว.สส.สภ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.ศุภกร ลือดารา สวป.สภ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ เป็น สว.สส.สภ.เพนียด จ.ลพบุรี พ.ต.ท.ศุภชัย บุญแย้มวงศ์ พงส.(สบ 2) สภ.พระอินทร์ราชา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น สว.สภ.บ้านเบิก จ.ลพบุรี พ.ต.ท.สมโภชน์ เรืองหิรัญวนิช พงส.(สบ 2) สภ.พระอินทร์ราชา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น สวป.สภ.มะนาวหวาน จ.ลพบุรี พ.ต.ท.สมาน พรมเพียงช้าง สว.อก.สภ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จ.ปทุมธานี พ.ต.ท.สังวาลย์ ละโป้ สว.สส.สภ.ไชยวาน จ.อุดรธานี เป็น สว.อก.สภ.หนองม่วง จ.ลพบุรี พ.ต.ท.สาธิต มิตรรัก นว.(สบ 2) จตร.(สบ 8) เป็น สว.จร.สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พ.ต.ท.สิงหราช ป้องอติคุณ สวป.สภ.คูบางหลวง จ.ปทุมธานี เป็น สวป.สภ.คลองข่อย จ.นนทบุรี พ.ต.ท.สุชาติ เพ็ญภู่ พงส.(สบ 2) สภ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เป็น สว.สภ.เกษไชโย จ.อ่างทอง พ.ต.ท.สุทธิเทพ สุวรรณปทุมเลิศ สว.ฝ่ายอำนวยการ 1 บก.อก.ภ.1 เป็น สวป.สภ.คูบางหลวง จ.ปทุมธานี พ.ต.ท.สุทธินันท์ อวนศรี สว.อก.สภ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เป็น สวป.สภ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี พ.ต.ท.สุทิน รังจะโปะ สว.ฝ่ายอำนวยการ 3 บก.อก.ภ.1 เป็น สวป.สภ.สำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ พ.ต.ท.สุรศักดิ์ สุรินทร์แก้ว สว.กก.1 บก.ปอศ. เป็น สวป.สภ.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พ.ต.ท.สุรัตน์ เป้าทอง สว.สส.สภ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เป็น สวป.สภ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี พ.ต.ท.หญิง ศรินทร นิลวงษ์ สว.ฝ่ายอำนวยการ 8 บก.อก.ภ.1 เป็น สว.อก.สภ.บางพลีน้อย จ.สมุทรปราการ พ.ต.ท.หญิง ศิริพรรณ สกลาภรณ์ สว.ฝ่ายอำนวยการ 4 บก.อก.ภ.1 เป็น สว.อก.สภ.คูบางหลวง จ.ปทุมธานี พ.ต.ท.หญิง อัมพร ชุมแสง สว.ฝ่ายอำนวยการ 2 บก.อก.ภ.1 เป็น สว.อก.สภ.คลองด่าน จ.สมุทรปราการ พ.ต.ท.หนึ่งผไท ทิวากรกิจกุล สวป.สภ.บ้านแพง จ.นครพนม เป็น สวป.สภ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

 

 

พ.ต.ท.องอาจ เทียนทอง สว.(ทนท.ปป.ทางน้ำ) ส.รน.2 กก.6 รน. เป็น สว.อก.สภ.สวนพริกไทย จ.ปทุมธานี พ.ต.ท.อธิวัฒน์ อุปละ พงส.(สบ 2) สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ จ.ปทุมธานี เป็น สว.สส.สภ.ไชโย จ.อ่างทอง พ.ต.ท.อลงกรณ์ ชมที สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 เป็น สวป.สภ.ปลายบาง จ.นนทบุรี พ.ต.ท.อิทธิชัย อ่ำประยูร สวป.สภ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เป็น สวป.สภ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี พ.ต.ท.เอกชัย แสนสระดี พงส.(สบ 2) ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. เป็น สวป.สภ.ช้างใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ต.ชูศักดิ์ เนตรจรัสแสง สวป.สภ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น สว.สส.สภ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

 

 

พ.ต.ต.ฐานพันธ์ เฉลิมพัชรพรกุล สว.ฝ่ายอำนวยการ 1 บก.อก.ภ.1 เป็น สวป.สภ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี พ.ต.ต.ธนบัตร ประเสริฐวิทย์ ผู้ช่วย นว.(สบ 2) รอง หน.นรป.(สบ 8) เป็น สว.สส.สภ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี พ.ต.ต.ธานินทร์ เกิดผล สว.สส.สภ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น สว.สส.สภ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี พ.ต.ต.วิรัตน์ ศรีสถาพรวงศ์ สวป.สภ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี เป็น สว.สส.สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พ.ต.ต.วิศิษฎ์ มะอักษร สว.สส.สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็น สวป.สภ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี พ.ต.ต.วีระวุฒิ ดำสุวรรณ สวป.สภ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง เป็น สวป.สภ.บางกรวย จ.นนทบุรี พ.ต.ต.อำนาจ จอมประเสริฐ สว.จร.สภ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จ.อ่างทอง ร.ต.อ.กฤตกร กฤโตปการ รอง สว.สส.สภ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ เป็น สว.สส.สภ.สามโก้ จ.อ่างทอง ร.ต.อ.กิตติมศักดิ์ ทองบาน รอง สว.จร.สภ.ราชาเทวะ จ.สมุทรปราการ เป็น สวป.สภ.ราชาเทวะ จ.สมุทรปราการ ร.ต.อ.จักรพงศ์ ตราบดี รอง สว.ฝ่ายอำนวยการ 1 บก.อก.ภ.1 เป็น สว.อก.สภ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ร.ต.อ.เจษฎาภรณ์ อ่อนทองคำ รอง สว.สส.สภ.สำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ เป็น สว.อก.สภ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ร.ต.อ.ชรินทร์ สังข์ทรัพย์ รอง สวป.สภ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จ.สิงห์บุรี ร.ต.อ.ชินธันย์ จิตติพัทธพงศ์ รอง สวป.สภ.บางกรวย จ.นนทบุรี เป็น สว.อก.สภ.บางศรีเมือง จ.นนทบุรี ร.ต.อ.เชิดชัย ชั้วทอง รอง สว.จร.สภ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เป็น สว.อก.สภ.พระอินทร์ราชา จ.พระนครศรีอยุธยา ร.ต.อ.ญาณกร ตรีเทพา รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.1 เป็น สว.สส.สภ.คลองข่อย จ.นนทบุรี ร.ต.อ.ณฤภัทร์ น้อยคำปัน รอง สว.สส.สภ.สำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ เป็น สวป.สภ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ร.ต.อ.ทวี ปิ่นแก้ว รอง สว.จร.สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ 1 บก.อก.ภ.1 ร.ต.อ.เทอญชาติ เจริญสุข รอง สวป.สภ.บางศรีเมือง จ.นนทบุรี เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ 8 บก.อก.ภ.1 ร.ต.อ.ธรณินทร์ ยอดยิ่ง ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ผบช.ภ.1 เป็น สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 ร.ต.อ.ธวัชชัย กำเนิดสูง รอง สว.จร.สภ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ 3 บก.อก.ภ.1 ร.ต.อ.ธีรภัทร แย้มกรานต์ พงส.(สบ 1) สภ.บางจัก จ.อ่างทอง เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ 1 บก.อก.ภ.1 ร.ต.อ.นักรบ ชอบทำทาน รอง สวป.สภ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี เป็น สวป.สภ.ปากท่า จ.พระนครศรีอยุธยา ร.ต.อ.นาวิน ดิษฐ์สุข รอง สว.จร.สภ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เป็น สว.อก.สภ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ร.ต.อ.ปรเมศร์ ตั้งจิตสมาธิ รอง สวป.สภ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เป็น สว.สส.สภ.เปร็ง จ.สมุทรปราการ ร.ต.อ.พงศ์กรณ์ รักษา รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.1 เป็น สว.อก.สภ.เพนียด จ.ลพบุรี ร.ต.อ.พิภพ นาพุทรา รอง สว.กก.สส.ภ.จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น สว.อก.สภ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ร.ต.อ.พีระ ราศรี รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เป็น สว.อก.สภ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ร.ต.อ.ไพโรจน์ นาเมืองรักษ์ รอง สว.จร.สภ.สำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ 5 บก.อก.ภ.1

 

 

ร.ต.อ.ภาสกร ไชยทวีวงศ์ รอง สว.สส.สภ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เป็น สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.1 ร.ต.อ.มานพ ลำดวน รอง สวป.สภ.บางพลีน้อย จ.สมุทรปราการ เป็น สวป.สภ.ดอนพุด จ.สระบุรี ร.ต.อ.รัฐพล ยอดกระโทก รอง สว.กก.สส.ภ.จ.นนทบุรี เป็น สวป.สภ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ร.ต.อ.หญิง วราวรรณ กลมแก้ว รอง สว.อก.สภ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จ.สระบุรี ร.ต.อ.วิชัย พฤฒินันทกนก รอง สวป.สภ.สรรพยา จ.ชัยนาท เป็น สว.อก.สภ.ค่ายบางระจัน จ.พระนครศรีอยุธยา ร.ต.อ.วิษณุเทพ สังข์กาจ รอง สว.จร.สภ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ 4 บก.อก.ภ.1 ร.ต.อ.วุฒิไกร อุปพงษ์ รอง สว.สส.สภ.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็น สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.1 ร.ต.อ.ศราวุฒิ ทองภู่ รอง สว.กก.สส.ภ.จ.ปทุมธานี เป็น สวป.สภ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ร.ต.อ.ศรีทอง จรรอด รองสวป.สภ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น สวป.สภ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท ร.ต.อ.ศรีระนอง คล้ายพลอย นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จ.สระบุรี เป็น สว.อก.สภ.หนองแค จ.สระบุรี ร.ต.อ.ศิริมงคล สุขะปารมี รอง สว.สส.สภ.สำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ เป็น สว.อก.สภ.สามโคก จ.ปทุมธานี ร.ต.อ.หญิง สวาท พวงกำไร รอง สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น สว.อก.สภ.พระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา ร.ต.อ.สมเกียรติ ดวงมาลย์ รอง สว.สส.สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็น สว.กก.สส.ภ.จ.ปทุมธานี ร.ต.อ.สมัย อินตาพวง รอง สวป.สภ.หนองแค จ.สระบุรี เป็น สว.อก.สภ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ร.ต.อ.สรสิทธิ์ เขื่อนรอบเขต พงส.(สบ 1) สภ.หินซ้อน จ.สระบุรี เป็น สว.อก.สภ.ม่วงค่อม จ.ลพบุรี ร.ต.อ.สักก์สีห์ ศิริศักดิ์ รอง สว.จร.สภ.สำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ เป็น สว.อก.สภ.สาขลา จ.สมุทรปราการ ร.ต.อ.สัญญา อุทุมพร พงส.(สบ 1) สภ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ 1 บก.อก.ภ.1 ร.ต.อ.เสกสิทธิ์ ต้นงาม รอง สวป.สภ.หน้าพระลาน จ.สระบุรี เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จ.สระบุรี ร.ต.อ.อติคุณ กลิ่นหวล รอง สวป.สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จ.สระบุรี ร.ต.อ.อนวัช คงคะสินธุ์ รอง สวป.สภ.ปลายบาง จ.นนทบุรี เป็น สว.สส.สภ.ดอนพุด จ.สระบุรี ร.ต.อ.อัครพล โทยะ รอง สว.สส.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ 3 บก.อก.ภ.1


ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

 

(หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน วันที่ 04 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ปีที่ 34 ฉบับที่ 12018 )
เปิดรายชื่อแต่งตั้งโยกย้าย "รองผบก.-สารวัตร"
คำสั่ง "รองผกก.-สว." ภาค8 (ตอนที่ 1)
คำสั่ง"รองผกก.-สว."ภาค8 (ตอนที่ 2)