วิทยานิพนธ์ป.โท เปิดหัวข้อประวัติศาสตร์ เ (ค) รื่องเพศ (ชาย) ที่สังคม (เลือกจะ) ลืม

วันที่ 04 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 18:51:10 น.
เมิ่อวันที่ 4 มีนาคม เวลา 09.00 น. ได้มีกำหนดการสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 3 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553

 

ระหว่างการสัมมนาในประเด็นเรื่อง "′อ่าน′ โรงเรียน นอกโรงเรียน" โดยในประเด็นนี้มีการนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง "ประวัติศาสตร์, การเมือง และวาทศิลป์ ของเ(ค)รื่องเพศในสังคมเพศ(ชาย)ในสังคมไทย, ทศวรรษ 2470-2520" โดย นายณภัค เสรีรักษ์


นายณภัค อธิบายว่า ที่มาของการศึกษาเริ่มจากความรู้สึกว่าอวัยวะเพศเป็นสิ่งที่ถูกควบคุม ซึ่งจากข้อมูลหลายๆที่จะพบว่าเรื่องเพศและอวัยวะถูกมองในแง่ร้ายระหว่างความเป็น "ธรรมชาติ" กับ "วัฒนธรรม" ทุกคนต่างมีอวัยวะเพศอันใดอันหนึ่ง ไม่อย่างนั้นก็จะถูกมองว่าเป็นคนพิการ ในด้านหนึ่งเรื่องอวัยวะเพศก็เป็นพื้นที่ที่ถูกควบคุมที่พูดได้ในแวดวงวิชาการ การทำให้เรื่องเพศเป็นความรู้เช่น การแพทย์ หรือศิลปะ มีวิธีคิดที่เข้ามาคือการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ที่แบ่งแยกและอธิบาย ความปกติ หรือโรค ยิ่งไปกว่านั้นคือ ไปอธิบายเรื่องเพศในแง่ร้าย อีกมุมหนึ่งคือ เครื่องเพศ และเพศก็จะมีเรื่องภาษาและคำแทน อย่างเช่นประเด็นความแตกต่างระหว่างคำ "อวัยวะเพศ" กับ "อวัยวะสืบพันธุ์"


ในขั้นปลายมองว่า ความคิดเรื่องการควบคุมทางเพศเป็นภาพที่รัฐพยายามมองและสร้างภาพแบบของรัฐขึ้นมา ในเรื่องที่เป็นอคติที่เห็นชัดคือ ในประมวลกฎหมายอาญาจะมีความผิดเกี่ยวกับเพศ อย่างเช่นการค้าขายวัตถุทางเพศ หรือการกระทำการขายหน้าเปลือยต่อหน้าธารกำนัน อีกด้านอย่างเรื่องภาพยนต์ ซึ่งเป็นเรื่องสืบเนื่องขึ้นมา อย่างเช่นตัว พ.ร.บ.ภาพยนต์ ปีพ.ศ. 2473 ,ความคิดทางศีลธรรม และศาสนาพุทธ(ผ่านการตีความมาในบางยุคบางสมัย) ข้อกำหนดตรงนี้มีการนำมาใช้กับพระสงฆ์แต่จะพบว่าก็มีการนำความคิดมาใช้กับคนที่ไม่ได้เป็นพระ


พบว่าเอกสาร "แนวสอนเพศศึกษา" ที่ร่างโดยคณะกรรมการอบรมวัฒนธรรมทางจิตใจสำหรับเด็ก สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ มีคำที่เน้นเรื่อง "ขอบเขต" ในระดับที่บอกเรื่องเพศ อย่างเช่นข้อความ "การเห็นอวัยวะเพศเป็นสิ่งผิดแปลกกว่าอวัยวะอื่นของร่างกายก็เป็นข้อบกพร่องอย่างยิ่งในสังคมไทย"


ประเด็นต่อมาคือ เรื่อง สมุดภาพที่มีภาพอวัยวะเพศ ที่เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่ อย่างเช่น "มีการพูดว่าถ้าอยู่ในวงวิชาการก็ไม่ลามก" ในเรื่องแบบเรียนเพศศึกษาพบว่า โดยรวมจะพูดว่ามนุษย์ต่างจากสัตว์ มีการควบคุมต่างกัน แต่ในอีกด้านก็อธิบายการสืบพันธุ์ว่าไม่ต่างจากพืชหรือสัตว์ตามธรรมชาติ ทั้งนี้ จากข้อมูลที่พบจากการค้นหาข้อมูลระหว่างปีพ.ศ. 2504-2521 เนื้อหาเรื่องนี้เปลี่ยนแปลงน้อยมาก คือไม่มีการพูดถึงเรื่องอวัยวะเพศชายเลยจนถึงแบบเรียนชั้นป. 7 จนถึงปัจจุบัน มีการกล่าวอวัยวะเพศขึ้นในชั้นป. 1 แต่เมื่อขึ้นป. 3 ก็จะเริ่มเห็นเป็นรูปวาดแล้ว


นอกจากในโรงเรียนแล้วจะพบว่ามีเพศศึกษาในพื้นที่อย่าง คอลัมน์ตอบปัญหาทางเพศ, หนังสือคู่มือ หรือหนังสือโป๊ เมื่อลองค้นหาความรู้ที่เก่าไปกว่าตำราเรียนแล้วพบว่ามีประเด็น "นรลักษณ์"  หรือโหงวเฮ้ง ก็พบว่ามีพูดเรื่องขนาด, เคล็ดลับการเล้าโลมทางเพศ หรือการร่วมเพศเพื่อให้ได้ลูกที่ดี ดูเรื่องเวลาร่วมเพศ รวมถึงท่าทาง ในด้านพระไตรปิฎก ส่วนที่คิดว่าน่าสนใจคือเทียนวรรณ (ปัญญาชนสมัยร.5) ที่พยายามอธิบายให้เป็นวิทยาศาสตร์ มีการวิจัย สำรวจเกี่ยวกับเรื่องเพศ หลังจากนั้นเรื่องเพศศึกษาก็กลายเป็นเรื่องทางการแพทย์ไปหมดแล้ว


นายณภัคยังค้นข้อมูลพบว่า มีแนวคิดเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ที่ไปสอดคล้องกับนรลักษณ์ ที่มีแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์เข้ามาอธิบายเพิ่ม ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่สังคมอยู่ระหว่างกำลังต้องการเพิ่มประชากร


ประเด็นที่ต้องการศึกษาเรื่องเพศในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นมีบริบทเรื่อง การควบคุมและช่วงที่ต้องการเพิ่มประชากรรวมอยู่ด้วย รวมถึงประเด็นเรื่องโสเภณี และมีช่วงที่ยอมรับว่าต้องควบคุมในปีพ.ศ. 2513 อีกเรื่องคือ โรคติดต่อสัมพันธ์ จนมาชัดเจนเมื่อปลายปี พ.ศ. 2520 ที่มีโรคเอดส์เข้ามา ซึ่งเริ่มมาชัดเจนตั้งแต่ช่วงต้นพ.ศ. 2500


ส่วนคำถามในการศึกษาเรื่องอวัยวะเพศชาย พบว่า การควบคุมเรื่องเพศ ผู้หญิงมักถูกมองเป็นผู้ร้าย (จากแนวคิดตะวันตก) แล้วเมื่อมองอีกด้านก็เกิดคำถามว่าจะคุมผู้ชายอย่างไร และเรื่องอวัยวะเพศชายก็ไม่ได้รับความสนใจมากนัก สุดท้ายจึงอยากพยายามวิพากษ์ความคิดแบบชายเป็นใหญ่ที่สังคมมักพูดถึงกันทั่วไปว่ามันส่งผลอย่างไรบ้างตามมากับการศึกษาในประเด็นนี้
วิทยานิพนธ์ "รัฐ อุดมการณ์ การข้ามพรมแดนวัฒนธรรม" : ปะโอ และ ทายาทแรงงานพลัดถิ่น
เปิดแง่มุมการศึกษาวิทยานิพนธ์ "มุสลิมะห์-มุสลิมหญิง" กับการดำรงอยู่ในภาวะสมัยใหม่
"ไม่ใช่เพื่อนก็′Like′กันได้" วิทยานิพนธ์ "เครือข่ายสังคมออนไลน์ภายใต้ความขัดแย้ง"
นศ.ป.โทศึกษา "แฟนบอลไทย" ชี้เปลี่ยนโครงสร้างเดิมอื้อ เป็นทั้ง "ผู้สร้าง" และ "ผู้บริโภค"
นศ.ป.เอกชาวอิตาลีบรรยายพิเศษ"วินมอเตอร์ไซค์ การต่อรองและยุทธศาสตร์"


วงการเน็ตไอดอลสะเทือน!! "น้องอลิส" เปลี่ยนแนวขายยันต์ศักดิ์สิทธิ์บนเน็ต!!
สยบข่าวซบสาวหล่อ "กบ ปภัสรา" โชว์สวีทสามี บอกชีวิตดี้ดีรู้ยัง??
′อีสาน′เผชิญพายุฤดูร้อน′วันนี้′เหนือ-กลาง-ตะวันออก′คิวต่อไป
จีน-แม่แบบที่ไม่เป็นแบบของไทย โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์
“วันนอร์” ยัน “วาดะห์” ไม่มีเอี่ยวบึ้มสมุย ท้างัดหลักฐานพิสูจน์
เริ่มต้นชีวิตคู่ ดาราสาวแดนซากุระ วิวาห์หวานกับหญิงคนรัก
หนุ่มญี่ปุ่นมาแปลก! แปลงเป็น"ไอ้มดแดง"ขจัดคนเมาแล้วขับ (คลิป)
เรียบร้อยโรงเรียนไทย "บี เตชะอุบล" บินอิตาลีสัปดาห์หน้า ปิดดีลฮุบหุ้นใหญ่ "เอซี มิลาน"
ครม.มีมติแต่งตั้ง "สกล" นั่งเก้าอี้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
อสส. สั่งตั้งกรรมการสอบคลิปอัยการเมาสุรา
การขอใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า
“ร่วมสืบสานประเพณี สืบชะตาผู้อาวุโสหมื่นปี ไหว้พระเจดีย์มิ่งเมือง รอยพระพุทธบาทจำลอง จังหวัดแพร่”
โปรโมชั่น เบอร์สวย ออนไลน์ ฟรีดี X4
งานประเพณี “สืบชะตาผู้อาวุโสหมื่นปี”
สนง.พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)