โชว์ภาพถ่ายคว้ารางวัลสร้าง "สังคมแห่งการเรียนรู้"

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 16:20:06 น.


รางวัลที่ 1รางวัลที่ 2รางวัลที่ 3"การเรียนรู้ไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวง หรือเรื่องของ สสค. เท่านั้น แต่การเรียนรู้มีอยู่ทุกที่ และที่พบส่วนมากมักอยู่นอกห้องเรียน แต่การศึกษาไทยในปัจจุบันเหมือน "รองเท้าเบอร์เดียว" ที่ไม่สามารถตอบโจทย์การเรียนรู้อันหลากหลายของแต่ละพื้นที่ แต่ละสภาพแวดล้อมได้ ดังนั้นจะต้องร่วมกันทำให้เกิดการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้"


"ภาพเพียงภาพเดียวแต่กินความหมายนับหมื่น" คงเป็นคำกล่าวที่ไม่เกินจริงจนเกินไป โดยเฉพาะการสร้างกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ที่เน้นการเรียนรู้นอกกรอบไม่ยึดติดกับตำรา และกระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การต่อยอดทางความรู้อย่างไร้ขีดจำกัด

 

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ (สสค.) ร่วมกับ Shutterism.com จัดโครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อสร้าง “สังคมแห่งการเรียนรู้” ที่มุ่งเปลี่ยนชีวิตและสังคม และสร้างให้เกิดคลังภาพออนไลน์  หรือโฟโต้ แบงค์ (Photo Bank) ครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะเปิดโอกาสให้ส่งภาพถ่ายมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้ว ยังกระตุ้นให้ "ทุกภาคส่วน" มีส่วนร่วมกับกระบวนการสร้างการเรียนรู้ผ่านการ "คลิก-กด-โหวต" ภาพที่โดนใจด้วย

 

สำหรับผู้ได้รับรางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม 3 รางวัลแรก ได้แก่ นายอาหามะ สารีมา จากภาพ “พร้อมใจ”, (รับเงินรางวัล 20,000 บาท), นางสาวพาซีลา แวดาย๊ะ จากภาพ “ดุอา” (รับเงินรางวัล 10,000 บาท) และนายวินนิวัตร ไตรตรงสัตย์ จากภาพ “อนาคตสังคมแห่งชุมชน” (รับเงินรางวัล 5,000 บาท) นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ได้รับผลโหวตโดนใจจากแฟนเพจ “เลินนิ่งแอนด์แชร์ริ่ง (Learning & Sharing)” ในเฟสบุ๊ค ที่ใช้สื่อนิวมีเดียเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แบบใหม่ โดยนายสุชานนท์ กิติพูลวงษ์วนิช จากภาพ “ก่อนออกพรรษา” ได้รับผลโหวตมากที่สุดถึง 551 โหวตจากผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 6,266 เสียง จากสมาชิก 3,459 ท่าน ผ่านภาพถ่ายทั้งสิ้น 843 ภาพ

 

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษาด้านวิชาการสสค.เริ่มวงสนทนาด้วยการแลกเปลี่ยนภารกิจหลักของ สสค.ว่า มีอยู่ 3 ประเด็นหลักคือ 1.เป็นการทำลายกรอบกำแพงและความเคยชินเดิมๆของการศึกษา ที่ตีกรอบเพียงในโรงเรียน หรือตำราที่ตายตัว แต่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา 2. สร้างให้เกิดความเรียนรู้ที่สร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ผ่านการเรียนรู้แบบใหม่ เช่น การเกิดโฟโต้แบงค์ครั้งแรกนั้น ก็เพื่อแบ่งปันความรู้ต่างๆให้คนสังคมไทยได้ทั่วถึงมากขึ้น และ 3.ปรับมุมมองการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมใหม่ว่า การเรียนรู้เป็นเรื่องที่ทุกคนมีส่วนช่วยเหลือได้

 

"สำหรับการเรียนรู้ผ่านภาพถ่าย แม้จะเป็นการเรียนรู้เพียงเศษเสี้ยวเดียวว่า การเรียนรู้เกิดได้ทุกช่องทางนั้น สามารถเปลี่ยนโลกทัศน์ของเราได้ เช่น จากเหตุสึนามิที่ญี่ปุ่น มันหลอมละลายความเห็นแก่ตัวของคนทั้งโลก เรามองข้ามญี่ปุ่นที่เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ เปลี่ยนเป็นเพื่อนที่ต้องช่วยเหลือ"

 

"ฉะนั้นภาพๆเดียวสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้เป็นพันคำ" ดร.อมรวิชช์ย้ำและเสริมว่า การที่มีคนส่งภาพมาร่วมหลายพันโหวตมันก็แสดงให้เห็นว่า เขาอยากจะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ครั้งนี้แล้ว เราก็หวังว่าต่อไป สังคมจะเข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับ ไม่จะเป็นชุมชนท้องถิ่น

 

"ผมทำงาน 3 จังหวัดภาคใต้ ผมดูรูปเด็กใต้แล้วรู้สึกเด็กเป็นผ้าขาว อยู่ที่ว่า ผู้ใหญ่จะใส่อะไรลงไปในเขา ฉะนั้นสังคมไทยต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาครั้งนี้ เพราะที่สุดแล้วการศึกษาเป็นของทุกคน และทุกคนมีส่วนร่วมได้ นิทรรศการนี้ก็จะสะท้อนภาพการเรียนรู้ที่ทุกคนมีส่วนร่วม และเป็นเจ้าของได้อย่างแท้จริง"

 

ดร.อมรวิชช์ สรุปปิดท้ายด้วยว่า การเรียนรู้ไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวง หรือเรื่องของ สสค. เท่านั้น แต่การเรียนรู้มีอยู่ทุกที่ และที่พบส่วนมากมักอยู่นอกห้องเรียน แต่การศึกษาไทยในปัจจุบันเหมือน "รองเท้าเบอร์เดียว" ที่ไม่สามารถตอบโจทย์การเรียนรู้อันหลากหลายของแต่ละพื้นที่ แต่ละสภาพแวดล้อมได้ ดังนั้นจะต้องร่วมกันทำให้เกิดการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้

 

มนตรี ศรีโอภาศ บรรณาธิการภาพนิตยสาร Nature Explorer และหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย กล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการตัดสินภาพผ่านการเรียนรู้รูปแบบใหม่แบ่งเป็น 6 หัวข้อดังนี้ 1.การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่/นอกห้องเรียน 2.กิจกรรมวันหยุด 3.ศิลปะวัฒนธรรม 4.กิจกรรมอาสาสมัคร 5.สิ่งแวดล้อม และ 6.กีฬา/นันทนาการ ซึ่งหัวข้อที่ตั้งขึ้นนั้นจะกระตุ้นให้ผู้ถ่ายภาพเกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านการวิเคราะห์ตีโจทย์ให้แตกตามคอนเซ็ปท์ โดยหลักในการตัดสินมี 2 ข้อคือ 1.ผู้ถ่ายสามารถสื่อสารสิ่งที่ตนเองต้องการจะนำเสนอได้ตรงตามหัวข้อหรือไม่ และ 2.องค์ประกอบความสวยงาม

 

"จากเดิมเวลาส่งภาพประกวดเราจะเน้นความสวยงามเป็นหลัก แต่ครั้งนี้สิ่งสำคัญคือ ภาพต้องบอกเล่าเรื่องราวได้สอดคล้องกับหัวข้อที่ผู้ถ่ายภาพนำเสนอด้วย คณะกรรมการก็เหมือนกดคลิก Like เหมือนกัน แต่เป็น Real Like ฉะนั้นถ้าผู้ถ่ายตีโจทย์ไม่แตกตั้งแต่แรก ภาพที่ถ่ายก็จะไม่สื่อและไม่สอดคล้องกับหัวข้อ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะเชื่อมโยงและกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประกวดเกิดการเรียนรู้อย่างไรที่จะสื่อสารสิ่งที่ต้องการให้คนอื่นๆเข้าใจได้ด้วย"

 

ด้านธีรภาพ โลหิตกุล นักเขียนและช่างภาพสารคดี หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินกล่าวว่า การเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดไม่เป็นแบบแผนจะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากเปิดโอกาสให้คิดอย่างอิสระ ก็จะเกิดคนรุ่นใหม่ที่คิดเป็น โดยที่ไม่ต้องถูกกรอบ หรือการชี้นำชักจูงโดยปราศจากการหาเหตุผลด้วยตัวเอง กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวจะทำให้เกิดการพัฒนาคน พัฒนาชาติ

 

"การศึกษาในเชิงสังคมและประวัติศาสตร์ มีกรอบค่านิยมเดิมเชิงชาตินิยมนั้นไม่ใช่สิ่งผิด แต่อาจทำให้เรามองอะไรด้านเดียว คิดเข้าข้างตัวเองว่าถูก หรือผิดเสมอ ฉะนั้นการเรียนประวัติศาสตร์ที่เน้นการท่องจำไม่ได้สร้างกระบวนการเรียนรู้"

 

เช่นเดียวกับ ภาพถ่าย ที่นับเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ทรงพลัง มีความเป็นวิทยาศาสตร์และสื่อถึงธรรมชาติ สามารถพาเราไปได้ทั่วโลกผ่านจินตนาการ มันก็จะนำมาสู่กระบวนการความคิดวิเคราะห์ ฉะนั้นสิ่งวิเศษอย่างหนึ่งของการเรียนรู้จากภาพคือ การเรียนรู้ที่จะตั้งคำถาม ซึ่งจะนำไปสู่การค้นคว้าหาข้อมูล และตอบคำถาม แต่จุดเริ่มต้นที่ทำให้คนเกิดคำถาม และอยากหาคำตอบนั้นแหละที่ทำให้ภาพมีคุณค่าและมีพลังในการเรียนรู้ ภารกิจอย่างหนึ่งของผมคือ ผมใช้ภาพนำไปสู่การแบ่งปันความรู้อันหลากหลาย ที่ไม่พึงพอใจกับข้อมูลเพียงด้านเดียว เพราะมันจะนำเราไปสู่คำถามและคำตอบอีกมากมาย ที่นำไปสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ต่อไปอย่างไม่รู้จบ

 

ธีรภาพยังจุดประกายทิ้งท้ายอีกด้วยว่า ความเรียงประกอบภาพกับ photo essay น่าจะเป็นความท้าทายครั้งต่อไปของสสค. เพราะจะได้ขั้นตอนการประกวดที่ไม่ต้องเน้นภาพที่สวยที่สุด แต่ต้องมีกระบวนการความคิดเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวผ่านบทความที่มีคุณภาพ ก็จะสร้างให้เกิดการผสมผสานและต่อยอดพลังของตัวภาพ และพลังจากการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดต่อไป"

 

ทั้งนี้จะมีการจัดนิทรรศการจากการประกวด และมอบรางวัลให้ผู้ได้รับประกวดทั้งหมด ภายในเดือนพฤษภาคม  สำหรับคลังภาพเพื่อการเรียนรู้แห่งแรกสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ฟรีแล้วที่ http://apps.qlf.or.th/gallery

 
เรื่องเล่าจาก"บิ๊กแป๊ะ" เกิดอะไรขึ้นเมื่อ ผบ.ตร. ขับรถไปเจอด่านจราจร
ตำรวจทำดี! ร.ต.ท.ทางหลวง สละเครื่องแบบกอดเด็กชาย เบนซ์ชนจยย.พ่อเจ็บ แม่เสียชีวิต
ต้นสังกัดไล่ออกแล้ว "ดีเจฉาว" อธิการฯ มทร.ธัญบุรี เสียใจ พฤติกรรมไม่เหมาะสม
สมัยก่อน"หญิงไทย"จะ"ขายบริการ"ได้ ต้องผ่านอะไรบ้าง
ตร.เปิดคลิปแฉ นาทีซัดกันนัวกลางถนน ′ดีเจเก่งปะทะเก๋งแดง′ ภาพระบุชัดใครชนก่อน