โชว์ภาพถ่ายคว้ารางวัลสร้าง "สังคมแห่งการเรียนรู้"

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 16:20:06 น.


รางวัลที่ 1รางวัลที่ 2รางวัลที่ 3"การเรียนรู้ไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวง หรือเรื่องของ สสค. เท่านั้น แต่การเรียนรู้มีอยู่ทุกที่ และที่พบส่วนมากมักอยู่นอกห้องเรียน แต่การศึกษาไทยในปัจจุบันเหมือน "รองเท้าเบอร์เดียว" ที่ไม่สามารถตอบโจทย์การเรียนรู้อันหลากหลายของแต่ละพื้นที่ แต่ละสภาพแวดล้อมได้ ดังนั้นจะต้องร่วมกันทำให้เกิดการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้"


"ภาพเพียงภาพเดียวแต่กินความหมายนับหมื่น" คงเป็นคำกล่าวที่ไม่เกินจริงจนเกินไป โดยเฉพาะการสร้างกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ที่เน้นการเรียนรู้นอกกรอบไม่ยึดติดกับตำรา และกระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การต่อยอดทางความรู้อย่างไร้ขีดจำกัด

 

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ (สสค.) ร่วมกับ Shutterism.com จัดโครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อสร้าง “สังคมแห่งการเรียนรู้” ที่มุ่งเปลี่ยนชีวิตและสังคม และสร้างให้เกิดคลังภาพออนไลน์  หรือโฟโต้ แบงค์ (Photo Bank) ครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะเปิดโอกาสให้ส่งภาพถ่ายมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้ว ยังกระตุ้นให้ "ทุกภาคส่วน" มีส่วนร่วมกับกระบวนการสร้างการเรียนรู้ผ่านการ "คลิก-กด-โหวต" ภาพที่โดนใจด้วย

 

สำหรับผู้ได้รับรางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม 3 รางวัลแรก ได้แก่ นายอาหามะ สารีมา จากภาพ “พร้อมใจ”, (รับเงินรางวัล 20,000 บาท), นางสาวพาซีลา แวดาย๊ะ จากภาพ “ดุอา” (รับเงินรางวัล 10,000 บาท) และนายวินนิวัตร ไตรตรงสัตย์ จากภาพ “อนาคตสังคมแห่งชุมชน” (รับเงินรางวัล 5,000 บาท) นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ได้รับผลโหวตโดนใจจากแฟนเพจ “เลินนิ่งแอนด์แชร์ริ่ง (Learning & Sharing)” ในเฟสบุ๊ค ที่ใช้สื่อนิวมีเดียเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แบบใหม่ โดยนายสุชานนท์ กิติพูลวงษ์วนิช จากภาพ “ก่อนออกพรรษา” ได้รับผลโหวตมากที่สุดถึง 551 โหวตจากผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 6,266 เสียง จากสมาชิก 3,459 ท่าน ผ่านภาพถ่ายทั้งสิ้น 843 ภาพ

 

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษาด้านวิชาการสสค.เริ่มวงสนทนาด้วยการแลกเปลี่ยนภารกิจหลักของ สสค.ว่า มีอยู่ 3 ประเด็นหลักคือ 1.เป็นการทำลายกรอบกำแพงและความเคยชินเดิมๆของการศึกษา ที่ตีกรอบเพียงในโรงเรียน หรือตำราที่ตายตัว แต่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา 2. สร้างให้เกิดความเรียนรู้ที่สร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ผ่านการเรียนรู้แบบใหม่ เช่น การเกิดโฟโต้แบงค์ครั้งแรกนั้น ก็เพื่อแบ่งปันความรู้ต่างๆให้คนสังคมไทยได้ทั่วถึงมากขึ้น และ 3.ปรับมุมมองการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมใหม่ว่า การเรียนรู้เป็นเรื่องที่ทุกคนมีส่วนช่วยเหลือได้

 

"สำหรับการเรียนรู้ผ่านภาพถ่าย แม้จะเป็นการเรียนรู้เพียงเศษเสี้ยวเดียวว่า การเรียนรู้เกิดได้ทุกช่องทางนั้น สามารถเปลี่ยนโลกทัศน์ของเราได้ เช่น จากเหตุสึนามิที่ญี่ปุ่น มันหลอมละลายความเห็นแก่ตัวของคนทั้งโลก เรามองข้ามญี่ปุ่นที่เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ เปลี่ยนเป็นเพื่อนที่ต้องช่วยเหลือ"

 

"ฉะนั้นภาพๆเดียวสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้เป็นพันคำ" ดร.อมรวิชช์ย้ำและเสริมว่า การที่มีคนส่งภาพมาร่วมหลายพันโหวตมันก็แสดงให้เห็นว่า เขาอยากจะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ครั้งนี้แล้ว เราก็หวังว่าต่อไป สังคมจะเข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับ ไม่จะเป็นชุมชนท้องถิ่น

 

"ผมทำงาน 3 จังหวัดภาคใต้ ผมดูรูปเด็กใต้แล้วรู้สึกเด็กเป็นผ้าขาว อยู่ที่ว่า ผู้ใหญ่จะใส่อะไรลงไปในเขา ฉะนั้นสังคมไทยต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาครั้งนี้ เพราะที่สุดแล้วการศึกษาเป็นของทุกคน และทุกคนมีส่วนร่วมได้ นิทรรศการนี้ก็จะสะท้อนภาพการเรียนรู้ที่ทุกคนมีส่วนร่วม และเป็นเจ้าของได้อย่างแท้จริง"

 

ดร.อมรวิชช์ สรุปปิดท้ายด้วยว่า การเรียนรู้ไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวง หรือเรื่องของ สสค. เท่านั้น แต่การเรียนรู้มีอยู่ทุกที่ และที่พบส่วนมากมักอยู่นอกห้องเรียน แต่การศึกษาไทยในปัจจุบันเหมือน "รองเท้าเบอร์เดียว" ที่ไม่สามารถตอบโจทย์การเรียนรู้อันหลากหลายของแต่ละพื้นที่ แต่ละสภาพแวดล้อมได้ ดังนั้นจะต้องร่วมกันทำให้เกิดการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้

 

มนตรี ศรีโอภาศ บรรณาธิการภาพนิตยสาร Nature Explorer และหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย กล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการตัดสินภาพผ่านการเรียนรู้รูปแบบใหม่แบ่งเป็น 6 หัวข้อดังนี้ 1.การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่/นอกห้องเรียน 2.กิจกรรมวันหยุด 3.ศิลปะวัฒนธรรม 4.กิจกรรมอาสาสมัคร 5.สิ่งแวดล้อม และ 6.กีฬา/นันทนาการ ซึ่งหัวข้อที่ตั้งขึ้นนั้นจะกระตุ้นให้ผู้ถ่ายภาพเกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านการวิเคราะห์ตีโจทย์ให้แตกตามคอนเซ็ปท์ โดยหลักในการตัดสินมี 2 ข้อคือ 1.ผู้ถ่ายสามารถสื่อสารสิ่งที่ตนเองต้องการจะนำเสนอได้ตรงตามหัวข้อหรือไม่ และ 2.องค์ประกอบความสวยงาม

 

"จากเดิมเวลาส่งภาพประกวดเราจะเน้นความสวยงามเป็นหลัก แต่ครั้งนี้สิ่งสำคัญคือ ภาพต้องบอกเล่าเรื่องราวได้สอดคล้องกับหัวข้อที่ผู้ถ่ายภาพนำเสนอด้วย คณะกรรมการก็เหมือนกดคลิก Like เหมือนกัน แต่เป็น Real Like ฉะนั้นถ้าผู้ถ่ายตีโจทย์ไม่แตกตั้งแต่แรก ภาพที่ถ่ายก็จะไม่สื่อและไม่สอดคล้องกับหัวข้อ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะเชื่อมโยงและกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประกวดเกิดการเรียนรู้อย่างไรที่จะสื่อสารสิ่งที่ต้องการให้คนอื่นๆเข้าใจได้ด้วย"

 

ด้านธีรภาพ โลหิตกุล นักเขียนและช่างภาพสารคดี หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินกล่าวว่า การเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดไม่เป็นแบบแผนจะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากเปิดโอกาสให้คิดอย่างอิสระ ก็จะเกิดคนรุ่นใหม่ที่คิดเป็น โดยที่ไม่ต้องถูกกรอบ หรือการชี้นำชักจูงโดยปราศจากการหาเหตุผลด้วยตัวเอง กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวจะทำให้เกิดการพัฒนาคน พัฒนาชาติ

 

"การศึกษาในเชิงสังคมและประวัติศาสตร์ มีกรอบค่านิยมเดิมเชิงชาตินิยมนั้นไม่ใช่สิ่งผิด แต่อาจทำให้เรามองอะไรด้านเดียว คิดเข้าข้างตัวเองว่าถูก หรือผิดเสมอ ฉะนั้นการเรียนประวัติศาสตร์ที่เน้นการท่องจำไม่ได้สร้างกระบวนการเรียนรู้"

 

เช่นเดียวกับ ภาพถ่าย ที่นับเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ทรงพลัง มีความเป็นวิทยาศาสตร์และสื่อถึงธรรมชาติ สามารถพาเราไปได้ทั่วโลกผ่านจินตนาการ มันก็จะนำมาสู่กระบวนการความคิดวิเคราะห์ ฉะนั้นสิ่งวิเศษอย่างหนึ่งของการเรียนรู้จากภาพคือ การเรียนรู้ที่จะตั้งคำถาม ซึ่งจะนำไปสู่การค้นคว้าหาข้อมูล และตอบคำถาม แต่จุดเริ่มต้นที่ทำให้คนเกิดคำถาม และอยากหาคำตอบนั้นแหละที่ทำให้ภาพมีคุณค่าและมีพลังในการเรียนรู้ ภารกิจอย่างหนึ่งของผมคือ ผมใช้ภาพนำไปสู่การแบ่งปันความรู้อันหลากหลาย ที่ไม่พึงพอใจกับข้อมูลเพียงด้านเดียว เพราะมันจะนำเราไปสู่คำถามและคำตอบอีกมากมาย ที่นำไปสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ต่อไปอย่างไม่รู้จบ

 

ธีรภาพยังจุดประกายทิ้งท้ายอีกด้วยว่า ความเรียงประกอบภาพกับ photo essay น่าจะเป็นความท้าทายครั้งต่อไปของสสค. เพราะจะได้ขั้นตอนการประกวดที่ไม่ต้องเน้นภาพที่สวยที่สุด แต่ต้องมีกระบวนการความคิดเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวผ่านบทความที่มีคุณภาพ ก็จะสร้างให้เกิดการผสมผสานและต่อยอดพลังของตัวภาพ และพลังจากการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดต่อไป"

 

ทั้งนี้จะมีการจัดนิทรรศการจากการประกวด และมอบรางวัลให้ผู้ได้รับประกวดทั้งหมด ภายในเดือนพฤษภาคม  สำหรับคลังภาพเพื่อการเรียนรู้แห่งแรกสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ฟรีแล้วที่ http://apps.qlf.or.th/gallery

 
บีทีเอส กรุ๊ปฯ ร่วมโครงการ “ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก
ME by TMB จับ มือ 3 คนรุ่นใหม่ต่อยอดแคมเปญ “OBSESSION TO SUCCESS"
มิวเซียมสยาม ชวนเที่ยวงาน ‘Night at the Museum 6’
เดอะมอลล์เปิดโซนใหม่ “ไดนิ่ง สแควร์ ชั้น 4 เดอะมอลล์ บางกะปิ”
กสิกรไทย เปิดตัว “บัตรเดบิตเคแบงก์สยามพิฆเนศ
ภาคใต้ยังมีฝนกระจาย-หนักบางแห่ง เตือนอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก
ผลฟุตบอลกัลโช เซเรียอา อิตาลี วันที่ 30 พ.ย.58
พงส.หอบอีก 5 สำนวน แก๊งหยองหมิ่นฯส่งอัยการศาลทหารฟ้อง "อาท" จ่อหมายจับเพิ่ม
เอสซีจี เคมิคอลส์ ต้นแบบโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สร้างนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
โตโยต้า รับรางวัลพระราชทานThailand Corporate Excellence Award 2015
“10 ต้นไม้ไล่ยุง” ปลูกติดบ้านไว้ก่อน ปลอดภัยไร้เงายุง
มาใหม่อีกแล้วสูตร เพาะเห็ดฟางในตะกร้าแนวใหม่ ลงทุนน้อยแต่รายได้สูง !!
"มะนาวยักษ์" ทำลาบหมูหนึ่งกิโล ใช้แค่ลูกเดียว แถมดอกหอมคล้ายมะลิ บวกดอกแก้ว
อายุความบัตรเครดิต กี่ปี? (คลิป)
ลาก่อนมนุษย์เงินเดือน หันปลูก“ฝรั่งหวานพิรุณ” 8 เดือนรับทรัพย์ชิลๆ