นามศาสตร์ มหาอำนาจแห่งการตั้งชื่อ : ตอนที่ 1

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 13:00:12 น.
องค์ประกอบของดวงชะตา


วัน(วาร) วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช และเวลาเกิด (ตกฟาก) คือข้อมูลที่นำมาใช้ในการตั้งชื่อ  วิธีการเบื้องต้นนั้นจะเริ่มจาก

 

วันที่ตั้งชื่อต้องไม่เป็นกาลกิณีต่อวันเกิดและต้องไม่เป็นวันอุบาทว์หรือโลกาวินาศ  ในปัจจุบันเมื่อเด็กคลอดแล้วส่วนมากถ้าพ่อแม่ไม่ได้เป็นคนหาชื่อให้ ทางโรงพยาบาลจะมีชื่อสำเร็จรูปไว้ให้เลือก หรือบางกรณีไปแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอจะตั้งชื่อให้ ซึ่งไม่มีทางรู้ได้ว่าชื่อนั้นส่งผลดีหรือผลร้าย และทุกวันนี้มีหนังสือที่รวบรวมชื่อไว้มากมายรวมถึงบริการตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อในเว็บไซต์หมอดูต่างๆ โดยถอดรหัสจากตัวอักษร สระ วรรณยุกต์ ให้ได้เลขที่เชื่อว่าดีตามวิธีการของ เลขศาสตร์Ž แบบไทยๆ ที่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะทำให้ชื่อนั้นบังเกิดผลดีในด้านต่างๆ ตามคำอธิบายความหมายของเลขนั้นๆ


               จากแผนภูมิทักษา เลข ๑ คือวันอาทิตย์  เลข ๒ คือวันจันทร์เลข ๓ คือวันอังคาร  เลข ๔ คือวันพุธ (กลางวันตั้งแต่ ๐๖.๐๐ น. ถึง๑๗.๕๙ น.)  เลข ๗ คือวันเสาร์  เลข ๕ คือวันพฤหัสบดี  เลข ๘ คือวันพุธกลางคืน (๑๘.๐๐ น. ถึง ๐๕.๕๙ น. ของวันพฤหัสบดี)  เลข ๖คือวันศุกร์  การนับให้เริ่มจากวันที่เกิดเป็นบริวารกำเนิด ตามด้วยอายุเดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี และกาลกิณี (หรือกาลกรรณี)

 

               การตั้งชื่อต้องเลือกวันที่เป็น ศรีŽ กำเนิด ซึ่งเป็นสิริมงคลกับวันเกิด เช่น เกิดในวันอังคารจะต้องตั้งชื่อในวันพฤหัสบดี  แต่ถ้าวันนั้นเป็นวันอุบาทว์หรือโลกาวินาศก็ใช้วันพฤหัสบดีเป็นวันตั้งชื่อไม่ได้จึงต้องไปใช้วันที่เป็นมูละกำเนิดหรือมนตรีกำเนิดแทน  ถ้าไม่ใช้วิธีนี้อาจเลือกวันที่มีดาวพระเคราะห์ได้ตำแหน่งมาตรฐาน มหาอุจŽ หรือเกษตรŽ ดังนั้น ก่อนตั้งชื่อจะต้องผูกดวงชะตาเพื่อให้ได้ข้อมูลของดาวที่สถิตอยู่ในภพต่างๆ ว่ามีจุดเด่น จุดเสียอย่างไร ผู้ที่ไม่มีความรู้ทางโหราศาสตร์ก็สามารถตั้งชื่อให้ลูกหรือตัวเองได้โดยการผูกดวงทางอินเตอร์เน็ต  เมื่อมีจุดกำเนิดคือ ลัคนาŽ แล้ว ถ้านับจากลัคนาไปยังราศีหรือเรือนชะตาที่ ๖ จะเป็นภพ อริŽ  นับไปยังราศีหรือเรือนชะตาที่ ๘ จะเป็นภพ มรณะŽ  นับต่อไปยังราศีหรือเรือนชะตาที่ ๑๒ จะเป็นภพ วินาศŽ  ถ้ามีดาวสถิตอยู่ในภพดังกล่าว อักษรประจำวรรคของดาวนั้นจะห้ามนำมาใช้ในการตั้งชื่อ

 

               อักษรและสระในวรรคต่างๆ รวมทั้งหมด ๘ วรรค คืออักษรของดาวที่นำมาใช้ในการตั้งชื่อตามแผนภูมิทักษา โดยนับวันเกิดเป็นบริวารกำเนิดไปตามลำดับจากซ้ายไปขวา และวิเคราะห์ว่าอักษรที่เป็นดาวซึ่งปรากฏในดวงชะตามีข้อเสียหรือดีอย่างไรโดยละเอียด  คือไม่ใช่ดูแค่เพียงว่าดาวนั้นสถิตในภพอริ มรณะ วินาศ หรือเป็นนิจ เป็นประเท่านั้น  เพราะยังมีกฎเกณฑ์อื่นๆ อีก เช่น จุดจตุรฆาตและจุดวิบัติในดวงชะตา ที่จะได้กล่าวถึงในบทอื่นๆ ต่อไป

    

               ดวงชะตาตัวอย่างที่แสดงไว้นี้ จะเห็นว่าลัคนาสถิตราศีมีน มีดาวอังคาร (๓) อยู่ในภพ อริŽ  ดาวพฤหัสบดีอยู่ในภพ มรณะŽส่วนในภพวินาศมีดาวมฤตยูอยู่ในเรือนของพระราหู  ดาวที่มีตำแหน่ง

มาตรฐานที่ดีได้แก่ดาวอาทิตย์ (๑) เป็นมหาจักรเพียงองค์เดียว  ดาวเสาร์ (๗) เป็นประ (ปรเกษตร)  มาตรฐานอื่นๆ คือ จุลจักร เทวีโชคไม่มีผลในการนำอักษรของดาวนั้นมาใช้ตั้งชื่อ  เมื่อพิจารณาจากดวงชะตานี้ในราศีจักรเพียงอย่างเดียวจะเห็นได้ว่ามีอักษรที่ห้ามใช้มากได้แก่ อักษรของดาวอังคาร (๓) คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ  อักษรของดาวพฤหัสบดี (๕) คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ที่เป็นดาวอยู่ในทุสถานภพคืออริและมรณะ  ส่วนดาวเสาร์ (๗) เป็นนิจ ได้แก่อักษร ด ต ถ ท ธ น ห้ามใช้  ถ้าเกิดวันอังคาร อักษรวรรคดาวจันทร์ (๒) คือ ก ข ค ฆ งใช้ไม่ได้เพราะเป็นกาลกิณีกำเนิด  จึงเหลือเพียงอักษรของวรรคพระราหู (๘) คือ ย ร ล ว  ซึ่งต้องพิจารณาต่อไปว่า ดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนในภพวินาศนั้นไปกุมลัคนาในเรือนของดาวพฤหัสบดีจะส่งผลดี-ร้ายอย่างไรกับเจ้าชะตาหรือไม่ในอนาคต  ส่วนสระ และ อ.อ่างนั้นคือดาวอาทิตย์ ใช้ได้เพราะเป็นดาวมหาจักร แต่ก็มีปัญหาให้ต้องใคร่ครวญว่าดาวอาทิตย์ที่ดีนี้ยังเป็นดาวเจ้าเรือนของภพอริอีกด้วยดังนั้น จึงเหลืออักษรของดาวพุธ (๔) คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ และอักษรของดาวศุกร์ (๖) คือ ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ  แต่ถ้าพิจารณาต่อไปจะเห็นว่าดาวศุกร์ยังเป็นดาวเจ้าเรือนในภพมรณะอีกตำแหน่งหนึ่ง จะใช้อักษรนี้มาตั้งชื่อได้หรือไม่  สมมุติว่ายืนยันจะใช้สระของดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นมนตรีกำเนิดและเป็นดาวมหาจักร ร่วมกับอักษรวรรคดาวพุธซึ่งเป็นอายุกำเนิด  ส่วนอักษรวรรคดาวศุกร์ซึ่งเป็นอุตสาหะกำเนิด ตั้งชื่อได้ว่า อุษณิษาŽ แปลว่า มงกุฎ

 

               นี่คือบทแรกของการตั้งชื่อตามหลักวิชานามศาสตร์เพื่อหวังผลให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่มีทางเสื่อมถอย ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน การเงิน ความรัก ความสุขกายสบายใจ ไร้โรคภัยเบียดเบียนหรือเสียชีวิตเมื่อยังไม่ถึงเวลาอันควร  ท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่าการตั้งชื่อนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะอักษรเหลือน้อย  และถ้าตั้งชื่อได้ก็จะต้องมีความหมายตามหลักภาษา  นอกจากนี้ยังต้องนับตัวอักษรให้ได้ ๔, ๕, ๖, ๙ และ ๑๖ (สำหรับเลข ๑๖ ที่ถือว่าเป็นกำลังโสฬสนั้นจะต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะอาจส่งผลให้มีชื่อเสียงโด่งดังได้  แต่ถ้าในดวงชะตาปรากฏว่าดาวเสาร์เป็นนิจ เป็นประ หรืออยู่ในภพที่เสียเลข ๑๖ ก็จะซ้ำเติมให้เกิดโทษยิ่งขึ้น เพราะ ๑+๖ ได้ ๗ คือดาวเสาร์นั่นเอง)  หากนับได้ ๗, ๘ และ ๑๓ มักให้โทษจึงควรหลีกเลี่ยง  การนับตัวอักษรนี้ยังมีเคล็ดลับที่สำคัญคือ จะต้องพิจารณาในเรื่องทักษาประกอบด้วย เช่น ถ้าเกิดวันศุกร์ มีพระราหูเป็นกาลกิณี ห้ามใช้ชื่อที่นับได้ ๘ ตัว เช่น ชื่อ ธีรนันท์Ž  หรือเกิดวันเสาร์ ดาวพุธเป็นกาลกิณี

ห้ามตั้งชื่อที่มีอักษร ๔ ตัว เช่น ธีมาŽ

 

               เมื่อตั้งชื่อได้แล้วจะถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ทำให้ทราบว่าชื่อนั้นดีหรือไม่ คือ การถอดกำลังดาวŽ ของอักษรนั้นรวมกันให้ได้กำลังดาวที่ดี และบวกกำลังดาวที่เป็นดาว ๒ ดวงให้เหลือเพียงดวงเดียวให้ตรงกับดาวที่ดีที่สุดในดวงชะตา  จากชื่อ อุษณิษาŽ มีอักษรและสระนับได้ ๗ ตัว เป็นเลขของดาวเสาร์ที่หมายถึงทุกข์โทษ อุปสรรค ปัญหาและดาวเสาร์ในดวงชะตาเป็น ประŽ ที่ส่งผลเสียต่อดวงชะตา เมื่อถอดกำลังดาวจะได้ ๘๓  นำ ๘ บวก ๓ ได้ ๑๑  บวกอีกครั้งได้ ๒คือดาวจันทร์ซึ่งเป็นกาลกิณีกำเนิด และดาวจันทร์ในดวงชะตาไม่มีตำแหน่งที่ได้มาตรฐานที่ดี จึงสรุปได้ว่าชื่อนี้ใช้ไม่ได้  ถ้านำดวงนวางค์จักรกำเนิดมาวิเคราะห์คุณภาพของดาวในดวงราศีจักร จะเห็นได้ว่าดาวพฤหัสบดี (๕) ซึ่งเป็นดาวสำคัญที่สุดได้มาตรฐานเป็น เกษตรŽในราศีมีนที่เป็น ลัคนาŽ  ส่วนดาวเสาร์ (๗) ซึ่งเป็น ประŽ นั้นไม่มีมาตรฐานใดๆ ในราศีธนู  ดาวพุธ (๔) ซึ่งไม่มีตำแหน่งในราศีจักร กลับเป็น เกษตรและมหาอุจŽ ในราศีกันย์  และดาวอาทิตย์ (๑) ซึ่งเป็นมหาจักรŽ และทำมุมสัมพันธ์ดี (ตรีโกณ) กับลัคนาในราศีจักร กลับกลายเป็น จุลจักรŽ ที่ราศีมังกร ซึ่งในทางโหราศาสตร์ถือว่าไม่มีความหมายอะไรที่ดีกับดวงชะตา  บางตำราเรียกว่าเป็นดาวบรรลัยจักร มีแต่ผลเสีย  เมื่อวิเคราะห์ตามที่กล่าวมาแล้วนั้น ดาวพฤหัสบดีที่อยู่ใน

ภพ มรณะŽ และเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะในภพที่ ๑๐ ซึ่งมีความสำคัญต่อดวงชะตา เป็นดาวเกษตรในนวางค์จักรกำเนิดจึงนำมาใช้ได้ และยังเป็นศรีกำเนิดทางทักษาอีกด้วย  ดาวพุธที่ไม่มีตำแหน่งสำคัญในราศีจักรแต่เป็นดาวเกษตรและมหาอุจในนวางค์จักร และเป็นอายุกำเนิดทางทักษา จึงนำมาใช้ในการตั้งชื่อได้  ปัญหาจึงอยู่ที่ดาวอาทิตย์ ได้แก่สระ และ อ.อ่าง ไม่สามารถนำมาใช้ได้ การตั้งชื่อจึงยากขึ้นอีก เพราะชื่อในภาษาไทยจะใช้สระเป็นส่วนมาก  นี่เป็นเพียงบทเริ่มต้นของการ

 

ตั้งชื่อที่ต้องการแก้ไขดวงชะตาปัญหาชีวิตอย่างแท้จริง ซึ่งแตกต่างกับการตั้งชื่อแบบจิ้มตัวเลขดีๆ สำเร็จรูปแบบเลขศาสตร์ซึ่งเป็นตัวเลขสมมุติ ไม่ใช่ดาวแท้จริง จึงเป็นอันตรายมาก ชีวิตอาจวิบัติพลิกผันได้ทันทีทันใด  ยกเว้นบังเอิญว่าอักษรนั้นเป็นดาวที่ใช้ได้ก็จะรอดพ้นจากเคราะห์กรรมซึ่งเป็นไปได้น้อยมาก  ผู้เขียนได้เผยแพร่บทความอันตรายจากการเปลี่ยนชื่อŽ ในหนังสือพิมพ์ทั้งหมด ๗ ตอน ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๖ และเผยแพร่ในเว็บไซต์รวมถึงทางโทรทัศน์ของทรูวิชั่นส์๕ ช่องในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒

    

กำลังดาว

               การถอดกำลังดาวมีความสำคัญมากเช่นกัน  ผู้เขียนได้ให้ความหมายของกำลังดาวไว้ในหนังสือเล่มนี้ (ในบทที่ ๘) เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ชื่อดีหรือร้ายโดยยังไม่ต้องผูกดวงชะตาก็สามารถล่วงรู้ความเป็นไปของชีวิต อุปสรรคปัญหา ความสำเร็จในด้านต่างๆ ที่ให้ความแม่นยำมากกว่าวิธีการของเลขศาสตร์ ซึ่งผู้เขียนขอยืนยันและพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ว่า เลขศาสตร์แบบไทยๆ นั้นเป็นเพียงภาพลวงตาและเป็นจิตวิทยาที่ทำให้ผู้ที่ใช้ชื่อนั้นคิดว่าดี หลายร้อยหลายพันชื่อหลายๆ พันหลายๆ หมื่นคนที่เชื่อในเรื่องเลขศาสตร์  แต่ละคนจะมีประสบการณ์ในการเปลี่ยนชื่อไม่น้อยกว่า ๒-๓ ครั้ง  หรือบางคนเปลี่ยนชื่อเป็น ๑๐ ครั้ง ผู้เขียนก็เคยพบมาแล้ว  เพราะอะไร คำตอบคือ เลขศาสตร์Ž ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการตั้งชื่อ  และการตั้งชื่อด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากในหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ใช่การตั้งชื่อเพื่อแก้ไขปัญหาหรือทำให้องค์รวมของชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  ดาวแต่ละดวง อักษรแต่ละวรรค ทั้งหมด ๘ ดาว และสระ อักษร ๘ วรรคมีกำลังดาวดังนี้                             


               ดังนั้น องค์ประกอบของดวงชะตาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการตั้งชื่อบุคคล รวมถึงสถานที่อยู่อาศัย บริษัท ห้างร้าน กิจการ ชื่อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้นั้น  วิชานามศาสตร์จึงสามารถนำมาใช้ได้ในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับชื่อ ซึ่งในบทต่อๆ ไปจะนำมาวิเคราะห์ให้ได้ศึกษาอย่างถ่องแท้