นามศาสตร์ มหาอำนาจแห่งการตั้งชื่อ : ตอนที่ 1

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 13:00:12 น.
องค์ประกอบของดวงชะตา


วัน(วาร) วันที่ เดือน ปีพุทธศักราช และเวลาเกิด (ตกฟาก) คือข้อมูลที่นำมาใช้ในการตั้งชื่อ  วิธีการเบื้องต้นนั้นจะเริ่มจาก

 

วันที่ตั้งชื่อต้องไม่เป็นกาลกิณีต่อวันเกิดและต้องไม่เป็นวันอุบาทว์หรือโลกาวินาศ  ในปัจจุบันเมื่อเด็กคลอดแล้วส่วนมากถ้าพ่อแม่ไม่ได้เป็นคนหาชื่อให้ ทางโรงพยาบาลจะมีชื่อสำเร็จรูปไว้ให้เลือก หรือบางกรณีไปแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอจะตั้งชื่อให้ ซึ่งไม่มีทางรู้ได้ว่าชื่อนั้นส่งผลดีหรือผลร้าย และทุกวันนี้มีหนังสือที่รวบรวมชื่อไว้มากมายรวมถึงบริการตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อในเว็บไซต์หมอดูต่างๆ โดยถอดรหัสจากตัวอักษร สระ วรรณยุกต์ ให้ได้เลขที่เชื่อว่าดีตามวิธีการของ เลขศาสตร์Ž แบบไทยๆ ที่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะทำให้ชื่อนั้นบังเกิดผลดีในด้านต่างๆ ตามคำอธิบายความหมายของเลขนั้นๆ


               จากแผนภูมิทักษา เลข ๑ คือวันอาทิตย์  เลข ๒ คือวันจันทร์เลข ๓ คือวันอังคาร  เลข ๔ คือวันพุธ (กลางวันตั้งแต่ ๐๖.๐๐ น. ถึง๑๗.๕๙ น.)  เลข ๗ คือวันเสาร์  เลข ๕ คือวันพฤหัสบดี  เลข ๘ คือวันพุธกลางคืน (๑๘.๐๐ น. ถึง ๐๕.๕๙ น. ของวันพฤหัสบดี)  เลข ๖คือวันศุกร์  การนับให้เริ่มจากวันที่เกิดเป็นบริวารกำเนิด ตามด้วยอายุเดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี และกาลกิณี (หรือกาลกรรณี)

 

               การตั้งชื่อต้องเลือกวันที่เป็น ศรีŽ กำเนิด ซึ่งเป็นสิริมงคลกับวันเกิด เช่น เกิดในวันอังคารจะต้องตั้งชื่อในวันพฤหัสบดี  แต่ถ้าวันนั้นเป็นวันอุบาทว์หรือโลกาวินาศก็ใช้วันพฤหัสบดีเป็นวันตั้งชื่อไม่ได้จึงต้องไปใช้วันที่เป็นมูละกำเนิดหรือมนตรีกำเนิดแทน  ถ้าไม่ใช้วิธีนี้อาจเลือกวันที่มีดาวพระเคราะห์ได้ตำแหน่งมาตรฐาน มหาอุจŽ หรือเกษตรŽ ดังนั้น ก่อนตั้งชื่อจะต้องผูกดวงชะตาเพื่อให้ได้ข้อมูลของดาวที่สถิตอยู่ในภพต่างๆ ว่ามีจุดเด่น จุดเสียอย่างไร ผู้ที่ไม่มีความรู้ทางโหราศาสตร์ก็สามารถตั้งชื่อให้ลูกหรือตัวเองได้โดยการผูกดวงทางอินเตอร์เน็ต  เมื่อมีจุดกำเนิดคือ ลัคนาŽ แล้ว ถ้านับจากลัคนาไปยังราศีหรือเรือนชะตาที่ ๖ จะเป็นภพ อริŽ  นับไปยังราศีหรือเรือนชะตาที่ ๘ จะเป็นภพ มรณะŽ  นับต่อไปยังราศีหรือเรือนชะตาที่ ๑๒ จะเป็นภพ วินาศŽ  ถ้ามีดาวสถิตอยู่ในภพดังกล่าว อักษรประจำวรรคของดาวนั้นจะห้ามนำมาใช้ในการตั้งชื่อ

 

               อักษรและสระในวรรคต่างๆ รวมทั้งหมด ๘ วรรค คืออักษรของดาวที่นำมาใช้ในการตั้งชื่อตามแผนภูมิทักษา โดยนับวันเกิดเป็นบริวารกำเนิดไปตามลำดับจากซ้ายไปขวา และวิเคราะห์ว่าอักษรที่เป็นดาวซึ่งปรากฏในดวงชะตามีข้อเสียหรือดีอย่างไรโดยละเอียด  คือไม่ใช่ดูแค่เพียงว่าดาวนั้นสถิตในภพอริ มรณะ วินาศ หรือเป็นนิจ เป็นประเท่านั้น  เพราะยังมีกฎเกณฑ์อื่นๆ อีก เช่น จุดจตุรฆาตและจุดวิบัติในดวงชะตา ที่จะได้กล่าวถึงในบทอื่นๆ ต่อไป

    

               ดวงชะตาตัวอย่างที่แสดงไว้นี้ จะเห็นว่าลัคนาสถิตราศีมีน มีดาวอังคาร (๓) อยู่ในภพ อริŽ  ดาวพฤหัสบดีอยู่ในภพ มรณะŽส่วนในภพวินาศมีดาวมฤตยูอยู่ในเรือนของพระราหู  ดาวที่มีตำแหน่ง

มาตรฐานที่ดีได้แก่ดาวอาทิตย์ (๑) เป็นมหาจักรเพียงองค์เดียว  ดาวเสาร์ (๗) เป็นประ (ปรเกษตร)  มาตรฐานอื่นๆ คือ จุลจักร เทวีโชคไม่มีผลในการนำอักษรของดาวนั้นมาใช้ตั้งชื่อ  เมื่อพิจารณาจากดวงชะตานี้ในราศีจักรเพียงอย่างเดียวจะเห็นได้ว่ามีอักษรที่ห้ามใช้มากได้แก่ อักษรของดาวอังคาร (๓) คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ  อักษรของดาวพฤหัสบดี (๕) คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ที่เป็นดาวอยู่ในทุสถานภพคืออริและมรณะ  ส่วนดาวเสาร์ (๗) เป็นนิจ ได้แก่อักษร ด ต ถ ท ธ น ห้ามใช้  ถ้าเกิดวันอังคาร อักษรวรรคดาวจันทร์ (๒) คือ ก ข ค ฆ งใช้ไม่ได้เพราะเป็นกาลกิณีกำเนิด  จึงเหลือเพียงอักษรของวรรคพระราหู (๘) คือ ย ร ล ว  ซึ่งต้องพิจารณาต่อไปว่า ดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนในภพวินาศนั้นไปกุมลัคนาในเรือนของดาวพฤหัสบดีจะส่งผลดี-ร้ายอย่างไรกับเจ้าชะตาหรือไม่ในอนาคต  ส่วนสระ และ อ.อ่างนั้นคือดาวอาทิตย์ ใช้ได้เพราะเป็นดาวมหาจักร แต่ก็มีปัญหาให้ต้องใคร่ครวญว่าดาวอาทิตย์ที่ดีนี้ยังเป็นดาวเจ้าเรือนของภพอริอีกด้วยดังนั้น จึงเหลืออักษรของดาวพุธ (๔) คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ และอักษรของดาวศุกร์ (๖) คือ ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ  แต่ถ้าพิจารณาต่อไปจะเห็นว่าดาวศุกร์ยังเป็นดาวเจ้าเรือนในภพมรณะอีกตำแหน่งหนึ่ง จะใช้อักษรนี้มาตั้งชื่อได้หรือไม่  สมมุติว่ายืนยันจะใช้สระของดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นมนตรีกำเนิดและเป็นดาวมหาจักร ร่วมกับอักษรวรรคดาวพุธซึ่งเป็นอายุกำเนิด  ส่วนอักษรวรรคดาวศุกร์ซึ่งเป็นอุตสาหะกำเนิด ตั้งชื่อได้ว่า อุษณิษาŽ แปลว่า มงกุฎ

 

               นี่คือบทแรกของการตั้งชื่อตามหลักวิชานามศาสตร์เพื่อหวังผลให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่มีทางเสื่อมถอย ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน การเงิน ความรัก ความสุขกายสบายใจ ไร้โรคภัยเบียดเบียนหรือเสียชีวิตเมื่อยังไม่ถึงเวลาอันควร  ท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่าการตั้งชื่อนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะอักษรเหลือน้อย  และถ้าตั้งชื่อได้ก็จะต้องมีความหมายตามหลักภาษา  นอกจากนี้ยังต้องนับตัวอักษรให้ได้ ๔, ๕, ๖, ๙ และ ๑๖ (สำหรับเลข ๑๖ ที่ถือว่าเป็นกำลังโสฬสนั้นจะต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะอาจส่งผลให้มีชื่อเสียงโด่งดังได้  แต่ถ้าในดวงชะตาปรากฏว่าดาวเสาร์เป็นนิจ เป็นประ หรืออยู่ในภพที่เสียเลข ๑๖ ก็จะซ้ำเติมให้เกิดโทษยิ่งขึ้น เพราะ ๑+๖ ได้ ๗ คือดาวเสาร์นั่นเอง)  หากนับได้ ๗, ๘ และ ๑๓ มักให้โทษจึงควรหลีกเลี่ยง  การนับตัวอักษรนี้ยังมีเคล็ดลับที่สำคัญคือ จะต้องพิจารณาในเรื่องทักษาประกอบด้วย เช่น ถ้าเกิดวันศุกร์ มีพระราหูเป็นกาลกิณี ห้ามใช้ชื่อที่นับได้ ๘ ตัว เช่น ชื่อ ธีรนันท์Ž  หรือเกิดวันเสาร์ ดาวพุธเป็นกาลกิณี

ห้ามตั้งชื่อที่มีอักษร ๔ ตัว เช่น ธีมาŽ

 

               เมื่อตั้งชื่อได้แล้วจะถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ทำให้ทราบว่าชื่อนั้นดีหรือไม่ คือ การถอดกำลังดาวŽ ของอักษรนั้นรวมกันให้ได้กำลังดาวที่ดี และบวกกำลังดาวที่เป็นดาว ๒ ดวงให้เหลือเพียงดวงเดียวให้ตรงกับดาวที่ดีที่สุดในดวงชะตา  จากชื่อ อุษณิษาŽ มีอักษรและสระนับได้ ๗ ตัว เป็นเลขของดาวเสาร์ที่หมายถึงทุกข์โทษ อุปสรรค ปัญหาและดาวเสาร์ในดวงชะตาเป็น ประŽ ที่ส่งผลเสียต่อดวงชะตา เมื่อถอดกำลังดาวจะได้ ๘๓  นำ ๘ บวก ๓ ได้ ๑๑  บวกอีกครั้งได้ ๒คือดาวจันทร์ซึ่งเป็นกาลกิณีกำเนิด และดาวจันทร์ในดวงชะตาไม่มีตำแหน่งที่ได้มาตรฐานที่ดี จึงสรุปได้ว่าชื่อนี้ใช้ไม่ได้  ถ้านำดวงนวางค์จักรกำเนิดมาวิเคราะห์คุณภาพของดาวในดวงราศีจักร จะเห็นได้ว่าดาวพฤหัสบดี (๕) ซึ่งเป็นดาวสำคัญที่สุดได้มาตรฐานเป็น เกษตรŽในราศีมีนที่เป็น ลัคนาŽ  ส่วนดาวเสาร์ (๗) ซึ่งเป็น ประŽ นั้นไม่มีมาตรฐานใดๆ ในราศีธนู  ดาวพุธ (๔) ซึ่งไม่มีตำแหน่งในราศีจักร กลับเป็น เกษตรและมหาอุจŽ ในราศีกันย์  และดาวอาทิตย์ (๑) ซึ่งเป็นมหาจักรŽ และทำมุมสัมพันธ์ดี (ตรีโกณ) กับลัคนาในราศีจักร กลับกลายเป็น จุลจักรŽ ที่ราศีมังกร ซึ่งในทางโหราศาสตร์ถือว่าไม่มีความหมายอะไรที่ดีกับดวงชะตา  บางตำราเรียกว่าเป็นดาวบรรลัยจักร มีแต่ผลเสีย  เมื่อวิเคราะห์ตามที่กล่าวมาแล้วนั้น ดาวพฤหัสบดีที่อยู่ใน

ภพ มรณะŽ และเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะในภพที่ ๑๐ ซึ่งมีความสำคัญต่อดวงชะตา เป็นดาวเกษตรในนวางค์จักรกำเนิดจึงนำมาใช้ได้ และยังเป็นศรีกำเนิดทางทักษาอีกด้วย  ดาวพุธที่ไม่มีตำแหน่งสำคัญในราศีจักรแต่เป็นดาวเกษตรและมหาอุจในนวางค์จักร และเป็นอายุกำเนิดทางทักษา จึงนำมาใช้ในการตั้งชื่อได้  ปัญหาจึงอยู่ที่ดาวอาทิตย์ ได้แก่สระ และ อ.อ่าง ไม่สามารถนำมาใช้ได้ การตั้งชื่อจึงยากขึ้นอีก เพราะชื่อในภาษาไทยจะใช้สระเป็นส่วนมาก  นี่เป็นเพียงบทเริ่มต้นของการ

 

ตั้งชื่อที่ต้องการแก้ไขดวงชะตาปัญหาชีวิตอย่างแท้จริง ซึ่งแตกต่างกับการตั้งชื่อแบบจิ้มตัวเลขดีๆ สำเร็จรูปแบบเลขศาสตร์ซึ่งเป็นตัวเลขสมมุติ ไม่ใช่ดาวแท้จริง จึงเป็นอันตรายมาก ชีวิตอาจวิบัติพลิกผันได้ทันทีทันใด  ยกเว้นบังเอิญว่าอักษรนั้นเป็นดาวที่ใช้ได้ก็จะรอดพ้นจากเคราะห์กรรมซึ่งเป็นไปได้น้อยมาก  ผู้เขียนได้เผยแพร่บทความอันตรายจากการเปลี่ยนชื่อŽ ในหนังสือพิมพ์ทั้งหมด ๗ ตอน ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๖ และเผยแพร่ในเว็บไซต์รวมถึงทางโทรทัศน์ของทรูวิชั่นส์๕ ช่องในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒

    

กำลังดาว

               การถอดกำลังดาวมีความสำคัญมากเช่นกัน  ผู้เขียนได้ให้ความหมายของกำลังดาวไว้ในหนังสือเล่มนี้ (ในบทที่ ๘) เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ชื่อดีหรือร้ายโดยยังไม่ต้องผูกดวงชะตาก็สามารถล่วงรู้ความเป็นไปของชีวิต อุปสรรคปัญหา ความสำเร็จในด้านต่างๆ ที่ให้ความแม่นยำมากกว่าวิธีการของเลขศาสตร์ ซึ่งผู้เขียนขอยืนยันและพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ว่า เลขศาสตร์แบบไทยๆ นั้นเป็นเพียงภาพลวงตาและเป็นจิตวิทยาที่ทำให้ผู้ที่ใช้ชื่อนั้นคิดว่าดี หลายร้อยหลายพันชื่อหลายๆ พันหลายๆ หมื่นคนที่เชื่อในเรื่องเลขศาสตร์  แต่ละคนจะมีประสบการณ์ในการเปลี่ยนชื่อไม่น้อยกว่า ๒-๓ ครั้ง  หรือบางคนเปลี่ยนชื่อเป็น ๑๐ ครั้ง ผู้เขียนก็เคยพบมาแล้ว  เพราะอะไร คำตอบคือ เลขศาสตร์Ž ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการตั้งชื่อ  และการตั้งชื่อด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากในหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ใช่การตั้งชื่อเพื่อแก้ไขปัญหาหรือทำให้องค์รวมของชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  ดาวแต่ละดวง อักษรแต่ละวรรค ทั้งหมด ๘ ดาว และสระ อักษร ๘ วรรคมีกำลังดาวดังนี้                             


               ดังนั้น องค์ประกอบของดวงชะตาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการตั้งชื่อบุคคล รวมถึงสถานที่อยู่อาศัย บริษัท ห้างร้าน กิจการ ชื่อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้นั้น  วิชานามศาสตร์จึงสามารถนำมาใช้ได้ในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับชื่อ ซึ่งในบทต่อๆ ไปจะนำมาวิเคราะห์ให้ได้ศึกษาอย่างถ่องแท้
ผลฟุตบอลยูโร 2016 รอบคัดเลือก วันที่ 3 ก.ย.58
ล้อมวงเมาท์ เล่าข่าวเด็ด ตอน สัตว์โลกน่ารัก
หจก. แม่ศิริ อุตสาหกรรมอาหาร จ.ชุมพร เตรียมเคลื่อนทัพลุยตลาดใหม่ในต่างประเทศ
อีซูซุเปิดเวทีนักสร้างสรรค์ไอเดียสุดครีเอท"Isuzu Creative Brains Challenge 2015"
กลุ่มอีซูซุมอบทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์
กฟน.จัดมหกรรมวิ่ง "HUMAN RUN 2015" เพื่อสุขภาพประชาชนและผู้ใช้บริการ
เนสท์เล่ส่งแคมเปญ “เนสท์เล่ กู้ด มอร์นิ่ง” ดึง 11 แบรนด์ร่วมโปรฯพิเศษ
เคทีซีแจกจริงสมาชิกผู้โชคดีจากแคมเปญ “โอะฮาโย โกเจแปน ลุ้นเที่ยวญี่ปุ่นฟรี
รมว.พม. เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวเคหะชุมชนนวนคร
ซีพีเอฟ ผนึกเครือข่ายบุคลากร 12 ประเทศ ก้าวสู่ครัวของโลก