เมื่อ "อาจารย์กนก" วิพากษ์นโยบาย"One Tablet PC Per Child" ครูไม่พร้อม Tablet แจกไปไม่มีประโยชน์?

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 21:00:00 น.หนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรกของรัฐบาล"ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร"
 

ข้อ 1.15 คือ  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บแล็ต(Tablet ) ให้แก่โรงเรียน  เริ่มทดลองในโรงวเรียนนำร่อง ระดับชั้นประถมปีที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2555
 

 

นโยบายแจก  Tablet  ถูก  ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน  ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปปัตย์  จองกฐินอภิปราย เพราะความที่ อาจารย์กนกเป็นนักการศึกษาประจำพรรคประชาธิปัตย์    เอาเข้าจริงแล้วนโยบายแจก  Tablet  ของพรรคเพื่อไทย ถูกยำใหญ่มาก่อนหน้านี้แล้ว
  

แต่เมื่อ" กนก วงษ์ตระหง่าน" อภิปรายเรื่อง  One  Tablet PC Per Child  ใครๆ ก็ต้องฟัง
  

 

นักการศึกษาและนักการตลาด อภิปรายแยกเป็นประเด็น ดังนี้ 


 

ประเด็นที่หนึ่ง จากนโยบายที่ท่านประธานได้เขียนไว้ เมื่อนำมาเปรียนเทียบกับนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพราะของพรรคเพื่อไทยในการหาเสียง ที่พูดไม่ชัดเจนในเรื่องของ  One  Tablet PC Per Child เป็นสิ่งที่ไม่ตรงกัน    ขออธิบายว่า ในการหาเสียงของท่านนั้นทำให้เด็กนักเรียนมากกว่าสิบล้านคน โดยเฉพราะผู้ปกครองก็มีความเข้าใจตรงกันว่า ถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล ลูกหลานของเขาจะได้ Tablet กันคนละ 1 เครื่อง นอกจากนั้นผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยจะไปอภิปรายเรื่องนี้ ตามโรงเรียนในทุกๆภูมิภาคของประเทศ โดยยืนยันกับพ่อแม่ผู้ปกครองว่า นักเรียนทุกๆคนจะได้ Tablet


 

เรื่องนี้ จากที่ได้พบผู้สมัครพรรคเพื่อไทยหลายๆท่านในการหาเสียง และได้เตือนไปแล้วว่านโยบายแจก Tablet ให้เด็กนี้คงจะทำไม่ได้ ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยต่างก็ยืนยันว่า "ทำได้และทำได้ทันที" และในวันนี้จากคำแถลงนโยบายของท่านในประเด็นแรกก็คือว่าท่านจะทดลองทำกับโรงเรียนนำร่องกับชั้น ป.1 ในความหมายของนักเรียนนำร่องก็คือ จะทำกับบางโรงเรียนเท่านั้นในระดับชั้น ป.1 แต่ในความเข้าใจของผู้ปกครองนั้น จะแจกทุกคน ดังนั้น ท่านนายกรัฐมนตรีควรจะอธิบายในส่วนนี้ให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ทราบด้วย


อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการหาเสียงกับนโยบายที่ไม่ตรงกันเพียงเท่านั้น แต่ยังมีนัยสำคัญของผลกระทบที่จะตามมา

 

 

ประการที่สอง    เป็นเรื่องสำคัญคือ การเลือกที่จะใช้กับเด็ก ป.1 นั้นไม่เหมาะสม เพราะเราก็ทราบกันดีว่าเด็ก ป.1 อายุแค่เพียง 6ขวบ เขายังอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ การเขียนภาษาไทยที่ไม่ถูกต้อง การอ่านภาษาไทยที่ไม่ชัดนั้น เป็นการทำให้ภาษาไทยซึ่งเป็นมรดกของเราเสียหาย จึงอยากให้ตระหนักในเรื่องนี้ด้วย เด็กป.1 ในตอนนี้ เขาต้องการครู ที่ดูแลการสอนในเรื่องของการอ่านการเขียน การใช้ Tablet นั้นเป็นแค่การมือสัมผัสบนหน้าจอ ซึ่งไม่ได้ช่วยพัฒนาหรือส่งเสริมในเรื่องการเขียนเลย


เพราะฉะนั้นในตอนนี้เด็กป.1จึงต้องการครูมากกว่า Tablet เราควรจะนำเงินที่จะซื้อ Tablet มาจ้างครูที่ขาดแคลนให้เพิ่มขึ้นให้กับลูกหลานของเราในชั้นป.1 น่าจะดีกว่า การใช้ Tablet กับเด็กป.1 นั้นจะทำให้เกิดความเสียหายอื่นๆอีกมากมาย และเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว คือ 1.ในเรื่องสายตา การมองเห็นของเด็ก ซึ่งจะเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว 2.สิ่งยั่วยวนต่างๆในโลกออนไลน์ที่มากับอินเทอร์เน็ต ในขณะที่เด็กอายุ 6 ขวบ ซึ่งยังไม่มีวุฒิภาวะทางด้านความคิด ทางด้านอารมณ์ และทางด้านสติ ที่จะกลั่นกรองข้อมูลต่างๆของโลกออนไลน์ สิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การลอกเลียนแบบที่อันตราย อย่างเช่น เด็กที่ดูหนังการ์ตูนแล้วกระโดดตึกชั้น2ที่บ้านของตัวเอง ก็จะมีตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนแล้ว


ปัญหาเหล่านี้จะเป็นปัญหาของเด็กที่จะนำไปสู่ปัญหาของโรงเรียนและก็เป็นปัญหาของสังคมไทยในที่สุด ซึ่งในตอนนี้ผู้ปกครองต่างก็บ่นกันว่า "ลูกหลานติดเกมส์ และอาจจะทำให้ลูกหลานของเราติด Tablet ด้วย เพราะสามารถใช้ Tablet เล่นเกมได้ตลอดเวลา" ซึ่งผิดไปจากเจตนารมณ์ของท่าน ที่ต้องการแจกTablet เพื่อการเรียนการสอน ซึ่งจากการสำรวจนั้น ร้อยละ 90% บอกว่า เมื่อมี Tablet แล้ว "เขาจะนำไปเล่นเกมส์"


ทั้งนี้ หากท่านนายกฯ ต้องการแจก Tablet ให้กับเด็กนักเรียนตามนโยบายจริงๆ ขอความกรุณาว่า "อย่าแจก" ให้กับเด็ก ป.1 ควรแจกให้กับเด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ซึ่งจะมีความพร้อมและการใช้ประโยชน์ได้มากกว่า


และในประเด็นที่ สาม คือ ความไม่พร้อมทางด้านเทคนิค จาการแจก Tablet ที่ยังไม่พร้อม คือเรื่องของ เนื้อหา สาระวิชา ซึ่งมีคำถามตามมาก็คือ จะมาจากไหน? ใครจะเป็นคนทำ? ใช้มาตรฐานอะไร? และจากที่ผ่านมาทางกระทรวงศึกษาธิการได้ใส่เนื้อหาเข้าไปใน PC และซอฟแวร์ สิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องมีการปรับปรุงใหม่หรือไม่? ซึ่งการปรับปรุงนี้ ไม่ใช่ง่ายๆ ทั้งในเรื่องลิขสิทธิ์ทางปัญญาซึ่งจะเป็นปัญหาที่ตามมาได้เช่นกัน รวมไปถึงในเรื่องของการอบรมครูให้ใช้ Tablet เป็นเครื่องมือในการสอนให้เป็นได้อย่างไร? ซึ่งถ้าครูของเราไม่พร้อม Tablet ที่จะแจกไปก็ไม่มีประโยชน์


ในเรื่องของนโยบายนำร่อง เมื่อท่านนำไปขยายผลให้ทั่วประเทศ สิ่งที่เป็นห่วงก็คือ เด็กในชนบท โรงเรียนในชนบทซึ่ง Wifi และ internet ต่างๆยังไม่พร้อม จะทำให้เป็นบุคคลที่เสียเปรียบและเสียโอกาส และท่านจะวัดผลการเรียนการสอนในการใช้อินเทอร์เน็ตนี้ได้อย่างไร และในเรื่องของอุปกรณ์ความคงทนการบำรุงรักษา หากอุปกรณ์เสียหาย สิ่งต่างๆเหล่านี้ใครจะเป็นคนจ่าย และหาก Tablet ของลูกหลานหาย ผู้ปกครองต้องซื้อใช้ให้หรือไม่ สิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องการความชัดเจน และในส่วนของ Wifi ที่บางบ้านยังเข้าไม่ถึง จะต้องมีการซื้อซิมซื้อชั่วโมงอินเทอร์เน็ต ในส่วนนี้ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ


เรื่องสุดท้ายคือ ความโปร่งใสในการจัดซื้อและ ในเรื่องของการจัดซื้อที่จะให้ได้ในราคา 3,000 บาท ที่ท่านเคยได้พูดไว้ จึงควรซื้อเป็นล๊อตใหญ่ๆแล้วแจกปีต่อปี ซึ่งท่านจะถูกตั้งคำถามในเรื่องของความโปร่งใสในการจัดซื้อ ที่สำคัญคือ คุณภาพของ Tablet ที่จะใช้ ในช่วง 3-5 ปีนั้น ซึ่งจะเป็นตัวฟ้องว่า ท่านจะทำได้อย่างไร


สรุป การแถลงนโยบายที่ไม่ตรงกับการหาเสียงนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากในรัฐสภาของเรา เพราะเราเชื่อกันว่า การหาเสียงเป็นการที่ทำให้ประชาชนเชื่อและเห็นชอบ เพื่อให้ประชาชนเลือก เมื่อประชาชนเลือกแล้วท่านก็ควรปฏิบัติให้ได้ตามนโยบายนั้น แต่วันนี้ สิ่งที่ท่านหาเสียง กับนโยบายที่ท่านพูด ตอนนี้มันไม่ตรงกัน ซึ่งในส่วนนี้เป็นเรื่องของความชอบธรรมของการเลือกตั้ง เราทุกคนควรมีหน้าที่ในการรักษาระบบรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยของเรา โดยการรักษาความชอบธรรมของการเลือกตั้ง แต่นโยบายของท่านในตอนนี้กำลังสร้างปัญหาในเรื่องนโยบายดังกล่าว


นโยบายเป็นของท่านแต่ภาระเป็นของสังคม สิ่งที่อยากจะฝากคือ ในเรื่องของการศึกษานี้ ขอให้เราร่วมมือกันร่วมรับผิดชอบเพราะว่าเราต้องการให้ลูกหลานของเรามีคุณภาพจริงๆ ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของรัฐบาลแค่เพียงฝ่ายเดียว

 


 

 


 
วงแตก! ตำรวจขอนแก่นบุกจับบ่อนไฮโล รวบผู้ต้องหา 30 ราย เจ้าของเป็นเสี่ยใหญ่กทม.
ฮือฮา!! ชาวบ้านตรัง แห่ดูเห็ดประหลาด ออกดอกยักษ์ สูง 14 ชั้น
นอกตำรา′ประวัติศาสตร์′ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ข้อเสนอแนะถึง′นักปฏิรูป′
ข้าราชการลุ้นขึ้นเงินเดือน 1 ต.ค.นี้ หลัง คสช.สั่งตัดงบประมาณปี 58 ของกว่า 400 หน่วยงาน
บุกสุ่มตรวจผับดัง พบเยาวชนเที่ยวเกินครึ่งร้อย เสพยาอีก5 คุมตัวดำเนินคดี
ด่วน !!! ช่อง 7 ยกเลิกสัญญาดาราสาว "แตงโม ภัทรธิดา" เผยเป็นข้อตกลงร่วมกัน
อีกครั้ง! อุเทนฯ-ปทุมวัน จับมือสามัคคี มีคสช.เป็นตัวกลาง สร้างมาตรการป้องเหตุรุนแรงต่อกัน(ชมคลิป)
แฉว่อน! พระครูชั้นผู้ใหญ่แฝงตัวในเพจ ‘เกย์เถื่อน‘
"วัชรพล"นำตร.-ทหารทำลายตู้ม้ากว่า 4พันเครื่อง ลั่น! หมดสิ้นยุคพนันเพราะ"ประยุทธ์"(ชมคลิป)
ตรวจสอบดวงท่านวันนี้ 30 สิงหาคม 2557 โดย สมชาย เกียรติ์ภราดร
สลด! ครอบครัว ผอ.รพ. กลับจากรับปริญญากรุงเทพฯ พลิกคว่ำก่อนถึงบ้าน ลูกสาว 2 คนดับคาที่
ระทึก! อาคารระหว่างก่อสร้าง 6 ชั้น ย่านคลองหก พังถล่ม คนงานติดใต้ซาก เสียชีวิตแล้ว 3 ราย (ชมคลิป)
ช็อค! นักเรียนอายุ 12 ปี ที่อุบลฯ ถูกทิ้งอยู่คนเดียว เหตุพ่อแม่ถูกชาวบ้านหาว่าเป็นปอบ
โจรแสบทุบบล็อกแก้วห้องครัวปีนขึ้นบ้านงัดเซฟหญิงเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างสูญกว่า6ล้าน
ฉาวอีก! สาวแบงค์ "ดอกบัว" โพสต์ภาพหวือโชว์เป้า จัดเต็มคาเครื่องแบบ!