แม่น้ำน่านทะลักท่วมสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 12:00:21 น.
น้ำในแม่น้ำน่านจังหวัดพิษณุโลกไหลทะลักเข้าท่วมสนามกีฬากลางจังหวัดและศูนย์ราชการจังหวัด วันที่ 17 กันยายน