ชาวนาภาชี รับมือ เพลี้ยกระโดด ด้วยเชื้อราบิวเวอเรีย พร้อมหมักตอซังด้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วย

วันที่ 04 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 19:37:31 น.

เทคโนฯ การเกษตร

ธนสิทธิ์ เหล่าประเสริฐ

 

 

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล นับเป็นแมลงศัตรูพืชตัวร้ายกาจที่สร้างความเสียหายให้กับข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย โดยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลทั้งตัวแก่และตัวเต็มวัยจะเข้าทำลายดูดน้ำเลี้ยงบริเวณกาบใบข้าวใกล้ระดับน้ำ ทำให้ต้นข้าวเหลืองและแห้งตายไปทั่วทั้งแปลงนา พร้อมกันนี้ยังเป็นพาหะสำคัญในการนำโรคใบหงิกหรือโรคจู๋มาสู่นาข้าวของชาวนาด้วย  

 

ทุกปีชาวนาจะต้องประสบความเสียหายจากการระบาดของแมลงศัตรูพืชชนิดนี้อย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงปีที่ผ่านมามีพื้นที่นาในเขตภาคกลางต้องประสบปัญหาการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในหลายจังหวัด

 

ดังเช่น ที่ อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หนึ่งในแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญของภาคกลาง พื้นที่นาในอำเภอภาชีต้องประสบกับความเสียหายจากการเข้าระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเป็นอย่างมาก ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการดูแล จึงได้เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนอบรมให้ความรู้กับชาวนาในการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

 

ซึ่งแนวทางหนึ่งที่สามารถดำเนินการจนประสบความสำเร็จคือ การส่งเสริมให้ใช้เชื้อราบิวเวอเรียเพื่อกำจัดเพลี้ยกระโดดในแปลงนา

 

คุณพะเนา หอมมณฑา เป็นหนึ่งในชาวนาที่ประสบปัญหาการเข้าระบาดทำลายของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และได้นำวิธีการใช้เชื้อราบิวเวอเรียมาใช้ตามคำแนะนำจนประสบความสำเร็จ

 

โดย คุณพะเนา บอกว่า ข้าวจะให้ผลผลิต 70-80 ถัง ต่อไร่ แปลงก่อนหน้านี้โดนเพลี้ยเข้าทำลายแปลงข้าวจนข้าวแดงเต็มท้องทุ่ง

 

แต่หลังจากที่ทาง คุณศักดิ์ดา บุญสังวาลย์ นักวิชาการส่งเสริมเกษตรชำนาญการ ศูนย์บริหารศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร และ คุณยันต์ยงศ์ กุลสัมพันธ์ ผู้พัฒนาเชื้อบิวเวอเรียผงสำเร็จรูป ได้แนะนำให้ใช้เชื้อราบิวเวอเรียเพื่อกำจัดเพลี้ยกระโดดในแปลงนาได้จนสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้

 

แม้ผลผลิตข้าวจะได้ 60 ถัง ต่อไร่ แต่ก็ทำให้คุณพะเนากล้าที่จะทำนารุ่นต่อไปโดยใช้เชื้อราบิวเวอเรียแก้ปัญหาเพลี้ยตั้งแต่ช่วงแรก

 

ข้าวรุ่นใหม่นี้คุณพะเนาเพิ่มผลผลิตโดยใช้การหมักตอซังเพื่อช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของดินในแปลงนาแทนการเผาตอซัง โดยการหมักตอซังนั้น ได้ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยที่หมักเอง โดยใช้ หน่อกล้วย 30 กิโลกรัม น้ำตาล 10 กิโลกรัม พด.2 จำนวน 4 ซอง ผสมน้ำ 100 ลิตร

 

นำส่วนผสมทั้งหมดมาหมักทิ้งไว้ ประมาณ 1 สัปดาห์ ก็นำไปใช้ได้แล้ว โดยจะเทน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยนี้ลงไปในแปลงนา ไร่ละ 5-10 ลิตร

 

หลังจากตอซังเปื่อยยุ่ยก็ไถปรับสภาพพื้นที่ ตีเทือกแล้วก็หว่านโดโลไมต์ลงไป ไร่ละ 200 กิโลกรัม เพื่อช่วยในการฟื้นฟูดินในแปลงนา ปรับสภาพ พีเอช ของดินในแปลงนา อีกทั้งโดโลไมต์ยังเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินในแปลงนาและช่วยให้ดินดูดซับปุ๋ยที่ใส่ลงไปได้ดีขึ้น ทำให้ปุ๋ยละลายออกมาช้าๆ เพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยและทำให้ปุ๋ยอยู่ได้นานอีกด้วย

 

คุณพะเนานั้นทำนาในพื้นที่มากถึง 120 ไร่ แต่ละปีก็มีรายได้จำนวนมาก และหวังว่าข้าวรุ่นนี้คงจะได้ผลผลิตมากขึ้นอย่างแน่นอน เพราะรุ่นนี้จะใช้เชื้อราบิวเวอเรียตั้งแต่แรก รุ่นที่แล้วแม้ข้าวจะโดนเพลี้ยกระโดดเข้าทำลายจนต้นเหลืองและใช้เชื้อบิวเวอเรียฉีดพ่น เพียง 2 ครั้ง

 

“ก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คือ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจะหยุดการระบาดลง ซึ่งคาดว่าหากข้าวรุ่นนี้ไม่มีเพลี้ยกระโดดทำลายก็คงจะเก็บเกี่ยวข้าวได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย และคาดว่าข้าวคงจะให้ผลผลิตมากกว่าทุกๆ รุ่น ที่ผ่านมาเลยทีเดียว” คุณพะเนา กล่าว

 

ขณะเดียวกัน คุณยันต์ยงศ์ ผู้พัฒนาเชื้อบิวเวอเรียผงสำเร็จรูป กล่าวเสริมว่า การที่พื้นที่นาข้าวหลายพื้นที่ไม่สามารถแก้ปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ก็เพราะมุ่งใช้แต่สารเคมีฆ่าเพลี้ย แต่ไม่แก้ปัญหาโรคที่เกิดจากการทำลายของเพลี้ยทั้งต้นข้าวเหลือง แดง ใบหงิก โรคจู๋ที่อยู่ในข้าว หากจัดการแต่เพลี้ย แต่ไม่ฟื้นต้นข้าว เชื้อโรคที่เพลี้ยถ่ายทอดไว้ในต้นข้าวก็จะยังคงทำลายต้นข้าวต่อไป ต้นข้าวก็จะยังคงเหลือง แดง ต่อไป

 

“การใช้สารเคมีทำลายเพลี้ยจะไม่สามารถทำลายเพลี้ยได้อย่างเด็ดขาด เนื่องจากเพลี้ยวันหนึ่ง ไข่วันละ 5-7 ฟอง ไข่วันละประมาณ 5 ครั้ง ไข่ติดต่อกัน ประมาณ 10-15 วัน แล้วพัฒนาเป็นตัวเต็มวัย เมื่อพ่นสารเคมีก็จะกำจัดได้เฉพาะตัวเต็มวัยเท่านั้น ส่วนไข่ก็จะยังคงอยู่และกลายเป็นตัวเต็มวัยในเวลาต่อมา จึงทำให้เราเห็นเพลี้ยกระโดดชุดใหม่เกิดขึ้นอยู่ตลอด และต้องพ่นยาฆ่าแมลงอยู่ตลอด”

 

“แต่เชื้อราบิวเวอเรียจะสามารถแกะกินและขยายเชื้ออยู่ในแปลง เข้าทำลายเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถควบคุมการระบาดของเพลี้ยกระโดดได้ต่อเนื่องยาวนาน” คุณยันต์ยงศ์ กล่าว

 

นี่คือ อีกหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จที่เกิดขึ้นในนาข้าวของชาวนาที่ อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการแก้ไขปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ทั้งนี้ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเชื้อราบิวเวอเรียได้ที่ คุณศักดิ์ดา บุญสังวาลย์ นักวิชาการส่งเสริมเกษตรชำนาญการ ศูนย์บริหารศัตรูพืช โทร. (081) 882-7235, (02) 592-4096, (02) 592-4481