ชาวนาภาชี รับมือ เพลี้ยกระโดด ด้วยเชื้อราบิวเวอเรีย พร้อมหมักตอซังด้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วย

วันที่ 04 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 19:37:31 น.

เทคโนฯ การเกษตร

ธนสิทธิ์ เหล่าประเสริฐ

 

 

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล นับเป็นแมลงศัตรูพืชตัวร้ายกาจที่สร้างความเสียหายให้กับข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย โดยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลทั้งตัวแก่และตัวเต็มวัยจะเข้าทำลายดูดน้ำเลี้ยงบริเวณกาบใบข้าวใกล้ระดับน้ำ ทำให้ต้นข้าวเหลืองและแห้งตายไปทั่วทั้งแปลงนา พร้อมกันนี้ยังเป็นพาหะสำคัญในการนำโรคใบหงิกหรือโรคจู๋มาสู่นาข้าวของชาวนาด้วย  

 

ทุกปีชาวนาจะต้องประสบความเสียหายจากการระบาดของแมลงศัตรูพืชชนิดนี้อย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงปีที่ผ่านมามีพื้นที่นาในเขตภาคกลางต้องประสบปัญหาการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในหลายจังหวัด

 

ดังเช่น ที่ อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หนึ่งในแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญของภาคกลาง พื้นที่นาในอำเภอภาชีต้องประสบกับความเสียหายจากการเข้าระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเป็นอย่างมาก ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการดูแล จึงได้เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนอบรมให้ความรู้กับชาวนาในการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

 

ซึ่งแนวทางหนึ่งที่สามารถดำเนินการจนประสบความสำเร็จคือ การส่งเสริมให้ใช้เชื้อราบิวเวอเรียเพื่อกำจัดเพลี้ยกระโดดในแปลงนา

 

คุณพะเนา หอมมณฑา เป็นหนึ่งในชาวนาที่ประสบปัญหาการเข้าระบาดทำลายของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และได้นำวิธีการใช้เชื้อราบิวเวอเรียมาใช้ตามคำแนะนำจนประสบความสำเร็จ

 

โดย คุณพะเนา บอกว่า ข้าวจะให้ผลผลิต 70-80 ถัง ต่อไร่ แปลงก่อนหน้านี้โดนเพลี้ยเข้าทำลายแปลงข้าวจนข้าวแดงเต็มท้องทุ่ง

 

แต่หลังจากที่ทาง คุณศักดิ์ดา บุญสังวาลย์ นักวิชาการส่งเสริมเกษตรชำนาญการ ศูนย์บริหารศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร และ คุณยันต์ยงศ์ กุลสัมพันธ์ ผู้พัฒนาเชื้อบิวเวอเรียผงสำเร็จรูป ได้แนะนำให้ใช้เชื้อราบิวเวอเรียเพื่อกำจัดเพลี้ยกระโดดในแปลงนาได้จนสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้

 

แม้ผลผลิตข้าวจะได้ 60 ถัง ต่อไร่ แต่ก็ทำให้คุณพะเนากล้าที่จะทำนารุ่นต่อไปโดยใช้เชื้อราบิวเวอเรียแก้ปัญหาเพลี้ยตั้งแต่ช่วงแรก

 

ข้าวรุ่นใหม่นี้คุณพะเนาเพิ่มผลผลิตโดยใช้การหมักตอซังเพื่อช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของดินในแปลงนาแทนการเผาตอซัง โดยการหมักตอซังนั้น ได้ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยที่หมักเอง โดยใช้ หน่อกล้วย 30 กิโลกรัม น้ำตาล 10 กิโลกรัม พด.2 จำนวน 4 ซอง ผสมน้ำ 100 ลิตร

 

นำส่วนผสมทั้งหมดมาหมักทิ้งไว้ ประมาณ 1 สัปดาห์ ก็นำไปใช้ได้แล้ว โดยจะเทน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยนี้ลงไปในแปลงนา ไร่ละ 5-10 ลิตร

 

หลังจากตอซังเปื่อยยุ่ยก็ไถปรับสภาพพื้นที่ ตีเทือกแล้วก็หว่านโดโลไมต์ลงไป ไร่ละ 200 กิโลกรัม เพื่อช่วยในการฟื้นฟูดินในแปลงนา ปรับสภาพ พีเอช ของดินในแปลงนา อีกทั้งโดโลไมต์ยังเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินในแปลงนาและช่วยให้ดินดูดซับปุ๋ยที่ใส่ลงไปได้ดีขึ้น ทำให้ปุ๋ยละลายออกมาช้าๆ เพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยและทำให้ปุ๋ยอยู่ได้นานอีกด้วย

 

คุณพะเนานั้นทำนาในพื้นที่มากถึง 120 ไร่ แต่ละปีก็มีรายได้จำนวนมาก และหวังว่าข้าวรุ่นนี้คงจะได้ผลผลิตมากขึ้นอย่างแน่นอน เพราะรุ่นนี้จะใช้เชื้อราบิวเวอเรียตั้งแต่แรก รุ่นที่แล้วแม้ข้าวจะโดนเพลี้ยกระโดดเข้าทำลายจนต้นเหลืองและใช้เชื้อบิวเวอเรียฉีดพ่น เพียง 2 ครั้ง

 

“ก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คือ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจะหยุดการระบาดลง ซึ่งคาดว่าหากข้าวรุ่นนี้ไม่มีเพลี้ยกระโดดทำลายก็คงจะเก็บเกี่ยวข้าวได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย และคาดว่าข้าวคงจะให้ผลผลิตมากกว่าทุกๆ รุ่น ที่ผ่านมาเลยทีเดียว” คุณพะเนา กล่าว

 

ขณะเดียวกัน คุณยันต์ยงศ์ ผู้พัฒนาเชื้อบิวเวอเรียผงสำเร็จรูป กล่าวเสริมว่า การที่พื้นที่นาข้าวหลายพื้นที่ไม่สามารถแก้ปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ก็เพราะมุ่งใช้แต่สารเคมีฆ่าเพลี้ย แต่ไม่แก้ปัญหาโรคที่เกิดจากการทำลายของเพลี้ยทั้งต้นข้าวเหลือง แดง ใบหงิก โรคจู๋ที่อยู่ในข้าว หากจัดการแต่เพลี้ย แต่ไม่ฟื้นต้นข้าว เชื้อโรคที่เพลี้ยถ่ายทอดไว้ในต้นข้าวก็จะยังคงทำลายต้นข้าวต่อไป ต้นข้าวก็จะยังคงเหลือง แดง ต่อไป

 

“การใช้สารเคมีทำลายเพลี้ยจะไม่สามารถทำลายเพลี้ยได้อย่างเด็ดขาด เนื่องจากเพลี้ยวันหนึ่ง ไข่วันละ 5-7 ฟอง ไข่วันละประมาณ 5 ครั้ง ไข่ติดต่อกัน ประมาณ 10-15 วัน แล้วพัฒนาเป็นตัวเต็มวัย เมื่อพ่นสารเคมีก็จะกำจัดได้เฉพาะตัวเต็มวัยเท่านั้น ส่วนไข่ก็จะยังคงอยู่และกลายเป็นตัวเต็มวัยในเวลาต่อมา จึงทำให้เราเห็นเพลี้ยกระโดดชุดใหม่เกิดขึ้นอยู่ตลอด และต้องพ่นยาฆ่าแมลงอยู่ตลอด”

 

“แต่เชื้อราบิวเวอเรียจะสามารถแกะกินและขยายเชื้ออยู่ในแปลง เข้าทำลายเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถควบคุมการระบาดของเพลี้ยกระโดดได้ต่อเนื่องยาวนาน” คุณยันต์ยงศ์ กล่าว

 

นี่คือ อีกหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จที่เกิดขึ้นในนาข้าวของชาวนาที่ อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการแก้ไขปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ทั้งนี้ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเชื้อราบิวเวอเรียได้ที่ คุณศักดิ์ดา บุญสังวาลย์ นักวิชาการส่งเสริมเกษตรชำนาญการ ศูนย์บริหารศัตรูพืช โทร. (081) 882-7235, (02) 592-4096, (02) 592-4481

 
07.00 INDEX เส้นทางลึกลับ สุชาติ พรมใหม่ คชาชาต บุญดี
ผลฟุตบอลกัลโช เซเรียอา อิตาลี วันที่ 29 พ.ย.58
ผลฟุตบอลลีกเอิง ฝรั่งเศส วันที่ 29 พ.ย.58
ผลฟุตบอลลาลีกา สเปน วันที่ 29 พ.ย.58
ผลฟุตบอลบุนเดสลีกา เยอรมนี วันที่ 29 พ.ย.58
ผลฟุตบอลโตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลีก วันที่ 29 พ.ย.58
“AdPocket” ผนึกกำลัง 3 พันธมิตรยักษ์ใหญ่ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในเอเชีย
"อาน้ำอ้อย"รับเจอเชื้อโรคตัวใหม่อีกแต่กำจัดได้แล้ว ขาขวา"ปอ"ไม่ติดเชื้อเพิ่ม
คิวทีซีกรุ๊ป ร่วมสร้างกุศลทอดกฐินสามัคคี
กลุ่มบริษัทบีทีเอส จัดทอดกฐินประจำปี