ธ.ไทยพาณิชย์ระดมพลังรับมือวิกฤตน้ำท่วม เตรียมวงเงินสินเชื่อช่วยลูกค้า

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 15:54:05 น.

ธนาคารไทยพาณิชย์ระดมความช่วยเหลือแก่ลูกค้าและประชาชนในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ วางแผนเตรียมรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะขยายวงกว้างมากขึ้น พร้อมออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าผ่านเครือข่ายสาขาและตู้เอทีเอ็มที่มีอยู่มากที่สุดทั่วประเทศ รวมทั้งกระจายความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัย ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังได้เตรียมวงเงินสินเชื่อเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือลูกค้าประมาณ 10,000 ล้านบาท และพร้อมขยายเพิ่มเติมหากมีความต้องการในอนาคต

 

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวเกี่ยวกับการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมว่า “ธนาคารได้เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้มาตั้งแต่ไตรมาส 2 ที่ผ่านมา เพราะตระหนักถึงความเดือดร้อนของลูกค้าและผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วม นอกจากความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในเบื้องต้นที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมและเข้มข้นในเดือนตุลาคม ธนาคารยังได้เฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมแผนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังขยายวงกว้างในด้านต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าธนาคารนำเอาความเชี่ยวชาญที่มีอยู่มาให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดและอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างไม่ติดขัดแม้ในช่วงเวลายากลำบากเช่นนี้ โดยแบ่งความช่วยเหลือออกเป็น 4 มิติ ได้แก่

 

1.    การให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าธุรกิจและลูกค้ารายย่อย ธนาคารได้ออกมาตรการผ่อนปรนทางการเงินให้แก่ลูกค้าทั้งลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคล ซึ่งรวมถึงสินเชื่อเคหะ บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลอื่นๆ และสำหรับลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ ธนาคารได้จัดทีมเจ้าหน้าที่เข้าดูแลลูกค้าทั้งในพื้นที่อุทกภัยและพื้นที่ความเสี่ยง และเตรียมวงเงินสินเชื่อจำนวน 10,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ และพร้อมขยายวงเงินเพิ่มเติมหากมีความต้องการในอนาคต รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผ่านสมาคมธนาคารไทย เพื่อผ่อนปรนเงื่อนไขทางการเงินให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้

 

2.    พลังของเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดและครอบคลุมทั่วประเทศที่พร้อมให้บริการในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ด้วยจำนวนสาขาที่ให้บริการทั้งสิ้น 1,062 สาขา พื้นที่กรุงเทพฯ 486 สาขา เป็น In-mall ทั้งสิ้น 157 สาขา และเครือข่ายเอทีเอ็มที่พร้อมให้บริการกว่า 8,000 เครื่องกระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมทั้งการสำรองเงินสดที่ศูนย์เงินสดและเครื่องเอทีเอ็มเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ตามปกติ นอกจากนี้ยังมี Call Center 02-777-7777 กว่า 600 คู่สาย โดยมีพนักงาน 400 คน คอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าที่ประสบภัยทุกคน

 

3.    การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในวงกว้าง ธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือด้วยการร่วมบริจาคเงินและเป็นศูนย์กลางระดมน้ำใจจากชาวไทย ผ่านเครือข่ายสาขาและตู้เอทีเอ็มทั่วประเทศ รวมยอดเงินบริจาคของประชาชนทั่วไปและที่ธนาคารสมทบเพิ่มเติม ณ ปัจจุบันกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งได้ถูกนำไปจัดสรรในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในเขตพื้นที่ 15 จังหวัด ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทั้งในระยะเร่งด่วน ได้แก่ ถุงยังชีพ 30,000 ชุด เรือไฟเบอร์ จำนวน 40 ลำ พร้อมเสื้อชูชีพ จำนวน 200 ตัว และระยะฟื้นฟู ได้แก่ การซ่อมแซมบ้าน 150 หลัง การสร้างบ้านใหม่ 150 หลัง ซ่อมแซมอาคารเรียนและช่วยเหลือตามศูนย์พักพิงในพื้นที่ต่างๆ และนอกจากนี้ยังได้ร่วมกับองค์กรการกุศลอื่นๆ ในการเป็นช่องทางให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากและครอบครัวข่าว 3 เป็นต้น

 

4.    การให้ความช่วยเหลือพนักงาน ธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เช่น การให้เงินช่วยเหลือแก่พนักงาน การเตรียมให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทาง การจัดที่พักชั่วคราว และการป้องกันที่พักจากอุทกภัย แก่พนักงานที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทั้งในส่วนของธนาคารและบริษัทในเครือ กว่า 10,000 ราย ซึ่งครอบคลุมสมาชิกในครอบครัวด้วยรวมแล้วประมาณกว่า 100,000 ราย

 

       “ไทยพาณิชย์มีนโยบายมุ่งเน้นในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบภัยทุกคนอย่างเต็มรูปแบบ ในทุกภาคและทุกเขตที่ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุด โดยธนาคารได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นมาตรการต่างๆในการช่วยเหลือทั้งระยะเร่งด่วนและระยะฟื้นฟู การสำรองเงินสด และพลังเครือข่ายสาตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ขาและตู้เอทีเอ็มทั่วประเทศ ซึ่งลูกค้าผู้ประสบภัยสามารถมั่นใจได้ว่าจะยังคงได้รับความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างปกติแม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก” นางกรรณิกา กล่าวสรุป

 

      สำหรับมาตรการความช่วยเหลือในรายละเอียดของกลุ่มธุรกิจต่างๆ ประกอบด้วย

 

      สำหรับลูกค้าขนาดใหญ่ มีลูกค้าที่ได้รับผลกระทบกว่า 300 ราย จากเขตนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้ง ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยธนาคารพร้อมให้ความช่วยเหลือบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นลูกค้าของทางธนาคารเท่านั้น ซึ่งทางธนาคารได้เตรียมสำรองวงเงินสินเชื่อฉุกเฉินจำนวน 1 หมื่นล้านบาท ส่วนรูปแบบการให้ความช่วยเหลือจะพิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งการยืดระยะเวลาการชำระหนี้ หรือเพิ่มวงเงินพิเศษ

 

            สำหรับลูกค้าธุรกิจผู้ประกอบการ SME มีลูกค้าในเขตผลกระทบประมาณ 2,000 ราย และมีติดต่อขอความช่วยเหลือมาแล้ว 183 ราย โดยธนาคารจะให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกรายในรูปแบบต่างๆ ทั้งการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ยืดระยะเวลาการผ่อนชำระ รวมถึงการลดดอกเบี้ยสูงสุด 1% พร้อมทั้งได้เตรียมสำรองวงเงินสินเชื่อฉุกเฉินจำนวน 2,000 ล้านบาท โดยลูกค้าผู้ประกอบการ SME ที่ประสบอุทกภัย สามารถติดต่อรับบริการได้ที่สำนักงานธุรกิจที่มีบัญชีสินเชื่ออยู่ หรือ SCB Business Call Center 02-722-2222

 

สำหรับลูกค้าบุคคลและสินเชื่อรายย่อย สำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลที่ใช้บริการสินเชื่อเคหะบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลอื่นๆ ธนาคารจะให้ความช่วยเหลือลูกค้าทั้งการพักชำระเงินต้นหรือยืดระยะเวลาการผ่อนชำระ ยกเว้นค่าปรับและค่าติดตามหนี้ค้างชำระ รวมถึงการเพิ่มวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 120% ของราคาประเมินกรณีสินเชื่อมีหลักประกัน

 

เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัย ธนาคารขอเรียนเชิญคนไทยร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ ผ่านทางบัญชีเดินสะพัด ชื่อบัญชี “มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์ เพื่อผู้ประสบภัย” เลขที่บัญชี 111-3-90911-5 สาขารัชโยธิน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามเขต สามารถบริจาคผ่านสาขากว่า 1,062 สาขาและเครื่องเอทีเอ็ม ของธนาคารที่มีกว่า 8,363 เครื่องทั่วประเทศ รวมถึงผ่านบริการ SCB Easy Net

อัพเดตล่าสุด "เเตงโม ภัทรธิดา" โผล่คอมเม้นท์ไอจี "โม อมีนา" เเฟนคลับเเห่ให้กำลังใจเพียบ!!
DTI ชี้′อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ′โอกาสบนความท้าทาย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
บันทึกการไปเยี่ยมลูกศิษย์ที่ติดคุก โดย พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
กำลังใจจาก "ดีเจพี่อ้อย" ถึง "แตงโม" รักแลกด้วยรัก ไม่ได้แลกด้วยชีวิต
กลไกเปลี่ยนผ่านจาก คสช.สู่ประชาธิปไตยอรรถประโยชน์ : ประเวศ วะสี
′สามารถ ราชพลสิทธิ์′ฟันธง ญี่ปุ่นจะไม่ร่วมลงทุน′ไฮสปีดเชียงใหม่′เตือนรบ.ไม่มั่นใจถอยดีกว่า
ชาวบ้านปากช่อง นั่งขวางหน้าประตูทำเนียบ ร้อง พบบิ๊กตู่ ขอคืนสิทธิที่ทำกิน
เที่ยวเมืองสงขลา-ปีนัง มรดกสองฝั่งคาบสมุทรไทย
ไม่รอโชคชะตาฟ้าลิขิต เกษตรกรบุรีรัมย์ ผลิตเครื่องสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์(ชมคลิป)
เพื่อไทย ยื่นบิ๊กตู่ สอบข้าวเสื่อม5.8ล้านตัน ก่อนระบาย ไม่เห็นด้วยแปรรูปเป็นเอทานอล
ภาษาอังกฤษคือกุญแจสู่ความสำเร็จ - วิกรม กรมดิษฐ์
เพิ่มองศาความร้อนแรงด้วยแฟชั่นกางเกงยีนส์สีขาว
นักธุรกิจจากทุกภูมิภาคจับมือวิชัย ทองแตง เชื่อมเครือข่ายธุรกิจทั้งประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว
คุณแม่เฮ! เทสโก้ โลตัส คืนความสุขด้วยการลดราคาสินค้าสำหรับเด็กลงมากถึง 50%
ตำแหน่ง พนักงานขายสื่อโฆษณาออนไลน์ รับด่วนมาก!!