มหามิตรมาแล้ว! จีนได้ลำเลียงอุปกรณ์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ยังชีพมาช่วยเหลือไทยระลอก2

วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 13:17:41 น.
กองทัพอากาศ ฝูงบิน  601 กองทัพอากาศจีนได้ลำเลียงอุปกรณ์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ยังชีพ โดยเครื่อง IL-76 MD จำนวน 3 ลำ จากรัฐบาลจีน   โดยมีนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับมอบจาก นาย ก่วนมู่ (Guon Mu) เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย  ทั้งนี้ จีนได้จัดส่งสิ่งของช่วยเหลือเป็นระลอกที่ 2  เป็นเงินมูลค่า 40 ล้านหยวน ประกอบไปด้วย เต้นท์  13,000  ชุด, เครื่องกรองน้ำ  210  ชุด,เครื่องสูบน้ำ  150  เครื่อง,เรือท้องแบน 259  ลำ และไฟฉายโซล่าเซล 5,000 กระบอก ฯลฯ