"บิ๊กแบ๊ก" คือ ภาษาไทย

วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เวลา 12:21:49 น.

มองไทยใหม่
นิตยา กาญจนะวรรณ nitayak@hotmail.com


ศัพท์ใหม่ที่มาพร้อมกับน้ำท่วมใหญ่ พ.ศ.๒๕๕๔ มีอยู่มากมาย ในจำนวนนี้มีอยู่คำหนึ่งที่น่าสนใจมาก คือคำว่า "บิ๊กแบ๊ก" ซึ่งกล่าวกันว่ามาจากภาษาอังกฤษว่า "big bag"

อันที่จริงคำนี้สื่อมวลชนเขียนกันหลายรูปแบบ เช่น "บิ๊กแบ๊ก" "บิ๊กแบ็ก" "บิ๊กแบก" "บิ๊กแบค" ฯลฯ มีคำถามว่ารูปใดถูกต้อง

ที่ว่า "บิ๊กแบ๊ก" มาจากภาษาอังกฤษว่า "big bag" นั้น มองดูเผินๆ ก็เหมือนกับว่าจะเป็นคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ แต่หากพิจารณากันอย่างละเอียดแล้วหาใช่ไม่ ทั้งนี้ เพราะความหมายไม่ตรงกันเลย "big bag" ในภาษาอังกฤษมีความหมายเพียง "ถุงใหญ่" ซึ่งเป็นถุงเปล่าๆ

แต่ "บิ๊กแบ๊ก" ในภาษาไทยหมายถึง "ถุงใหญ่ที่มีหินและทรายบรรจุอยู่ภายใน" คำขยายว่า "ใหญ่" ก็ยังไม่เหมาะสม เพราะมันใหญ่จริงๆ

คนไทยเลยต้องเรียกเจ้าสิ่งนี้ว่า "ถุงยักษ์" ซึ่งมีความหมายโดยนัยว่า ต้องเป็นถุงที่มีหินและทรายบรรจุไว้พร้อมด้วยผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่บอกว่า ฟังทีแรกก็ไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไร เพราะไม่มีความหมายนี้ในภาษาอังกฤษ แต่เมื่อฟังและอ่านไปมากๆ และได้เห็นบริบทมากขึ้นก็เริ่มจะเข้าใจว่าคนไทยหมายถึงอะไร

แต่ถึงกระนั้นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่พิมพ์ในประเทศไทยก็ยังต้องเขียนคำนี้ไว้ในเครื่องหมายคำพูด เป็น "big bag" เพื่อให้รู้ว่าเป็นคำเฉพาะ

และเมื่อคำนี้ปรากฏในประโยค ก็จะไม่ใช้ว่า "big bag" เฉยๆ แต่จะใช้ว่า "big bag wall" "big bag floodwall" "big bag barrier" ส่วนในประโยคที่ภาษาไทยใช้ว่า "บิ๊กแบ๊ก"

ประโยคภาษาอังกฤษจะใช้ว่า "big sandbag"ภาษาไทยมีวิธีการสร้างคำโดยวิธียืมคำจากภาษาต่างประเทศมาดัดแปลงเสียงและความหมายเป็นของตนเองมานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นคำจากบาลีสันสกฤต เขมร จีน ฯลฯ

เช่น ภาษาเขมรมีคำว่า "พัง" (เขียนแบบไทย) ซึ่งแปลว่า "กั้น" ภาษาไทยก็ดัดแปลงเป็นคำว่า "พนัง" แล้วแปลว่า "ที่กั้น" โดยที่เขมรไม่รู้เรื่องด้วย ในกรณีของคำว่า "big bag" นอกจากเราจะเพิ่มความหมายให้ใหม่แล้ว ยังดัดแปลงเสียงอีกด้วย

ประการแรก คำว่า "big" นั้น ไทยยืมมาใช้จนกลายเป็นคำไทยไปแล้ว โดยให้ความหมายว่า "ผู้ใหญ่" หรือ "ผู้ยิ่งใหญ่" หรือ "ผู้มีอิทธิพล" เช่น

"คนที่มาร่วมงานนี้ล้วนแต่ระดับบิ๊กๆ ทั้งนั้น"

นอกจากจะนำมาใช้เป็นคำขยายแล้วยังใช้เป็นคำนำหน้าด้วย เช่น "บิ๊กจ๊อด" "บิ๊กสุ" "บิ๊กตู่" "บิ๊กอ๊อด" ฯลฯ

ประการที่ ๒ คำว่า "bag" นั้นในภาษาอังกฤษจะออกเสียงยาว ด้วยอิทธิพลของตัวสะกดที่เป็นเสียงโฆษะ (เสียงก้อง) ต่างจากคำว่า "back" ที่ออกเสียงสั้น ด้วยอิทธิพลของตัวสะกดที่เป็นเสียงอโฆษะ (เสียงไม่ก้อง) แต่ในภาษาไทยไม่มีความแตกต่างในเรื่องนี้ จึงออกเสียงสั้นเป็น [แบ๊ก] (เสียงตรี) หรือ [แบ็ก] (เสียงเอก) เทียบได้กับคำว่า "New York" ซึ่งมีผู้ออกเสียงทั้ง [นิวย้อก] และ [นิวหยอก] แต่เนื่องจากคำนี้เป็นคำทับศัพท์ จึงถอดออกมาตรงๆ ว่า "นิวยอร์ก" ส่วนใครจะอ่านว่า [นิวย้อก] หรือ [นิวหยอก] ก็แล้วแต่จะเลือก

เหมือนกับคำไทยที่เขียนว่า "ฉัน" และ "เขา" เวลาออกเสียงจะกลายเป็น [ชั้น] หรือ [เค้า] ก็ไม่มีใครว่าอะไร เพราะเป็นไปตามจังหวะการพูด


คราวนี้กลับมาที่เรื่องการเขียน

เนื่องจากคำนี้คนไทยเป็นผู้สร้างขึ้น โดยอาศัยคำจากภาษาอังกฤษ เมื่อสร้างแล้วก็เป็นคำไทย ออกเสียงอย่างไทยๆ ว่า [บิ๊กแบ๊ก] จึงน่าจะเขียนว่า "บิ๊กแบ๊ก" ได้

ถ้าไม่มีไม้ตรีก็จะกลายเป็น [แบก] เหมือนคำว่า "แบกหาม"

ถ้าใส่ไม้ไต่คู้ ก็จะออกเสียงสั้นๆ ว่า [แบ็ก] (ไม่ตรงกับที่ออกเสียงกัน)

ส่วนที่เขียนว่า "แบค" ก็ผิดไปจากวิธีเขียนคำแบบไทยๆ ที่เขียนตรงตามตัวสะกด คือ แม่กก ก็ใช้ ก ไก่

โดยสรุปก็คือ "บิ๊กแบ๊ก" เขียนอย่างนี้เพราะเป็นคำไทย ไม่ใช่คำทับศัพท์