"โนอาห์" กังหันลมสารพัดประโยชน์ จากภูมิปัญญาไทย

วันที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เวลา 16:33:25 น.


คิดเป็นเทคโนฯ

ธนสิทธิ์ เหล่าประเสริฐ

 

จากวิกฤตราคาน้ำมันนับเป็นปัญหาใหญ่อยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรชาวไทย เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตรทั้งพืชไร่และพืชสวน จากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ทั้งยังมีแนวโน้มสูงมากขึ้นในอนาคต และมีทิศทางสวนกระแสกับรายรับที่ได้ทำให้กลุ่มเกษตรกรต้องแบกรับภาระปัญหา และไม่คุ้มค่ากับการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 

                                 กังหันลม ประกอบด้วย ใบกังหัน 6 ใบ สามารถหมุนได้ 360 องศา 


นอกจากนี้ ยังพบว่า พื้นที่ที่ทำการเกษตรบางแห่งไม่มีไฟฟ้าใช้ ส่งผลกระทบต่อระบบส่งน้ำเข้าสู่แปลงเกษตร

ปัจจัยวิกฤตราคาน้ำมัน ข้อจำกัดการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ทำการเกษตรและแรงบันดาลใจการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความมีกินมีใช้ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงเป็นจุดเริ่มโครงการประดิษฐ์กังหันลมโนอาห์ (Noah windmill) เพื่อใช้สำหรับการสูบน้ำและผลิตกระแสไฟฟ้า

 

กังหันลมโนอาห์ เป็นผลงานการคิดค้นและประดิษฐ์ของ คุณบุญใจ ทองคง ผู้จัดการ ร้าน ส.สหายยนต์ ตั้งอยู่ เลขที่ 210/15-16 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมือง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โทร. (043) 414-113, (086) 858-5398 E-mail : surinthorn@noahwindmill.com

 

ซึ่งเป็นผู้คร่ำหวอดและมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลมากกว่า 40 ปี โดยหลังจากเรียนจบในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้เริ่มต้นการทำงานเป็นช่าง ทั้งเป็นช่างกลึง ซ่อมเครื่องยนต์ งานออกแบบติดตั้งโรงสี ซ่อมระบบไฮโดรลิก เครื่องอัดมันสำปะหลังส่งออก

 

คุณบุญใจ เล่าให้ฟังว่า ตลอดทั้งชีวิต ได้ใช้ชีวิตตระเวนไปทำงานในพื้นที่ต่างๆ ทั่วภาคอีสาน อันเป็นถิ่นฐานบ้านเกิด ซึ่งระหว่างที่ใช้ชีวิตสัมผัสกับเกษตรกรในภาคอีสานก็ได้พบเห็นกังหันลมสูบน้ำที่ไปติดตั้งในชุมชนต่างๆ แต่ก็ใช้งานไม่ได้ ตั้งทิ้งไว้เป็นเศษเหล็กที่ไม่ถูกใช้ประโยชน์

 

             ชุดผลิตกระแสไฟฟ้าในครัวเรือน ประกอบด้วย ชุดผลิตกระแสไฟฟ้า พร้อมเครื่องแปลงไฟ (Inverter) 260 วัตต์ 

                                  

จึงทำให้เกิดคำถามในใจว่า ทำไม จึงใช้ไม่ได้ และเกิดแรงบันดาลใจในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างความมีกิน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงเป็นจุดเริ่มโครงการประดิษฐ์กังหันลมโนอาห์ (Noah windmill)

 

ขณะที่ คุณสุรินธร ทองคง ผู้จัดการฝ่ายขาย กล่าวเสริมว่า สำหรับที่มาของชื่อโนอาห์นั้น มาจากที่โนอาห์เป็นชื่อบุคคลในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิม ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเชื่ออย่างแรงกล้า เป็นคนชอบธรรม ดีพร้อมในสมัยของเขา โนอาห์ดำเนินกับพระเจ้าและทำตามความเชื่อนั้นอย่างเด็ดเดี่ยว แต่ท้ายที่สุดสิ่งที่เขาทำคือ ต่อเรือนาวาและนำบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตทั้งตัวผู้และตัวเมียทุกชนิดอย่างละคู่เข้าไปไว้ในนาวา ตามที่พระเจ้าได้บัญชาไว้ทุกประการ  ทำให้รอดพ้นจากภัยพิบัติน้ำท่วมโลกในยุคของโนอาห์ตามพระคัมภีร์

 

“ส่วนตัวได้มีโอกาสศึกษาพระคัมภีร์ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโนอาห์ ก็เกิดความประทับใจ และส่วนตัวก็มีความภูมิใจในตัวคุณพ่อมาก ที่ถึงแม้จบ ป.4 แต่ก็มุ่งมั่นคิดประดิษฐ์กังหันลมด้วยภูมิปัญญาและประสบการณ์จนประสบความสำเร็จและเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่น โดยเฉพาะเกษตรกรได้มากในยุคน้ำมันแพง และได้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านพระคัมภีร์ จึงตั้งชื่อว่า โนอาห์” คุณสุรินธร กล่าว

 

 

คุณบุญใจ เล่าให้ฟังว่า เมื่อมีความตั้งใจที่จะคิดค้นและประดิษฐ์กังหันลม จึงได้เริ่มต้นทำการศึกษากังหันลมสูบน้ำรุ่นเก่า  พบว่า ระบบกลไกภายในมีความคล่องตัวน้อยมากในการสูบน้ำจากแหล่งน้ำ สาเหตุของความคล่องตัวน้อย เกิดจากการแบกรับน้ำหนักทั้งจากระบบกลไกเองและน้ำหนักของน้ำที่ลูกสูบปั๊มน้ำสูบขึ้น

 

 สามารถใช้งานสำหรับการเพิ่มออกซิเจนในน้ำได้ 

“ตรงนี้จึงส่งผลทำให้กังหันลมต้องใช้แรงลมจากธรรมชาติมาก จึงจะทำให้ระบบกลไกทำงานและสูบน้ำขึ้นมาได้ และหากมีแรงลมในระดับต่ำจะทำให้กังหันลมสูบน้ำรุ่นเก่าสามารถสูบน้ำขึ้นมาได้น้อยมาก ข้อบกพร่องอีกประการหนึ่งคือ ลูกสูบปั๊มน้ำซึ่งอยู่ลึกจากผิวหน้าดินลงไปประมาณ 10-30 เมตร ซึ่งเมื่อระยะเวลาผ่านไปจะทำให้เกิดสนิม และต้องใช้เวลาในการซ่อมแซม” คุณบุญใจ กล่าว

 

เมื่อค้นพบสาเหตุของปัญหาหลักสองประการแล้ว นักประดิษฐ์ผู้นี้จึงได้ทดลองประดิษฐ์กังหันลมสูบน้ำรุ่นใหม่ขึ้น ชื่อว่า กังหันลมโนอาห์ ด้วยการนำกลไกของเครื่องยนต์ที่มีอยู่มาดัดแปลง ซึ่งส่วนของกลไกการทำงานใช้เทคนิควิธีการที่ไม่ซับซ้อน และราคาถูกกว่ารุ่นเก่า

 

 

“เราพัฒนาจนทำให้ส่วนของกลไกนี้ทำงานได้คล่องตัวมากขึ้น เมื่อมีแรงลมในระดับต่ำก็สามารถสูบน้ำขึ้นมาได้ ส่วนปั๊มน้ำได้ทำการติดตั้งไว้บนผิวดิน จึงสามารถบำรุงรักษาได้ง่าย” 

 

สำหรับกังหันลมโนอาห์ที่คิดค้นขึ้นนี้ คุณบุญใจ ได้ดำเนินการจดอนุสิทธิบัตร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

พร้อมกันนี้ คุณบุญใจ ได้กล่าวถึงลักษณะของกังหันลมโนอาห์ว่า ลักษณะของกังหันลมโนอาห์ สูงประมาณ 15 เมตร มีใบพัดเหล็ก 6 ใบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.85 เมตร วัสดุทั้งหมดทำจากเหล็กกันสนิม ในการติดตั้งจะยึดด้วยสลิง 2 ชั้น ทั้งหมด 8 เส้น เนื้อที่ติดตั้ง 12x12 เมตร

 

“กังหันลมโนอาห์ สามารถหมุนได้รอบ 360 องศา แข็งแกร่ง ทนทานต่อพายุ นอกจากนี้ ยังมีระบบกลไกคล่องตัวสูง และแรงบิดใบพัดรับลมเร็ว ปล่อยลมเร็ว ลมอ่อนๆ ก็หมุนได้ และเมื่อติดตั้งระบบแรงดัน สามารถส่งน้ำได้ไกล 400-500 เมตร และสูงได้ถึง 75 เมตร”

 

ที่น่าสนใจอีกประการ คือ มีอายุใช้งาน 20-30 ปี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

คุณบุญใจ ได้อธิบายถึงการทำงานว่า เมื่อกังหันลมโนอาห์สูบน้ำจากบาดาลหรือจากแหล่งน้ำทั่วไปแล้วน้ำจะถูกลำเลียงส่งไปตามท่อน้ำขึ้นไปเก็บไว้บนถังสูงขนาดใหญ่เสมือนคลังกักเก็บน้ำขนาดใหญ่

 

   คุณบุญใจ ทองคง  


 

น้ำที่เก็บไว้นี้ สามารถนำไปใช้ในการเกษตร เช่น การปลูกหญ้าเลี้ยงวัว ปลูกผักสวนครัว การทำระบบน้ำในสวนและไร่นา ใช้กับระบบน้ำหยด ระบบน้ำซึม เช่น ปลูกต้นไผ่อ่อน ปลูกต้นยางพารา ปลูกต้นหม่อน ไร่อ้อย ไร่องุ่น และต้นไม้ยืนต้นอื่นๆ

 

ทั้งยังเป็นระบบประปาใช้ในหมู่บ้าน แหล่งอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวต่างๆ ที่ใช้น้ำในการอุปโภคและบริโภค  นอกจากนี้ กังหันลมโนอาห์ ยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนได้อย่างสะดวกสบาย และใช้เพิ่มออกซิเจนในน้ำเพื่อบำบัดน้ำ โดยใช้พลังงานลมเท่านั้น กังหันลมโนอาห์ จึงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่ากังหันลมสูบน้ำรุ่นเก่า  ทั้งในด้านการใช้งานที่อเนกประสงค์มากขึ้นและเป็นคำตอบสำหรับเกษตรกรเพื่อการสร้างความมีกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเจ้าของสิ่งประดิษฐ์กังหันลมโนอาห์ บอกว่า

 

“มีเกษตรกรที่นำไปใช้ในสวนผัก เขาบอกว่า ลงทุนซื้อเครื่องไป 89,000 บาท 6 เดือน เขาคืนทุนแล้ว หรืออย่างประปาหมู่บ้าน เสียค่าไฟฟ้าเดือนละ 4,000-5,000 บาท พอเอากังหันลมสูบน้ำโนอาห์ไปใช้ ประหยัดได้เดือนละ 3,000-4,000 บาท ตอนนี้ อบต. สนใจมาก 2 ปีที่ผ่านมา มีคนสั่งซื้อแล้วกว่า 200 เครื่อง ส่วนใหญ่อยู่ในภาคอีสาน มีภาคอื่นเริ่มสนใจบ้าง รวมทั้งที่ประเทศลาว” คุณบุญใจ กล่าวทิ้งท้าย

 

ทั้งนี้ ในส่วนของราคาจำหน่ายนั้น อยู่ที่ราคาชุดละ 89,000 บาท ซึ่งไม่คิดค่าสำรวจพื้นที่ และหากต้องการปั่นไฟเพิ่ม จะต้องติดตั้งชุดปั่นไฟเพื่อต่อพ่วงเข้ากับกังหันลม อีกประมาณ  35,000 บาท

กังหันลมโนอาห์ จึงนับเป็นอีกหนึ่งผลงานคุณภาพ ที่มาจากฝีมือและมันสมองของคนไทย

 

.............................................

  

   ส่งน้ำครอบคลุมพื้นที่ 30-40 ไร่  

  เจลไล่แมลงสาบ ไร้พิษ  

 

แมลงสาบ นับเป็นแมลงที่น่ารังเกียจสำหรับผู้คนโดยทั่วไป ด้วยก่อให้เกิดความรำคาญอย่างมากมาย รวมถึงเป็นพาหะสำคัญในการนำโรคมาสู่ผู้คน ทั้ง อหิวาตกโรค ไทฟอยด์ เป็นต้น

 

ดังนั้น ในวันนี้ จึงมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมายออกมาให้เลือกใช้ เพื่อกำจัดแมลงสาบให้หมดสิ้นไป

และล่าสุด ฝ่ายการแพทย์ และอนามัย กองอนามัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มีทางเลือกใหม่ให้นำไปใช้ในการกำจัดแมลงสาบที่น่าสนใจ ด้วยการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ชื่อ เจลกำจัดแมลงสาบ สูตรปลอดภัย โดยมี คุณสินีนาฏ สุนทรหิรัญวงศ์ และคณะ เป็นผู้คิดค้น

 

ทั้งนี้ ในการคิดค้นเจลชนิดนี้ออกมามีสาเหตุจากที่ปัจจุบันในการกำจัดแมลงสาบ จะมีการใช้สารเคมีในการฉีดพ่นเพื่อกำจัดแมลงสาบ แต่สิ่งที่ตามมาประการหนึ่งคือ สารเคมีที่ใช้นั้นมีอันตรายต่อสุขภาพของผู้คน ก่อให้เกิดพิษร้ายแรงต่อระบบหายใจ ปอด ไต หัวใจ ตา กล้ามเนื้อ และระบบทางเดินอาหาร

      ติดตั้งทำประปาหมู่บ้าน   

ทั้งนี้ จากผลทางการทดลอง ของ กฟผ. เกี่ยวกับการกำจัดแมลงสาบด้วยการฉีดพ่นสารเคมี ยังพบว่า แมลงสาบมีการดื้อยาด้วย 

 

ดังนั้น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการคิดค้น จนได้เจลกำจัดแมลงสาบ จนประสบความสำเร็จ

เจลกำจัดที่คิดค้นนี้ นอกจากจะมีประสิทธิภาพดีในการกำจัดแมลงสาบแล้ว ที่สำคัญ ยังปลอดภัย ด้วยการนำสารบอริก ซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่มีราคาถูก ในระดับอุตสาหกรรมมีการใช้สารชนิดนี้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันหลายชนิด 

 

ทางฝ่ายการแพทย์ และอนามัย กองอนามัย ได้นำสารบอริกมาเป็นสารหลักในการกำจัดแมลงสาบ แทนสารเคมีที่มีอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง โดยมาผสมกับเหยื่อที่จะดึงดูดแมลงสาบและผลิตออกมาในรูปของเจล

เจลที่คิดค้นขึ้นนี้ไม่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งไม่ทำอันตรายต่อผิวหนัง ไม่มีไอระเหย ไม่มีกลิ่น ไม่มีพิษ และคงประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงได้นาน สามารถใช้กำจัดแมลงสาบได้ทุกสายพันธุ์ ไม่ทำให้แมลงสาบดื้อยา จึงสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่อง

 

สำหรับการใช้งานก็ง่าย และไม่ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคลใดๆ ทั้งสิ้น เพียงนำไปทาบริเวณที่แมลงสาบอยู่หรือเดินผ่าน เมื่อแมลงสาบถูกเจล ก็จะได้รับสารบอริกเข้าไปในร่างกาย ผลึกของสารนี้จะเข้าสู่ตัวแมลงสาบ จะทำให้เกิดการสูญเสียน้ำ และแห้งตายในที่สุด

 

สำหรับผู้สนใจอยากนำเจลกำจัดแมลงสาบสูตรปลอดภัยที่ไปใช้กำจัดแมลงสาบในบ้าน ติดต่อได้ที่ ฝ่ายการแพทย์ และอนามัย กองอนามัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เลขที่ 53 หมู่ที่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร. (02) 436-5847