เปิดบัญชีคดีพิเศษ"ดีเอสไอ" 33 คดีเข้าข่ายหมิ่นเบื้องสูง

วันที่ 03 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 13:22:34 น.
มติชน 3 มกราคม 2555


หมายเหตุ - กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) รวบรวมคดีพิเศษจำแนกตามลักษณะความผิด โดยมีคดีเข้าข่ายหมิ่นเบื้องสูง ดังนี้

1.คดีพิเศษที่ 101/53 กล่าวหา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กับพวก หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ฯ อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวน 2.คดีพิเศษที่ 397/53 กล่าวหา นายเลอพงษ์ วิไชยคำมาตย์ ใช้นามแฝง "สิน แซ่จิ้ว" แปลหนังสือต้องห้ามจำหน่ายในราชอาณาจักร และจัดทำ เว็บไซต์ตลอดจนเคลื่อนไหวและเผยแพร่ข้อความในเว็บบอร์ดฟ้าเดียวกัน ลักษณะหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ฯ ยื่นฟ้องต่อศาลเป็นคดีหมายเลขดำที่ อ. 3328/54

3.คดีพิเศษที่ 398/53 กล่าวหา นายชูพงศ์ ถี่ถ้วน จัดรายการ "ทางออกประเทศไทย" ทางวิทยุชุมชนคนรู้ใจ FM 87.75 MHz และเครือข่าย เนื้อหาหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ฯ ส่งสำนวนให้อัยการแล้ว 4.คดีพิเศษที่ 399/53 กล่าวหา นายใจ อึ๊งภากรณ์ เขียนบทความหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ฯ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวน

5.คดีพิเศษที่ 400/53 กล่าวหา นายใจ อึ๊งภากรณ์ เขียนหนังสือเล่มหนึ่งมีข้อความหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ฯ อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวน 6.คดีพิเศษที่ 404/53 กล่าวหา นายใจ อึ๊งภากรณ์ บรรยายเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มหาวิทยาลัยลอนดอน (SOAS) ประเทศอังกฤษ ข้อความหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ฯ และมีผู้นำมาเผยแพร่ใน เว็บไซต์ อยู่ระหว่างการสืบสวน

7.คดีพิเศษที่ 410/53 กล่าวหา นายจักรภพ เพ็ญแข ปาฐกถาที่สหรัฐอเมริกา เนื้อหาหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ฯ อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวน 8.คดีพิเศษที่ 496/53 กล่าวหา นายจักรภพ เพ็ญแข เขียนบทความใน น.ส.พ.ฉบับหนึ่ง เมื่อเดือนมิถุนายน 2552-2 กรกฎาคม 2552 เนื้อหาหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ฯ อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวน

9.คดีพิเศษที่ 501/53 กล่าวหาผู้ใช้นามว่า "จิตร พลจันทร์" เขียนบทความในนิตยสาร ฉบับหนึ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2553 และมีนาคม 2553 เนื้อหายุยงปลุกปั่นทำให้เกิดความเกลียดชังสถาบันฯ ยื่นฟ้องต่อศาลเป็นคดีหมายเลขดำที่ อ.2962/54

10.คดีพิเศษที่ 502/53 กล่าวหา นายวีระ มุสิกพงศ์ ปราศรัยบนเวที นปช.ท้องสนามหลวง เนื้อหาหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ฯ อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวน 11.คดีพิเศษที่12/54 กล่าวหา นางกัญญาภัค มณีจักร (ดีเจอ้อม) กับพวก กรณีที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมใช้อาวุธที่ประเทศกัมพูชาปลูกฝังความคิดให้เกลียดชังสถาบันฯ อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวน 12.คดีพิเศษที่ 17/54 กล่าวหา นายใจ อึ๊งภากรณ์ เผยแพร่แผ่นซีดีบันทึกภาพและเสียง พร้อมด้วยไฟล์เอกสารเนื้อหาล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวน

13.คดีพิเศษที่ 19/54 กล่าวหา นายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ ปราศรัยที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ข้อความหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ฯ ส่งสำนวนให้อัยการแล้ว 14.คดีพิเศษที่ 41/54 กล่าวหา นายเอนก ชัยชนะ เผยแพร่คลิปภาพและเสียงเนื้อหาหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ฯ ผ่านเว็บไซต์ อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวน

15.คดีพิเศษที่ 42/54 กล่าวหา นายเอนก ชัยชนะ โทรศัพท์แสดงความคิดเห็นกับสื่อต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา) เมื่อปี 2549 กรณีการเลือกตั้งเป็นโมฆะ มีข้อความพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวน 16.คดีพิเศษที่ 43/54 กล่าวหาว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แจกคำแถลงการณ์ที่มีเนื้อหา หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ฯ ต่อสื่อต่างประเทศ ส่งอัยการสูงสุดแล้ว

17.คดีพิเศษที่ 44/54 กล่าวหา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร วิดีโอลิงก์เข้ามาที่การชุมนุมของ นปช. ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี จ.เชียงใหม่ เนื้อหาหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ฯ ส่งอัยการสูงสุดแล้ว 18.คดีพิเศษที่ 45/54 กล่าวหา นายก่อแก้ว พิกุลทอง ปราศรัยในการชุมนุมของ นปช. ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี จ.เชียงใหม่ เนื้อหาหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ฯ ส่งพนักงานอัยการแล้ว

19.คดีพิเศษที่ 46/54 กล่าวหา นายชูพงศ์ ถี่ถ้วน และ นายอำนวย แก้วชมภู (วู้ดไซต์ นิวยอร์ก) เผยแพร่ข้อความในเว็บไซต์ เนื้อหาหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ฯ อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวน 20.คดีพิเศษที่ 53/54 กล่าวหา นายจตุพร พรหมพันธุ์ กับพวก ปราศรัยบนเวที นปช. เนื้อหาหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ฯ อยู่ระหว่างนัดมารับทราบข้อกล่าวหา

21.คดีพิเศษที่ 68/54 กล่าวหา นายสังคม คมสัน กรณีสถานีวิทยุมวลชนฯ ความถี่ 96.35 MHz ถ่ายทอดสดการปราศรัยของนายจตุพร หมิ่นประมาทฯ อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวน 22.คดีพิเศษที่ 69/54 กล่าวหา นายภาณุฉัตร สัมภวะผล กรณีสถานีวิทยุมวลชนฯ ความถี่ 104.5 MHz ถ่ายทอดสดเสียงการปราศรัยของนายจตุพร ที่หมิ่นประมาทฯ อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวน 23.คดีพิเศษที่ 70/54 กล่าวหา นายสมศักดิ์ ล้อเพชรรุ่งเรือง กรณีสถานีวิทยุมวลชนฯ ความถี่ 89.85 MHz นำเทปเสียงคำปราศรัยของนายจตุพร ที่หมิ่นประมาทฯ มาเผยแพร่ซ้ำ อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวน

24.คดีพิเศษที่71/54 สถานีวิทยุมวลชนฯ ความถี่ 105.75 MHz ถ่ายทอดสดการปราศรัยนายจตุพร ที่หมิ่นประมาทฯ (ยังไม่รู้ตัวผู้กระทำผิด) 25.คดีพิเศษที่ 72/54 สถานีวิทยุมวลชนฯ ความถี่ 95.75 MHz ถ่ายทอดสดการปราศรัยของนายจตุพร ที่หมิ่นประมาทฯ (ยังไม่รู้ตัวผู้กระทำผิด) 26.คดีพิเศษที่ 73/54 สถานีวิทยุมวลชนฯ ความถี่ 95.25 MHz ถ่ายทอดสดเสียงการปราศรัยของนายจตุพร ที่หมิ่นประมาทฯ (ยังไม่รู้ตัวผู้กระทำผิด) 27.คดีพิเศษที่ 74/54 สถานีวิทยุมวลชนฯ ความถี่ 102.75 MHz ถ่ายทอดสดเสียงการปราศรัยของนายจตุพร ที่หมิ่นประมาทฯ (ยังไม่รู้ตัวผู้กระทำผิด)

28.คดีพิเศษที่ 75/54 สถานีวิทยุมวลชนฯ ความถี่ 94.25 MHz ถ่ายทอดสดเสียงการปราศรัยของนาย จตุพร ที่หมิ่นประมาทฯ (ยังไม่รู้ตัวผู้กระทำผิด) 29.คดีพิเศษที่ 76/54 กล่าวหา นายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ ปราศรัยที่วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.อุดรธานี ข้อความหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ฯ อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวน 30.คดีพิเศษที่ 90/54 กล่าวหา นายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ ปราศรัยที่วัดสามัคคีธรรม แขวง/เขตวังทองหลาง กทม. ข้อความหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ฯ อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวน

31.คดีพิเศษที่ 91/54 กล่าวหา นายสรคมน์ คงบุญวาส กรณีสถานีวิทยุมวลชนฯ ความถี่ 104.75 MHz ถ่ายทอดสดการปราศรัยของนายจตุพร ที่หมิ่นประมาทฯ อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวน 32.คดีพิเศษที่ 92/54 กล่าวหา นายบุญเลิศ เลิศวัฒนากร กรณีสถานีวิทยุมวลชนฯ ความถี่ 97.25 MHz ถ่ายทอดสดการปราศรัยของนายจตุพร ที่หมิ่นประมาทฯ อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวน และ 33.คดีพิเศษ ที่ 118/53 กล่าวหา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ให้สัมภาษณ์นิตยสาร ข้อความหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ฯ อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวน
กาลครั้งหนึ่ง..นานมาแล้ว แฝดสยาม อิน-จัน พบรักแรกกับสาวลอนดอน(8)
ค่าจ้างขั้นต่ำ 2559 : โดย สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์
ลึกแต่ไม่ลับ โดยจรัญ พงษ์จีน : "ศึกในประชาธิปัตย์"
เหยียดคนจนบนบัตรทอง โดย ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์
หรือสมคิดจะสร้างประวัติศาสตร์ โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์