ยกร่าง′รัฐธรรมนูญ′ และความห่วงใย ล็อกสเปก′สภาร่างฯ′

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 14:00:35 น.
(ที่มา:มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 15ก.พ.2555)

 

 


แล้วรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็ออกมาเป็น "เจ้าภาพ" ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 291 ฉบับของคณะรัฐมนตรี ผ่านความเห็นชอบของ ครม. เมื่อวันที่ 13 ก.พ.ที่ผ่านมา

สาระสำคัญ ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือ ส.ส.ร. มีจำนวน 99 คน มาจากเลือกตั้งจังหวัดละ 1 คน รวม 77 คน

อีก 22 คน รัฐสภาคัดเลือกจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญสาขานิติศาสตร์ 6 คน รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ 6 คน

และผู้เชี่ยวชาญการบริหารราชการแแผ่นดินอีก 10 คน

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดเลือกตั้ง ส.ส.ร.ภายใน 75 วัน และให้รัฐสภาคัดเลือก 22 ส.ส.ร.ภายใน 75 วัน

กำหนดกรอบเวลา ให้ ส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จใน 180 วัน

โดยต้องจัดการรับฟังความเห็นจากประชาชนทั่วภูมิภาค

เมื่อเสร็จให้ส่ง กกต.เพื่อออกเสียงประชามติใน 15 วัน

คาดว่าจะเสนอร่างนี้ต่อรัฐสภาได้ภายในสัปดาห์หน้า หลังจากคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจถ้อยคำแล้ว

การแก้ไขและยกร่างรัฐธรรมนูญ มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

พรรคประชาธิปัตย์ประกาศไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขและยกร่างรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุผลว่า

ประการหนึ่ง เกรงว่าจะแก้ไขเพื่อช่วยให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กลับเข้าสู่การเมือง ด้วยการยกเลิกข้อห้ามผู้ถูกยึดทรัพย์เป็นนายกฯ หรือรัฐมนตรี ที่บัญญัติในมาตรา 102 (7) ของรัฐธรรมนูญปัจจุบัน

ประการหนึ่ง เกรงว่าจะมีการลดทอนอำนาจองค์กรอิสระ ในมาตรา 237 ยกเลิกการยุบพรรค มาตรา 309 และล้มล้างผลการปฏิวัติ

ประการหนึ่ง เกรงว่า ส.ส.ร.จะถูกล็อกสเปกโดยพรรคการเมืองใหญ่

เป็นความห่วงใยที่สะท้อนความเชื่อมั่นต่อรัฐธรรมนูญ 2550 ขณะที่พรรคเพื่อไทยเห็นว่ารัฐธรรมนูญ 2550 เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่อาจยอมรับได้

นอกจากใช้เป็นประเด็นหาเสียงแล้ว เมื่อได้รับเลือกตั้ง ยังกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการใน 1 ปี

จึงไม่มีหนทางอื่น นอกจากดำเนินการให้ลุล่วง

ความห่วงใยหลายข้อหลายประการของพรรคประชาธิปัตย์นั้น เป็นเรื่องไม่ง่ายที่จะตอบสนอง

กรณีปัญหาการล็อกสเปก ส.ส.ร. ก็เมื่อ ส.ส.ร.มาจากเลือกตั้ง ผล ส.ส.ร.จะเป็นอย่างไร ย่อมแล้วแต่ความคิดเห็นความนึกคิดของผู้มีสิทธิออกเสียง

แต่พรรคประชาธิปัตย์เห็นว่า การเลือกตั้งทำให้เกิดการล็อกสเปก ก็ควรเสนอวิธีการอื่น ที่ดีกว่าการเลือกตั้ง

ซึ่งพิจารณาจากความจริงในสากลโลก รู้สึกว่าหายากพอสมควร

เช่นเดียวกับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ จะออกมาอย่างไร ย่อมแล้วแต่ความเห็นสภาร่างฯและ ส.ส.ร.

การกำหนดธงล่วงหน้าเป็นเรื่องไม่ง่าย ต่างจากสภาแต่งตั้ง ที่อาจกำหนดได้สารพัด

แต่เชื่อว่าสภาร่างฯ ซึ่งมีความห่วงใยชาติบ้านเมืองไม่แพ้สภาผู้แทนฯและวุฒิสภา จะมีกระบวนการรับฟังและสันดาปแนวคิด และความห่วงใยของทุกฝ่ายรวมถึงพรรคการเมือง

และสรุปออกมาในแนวทางที่เป็นประโยชน์กับประชาชน

เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับที่จะเกิดขึ้น สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตยให้มากที่สุด

ให้ "ผู้เล่น" ได้ปรับตัวไปตามกติกา มิใช่ปรับกติกาไปตามความถนัดของผู้เล่นเหมือนที่ผ่านๆ มา
กาลครั้งหนึ่ง..นานมาแล้ว แฝดสยาม อิน-จัน พบรักแรกกับสาวลอนดอน(8)
ค่าจ้างขั้นต่ำ 2559 : โดย สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์
ลึกแต่ไม่ลับ โดยจรัญ พงษ์จีน : "ศึกในประชาธิปัตย์"
เหยียดคนจนบนบัตรทอง โดย ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์
หรือสมคิดจะสร้างประวัติศาสตร์ โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์