เผย 47 รายชื่อ"รองผบก.-สว." ก.ตร.ไฟเขียวยกเว้นหลักเกณฑ์ ขยับตำแหน่งสูงขึ้น!!

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10:32:53 น.
 

พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมก.ตร. แทน ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ประธานก.ตร. ที่ติดภารกิจ เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 30 มีนาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) วาระสำคัญเพื่อพิจารณายกเว้นหลักเกณฑ์การแต่งตั้งระดับรองผบก.-สว. ประจำปี 2554 ใช้เวลา 2 ชั่วโมง

 


พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย ผู้บังคับการกองสารนิเทศ  โฆษกตร. กล่าวภายหลังประชุมว่าตร.ได้พิจารณายกเว้นหลักเกณฑ์การแต่งตั้งทั้งหมด 47 นาย  แบ่งเป็น 3 กลุ่มด้วยกันคือ 1.ยกเว้นหลักเกณฑ์ที่ไม่เป็นตามกฎก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้ง ที่ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ การครองตำแหน่งเป็นตำแหน่งรองผบก. 2ราย สังกัดสำนักงานผบ.ตร. และสง.นรป.  2.ยกเว้นหลักเกณฑ์กรณีเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในหน่วยแต่ดำรงตำแหน่งในหน่วยนั้นไม่ครบ 1 ปี มีทั้งหมด 28 นาย แยกเป็นในศชต. 21 นาย เป็นระดับผกก.4นาย รองผกก.5 นาย สว.12 นาย ในภ.4  7นายระดับสว.ทั้งหมด 

 

 

" 3.ยกเว้นหลักเกณฑ์กรณีคุณสมบัติเฉพาะไม่ตรงกับตำแหน่ง ยกตัวอย่างเช่นอยู่ในสายงานไม่ครบตามเวลา กรณีนักบินชั่วโมงบินไม่ครบ และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี จำนวน 17 นาย สังกัดกองบินตำรวจ 5 นาย เป็นรองผบก.1นาย สว.4นาย สังกัด กมค. 1นาย ระดับรองผกก สังกัด สทส. 3 นาย รองผกก.1นาย สว.2 นาย สังกัด ผบช.น. 2 นาย สว.ทั้งหมด สังกัด บช.ภ.2 มี 1นายระดับสว. บช.ภ.7 มี 2 นายระดับสว.บช.ก. มี 1 นาย ระดับ รองผกก.บช.ส.1นายระดับสว. บช.ภ.3 มี 1 นายระดับ สว.ซึ่งก.ตร.ได้อนุมัติยกเว้นหลักเกณฑ์ทั้งหมดให้ทางบช.ไปดำเนินการแต่งตั้งโยกย้าย
  


พล.ต.ต.ปิยะ กล่าวว่า กรณีที่ดำรงตำแหน่งในหน่วยไม่ครบ 1 ปี ส่วนใหญ่เป็นกรณีการแต่งตั้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่บางคนอยู่ในหน่วยไม่ครบ 1 ปีสมัครใจไปดำรงตำแหน่ง แทนคนที่ไปอยู่ ศชต.จะย้ายกลับภูมิลำเนา  เพื่อเป็นการผ่อนคลายเพื่อไม่ให้เกิดกรณีเหมือนพล.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา อดีตผกก.สภ.บันนังสตา จ.ยะลา

 


พล.ต.ต.ปิยะ กล่าวว่า สำหรับกรณีที่ผบ.ตร.เซ็นต์คำสั่งเลื่อนให้ทุกบช.ทำบัญชีให้เรียบร้อยในวันที่ 29 มีนาคมเป็นวันที่ 31 มีนาคม และเลื่อนให้การแต่งตั้งมีผลจากวันที่ 2 เมษายน เป็นวันที่ 5 เมษายน ไม่เกี่ยวกับเรื่องเด็กเส้นเด็กฝาก การวิ่งเต้นมันมีทุกยุคอยู่แล้ว แต่การเรื่องของงานธุรการที่ทุกบช.จะต้องประสานงานกัน โดยการแจกจ่ายคำสั่งจะแจกจ่ายโดยกองสารนิเทศ ตร. เท่านั้น  

 

 

พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ กล่าวถึง การเลื่อนการออกคำสั่งและการที่คำสั่งมีผลออกไปว่า เป็นเรื่องทางธุรการซึ่งการออกคำสั่งในวันที่ 31 มีนาคมก็อยู่ในกรอบเวลา ไม่เกี่ยวกับการวิ่งเต้นเด็กฝากอะไร ตอนนี้แล้ว ไม่ต้องวิ่งแล้ว  ส่วนการเลื่อนวันให้คำสั่งมีผลเป็นวันที่ 5 เมษายน  ก็สอดคล้องกับวันออกคำเมื่อวันที่ 30 มีนาคม   ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) มีรายงานว่า

 

 

สำหรับรายชื่อที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการก.ตร. กรณี ยกเว้นหลักเกณฑ์ การแต่งตั้ง รองผบก.-สว.ประจำปี 2554  มีดังนี้ กลุ่มที่ครองตำแหน่งไม่ครบเกณฑ์ ตามกฎก.ตร. มี 2  ราย คือ  พ.ต.อ.อาณัติ  ภุมรินทร์  ผกก.ฝอ

.บก.ปอศ.ขอยกเว้นขึ้น เป็น นว. (สบ 5)  ผบ.ตร.  โดยขอยกเว้นกรณีครองตำแหน่งผกก.ไม่ครบ 4 ปีขึ้นเป็น รองผบก.  โดยครองตำแหน่งผกก.เพียง 3 ปี 7 เดือน     ซึ่งยกเหตุผลความไว้วางใจ เนื่องจาก ตำแหน่งนายเวรเป็นตำแหน่งเลขานุการส่วนตัว พ.ต.ท.อาคม  ชุมทรัพย์  นรป. (สบ2) เป็น นรป.(สบ3)

 

 

กลุ่มเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นแต่ครองตำแหน่งในหน่วยไม่ครบ 1 ปี หรือกรณีนี้เป็นการเลื่อนตำแหน่งขึ้นข้ามหน่วย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรณีจากนอกหน่วยสมัครใจไปขึ้นในศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย  พ.ต.ท.ธวัชชัย  ดุกสุกแก้ว  รองผกก.สภ.ช้างกลาง นครศรีธรรมราช เป็น ผกก. สภ. กาบัง จ.ยะลา  พ.ต.ท.ศักดา  เจริญกุล  รองผกก.สส.ภ.จว.สงขลา เป็น ผกก.สภ.โสร่ง จ.ปัตตานี  พ.ต.ท.สาธิต  มลพินิจ รองผกก.5 บก.ทท. เป็น ผกก.ฝอ.10 อก.ศชต. พ.ต.ท.นภดล  สุนธวิท รองผกก.สส.บก.น. 2 เป็น ผกก.ศฝร.ศชต. พ.ต.ท.ทศม  ม่วงเกษม สว.กก.ปพ.กก.สส.ภ. 9 เป็น รองผกก.สส. 1 ศชต. พ.ต.ท.ญ. สุพรรณี  แสงมณี  สว.อก.สภ. ควนเนียง จ.สงขลา เป็น รองผกก.ฝอ.8 ศชต. พ.ต.ท.พัชวิศร์  ปวีศิษย์  สวป.สน.สำราญราษฎร์  เป็น รองผกก.ฝอ.9 บก.อก.ศชต. พ.ต.ท.ญ. ปุณณภา  เอี่ยมสะอาด  สว.ฝอ.3 บก.สส.ภ. 3 เป็น รองผกก. ฝอ.บก.ภ. จ.ปัตตานี พ.ต.ท.เอกชัย  พราหมณกุล สว. สส. 2  บก.ทท. เป็น รองผกก.สส2สส  ศชต. 

 

 

ร.ต.อ.ยุทธศักดิ์ เอี่ยมสุนทร  ผบ.มว.(สบ1)สภ.จะนะ จ.สงขลา เป็นสว.ฝอ. 5 บก.อก.ศชต. ร.ต.อ.นาวี  เหมมินต์  รองสว.สส.สภ.สะเดา จ.สงขลา เป็น สว.อก.สภ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี   ร.ต.อ.ทิวากร  คงเพ็ชร  รองสว.ตม ยะลา เป็น สวป.สภ. สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ร.ต.อ.ชวลิต  บุญเพิก ผบ.หมวด กก.3  บก.อก.ตชด. เป็น สว.ฝ่ายปกครอง ศฝร. ศชต.  ร.ต.อ.ศดิศ  สุวรรณกุล  รองสว.กก.สส.ภ.จว. สงขลา เป็นสว.ฝอ. 3บก.อก. ศชต.  ร.ต.อ.ธัชชัย  พงศ์มานะวุฒิ  รองสว.จร.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี เป็น สวป.สภ.เมืองปัตตานี  ร.ต.อ.พงษ์ศักดิ์  ฉุยแสนดี   รองสวป.สภ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เป็น สวป. บ้านโสร่ง จ.ปัตตานี ร.ต.อ.อำนาจ  ลี้พิสิษฐ์สกุล รองสว.กก.สส.ปป.บก.ตม. สตม.   เป็น สว.ฝอ. 8 บก.อก.ศชต.  ร.ต.อ.เกียรติศักดิ์ กลิคุณ  รองสวป.สภ.สะเดา จ. สงขลา เป็น สว.กก.ซถ1 บก.สส.ศชต.  ร.ต.อ .ภาคภูมิ  นาคพนม ผบ.มว. (สบ 1)  บก.สอ. ตชด.  เป็น สว.สส.สภ. โกตาบารู จ.ยะลา  ร.ต.อ.นิยม  สุวรรณคง รองสว.ทล. 3 กก.7 บก.ทล. เป็น สว.กก.  ซถ. 2  บก.สส. ศชต. ร.ต.อ.พงศ์เทพ  ละอองเทพ รองสว.กก. สส.3 บก.สส. ภ. 9 เป็น สว.อก.สภ. กะพ้อ จ.ปัตตานี

 

 

กลุ่มกรณีรายชื่อนอกเหนือจากบัญชีสรรหา  ซึ่ง เป็นกรณีรองสารวัตร ขึ้นสว.ในบช.ภ.4  7 ราย ประกอบด้วย ร.ต.อ.ชาญชัย   ทองที  รองสว.กก.วิเคราะห์ข่าว บก.สส. ภ. 4 ร.ต.อ.สมพจน์  นามวิเศษ รองสว.กก. สส. 3 บก.สส. ภ. 4 ร.ต.อ.ณัฐวุฒิ  สีเสมอ  รองสว.กก.สส. 1  บก.สส.ภ. 4 ร.ต.อ.ไกรทอง  ชัยสิงห์ รองสว.กก. สส. 1 บก.สส.ภ. 4 ร.ต.อ.พัฒน์วงศ์  จันทร์พล  รองสว.กก.สส. 1  บก.สส.ภ. 4ร.ต.อ.พัฒน์วงศ์  ชลอกลาง รองสว.กก.สส. 3 บก.สส.ภ.4 ร.ต.อ.กิตติชัย  ไถวิเชียร รองสว.กก.สส. 3 บก.สส.ภ. 4  ขึ้นเป็นสว.ในบช.ภ .4 เนื่องจากตำแหน่งว่างจำนวนมาก

 

 

กลุ่มกรณีขาดคุณสมบัติประจำตำแหน่ง ประกอบด้วย  พ.ต.ท.ญ.ธันยพร  จิวางกุล  สว.ฝอ.บ.ตร. เป็น  รองผกก.อก.บ.ตร. พ.ต.ต.บัณฑิต  แก้วมงคล สว.ฝอ.บ.ตร. เป็น นักบิน (สบ2 ) บ.ตร. พ.ต.ท.ปรัชญา  ไชยยงค์ สว.ฝอ.บ.ตร. เป็น นักบิน(สบ 2 ) ร.ต.อ.ชัยธัช  นักบิน (สบ1) เป็น สว.อก.บ.ตร.  ร.ต.อ.สุทธิชัย  วงศ์มณี นักบิน(สบ 1)  เป็น สว.อก. บ.ตร. พ.ต.ท.ประทีป  เจริญกัลป์  รองผกก.ฝอ. 2  บก.อก. สตม.  เป็น รองผกก. กลุ่มงานตรวจสอบสำนวน4 กองคดี  กมค. พ.ต.ท.พงศ์พันธ์  นุชนารถ  สว.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ   สทส. เป็นวิศวกรไฟฟ้าและสื่อสาร  (สบ. 3) สทส.  พ.ต.ต.มณธนก  จำรูญโรจน์  สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติเป็น สว. กลุ่มงานวิเคราะห์ฯ สทส.

 

  

พ.ต.ท.ศิรเมศร์  เมธีชนวิจิตร์  สว.กลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน 2  สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน เป็น สว.งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ.(191) (คนสนิท พล.ต.ท.วินัย ทองสอง ผบช.น.) ร.ต.อ.อิทธิพล  สังข์ประไพ  นว.สบ 1  ผบก.น. 1 (สมัย พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ) เป็น สว.กก.สส.บก.น.5 โดยยกเว้นขาดคุณสมบัติผ่านงานด้ายป้องกันปราบปราบปราม   พ.ต.ต.พิชิต ฟื้นแสน สว.อก.สภ.เมืองระยอง เป็น สวป.ภ.จว.ระยอง ขอยกเว้นกรณีขาดคุณสมบัติผ่านงานด้านป้องกันปราบปราม  พ.ต.ท.จารึก อยู่บำรุง สว.อก.หนองแขม บช.น. เป็น สว.จราจร เมืองสมุทรสาคร  พ.ต.ท.พิสิษฐ์  จิตติอุดมศักดิ์ สว.ธร.ปากท่อ จ.ราชบุรี เป็น สวป.สภ.สังขะบุรี จ.กาญจนบุรี โดยยกเว้นคุณสมบัติกรณีไม่เคยผ่านงานด้านป้องกันปราบปราม 

 

 

พ.ต.ท.อรรถวิทย์ เพียรเลิศ รอง ผกก.ฝอ.10 บก.อก.บช.ก.เป็น รอง ผกก.4 บก.ปคม. พ.ต.ท.รณกร รัตนะพร สว.ฝอ.บก.ส.2 ซึ่งเป็นงานด้านอำนวยการ ขอเป็น สว.กก.6 บก.ส.3ซึ่งเป็นงานปราบปราม โดยขอยกเว้นคุณสมยบัติที่ต้องผ่านงานปราบปราม พ.ต.ท.วิทูรย์ ดิเรกโภค สว.อก.สังขะ สุรินทร์  เป็น สวป.สภ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โดยขอยกเว้นคุณสมบัติผ่านงาน ป. เช่นกัน