รู้จัก สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี"จันทรเกษม"คนใหม่

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 15:39:20 น.
คอลัมน์ คนตามข่าว โดย ดุษฎี สนเทศ 29 มิถุนายน 2555


 

สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี′จันทรเกษม′

 

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) มีมติเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน เลือกรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มจษ. ที่ว่างเว้นจากการมีอธิการบดีมากว่า 18 เดือน ด้วยคะแนนเสียง 13:4

อายุ 56 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สังคมวิทยา-มานุษยวิทยาบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นนักศึกษารางวัลเรียนดีพระราชทาน "ทุนภูมิพล" ได้รับทุน ก.พ. ศึกษาต่อระดับปริญญาโท Rural Sociology จาก Pennsylvania State University

 

และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รับราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 และได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยให้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2 ครั้ง

ครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2554 จนถึงกลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555 และอีกครั้งระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2555 จนกระทั่งได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
เรื่องเล่าจาก"บิ๊กแป๊ะ" เกิดอะไรขึ้นเมื่อ ผบ.ตร. ขับรถไปเจอด่านจราจร
ตำรวจทำดี! ร.ต.ท.ทางหลวง สละเครื่องแบบกอดเด็กชาย เบนซ์ชนจยย.พ่อเจ็บ แม่เสียชีวิต
ต้นสังกัดไล่ออกแล้ว "ดีเจฉาว" อธิการฯ มทร.ธัญบุรี เสียใจ พฤติกรรมไม่เหมาะสม
สมัยก่อน"หญิงไทย"จะ"ขายบริการ"ได้ ต้องผ่านอะไรบ้าง
ตร.เปิดคลิปแฉ นาทีซัดกันนัวกลางถนน ′ดีเจเก่งปะทะเก๋งแดง′ ภาพระบุชัดใครชนก่อน
test