พลิกปูม"ศาลรัฐธรรมนูญ" เหลียวดูผลงาน ฝันร้ายของ"เพื่อไทย" ?

วันที่ 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10:32:27 น.
มติชน การเมือง 4 กรกฎาคม 2555


ช่วงระหว่างวันที่ 5 และ 6 กรกฎาคม 2555 เป็นอีกวันที่จะถูกจดบันทึกไว้ในความทรงจำของหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยอีกครั้ง เนื่องเป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการไต่สวน คำร้อง 5 คำร้องของ พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม กับพวก นายวันธงชัย ชำนาญกิจ นายวิรัตน์ กัลยาศิริ นายวรินทร์ เทียมจรัส และนายบวร ยสินทร และคณะ ว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 291 ของ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา คณะรัฐมนตรี (ครม.) พรรคเพื่อไทย (พท.) พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) นายสุนัย จุลพงศธร และคณะ และ นายภราดร ปริศนานันทกุล และคณะ เป็นการ ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา 68 หรือไม่

ทั้งนี้ ผลคำวินิจฉัยดังกล่าวมีการคาดคะเนกันไปต่างๆ นานา ทั้งในแง่ดีและแง่ร้าย

โดยเฉพาะ "ฝ่าย พท." ห่วงว่า อาจจะมีโทษถึงขั้นทำให้ยุบพรรค พท.!

ลองย้อนกลับไปดูประวัติความเป็นมาของ "ศาลรัฐธรรมนูญ" ก็พบว่า "ศาลรัฐธรรมนูญ" จัดเป็นองค์กรอิสระจัดถูกตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540

เดิมมีที่ตั้งองค์กร เลขที่ 326 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร A) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

เนื้อหารัฐธรรมนูญ 2540 กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรวม 15 คน โดยพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาจากผู้พิพากษาศาลฎีกา จำนวน 5 คน ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จำนวน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ที่ได้รับเลือกจากวุฒิสภา จำนวน 5 และ 3 คน ตามลำดับ

ต่อมาภายหลังเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 มีการฉีกรัฐธรรมนูญ 2540 เป็นผลให้ "ศาลรัฐธรรมนูญ" ต้องสิ้นสุดลงตามไปด้วย

แต่เมื่อมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ในมาตรา 35 กำหนดให้ตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้น จำนวน 9 คน ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน, ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นรองประธาน, ผู้พิพากษาในศาลฎีกา จำนวน 5 คน เป็นตุลาการ และตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จำนวน 2 คน เป็นตุลาการ

ซึ่งต่อมาเป็น "คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ" ชุดพิพากษาให้ยุบพรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผ่นดินไทย และพรรคไทยรักไทย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550

กระทั่งมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีการกำหนด ให้ศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งกับและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก 8 คน พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา ได้แก่ ผู้พิพากษาในศาลฎีกา จำนวน 3 คน ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จำนวน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ จำนวน 2 คน

โดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นเด็ดขาดและมีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ

สำหรับคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบัน จัดเป็นชุดที่ 3 โดยมี นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 8 คน ประกอบด้วย นายจรัญ ภักดีธนากุล นายจรูญ อินทจาร นายเฉลิมพล เอกอุรุ นายชัช ชลวร นายนุรักษ์ มาประณีต นายบุญส่ง กุลบุปผา นายสุพจน์ ไข่มุกด์ และ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี

แต่ไม่ว่าจะเป็น "คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ" ชุดใด ก็จะดูเหมือนว่า "พรรค พท." และ "รัฐบาล" ที่มีความใกล้ชิดกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะมีคดีความข้องเกี่ยวกับ "ศาลรัฐธรรมนูญ" อยู่ตลอดเวลา

ครั้งหนึ่ง "คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ" สมัย "นายชัช ชลวร" เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2551 เมื่ออัยการสูงสุดขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคพลังประชาชน ข้อหาทุจริตการเลือกตั้งของ นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน และกรรมการบริหารพรรค

มติเอกฉันท์ของ "ศาลรัฐธรรมนูญ" วินิจฉัยว่าให้ยุบพรรคพลังประชาชนและเพิกถอนสิทธิเลืกตั้งของหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 5 ปี

ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมี นายวสันต์ สร้อย พิสุทธิ์ เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ มี คำวินิจฉัยด้วยเสียงข้างมาก 7 ต่อ 1 ว่าสมาชิกภาพ ส.ส. ของ "นายจตุพร พรหมพันธุ์" ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พท. สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 เพราะถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ

ทำให้การไต่สวนคดีล้มล้างการปกครอง ในวันที่ 5 และ 6 กรกฎาคม นี้ จึงมีความหมายสำคัญอย่างยิ่ง
ศอ.รส.ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 เรียกร้องต่อฝ่ายต่างๆ แก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย
เครือข่าย"ยทก."จี้"ปลัดสาธารณสุข"ลาออกรับผิดชอบ วางตัวไม่เหมาะสม
"ชัยเกษม"ร่วมวง"ศอ.รส."แถลงวอนทุกฝ่ายร่วมแก้ปัญหา ลดรุนแรงในบ้านเมือง ถึงที่สุดทูลเกล้าฯ
กลุ่มรักเชียงใหม่51 แจ้งความเอาผิด "สุเทพ" เสื้อแดงนัดต้อนรับ "สมชัย" พรุ่งนี้ที่ลำพูน
จากสเตตัส สมชัย ถึง การเมืองแบบวิธีคิดคู่ตรงข้าม ตอบคำถามโจทย์การเมืองไทยอย่างไร???
"ชูวิทย์" ถาม "สุเทพ" อีกกี่ครั้งถึงจะเป็นครั้งสุดท้าย?
หมอนครพิงค์ จวกปลัดสาธารณสุขไม่เข้าประชุม ศอ.รส. เข้าข่ายผิดวินัยข้าราชการ
"ชูวิทย์" จวก "สุเทพ" พร่ำพูดแต่ยกสุดท้าย-ปิดประตูแพ้-จบภายในเดือนนี้ บอกคนชนะเขาไม่เที่ยวพูดโอ้อวด
เช็กชื่อ "ศอ.รส." ประชุม "20ปลัดกระทรวง" 3กระทรวง1สำนักฯส่งตัวแทน "ปลัดสธ." ชัดเจนไม่มาไม่ส่ง
สุรชัยประชุมทีมงานฝ่ายกม.สำนักงานส.ว.หารือนัดประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญ
สีแดงเฉดล่าสุด เกิดใหม่ในจุฬาฯ ประกาศแล้ว !!!
เปลือยชีวิต "เชอรี่ สามโคก" จากเด็กอักษรศาสตร์สู่ "นางเอกหนังอีโรติก" ชื่อดังแห่งยุค
หัวร่อมิได้ ร่ำไห้มิออก! ประเทศไทยคว่ำ 2 ล้านล้าน อินโดฯ เดินหน้า 14 ล้านล้าน
เปิดใจ "ทราย เจริญปุระ" ไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลเป็น "ชินวัตร" (นะจ๊ะ?)
"ชูวิทย์" แชร์ประสบการณ์สมัยทำ อาบ อบ นวด "เซ็กส์และผู้ชาย6ประเภท" และ"ความลับ"ล้วงแล้วหลุดตอนไหน?