เปิดโผฉบับ"ก.ตร." ล่าสุด!! รายชื่อแต่งตั้งโยกย้าย "ผบก.- รอง ผบช."ทั่วประเทศ 196 ตำแหน่ง

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09:17:33 น.
 

เมื่อเวลา  14.00 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) วันที่ 29 สิงหาคม ร.ต.อ.เฉลิม  อยู่บำรุง  รองนายกรัฐมนตรี   ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ  ก.ตร.ครั้งที่ 12 ที่ห้องประชุม 1 ตร. มีวาระที่สำคัญคือ การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ ผบก. –รองผบช. ทั่วประเทศ  สำหรับรายชื่อที่ผ่านที่ประชุมก.ตร. ครั้งนี้ รวม 196 ตำแหน่งดังนี้

 

บช.น.  พล.ต.ต.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ รอง ผบช.ก.  พล.ต.ต.อิทธิพล พิริยะภิญโญ รอง ผบช.สยศ.ตร.  พล.ต.ต.สำเริง สุวรรณพงษ์ ผบก.น.2  พล.ต.ต.อุทัยวรรณ แก้วสอาด ผบก.จร. . พล.ต.ต.ฉันทวิทย์ รามสูต ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์   เป็นรอง ผบช.น.  พ.ต.อ.วิชาญญ์วัชร์ บริรักษ์กุล รอง ผบก.น.1 เป็น ผบก.น.1  พล.ต.ต.สุธีร์ เนรกัญฐี ผบก.น.3 เป็น ผบก.น.2  พล.ต.ต.ขจรศักดิ์ ปานสาคร ผบก.น.7 เป็น ผบก.น.3 พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผบก.สส.บช.ภ.5 เป็น ผบก.น.4 พล.ต.ต.ชาญ วิมลศรี ผบก.น.4 เป็น ผบก.น.7 พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยงเป็น ผบก.น.8   พ.ต.อ.ชยุต รัตนอุบล รอง ผบก.น.9 เป็น ผบก.น.9


พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย เลขานุการ ตร. เป็น ผบก.จร.  พ.ต.อ.ลือชัย สุดยอด รอง ผบก.น.4  เป็น ผบก.อคฝ.  พ.ต.อ.สุรนิตย์ พรหมบุตร รอง ผบก.น.9 เป็น ผบก.ยุทธศาสตร์ บช.น.   พล.ต.ต.ประยนต์  ลาเสือ ผบก.สส.บช.ภ. 3  เป็น ผบก.สส.บช.น.


บช.ก. พล.ต.ต.นรบุญ แน่นหนา ผบก.ทล. พล.ต.ต.อดิศร์ งามจิตสุขศรี ผบก.ทท. พล.ต.ต.โกวิทย์ วงศ์รุ่งโรจน์ ผบก.ปอศ.พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รองผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. เป็น รองผบช.ก.  พล.ต.ต.สุรพล หอมชื่นชม ผบก.ปอท.เป็น ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.พิสิษฐ์ เปาอินทร์ รองผบก.ปอท.  เป็น ผบก.ปอท. พล.ต.ต.รอย อิงคไพโรจน์ ผบก.ประจำ สตม. เป็น ผบก.ทท.  พ.ต.อ.สุภธัช คำดี รองผบก.ปปป.เป็น ผบก.ปปป. พล.ต.ต.พงษ์สิทธิ์ แสงเพชร ผบก.กต. 1  เป็น ผบก.ทล.


บช.ภ.1 พล.ต.ต.คเชนทร์ คชพลายยุกต์ รองจตร.(สบ7) พล.ต.ต. เมธี กุศลสร้าง รองผบช.น.โยกเป็นรองผบช.ภ.1 พล.ต.ต. ภวัต พรหมมะกฤต ผบก.อก.ภ.1 เป็นผบก.ชัยนาท พล.ต.ต.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผบก.ศฝร.ภ.1 เป็น ผบก.นครนายก  พล.ต.ต.กรเอก เพชรไชยเวส ผบก.อุทัยธานี เป็น ผบก.พระนครศรีอยุธยา พล.ต.ต.วัฒนา เขตร์สมุทร ผบก.อ่างทอง เป็น ผบก.ลพบุรี พ.ต.อ.สุพจน์ เกษมชัยนันต์ รองผบก.นนทบุรี เป็น ผบก.ศฝร.ภ.1 พล.ต.ต.อนุรักษ์ แตงเกษม ผบก.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผบก.อ่างทอง พล.ต.ต.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบก.ยุทธศาสตร์ บช.น . เป็น  ผบก.อก.ภ.1  พ.ต.อ.เถกิงพงษ์  วังแก้ว  รองผบก.อุบลราชธานี เป็น ผบก.ประจำ บช.ภ. 1   พล.ต.ต.ธัชชัย  หงส์ทอง ผบก.กองคดีปกครองและคดีแพ่ง เป็น ผบก.สมุทรปราการ


บช.ภ.2 พล.ต.ต.อุฬาร อเนกบุณย์ ผบก.นครนายก โยกเป็น  ผบก.สระแก้ว   พ.ต.อ.คัชชา ธาตุศาสตร์ รอง ผบก.สส.บช.ภ.4 เป็นผบก.ภ.จว.ชลบุรี  พล.ต.ต.เชิดชาย  เสขะนันท์ ผบก.ปส.4  เป็น  ผบก.ระยอง   พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผบก.ระยอง เป็น ผบก.ตราด  พ.ต.อ.วีระชัย   วิสุทธิอุทัยกุล รองผบก.จันทบุรี เป็น ผบก.ประจำ บช.ภ. 2 


 

บช.ภ.3 พล.ต.ต.ประหยัชว์  บุญศรี ผบก.น. 8 เป็น รองผบช.ภ. 3  พล.ต.ต.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบก.กองวิจัย เป็น ผบก.สส.บช.ภ. 3  พล.ต.ต.ฉลอง  ภาคย์ภิญโญ ผบก.กต. 4 เป็น ผบก.ยโสธร  พล.ต.ต.บุญยศ  บุญไพศาล  ผบก.วน. เป็น ผบก.อำนาจเจริญ

 

บช.ภ.4 พล.ต.ต.วัฒนา กฤติยะโชติ ผบก.ศฝร.ภ.4 พล.ต.ต.จตุพล ปานรักษา ผบก.ศสส.ภ.4 พล.ต.ต.ไมตรี ศรีวัชรานนท์ รอง ผบช.สตส. เป็น รอง ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.ชำนาญ เครือบัว ผบก.ภ.จว.นครพนม เป็น ผบก.สส.ภ.4   พล.ต.ต.ชูรัตน์ ปานเหง้า ผบก.ประจำภาค 4  เป็น ผบก.นครพนม พล.ต.ต.ชัยทัต อินทนูจิตร ผบก.หนองบัวลำภู  เป็น ผบก..สุรินทร์  พ.ต.อ.ชอบ คิสารัง รอง ผบก.หนองบัวลำภู  เป็น ผบก.หนองบัวลำภู  พ.ต.อ.ชัยวรินทร์ เพ็ญสุภา รอง ผบก.ร้อยเอ็ด เป็น ผบก.ศฝร.ภ.4 พ.ต.อ.วิทวัส บูรณสมภพ รอง ผบก.ตม.5 เป็น ผบก.ประจำ บช.ภ. 4


บช.ภ.5 พล.ต.ต.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบช.ภ.9 พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสส์ ผบก.ภ.จว.พะเยา พล.ต.ต.อรรถกิจ กรณ์ทอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน  เป็น รอง ผบช.ภ.5 พ.ต.อ.วันชัย สุวรรณศิริเขต รอง ผบก.เชียงราย เป็น ผบก.เชียงราย พล.ต.ต.สมพงษ์ ชิงดวง ผบก.อคฝ. เป็น ผบก.แม่ฮ่องสอน พล.ต.ต.เกษมสันต์ บุญญกาญจน์ ผบก.แม่ฮ่องสอน เป็น ผบก. เชียงใหม่ พ.ต.อ.อรรถสิทธิ์ จิตรพันธุ์ รอง ผบก.ลำปาง ขึ้นเป็น ผบก.ประจำ บช.ภ.5 พ.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข รอง ผบก.เชียงใหม่ เป็น ผบก.สส. พล.ต.ต. ชูชัย ขุนคลังมีวน ผบก.ประจำ บช.ภ.5 เป็น ผบก.พะเยา พ.ต.อ.ณรงค์ชัย วงษ์สามี รองผบก.น่าน เป็น ผบก.น่าน  พ.ต.อ.กริช  กิติลือ   รองผบก.สส.บช.ภ. 5 เป็น ผบก.ลำพูน 


บช.ภ.6 พล.ต.ต.พิชัย เจียมบุรเศรษฐ ผบก.เพชรบูรณ์ เป็นรอง ผบช.ภ.6   พล.ต.ต.พชร บุญญสิทธิ์ ผบก.น.1 เป็น ผบก.พิษณุโลก พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์  วิริยาสรร  ผบก.อก.บช.ภ. 6 เป็น รองผบช.ภ. 6 พล.ต.ต.ชัชวาลย์  วชิรปาณีกูล ผบก.ประจำ บช.ภ. 1  เป็น ผบก.อุทัยธานี    พ.ต.อ.ประยูร   คำสุข  รองผบก.อุตรดิตถ์  เป็น ผบก.อก.บช.ภ. 6 พ.ต.อ.สุกิจ  สมณะ  รองผบก.อก.ภ. 6 เป็น ผบก. เพชรบูรณ์  พ.ต.อ.สืบศักดิ์  ชวาลวิวัฒน์   รองผบก.ปทส. เป็น ผบก.นครสวรรค์


บช.ภ.7 พล.ต.ต.วิทยา ประยงค์พันธุ์ รองผบช.ศ. เป็น รองผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ชนาภัทร เชยสมบัติ ผบก.ตม.6 เป็น รองผบช.ภ.7 พล.ต.ต.พศิน นกสกุล ผบก.อก.บช.ภ.7 และพล.ต.ต.วิรัช วัชรขจร ผบก.เพชรบุรี  เป็น รองผบช.ภ.7  พล.ต.ต.ธเนษฐ  สุนทรสุด  ผบก.อก.สพฐ. เป็น ผบก.ประจวบฯ พ.ต.อ.วิศิษฐ์ โสมินทุ รองผบก.ประจวบฯ  เป็น ผบก.ศฝร.บช.ภ. 7 พ.ต.อ.พีรชาติ รื่นเริง รองผบก.นครปฐม เป็น ผบก.เพชรบุรี   พล.ต.ต.โชติ วีรเดชกำแหง ผบก.กาญจนบุรี เป็นผบก.ประจำยุทธศาสตร์ พ.ต.อ.กมลสันติ กลั่นบุศย์ รองผบก.น.9 เป็น ผบก.กาญจนบุรี พล.ต.ต.วรพัฒน์  รัตนพิศาล ผบก.ประจำ เป็น ผบก.อก.บช.ภ.7 พ.ต.อ.ชัชชรินทร์  สว่างวงศ์ รองผบก.สุพรรณบุรี  เป็น ผบก.สุพรรณบุรี


บช.ภ.8 พ.ต.อ.ชลิต แก้วยะรัตน์ รองผบก.ภูเก็ต เป็น ผบก.พังงา พ.ต.อ.นันทเดช ย้อยนวล รองผบก.สุราษฎร์ธานี เป็นผบก.จว.กระบี่ พ.ต.อ.อิทธิเดช เจริญสหายานนท์ รองผบก.ระยอง เป็น ผบก.ศฝร.ภ.8 พล.ต.ต.โชติ ชวาลวิวัฒน์ ผบก.นราธิวาส เป็นผบก.ภูเก็ต พ.ต.อ.เกียรติพงษ์  ขาวสำอางค์ รองผบก.ปทส. เป็น ผบก.จว.สุราษฎร์ธานี  พ.ต.อ.ทวีพร ชูรินทร์ รองผบก.ระนอง ขึ้นเป็น ผบก.ระนอง พล.ต.ต.สมชาย   อ่วมถนอม ผบก.ชุมพร เป็น รองผบช.ภ.8  พ.ต.อ.เอิบ คงกล่ำ  รองผบก.สมุทรปราการ เป็น ผบก.ชุมพร   พล.ต.ต.ธีรพล  คุปตานนท์  รองผบช.ภ. 9 เป็น รองผบช. ภ. 8 พล.ต.ต.กระจ่าง  สุวรรณรัตน์ ผบก.ระนอง เป็น รองผบช. ภ. 8


บช.ภ.9 พล.ต.ต.พิเชษฐ์ ปิติเศรษฐพันธุ์ ผบก.ปัตตานี  พล.ต.ต.นพดล เผือกโสมณ ผบก.อก.บช.ภ.9 เป็นรอง ผบช.ภ.9  พล.ต.ต.วีระสิทธิ์ เพ็ชรคล้าย ผบก.ประจำ บช.ภ. 9 โยกเป็นผบก.อก.บช.ภ. 9 พล.ต.ต.สมควร คัมภีระ ผบก.อก.ศชต.เป็น ผบก.จว.สตูล พ.ต.อ.สุรศักดิ์ รมยานนท์  รอง ผบก.ภ.จว. พัทลุง เป็น ผบก.ประจำ บช.ภ.9 พ.ต.อ.จีรวัฒน์  อุดมสุด รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี เป็น ผบก.สส.บช.ภ. 9


บช.ศชต. พล.ต.ต.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ ผบก.เชียงใหม่ เป็น รอง ผบช.ศชต. พล.ต.ต.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง จตร.(สบ.7) เป็นรอง ศชต. พล.ต.ต.เดชา ชวยบุญชุม รอง ผบช.ภ.3 เป็น รอง ผบช.ศชต. พ.ต.อ.เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย รอง ผบก.สงขลา เป็น ผบก.ปัตตานี พ.ต.อ.วิชัย เกษมวงศ์ รอง ผบก.ศฝร. ศชต.เป็น ผบก.นราธิวาส  พ.ต.อ.ทรงเกียรติ  วาทะกุล รองผบก.ศชต. เป็น ผบก.สส.ศชต.  พ.ต.อ.จำรูญ  คชาสิทธิ์  รองผบก.ยะลา เป็น ผบก.อก.ศชต.


บช.ปส. พล.ต.อ.ไชยา รุจเวท  ผบก.ประจำ สง.ผบ.ตร.เป็น  ผบก.ปส. 1  พล.ต.ต.อาชวันต์  โชติกเสถียร ผบก.ปส. 2  เป็น  ผบก.ปส.4 พ.ต.อ.ปรีชา  ลิมปโอวาท  ผบก. ขส. เป็น ผบก.ปส. 2  พ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์  ขันธวิจารณ์ รองผบก.ขส. เป็น   ผบก.ขส.  พ.ต.ทนัย  อภิชาตเสนีย์  รองผบ.ป. เป็น ผบก.ประจำ บช.ปส.


สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พล.ต.ต.ชิษณุพงศ์ ยุกตะทัต รองจตร.(สบ7)เป็น รองผบช.สตม.พล.ต.ต.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบก.ตม.2 พล.ต.ต.ศักดา ชื่นภักดี รอง จตร.(สบ 7) และ พล.ต.ต.ปรีชา ธิมามนตรี ผบก.สส.สตม. เป็น รอง ผบช.สตม.พ.ต.อ.สุวิชญ์พล อิ่มใจรัชต์ รอง ผบก.ตม. 4 เป็น ผบก.ตม. 2 พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ อรุณศรีโสภณ ผบก.ชัยนาท เป็น ผบก.ตม.3 พ.ต.อ.ชาตรี วุฒิภักดี รอง ผบก.ตม.1 เป็น ผบก.ตม.6 พ.ต.อ.วราวุธ ทวีชัยการ รอง ผบก.น.8 เป็น ผบก.อก.สตม.พ.ต.อ.วิทยา เนียมน้อย รอง ผบก.ตม. 3 เป็น ผบก.ประจำ สตม.พล.ต.ต.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบก.สส.บช.น.เป็น ผบก.สส.สตม


บช.ตชด. พล.ต.ต.ชาลี  เทพา ผบก.ตชด.ภ. 3 เป็น รองผบช.ตชด. พล.ต.ต.วันชาติ คำเครือคง  ผบก.ยศ.

เป็น ผบก.กฝ. พ.ต.อ.เสรี  สามดาว รองผบก.ตชด.ภ. 4 เป็น ผบก.ตชด.ภ. 3

 

สันติบาล พล.ต.ต.สุรพล ทองประเสริฐ รอง ผบช.ตชด. เป็น รอง ผบช.ส. พล.ต.ต.ไพศาล เชื้อรอด รอง ผบช.ส. เป็นรองผบช.ประจำ บช.ส. พล.ต.ต.อัตชัย ดวงอัมพร ผบก.ส. 4 ขึ้น รอง ผบช.ส. พล.ต.ต.ธงชัย  โตงาม ผบก.ส. 1 เป็น ผบก.ส. 4  พ.ต.อ. สราวุฒิ  การพานิช รอง ผบก.ส. 1 เป็น ผบก.ส. 1  พล.ต.ต.พอพล สุขไพบูลย์ ผบก.อก.บช.ศ.เป็น ผบก.อก.บช.ส.


บช.ศ. พล.ต.ต.สมเกียรติ  แสงสินศร ผบก.ศฝร.บช.ภ. 7 เป็น รอง ผบช.ศ. พล.ต.ต.กัมพล  ศรีเจริญ   ผบก.อัตรากำลัง โยกเป็น ผบก.อก.บช.ศ. พ.ต.อ.สมหมาย  กาญจนาภา  รองผบก.วตร. เป็น ผบก.สศป.


สพฐ. พล.ต.ต.อนันต์ ศรีหิรัญ รอง ผบช.น. เป็น รอง ผบช.สพฐ. พล.ต.ต.วิเชียร  ตันตะวิริยะ  ผบก.ประจวบฯ เป็น  ผบก.อก.สพฐ.  พล.ต.ต.จรูญ  งดงาม ผบก.ศพฐ 10 เป็น ศพฐ. 3  พ.ต.อ.ปรีดี  พงศ์เศรษฐสันต์  รองผบก.ศพฐ.1  เป็น ศพฐ. 10 พ.ต.อ.ธิติพงศ์  เศรษฐีสมบัติ  รองผบก.ศพฐ. 7 เป็น ผบก.ศพฐ .2  พ.ต.อ.ทัตธงสักก์ ภู่พันธัชสีห์ รองผบก.ทว.ขึ้น เป็นผบก.ทว.


สทส. พล.ต.ต.สมบูรณ์  ขจรสารสิทธิ์  ผบก.อก.สทส เป็น รองผบช.สทส. พล.ต.ต.พงษ์สักก์ เชื้อสมบูรณ์  ผบก.ประจำ สทส. เป็น ผบก.อก.สทส.  พล.ต.ต.สุชาติ  กังวารจิตต์  ผบก.กองตำรวจสื่อสาร เป็น ผบก. ประจำ สทส.  พล.ต.ต.ประยุทธ  ชวนะวงศ์  ผบก.สทก. เป็น ผบก.กองตำรวจสื่อสาร พ.ต.อ.พจน์  วิญญาวงค์  รองผบ.สทก. เป็น ผบก.สทก. 


คำสั่งอื่นๆ พล.ต.ต.วีระพงษ์ ชื่นภักดี รองผบช.ภ.8 เป็น รองผบช.ก.ตร. พล.ต.ต.ไพศาล เชื้อรอด รองผบช.สันติบาล โยกเป็นรองจตร(สบ7) พล.ต.ต. เดชา บุตรน้ำเพชร รองผบช.สยศ.เป็น รองจตร.(สบ7). พล.ต.ต.สาโรจน์ พรหมเจริญ รองผบช.น. เป็น ผบช.สยศ.ตร. พล.ต.ต.สัญชัย สุนทรบุระ รองผบช.สพฐ.ตร.โยกเป็น รองผบช.สงป. พล.ต.ต. อนันต์ โตสงวน รองจตร.(สบ7) เป็น รองผบช.สตส.


พล.ต.ต. จิตติ รอดบางยาง ผบก.สมุทรปราการ ขึ้นรองจตร.(สบ7) พล.ต.ต.ทรงธรรม อัลภาชน์ ผบก.สบส. เป็น รองผบช.ประจำ  สง.ผบ.ตร. ทำหน้าที่ปราบปราม   พล.ต.ต.ธนพล สนเทศ ผบก.กต9  เป็นรองจตร.(สบ7) พล.ต.ต.ธเนตร์ พิณเมืองงาม ผบก.สระแก้ว  เป็น รองผบช.สกพ. พล.ต.ต.ประยุทธ์ วนสุทธิ์ ผบก.ลพบุรี  เป็น รองจตร(สบ7) พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย ผบก.สท. เป็น รองผบช.สกพ. พล.ต.ต.รังสิต พิริยายน ผบก.กต.7 ขึ้นเป็นรองจตร.  พล.ต.ต.วรวิทย์ ลิปิพันธ์ ผบก.สก.ขึ้นรองผบช.สยศ. พล.ต.ต.สุรพล อยู่นุช ผบก.ยศ ขึ้น รองผบช.สยศ.


พล.ต.ต.จำนงค์ รัตนกุล ผบก.ชลบุรี ถูกโยกเป็น ผบก.กต.1 พล.ต.ต.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร ผบก.ภูเก็ต โยกเป็น ผบก.กต. 9พล.ต.ต.นพปฎล อินทร์ทอง ผบก.อก.สันติบาล เป็น ผบก.กองตรวจสอบทะเบียนประวัติฯ ก.ตร. พล.ต.ต.มาโนช ตันตระเธียร ผบก.ไอเลีย เป็นผบก.ตท. พล.ต.ต.มณฑล เงินวัฒนะ ผบก.ตท.เป็น ผบก.ไอเลีย พล.ต.ต. สานิตย์ มหถาวร ผบก.ประจำ.บช.ปส.เป็นิ ผบก.ร้องทุกข์  พล.ต.ต.สมชาย พัชรอินทร์โต ผบก.กต.6 เป็นผบก.วิจัยฯ พล.ต.ต.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ ผบก.กองร้องทุกข์ ก.ตร. เป็น ผบก.สก. สกพ. พ.ต.อ.อภิชาติ ศิริสิทธิ์ รองผบก.ป.ขึ้นผบก.กต.8   พล.ต.ต.โชติกร สีมันตร ผบก.ทว. เป็นรองแพทย์ใหญ่สายอำนวยการรพ. และ พ.ต.อ.พรชัย  ขันตี   รองผบก.กองวิจัย ขึ้นเป็น ผบก.อต.


พ.ต.อ.ขจรศักดิ์ อ.โพธิ์ทอง รองผบก.วน.ขึ้นผบก.กต 7 พ.ต.อ.ญ. ขนิษฐา เที่ยงทัต ผบก.กองการเงิน ขึ้นเป็นผบก.กองบัญชี. พ.ต.อ.จีรสันต์ แก้วแสงเอก รองผบก.น.7 ขึ้น เป็นผบก.ประจำประสานนรม. พ.ต.อ.โชคชัย เหลืองอ่อน รองผบก.สส.ภ.2  เป็น ผบก.ยศ. พ.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รองผบก.สมุทรปราการ  เป็น ผบก.สท. พ.ต.อ.พิสิทธิ์ ตันประเสริฐ รองผบก.สส.ภ.7 เป็น ลก.ตร.  พ.ต.อ.สุทธินาท สุดยอด รองลก.ตร.เป็น ผบก.กต.4 พ.ต.อ.เสถียร  คูวิบลย์ศิลป์  รองผบก.อธ. เป็น ผบก.วน.


พ.ต.อ.หญิง อัญชนา  ศรีทรงผล รองผบก.อก.รพ.ตร.เป็นผบกกต.6 พ.ต.อพรชัย สุธีรคุณ รองผบก.นิติเวช เป็นผบก.นิติเวช พ.ต.อ.ผาดสนอง บุณยเกียรติ รองผบกปค.นรต.เป็นผบก.ศฝร.นรต.

หวานไม่เเคร์สื่อ!! "นาวินต้าร์-คิตตี้" ซบไหล่สุดสวีทกลางสนามบิน
"ลุงเนลสัน"จากคลิปดัง"โดนคนไทยด่าครั้งแรก" สู่ฟิลลิ่ง "เจอผีไทยครั้งแรก!"
ช็อก จิตแพทย์สาว"จิตโหด"วางยา-เลื่อยไฟฟ้าฆ่าหั่นสามี ลวง"ยังมีชีวิตอยู่"-"แกล้งป่วยทางจิต"(ชมภาพ)
ควรนึกถึงอนาคต "เชอรี่ สามโคก" เจ้าแม่หนังอาร์ โพสต์เฟซบุ๊กเตือนสติเน็ตไอดอลชอบแก้ผ้าโชว์
"ดีเจ.เก๋-ผกามาศ" โพสต์เฟซบุ๊กระบายถึงผู้ใหญ่ "อสมท" ทำงาน10ปี เเต่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
ฮือฮา กองทัพเรือสหรัฐล้ำ ผุด"ฉลามสายลับโดรน"ใช้ลอบจารกรรมคู่ปรับ (ชมคลิป)
ฮือฮา ตร.หมดปัญญา เจอเหตุประหลาด"ไฟลุกบนโซฟา"รูปสี่เหลี่ยม วอน"ผู้รู้"คลี่ปริศนา (ชมภาพ)
ป่วนซ้ำรอย‘แอร์เอเชีย’ ผู้โดยสารจีนตบกันนัวบนเครื่องบินอีก !!!
เข้ากูเกิลทุกวัน รู้ยัง?คำค้นที่คนไทยเสิร์ชมากสุดคืออะไร !!
วงค์ ตาวัน: ปฏิวัติซ้อนซ่อนเงื่อน
เปิดภาพ ถึงกับผงะ! อภิมหาของกลาง ที่ยึดได้ จากบ้าน "พงศ์พัฒน์" อดีตผบช.ก. (ชมคลิป)
ชมคลิป 1 ในผู้ต้องหาร่วม"พงศ์พัฒน์" เอ่ย พูดหมดแล้ว ใครอยากให้โดนประหารก็เอา !!!
ตามไปดู "ศิรินทิพย์ 2007" (อัครพงศ์ปรีชา) รายได้ โตต่อเนื่อง ทะลุ 27 ล้าน (ชมคลิป)
น้ำตาซึม พ่อเขียนจดหมายถึงลูกรัก แต่ส่งไม่ถึงมือ อ่านแล้วสะเทือนหัวใจ!
ฟันธงโดยคนไทย ! 10 เหตุผลที่ควรไปเรียน"อินเดีย" อ่านแล้วฟินเลย...