ธ.ก.ส. จัดประกวดผลงานนวัตกรรมพัฒนาภาคเกษตร ชิงเงินรางวัล 4.2 แสนบาท

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 20:15:36 น.

 

ธ.ก.ส. จัดประกวดผลงานนวัตกรรมระดับประเทศ ประจำปี 2555 ภายใต้แนวคิด The Color of  SPARK  Link Idea  “สีสันแห่งความคิดสร้างสรรค์กำลังผลิบาน” เชิญชวนผู้มีพลังความคิดสร้างสรรค์ส่งผลงานที่สอดคล้องกับบทบาทของ  ธ.ก.ส.  ในการเป็นธนาคารพัฒนาชนบท เข้าร่วมประกวดชิงเงิน รางวัลมูลค่ารวมกว่า 420,000 บาท พร้อมประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครอง 3 แสนบาท ทุกรางวัล  หมดเขต 31 ตุลาคมนี้


นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) กล่าวว่า       การประกวดผลงานนวัตกรรม(Innovation Day) ของ ธ.ก.ส. จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2551 โดยเป็นการประกวดผลงานนวัตกรรมเฉพาะพนักงานของ ธ.ก.ส. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานมีการคิดค้นผลงานเชิงนวัตกรรมเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ ธ.ก.ส. และเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทในการเป็นธนาคารพัฒนาชนบท จากนั้นจึงได้ขยายไปยังกลุ่มลูกค้าและเยาวชน(นักเรียน นิสิต นักศึกษา)เพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้มีการคิดค้นผลงานเชิงนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชน การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชนบท ตลอดจนรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งผลงานการประกวดที่ผ่านมาสามารถนำมาต่อยอดสร้างรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่มในกระบวนการผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดี 


ดังนั้นเพื่อสร้างโอกาสและสร้างเวทีให้กับบรรดานักคิด ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ในปี 2555 นี้ ธ.ก.ส จึงจัดประกวดผลงานนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด The Color of  SPARK  Link Idea  “สีสันแห่งความคิดสร้างสรรค์กำลังผลิบาน”  โดยแบ่งเป็น3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มพนักงาน/ผู้ช่วยพนักงาน ประเภทผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการ กระบวนการ และโปรแกรมช่วยงานธนาคาร 2.กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ของ ธ.ก.ส.  เน้นผลงานเชิงนวัตกรรมที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรลูกค้าในชนบททั้งในครัวเรือนและระดับชุมชนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ เช่น การเพิ่มผลผลิต การลดค่าใช้จ่าย การแปรรูป เป็นต้น ด้านการพัฒนาความรู้ในชุมชนและ ด้านสุขภาวะอนามัยของคนในชุมชน  และ3.กลุ่มเยาวชน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. และ ระดับอุดมศึกษา/ปวส.  โดยเน้นผลงานด้านการพัฒนาชุมชนหรือหมู่บ้านที่ตนเองอาศัยอยู่ เช่น การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการประกอบอาชีพของคนในชุมชน การส่งเสริมการออมเงิน เป็นต้น


ผลงานนวัตกรรมที่ชนะเลิศในกลุ่มพนักงาน/ผู้ช่วยพนักงานและกลุ่มเกษตรกรลูกค้า จะได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท รองอันดับ1 เงินรางวัล 20,000 บาท รองอันดับ 2  เงินรางวัล 10,000 บาท ส่วนรางวัลผลงานนวัตกรรมชนะเลิศกลุ่มเยาวชนระดับประถมศึกษา,มัธยมศึกษา/ปวช. ,อุดมศึกษา/ปวส. ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท , 30,000 บาท , 40,000 บาท ตามลำดับ รองอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท 15,000 บาท, 20,000 บาท ตามลำดับ และรองอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท, 8,000 บาท , 10,000 บาท ตามลำดับ รวมทั้งรางวัลชมเชยอีกกลุ่มละ 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท รวมเงินรางวัลทั้งหมด 420,000 บาท ยิ่งไปกว่านั้นทุกรางวัล ธ.ก.ส. ยังมอบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล วงเงินคุ้มครอง 300,000 บาท ระยะเวลา  1 ปี ให้อีกด้วย


ผู้ที่สนใจ สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน ในรูปแบบเอกสารหรือ File ข้อมูล ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ที่สำนักพัฒนาองค์การและระบบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่ 469 ถนนนครสวรรค์ แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 และที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ  หรือส่ง File PDF ทาง  E-mail Address : INNOVATION@BAAC.OR.TH  ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2555  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานสนับสนุนนวัตกรรม สำนักพัฒนาองค์การและระบบ โทร 0-2280-0180 ต่อ 2038-9 หรือที่ Call Center โทร 0-2555-0555 หรือ Facebook.com/เครือข่ายนักนวัตกรรม ธ.ก.ส.
เชฟโรเลตเรียก"แคปติวา"เข้าศูนย์ "2.3หมื่นคัน"ตรวจ"เซฟตี้ เบลท์"
"พระสุเทพ" ชวนผู้ร่วมอุดมการณ์เข้าอบรม อานาปานสติภาวนา
โอ๊ค พานทองแท้ โพสต์อธิบาย กรณีหนังสือ "2559 ทักษิณ กลับมา"
กองสลากเพิ่มเงินรางวัลแจ๊กพ็อต เริ่มตั้งแต่งวด 1 สิงหาคม เป็นต้นไป
กลุ่มประชาชนสวมหน้ากาก ชูป้าย ไม่เอานิรโทษกรรมทุกฝ่าย(ชมคลิป)
สหรัฐฯ ขายกระสุนรอบใหม่ให้ "อิสราเอล" ชี้อยู่ใน "สถานการณ์ลำบาก"
สมหมาย ปาริจฉัตต์ : ประกาศ คสช.ไม่สอดรับกับธรรมนูญฯ สภา น.ส.พ.จะทำอย่างไร กรณีผู้จัดการ
ซิมการ์ดพม่าหลุดขายก่อนกำหนดวางจำหน่ายจริง
พ่อค้า-แม่ค้าย่านพัฒน์พงศ์ ร้อง คสช.ขอความเป็นธรรมให้‘เสธเจมส์’
นักศึกษาจีนนับพันแห่เรียนเชียงราย จบแล้วยึดอาชีพ "นำเที่ยว-มัคคุเทศก์"
น้ำดื่มที่ควรหลีกไกล
"ประภัสร์ จงสงวน" มาตรฐาน "คุณธรรมใหม่"
รถบรรทุกจีนขนาดใหญ่คันแรกของโลกใช้ไทยเป็นฐานการผลิต มั่นใจไทยคุณภาพได้มาตรฐาน
เผยโฉม ฮอนด้า ซีวิค 2014 แฮทช์แบ็ค 5 ประตู Black Edition ใหม่ ดุดันกว่าเดิม
เสียแชมป์ ! "กรุงเทพ" ตกอันดับ “เมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเอเชีย” - "เสียมเรียบ" เฉือนนำ
"เจ็บ-ป่วย" เรื่องจิ๊บๆ ซื้อประกันสุขภาพ ออนไลน์ ง่ายเพียงตอบคำถาม 5 ข้อ ก็จบแล้ว!!
"Best Buy Moment" โอกาสทองของคนกำลังจะซื้อบ้าน 12 ก.ค. - 31 ส.ค. 57 นี้ เท่านั้น โดยเช็คราคา.คอม
10 เรื่องต้องรู้ ก่อนซื้อทองคำ โดยเช็คราคา.คอม
เปิดสุดยอดผลงานชนะเลิศในกิจกรรม “โอกาสสร้างได้ ไม่ต้องรอจับฉลาก” ไม่ดูไม่ได้จริงๆ
จองโรงแรมอย่างชาญฉลาด โดยเช็คราคา.คอม