ราชบัณฑิตรวมศัพท์โจ๋-คำแสลง "กินตับ-เกรียน-เมาธ์มอย-กาก-จัดหนัก-จัดเต็ม" เล่ม4กว่า1พันคำ เสร็จปลายปี

วันที่ 03 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 16:30:12 น.
ฮือฮา! ′ราชบัณฑิตยสถาน′ เตรียมพิมพ์พจนานุกรมคำใหม่เล่ม 4 ออกเผยแพร่ปลายปีนี้ รวมกว่า 1 พันคำศัพท์ใหม่-ศัพท์วัยรุ่น-คำสแลง ทั้ง ′กินตับ-จัดหนัก-กากๆ-เม้าธ์มอย-เกรียน′

ความคืบหน้ากรณีกองศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน กำลังสำรวจความคิดเห็นจากคณะกรรมการราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมประมาณ 300 ชุด เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเขียนคำที่ยืมจากภาษาอังกฤษใหม่ จำนวน 176 คำ ที่ปรากฏอยู่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 เนื่องจากเขียนไม่ตรงกับเสียงวรรณยุกต์ของคำนั้นๆ ตามอักขรวิธีไทยและการอ่านออกเสียง โดยหากเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยก็จะนำไปบรรจุในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 แต่ล่าสุดราชบัณฑิตยสถานได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงว่า จะไม่มีการแก้ไขในพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ที่กำลังจัดพิมพ์ รวมทั้งยังไม่มีมติให้แก้ไขรูปแบบการเขียนคำดังกล่าวนั้น

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม น.ส.กนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน กล่าวว่า การจะแก้ไขการเขียนคำที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษดังกล่าว ถือเป็นเรื่องใหญ่ ต้องมีกระบวนการอีกหลายขั้นตอน จุดนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้น ขั้นตอนขณะนี้เพิ่งเริ่มรับฟังความคิดเห็นจากคนภายในองค์กรเท่านั้น หากจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรจริงๆ คงต้องเปิดรับฟังความเห็นของคนภายนอกองค์กรด้วย ดังนั้น ขอยืนยันว่าในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ซึ่งเป็นฉบับใหม่ จะไม่มีการนำศัพท์ทั้ง 176 คำไปบรรจุแน่นอน เพราะกระบวนการจัดพิมพ์ได้ส่งต้นฉบับไปยังโรงพิมพ์เรียบร้อยแล้ว

นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า เท่าที่ดูสังคมในภาพรวมอาจจะยังไม่เห็นด้วยกับราชบัณฑิตที่จะเปลี่ยนศัพท์ที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษใหม่ดังกล่าว และโดยส่วนตัวเห็นว่าคนไทยมีความเคยชินกับคำศัพท์ที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษอยู่แล้ว และสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง แม้จะเขียนไม่ตรงตัวสะกด แต่ก็เข้าใจความหมาย ดังนั้น เรื่องการช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องนี้คงต้องขอคิดดูก่อน จะให้ทีมงานศึกษารายละเอียดเรื่องนี้อย่างรอบด้านอีกครั้ง

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า การทำประชาพิจารณ์เรื่องคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษของราชบัณฑิตนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมจะเข้าไปเป็นเจ้าภาพร่วมด้วยในลักษณะการให้ใช้ทรัพยากรของ สพฐ. เช่น ให้นักวิชาการ ข้าราชการของ สพฐ.เข้าไปร่วม เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กของราชบัณฑิตย สถานได้อัพโหลดแถลงการณ์ราชบัณฑิตยสถานลงนามโดยเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง "ราชบัณฑิตยสถานยืนยันไม่แก้คำยืมจากภาษาอังกฤษในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554" โดยมีใจความสำคัญว่า ตามที่มีประชาชนจำนวนมากแสดงความห่วงใยเรื่องรูปแบบการเขียนคำยืมจากภาษาอังกฤษในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ผ่านสื่อต่างๆ นั้น ราชบัณฑิตยสถานขอชี้แจงว่า ราชบัณฑิตยสถานได้ถือหลักการเขียนคำในภาษาต่างประเทศ ตามพระดำริของพลตรีพระ เจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ อดีตนายกราชบัณฑิตยสถาน ว่า การเขียนคำในภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษออกเสียงไม่แน่นอน จะออกเสียงอย่างไรย่อมแล้วแต่ประโยค เสียงจะสูงต่ำก็แล้วแต่ตำแหน่งของคำในประโยค จึงทรงเห็นว่าไม่ควรใช้วรรณยุกต์ กำกับ

แถลงการณ์ระบุต่อไปว่า นางกาญจนา นาคสกุล ในฐานะราชบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้เสนอขอให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเขียนคำยืมจากภาษาอังกฤษ โดยแนะให้ใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์หรือใช้อักษรสูง หรือใช้ "ห" นำในคำที่ไม่สามารถผันวรรณยุกต์ได้ ราชบัณฑิตยสถานจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางการเขียนคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ เพื่อพิจารณาเรื่องที่นางกาญจนาเสนอ โดยคณะกรรมการได้มีมติให้ออกแบบสอบถามราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก และกรรมการวิชาการของราช บัณฑิตยสถาน เพื่อรับฟังความคิดเห็นเฉพาะภายในองค์กรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ และจะนำเสนอที่ประชุมสภาราชบัณฑิตในวันที่ 12 ธันวาคม ทั้งนี้ ผลการรับฟังความคิดเห็นภายในองค์กรไม่ว่าจะมีผลอย่างไร ไม่ใช่ข้อยุติ การแก้ไขคำยืมจากภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้ในทางราชการ ทางการศึกษามาเป็นเวลานาน หากมีการเปลี่ยนแปลงย่อมมีผลกระทบสำคัญต่อการใช้ภาษาไทยของหน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ดังนั้น จะไม่มีการแก้ไขคำยืมจากภาษาอังกฤษในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิมพ์ และจะเสร็จพร้อมแจกให้กลุ่มเป้าหมายในต้นปี 2556

ด้านนางกาญจนากล่าวว่า ขณะนี้มีหลายคนออกมาคัดค้านกับการเสนอแก้การเขียนคำศัพท์ที่ยืมมาจากคำภาษาอังกฤษ ซึ่งตนอยากทราบเหตุผลว่าทำไมถึงค้าน เอาเหตุผลที่แท้จริง อย่าพูดแต่อารมณ์หรือว่าค้านอย่างเดียวโดยไม่ชี้แจง ส่วนเหตุผลที่หลายคนถามว่าทำไมถึงไม่เปิดรับความคิดเห็นจากคนภายนอกและคนทั่วประเทศด้วยนั้น การดำเนินการเรื่องนี้ได้เริ่มจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ส่วนคนภายนอกก็อยากทำ แต่ยังไม่มีงบประมาณ แต่ถ้าใครต้องการให้ทำ ตนก็พร้อมรับฟังข้อเสนอ อย่างไรก็ตาม ตนยังมองว่าคำต่างๆ ควรมีการแก้ไขให้ถูกต้อง

นางกาญจนาเปิดเผยด้วยว่า ขณะนี้ทางราชบัณฑิตยสถานและคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมคำใหม่ กำลังอยู่ระหว่างรวบรวมคำศัพท์ใหม่ ศัพท์วัยรุ่นที่ทันยุคสมัย และคำสแลง รวมถึงสำนวนที่ใช้จนติดปากกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ยังไม่ได้บรรจุอยู่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 รวมทั้งคำศัพท์ที่บรรจุไว้ในพจนานุกรมแล้ว แต่ยังไม่มีคำอธิบายและยกตัวอย่างที่แสดงถึงวิธีการใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องและชัดเจน ทั้งนี้ การจัดทำพจนานุกรมคำศัพท์ใหม่เล่มที่ 4 นี้ ก็เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลคำใหม่ต่างๆ และบันทึกคำเหล่านี้ไว้เป็นหลักฐานแสดงการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของคำที่ใช้ในสังคมไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในเรื่องที่มาของคำในอนาคต ที่สำคัญจะเป็นคู่มือภาษา โดยเฉพาะวัยรุ่นที่ต้องการทราบความหมายของคำศัพท์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งในอดีตไม่มีการเก็บบันทึกคำศัพท์ที่เกิดใหม่ในแต่ละยุคสมัยไว้ จนทำให้คำใหม่สูญหายไปจากสังคม ดังนั้น การบันทึกคำใหม่จึงเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าทางภาษาได้อย่างดี

นางกาญจนากล่าวว่า เบื้องต้นคำที่ได้คัดเลือกเพื่อบรรจุลงในพจนานุกรมคำศัพท์ใหม่เล่มล่าสุด มีอาทิ "กรรมสะสมไมล์" เป็นการเปรียบเทียบคนที่ชอบทำบาปกรรมว่าเป็นการสะสมไมล์ เหมือนที่สายการบินให้ลูกค้าสะสมไมล์เมื่อเดินทาง, "กระบือบำบัด" คำนี้มาจากโครงการใช้ควายบำบัดเด็กออทิสติกจนประสบความสำเร็จ, "กองร้อยน้ำหวาน" หรือตำรวจจราจรหญิงในยุคบุกเบิก เป็นกองกำลังหนึ่งของกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน กองบัญชาการตำรวจนครบาล, "กอดเสาเข่าทรุด" เกิดขึ้นจากเหตุการณ์อุทกภัยช่วงปลายปีที่ผ่านมาหลังจากประชาชนกลับเข้าไปบ้านเมื่อเห็นสภาพความเสียหายมากมายถึงขั้นเกิดอาการกอดเสาเข่าทรุด, "กากๆ" คำศัพท์ที่วัยรุ่นนิยมใช้ในอินเตอร์เน็ต โดยเป็นการดูถูกว่าเป็นคนที่ทำตัวไม่ค่อยมีประโยชน์, "กิจกาม" เป็นคำที่ใช้เลียนแบบคำว่า กิจกรรม ซึ่งแทนที่จะไปทำกิจกรรมต่างๆ ก็มุ่งไปเรื่องเพศสัมพันธ์อย่างเดียว

นางกาญจนากล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ มีคำศัพท์ใหม่ "กินตับ" ซึ่งมาจากเพลงกินตับ, "กินอิ่มนอนอุ่น" แทนที่วัยรุ่นจะพูดว่ากินอิ่มนอนหลับ เพื่อความเท่และทันสมัยก็จะพูดคำดังกล่าว, "เกรียน" เป็นคำสแลงของคนที่มีพฤติกรรมก่อกวนคนอื่นและก้าวร้าวทางคำพูด, "ขนแขน สแตนอั้ป" พูดเมื่อเวลาเจอเรื่องน่าตื่นเต้น, "ขออภัยมณีศรีสุวรรณ" แทนที่จะพูดว่าขออภัยคำเดียว ก็จะเติมสร้อยให้ดูทันสมัย, "ครูตู้" คือทีวีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม, "จอนูน" "จอแบน" เป็นการพูดถึงลักษณะของผู้หญิง, "จัดชุดใหญ่" "จัดเต็ม" "จัดแน่น" "จัดหนัก" "จัดใหญ่" เป็นคำที่ใช้พูดในสถานการณ์ที่ต้องการทำอะไรบางอย่างแบบเต็มที่, "แพล้งกิ้ง" ช่วงที่ผ่านมาวัยรุ่นได้ฮิตทำท่าแปลกๆ คล้ายคนที่ตาย, "แท็บเหล็ต-แท็บเบล็ต" หนึ่งในนโยบายของ รัฐบาลชุดปัจจุบันที่แจกแท็บเหล็ตให้กับนักเรียน ป.1

"ยังมีคำว่า ′เฟ้สบุ๊ก′ โปรแกรมที่คนทั่วโลกกำลังนิยมเล่น, ′ชะโงกทัวร์′ มาจากการได้ไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ แต่ทำได้แค่ยืนมองโดยไม่ได้ลงไปชมความงามอย่างเต็มที่, ′แต๊งกิ้วหลาย′ เป็นคำที่วัยรุ่นทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษแล้วใช้ภาษาอีสานเติมเป็นสร้อย, ′ตีขอร์ดหยอดสาว′ พฤติกรรมของผู้ชายที่ใช้เวลาในการเล่นกีฬาไปจีบผู้หญิง, ′นักปั้นน้ำ′ คำนี้ใช้สำหรับคนที่ชอบโกหกไปเรื่อยๆ, ′ซ่อนดาบในรอยยิ้ม′ ใบหน้ายิ้มแย้มแต่ในใจลึกๆ กำลังคิดร้าย, ′เม้าธ์มอย′ เป็นการนินทาหรือกล่าวหาผู้อื่น, ′มีหัวไว้คั่นหู′ ใช้ด่าและประชดประชันคนที่ถูกมองว่าโง่, สมใจนึกบางลำพู′ มาจากร้านขายเสื้อผ้าย่านบางลำพู ใครๆ ก็รู้จัก เวลาพูดว่าจะไปซื้อเสื้อผ้าที่บางลำพู ก็จะบอกว่าไปร้านนี้, ′เคลียร์คัดชัดเจน′ ใช้พูดเวลาที่ทำความเข้าใจในเรื่องนั้นจนชัดเจนกระจ่างแจ้งแล้ว, ′โนเวย์สเตชั่น′ แทนที่จะใช้คำว่า ไม่ ก็จะใช้คำนี้แทน, ′ฟ้ามีตา′ ใช้พูดเตือนสติคนที่คิดว่าทำชั่วแล้วจะไม่มีใครรู้เห็น" นาง กาญจนากล่าว

นางกาญจนากล่าวอีกว่า ยังมีคำอื่นที่จะบรรจุในพจนานุกรมเล่มดังกล่าวอีก อาทิ คิดเองเออเอง, คุ้ยแคะแกะเกา, จิ้งจกเปลี่ยนสี, เจิมปาก, ชื่นรูหู, เช็ดเม็ด, ซูโดกุ, ตายซับตายซ้อน, พรแสวง, ยิมน้าสติก, ร้องเพลงรอ, ริกเต้อร์ และโลว์ซีซั่น ทั้งนี้ หลังจากทางราชบัณฑิตยสถานได้ทำการคัดเลือกคำศัพท์ใหม่เสร็จเรียบร้อย ซึ่งคาดว่าจะมีประมาณ 1,000 คำ ก็จะตีพิมพ์ออกเผยแพร่ในช่วงปลายปี 2555 ทันที

 

(ที่มา :หน้า1 มติชนรายวัน 3 ต.ค.2555)
สังคมออนไลน์ฮือฮา หลงใหล"ตร.หญิงมะกันสุดสวย" หลายคนบอก"อยากโดนจับ" (ชมภาพ)
หญิงอินเดียสู้เสือดาวจนรอดชีวิตอาการฟื้นตัวแล้ว เจ้าตัวเผย"สู้ด้วยเคียวเล่มเดียว-ไม่ยอมตาย"(ชมคลิป)
ถามสัตวแพทย์ เต่ากินลูกชิ้นปิ้ง ได้ไหม ? ไปฟังคำตอบ (ชมคลิป)
เจ้าอาวาสวัดสระเกศ แจงข้อกล่าวหามีรถหลายคัน ทรัพย์สินพันล้าน !!
ช็อก จีนฉาวอีก สั่งทำลายขาไก่กว่า 3 หมื่นตัน หลังพบใส่สีฟอกอาหาร ยอดเมนูฮิต"ต้มซูปเปอร์ฯ"
หลวงปู่พุทธะอิสระโพสต์หนุน′ปนัดดา′สู้ต่อ อย่าเสียน้ำตาลูกผู้ชายกับสิ่งชั่วช้า
ชมคลิป เมื่อ ปิยสวัสดิ์ ถูกโห่ฮา เพราะโทษฐานถือหุ้น ปตท. !!!!
ตรวจสอบดวงท่านวันนี้ กับ คอลัมน์ ดาวกับดวง วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 โดย พิมพ์พรร
เผยภาพ"สุดตะลึง"มาเลเซีย แอร์ไลนส์"เผชิญวิกฤตศรัทธา เครื่องบินแทบไร้ผู้โดยสาร(ชมภาพ)
จับตา! บอลนัดพิเศษระหว่างสมาคมทนายความฯ ดวล ธอส. นักการเมืองมีชื่อลงสนามเพียบ!
สลด! ครอบครัว ผอ.รพ. กลับจากรับปริญญากรุงเทพฯ พลิกคว่ำก่อนถึงบ้าน ลูกสาว 2 คนดับคาที่
ระทึก! อาคารระหว่างก่อสร้าง 6 ชั้น ย่านคลองหก พังถล่ม คนงานติดใต้ซาก เสียชีวิตแล้ว 3 ราย (ชมคลิป)
ช็อค! นักเรียนอายุ 12 ปี ที่อุบลฯ ถูกทิ้งอยู่คนเดียว เหตุพ่อแม่ถูกชาวบ้านหาว่าเป็นปอบ
หนุ่มอุบลราชธานี ถูกศาลพิพากษาจำคุก 13 ปี 22 เดือน กรณีโพสต์เฟซบุ๊กละเมิด ม.112
โจรแสบทุบบล็อกแก้วห้องครัวปีนขึ้นบ้านงัดเซฟหญิงเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างสูญกว่า6ล้าน