สัมผัสการศึกษาที่ "ปีนัง" สะท้อนความพร้อมรับ "อาเซียน"

วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 12:15:06 น.
คอลัมน์ มติชน มติครู

โดย เมธาวี แก้วสนิท คณะวิทยาการจัดการ มรภ.นครศรีธรรมราช E-mail: keaosanit@hotmail.com
ผู้เขียนเป็นคนหาดใหญ่ ซึ่งคุ้นเคยกับคนมาเลเซียเป็นอย่างดี ด้วยความที่ชาวมาเลเซียนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว หาความสำราญ กินดื่มท่องราตรี สัมผัสความเป็นไทย โดยเฉพาะในวันหยุดสุดสัปดาห์ จะเห็นบริษัททัวร์นำชาวมาเลเซียมาเที่ยวมิขาดสาย แม้จะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นมาบ้าง แต่ก็ไม่ได้ทำให้คนมาเลเซียขาดหายไปจากเมืองหาดใหญ่เลย

พูดถึงประเทศมาเลเซียแล้ว ผู้เขียนจะขอเจาะจงกล่าวถึง ""เมืองปีนัง"" เมืองท่า เมืองท่องเที่ยวสำคัญของมาเลเซีย ตั้งแต่เล็กเคยได้ยินชื่อ "เมืองปีนัง" ครั้งแรกๆ จากคำของคนรุ่นตารุ่นยายซึ่งเคยบอกว่า คนสมัยก่อนนิยมส่งลูกหลานมาเรียนคอนแวนต์ ฝึกภาษาอังกฤษกันที่นี่ เพราะอย่างที่ทราบกันดี ประเทศมาเลเซียเคยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษในช่วงระยะเวลาหนึ่ง พลเมืองจึงสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกันมาจนถึงทุกวันนี้ อีกอย่างการเดินทางจากประเทศไทยมาเกาะปีนังก็กินเวลาไม่นาน โดยเฉพาะใครที่อาศัยอยู่ทางภาคใต้ของไทยอยู่แล้ว หากต้องการฝึกภาษาอังกฤษจริงจัง ก็จะนิยมมาเรียนกันที่นี่

ผู้เขียนขอกล่าวถึงมหาวิทยาลัยที่ผู้เขียนศึกษาอยู่ "Universiti Sains Malaysia" หรือที่เรียกย่อๆ กันว่า USM เพื่อจะได้เห็นภาพคร่าวๆ ของเมืองปีนัง ตลอดจนระบบการเรียนการสอนของประเทศมาเลเซีย

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1969 ถึงปีนี้ก็ก่อตั้งมา 43 ปีแล้ว ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของปีนัง และเป็นมหาวิทยาลัยที่สองในประเทศมาเลเซีย โดยมีวิทยาเขตอื่นๆ อีก 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตสุขภาพ ที่ Kelantan และวิทยาเขตวิศวกรรมศาสตร์ ที่ Nibong Tebal โดยจากข้อมูลเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ปรากฏว่าปัจจุบันมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรวมกว่า 30,000 คน

ในการจัดการเรียนการสอน มีทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ใน 20 กว่าคณะในทุกวิทยาเขต อีกทั้งยังมีศูนย์วิจัยในหลากหลายศาสตร์ ทั้งด้านแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตลอดจนมีการจัดสาธารณูปโภคต่างๆ ให้แก่นักศึกษา อาทิ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับนักศึกษาทั้งชาวมาเลเซีย และชาวต่างประเทศ ซึ่งจากการสังเกตของผู้เขียน นอกจากนักศึกษาส่วนใหญ่ที่เป็นคนมาเลเซียแล้ว นักศึกษาจากประเทศแถบเอเชียตะวันออกกลาง หรือที่เราเรียกว่า ""คนอาหรับ"" จะนิยมมาเรียนที่นี่กันเป็นจำนวนมาก เช่น จากประเทศอิหร่าน อิรัก ซาอุดีอาระเบีย เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาจากประเทศไทย จีน เกาหลี ลาว ฯลฯ เพื่อนผู้เขียนที่อยู่มาหลายปีเล่าให้ฟังว่า ถ้าเปรียบว่านักศึกษาต่างชาติมี 100 เปอร์เซ็นต์ จะมีคนไทยอยู่ราว 5 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่จะเป็นชาติทางอาหรับเสียมากที่สุด ผู้เขียนเคยได้พูดคุยกับเพื่อนชายชาวอิหร่านคนหนึ่ง เขาเล่าให้ฟังว่า คนอิหร่านส่วนใหญ่ที่เลือกเรียนที่ประเทศมาเลเซีย ก็เพราะที่นี่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้พวกเขา อีกอย่างพวกเขาก็มีอิสระทางการใช้ชีวิต และทางความคิด ปราศจากการกดดันทางการเมืองภายในประเทศ สำหรับผู้หญิง ผู้หญิงอิหร่านบางคนสามารถปลดผ้าคลุมหน้าได้เมื่อก้าวออกนอกประเทศ ถือเป็นเครื่องหมายแสดงความมีอิสระในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง จึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีชาวอิหร่านออกไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามด้วยกัน และใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสาร และประเทศมาเลเซียก็ถือเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากชาวอิหร่านหัวสมัยใหม่เป็นอย่างมาก

"เรื่องการจัดระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาสามารถเลือกเรียนแบบลงวิชาเรียน (Coursework Mode) แบบทำวิจัยอย่างเดียว (Research Mode) และแบบผสม (Mixed Mode) และสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตลอดทั้งปี ซึ่งผู้เขียนลงทะเบียนเรียนเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว และต้องจัดการเรื่องลงทะเบียนเรียน เรื่องขอวีซ่านักศึกษา ทำบัตรนักศึกษา เรื่องขอห้องพัก ซึ่งสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นภายในวันเดียว และแม้ตัวจะอยู่ที่ไทย ก็สามารถดำเนินการได้ผ่านทางอีเมล์ และก็ได้รับการตอบกลับมาในเวลาอันรวดเร็ว แสดงให้เห็นว่าการให้บริการ และระบบอินเตอร์เน็ตในการใช้ติดต่อสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพ"

ต่างจากระบบมหาวิทยาลัยในเมืองไทยส่วนใหญ่ ถ้าจะขอข้อมูลอะไร แล้วส่งอีเมล์ไป คงต้องใช้เวลารอข้อมูลนั้นๆ เป็นเวลานานมาก หรืออาจจะไม่ได้รับการตอบกลับเลย จะด้วยสาเหตุอันใดก็มิทราบ แต่เรื่องการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทันใจผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ก็ถือเป็นบริการที่สร้างความน่าเชื่อถือ และความประทับใจแรกแก่ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี

"จริงๆ แล้ว ที่ปีนัง เด็กไทยนิยมมาเรียนคอร์สภาษาอังกฤษกันมากที่สุด หรือที่เรียกว่า "Intensive English Course" โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษา หรืออาจารย์ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ หรือเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษา และอาจารย์ในเขตพื้นที่ภาคใต้ จะนิยมมาเรียนกัน โดยเฉพาะในช่วงปิดภาคเรียน โดยแต่ละคอร์สจะใช้เวลาแตกต่างกัน หากเป็นคอร์สที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนอยู่แล้ว จะกินเวลาคอร์สละประมาณ 3 เดือน แต่หากติดต่อให้มหาวิทยาลัยจัดให้โดยตรงก็อาจจะแค่หนึ่งเดือน หรือระยะเวลาตามที่เราต้องการก็ได้"

ฉะนั้น นักเรียน นักศึกษาไทยที่มาเรียนที่นี่ จะไม่ค่อยมีคำว่าเหงา เพราะจะมีเพื่อนนักเรียนไทยเต็มไปหมด อีกทั้งการเดินทางเพื่อข้ามกลับไปยังประเทศไทยนั้นก็แสนจะง่าย ที่นิยมคือการขับรถยนต์ส่วนตัว หรือไม่ก็นั่งรถตู้ไปกลับหาดใหญ่ ผ่านทางชายแดนอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลานั่นเอง ซึ่งสามารถเลือกกลับได้ทุกวัน และมีรถไปมาวันละหลายเที่ยวด้วย

ประชากรบนเกาะปีนังนั้น อยู่กันอย่างหลากหลาย ทั้งคนจีน คนมุสลิมมาเลย์ คนอินเดีย คนอาหรับ คนจีนจากแผ่นดินใหญ่ประเทศจีน คนไทย ฯลฯ แต่โดยสัดส่วนจริงๆ แล้วนั้น คนจีนมาเลย์จะมีสัดส่วนที่เยอะที่สุด ดังนั้น จึงอาจจะเป็นรัฐหนึ่งในมาเลเซียที่ผู้เขียนคิดว่าสามารถอธิบาย ""ความหลากหลาย กลมกลืน บนความแตกต่าง"" ได้อย่างดีที่สุด

อย่างเช่นที่มหาวิทยาลัยของผู้เขียน ด้วยความที่มีนักศึกษาต่างชาติปะปนกันหลายชาติ ฉะนั้น เรื่องอาหารการกินนั้น ไม่ต้องเป็นห่วง เพราะสามารถหาอาหารประจำชาติของตนทานได้ไม่ยากนักรอบๆ มหาวิทยาลัย ซึ่งจะจัดเป็นสัดส่วนอย่างเป็นระเบียบ ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหารจีน (ร้านอาหารไทยจะอยู่ในบริเวณนี้ด้วย) ร้านอาหารอิสลาม ร้านอาหารแบบอาหรับ ร้านอาหารแบบอินเดีย ร้านอาหารแบบญี่ปุ่น (ร้านราเมง) ร้านอาหารแบบตะวันตก พวกฟาสต์ฟู้ดส์ทั้งหลาย เป็นต้น

"และเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งตลอดระยะเวลาที่ผู้เขียนศึกษาอยู่ที่นี่เกือบครึ่งปี นั่นคือทักษะ และความสามารถในการใช้ภาษาของผู้คนที่นี่ คนมาเลเซียคนหนึ่งอย่างน้อยสามารถใช้ภาษาได้ถึง 3 ภาษา นั่นคือ ภาษาหลักคือ ภาษามาเลเซียซึ่งทุกคนจะพูดกันได้ ภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นภาษาราชการที่ใช้ และผู้เขียนยังไม่เคยเห็นคนมาเลเซียคนไหนที่พูดไม่ได้ อย่างน้อยก็จะใช้ติดต่อสื่อสารได้ เช่น พ่อค้าแม่ขายตามร้านค้าทั้งหลาย อย่างน้อยๆ ก็ต้องติดต่อสื่อสารค้าขายเป็นภาษาอังกฤษได้ และสุดท้ายคือ ภาษาพื้นถิ่นของตนเอง เช่น คนจีนมาเลย์ ก็พูดจีนได้ คนอินเดีย ก็จะพูดภาษาฮินดี และถึงจะแตกต่างกันอย่างไร เวลาสื่อสารกัน พวกเขาก็จะสื่อสารกันรู้เรื่อง ยิ่งถ้าสื่อสารกับคนต่างชาติ คนมาเลย์ก็จะสามารถเปลี่ยนจากภาษาพื้นเมืองของตนเป็นภาษาอังกฤษได้ทันทีทันใด นี่คือทักษะและความสามารถทางภาษาของคนมาเลย์ โดยเฉพาะคนมาเลย์ที่ปีนัง ที่ผู้เขียนอดทึ่งไม่ได้จนถึงทุกวันนี้"

พูดถึงเรื่องภาษา ในการเข้าศึกษาในทุกระดับทั้งปริญญาตรี โท และเอกที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ จะมีรายวิชาที่บังคับให้นักศึกษาต่างชาติทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน และต้องเรียนให้ผ่านในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนดก่อนสำเร็จการศึกษา คือ รายวิชาภาษามาเลเซียขั้นพื้นฐาน ซึ่งภายหลังจากเรียนแล้ว นักศึกษาก็จะสามารถนำไปใช้ติดต่อสื่อสาร หรือสนทนาในระดับพื้นฐานง่ายๆ ได้

"หลายๆ ครั้ง ที่ผู้เขียนอดเปรียบเทียบระบบการศึกษาของไทยกับของมาเลเซียไม่ได้ โดยเฉพาะการก่อกำเนิดประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัวในอีกสามปีข้างหน้านี้ ทำให้รู้สึกเป็นห่วงประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน แน่นอนว่า ประโยชน์อย่างหนึ่งที่คนไทยจะได้แน่ๆ คือ การเปิดโลกทรรศน์รู้จักเขารู้จักเราในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน ตลอดจนผลประโยชน์ทางการค้าขาย ทางธุรกิจ และประเทศไทยก็มีเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม และโดดเด่น ที่พร้อมจะอวดต่อสายตาประชาคมอาเซียน"

แต่ถึงกระนั้น ก็ยังไม่แน่ใจเรื่องของระบบการศึกษาของไทย และการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาไทย...

"ว่าเราพร้อมจะเปิดเสรีทางการศึกษากับกลุ่มประชาคมอาเซียนอย่างจริงจังแล้วหรือยัง??"

 

 หน้า 6,มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2555
เรื่องเล่าจาก"บิ๊กแป๊ะ" เกิดอะไรขึ้นเมื่อ ผบ.ตร. ขับรถไปเจอด่านจราจร
ตำรวจทำดี! ร.ต.ท.ทางหลวง สละเครื่องแบบกอดเด็กชาย เบนซ์ชนจยย.พ่อเจ็บ แม่เสียชีวิต
ต้นสังกัดไล่ออกแล้ว "ดีเจฉาว" อธิการฯ มทร.ธัญบุรี เสียใจ พฤติกรรมไม่เหมาะสม
สมัยก่อน"หญิงไทย"จะ"ขายบริการ"ได้ ต้องผ่านอะไรบ้าง
ตร.เปิดคลิปแฉ นาทีซัดกันนัวกลางถนน ′ดีเจเก่งปะทะเก๋งแดง′ ภาพระบุชัดใครชนก่อน
test