คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายสารวัตร(สว.) ถึงรองผู้บังคับการ(รอง ผบก.)วาระประจำปี2555

วันที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10:59:41 น.

คำสั่งกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 (บช.ภ.3) ที่ 1777/2555 จำนวน 57 ราย

พ.ต.อ.ปรีชา กลัดสวัสดิ์ รอง ผบก.ตม.5 เป็น รอง ผบก.อก.ภ.3 พ.ต.อ.วีระพันธ์ ทันใจ รอง ผบก.อก.บช.ก. เป็น รอง ผบก.ภ.จว. อำนาจเจริญ พ.ต.อ.ชัยณรงค์

สมเพราะ ผกก.สภ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผกก.สืบสวนภ.จว.อำนาจเจริญ พ.ต.อ.ชูสวัสดิ์ จันทร์โรจนกิจ ผกก.สส.4 บก.สส.บช.น. เป็น ผกก.สภ.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.ดำรงศักดิ์ แก้วสมนึก ผกก.1บก.รฟ. เป็น ผกก.สภ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.ดุสิต ทองวิเศษ ผกก.สภ.สร้างค้อม จ.อุดรธานี เป็น ผกก.สภ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา พ.ต.อ.ประสงค์ อุทัยศรี ผกก.สภ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เป็น ผกก.สภ.บัวเชด จ.สุรินทร์ พ.ต.อ.ปรีชา จะบัง ผกก.สภ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร เป็น ผกก.สภ.นาตาล จ.อุบลราชธานี พ.ต.อ.ยรรยง สันติปรีชาวัฒน์ ผกก.3 บก.ปส.4 บช.ปส. เป็น ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ยุทะนา ตอนขุน ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.1 เป็น ผกก.สภ.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ พ.ต.อ.สันติ เหล่าประทาย ผกก.สภ.ยะหา จ.ยะลา เป็น ผกก.สภ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.ก้องชาติ เลี้ยงสมทรัพย์ นว.(สบ 3) ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.กิติศักดิ์ กิจภูวดล รอง ผกก.ป.สภ.ขอนแก่น จ.ปัตตานี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

พ.ต.ท.เชี่ยวชาญ มีชัย รอง ผกก.สส.สภ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี เป็นรองผกก.สส.สภ.ค้อวัง จ.ยโสธร พ.ต.ท.ณภัทร แก้วเวหล ผู้ช่วย นว.(สบ 3) จตช. เป็น รอง ผกก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา

พ.ต.ท.ณัฏฐพงษ์ แสนประสิทธิ์ รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ศชต. เป็น รอง ผกก.สส.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี พ.ต.ท.ธนกฟต ปวีรดิษย์ รอง ผกก.ฝอ.9 บก.อก.สชต. เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ พ.ต.ท.ธนาล มีชัย รอง ผกก.สส.สภ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เป็น รอง ผกก.ป.สภ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี พ.ต.ท.ธนิต สาระกุล รอง ผกก.3 บก.ปอท. เป็น รอง ผกก.สส.สภ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี พ.ต.ท.นคร ภู่รัตน์ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองยะลา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.

นิรันดร์ สัตยารังสรรค์ รองผกก.3 บก.รฟ. เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ พ.ต.ท.บัญชา คล้ายน้อย สวญ.สภ.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บัวลาย จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.ประพนธ์ จิระมงคล รอง ผกก.3 บก.ปคบ. เป็น รอง ผกก.สส.สภ.นาตาล จ.อุบลราชธานี พ.ต.ท.พันธ์ยศ พีระยศ

วริศ พงส.ผนพ.สน.โคกคราม เป็น พงส.ผนพ.สภ.สีดา จ.นครรราชสีมา พ.ต.ท.พีรณัฐ ฉัตรอินแก้ว รอง ผกก.1 บก.ปป. เป็น รอง ผกก.สส.สภ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ พ.ต.ท.วีระ องอาจ รอง ผกก.บก.สส.ศชต. เป็น รอง ผกก.สส.สภ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.ศรีสุข พรหมมี พงส.ผนพ.สน.วัดพระยาไกร เป็น พงส.ผนพ. สภ.เมืองยโสธร พ.ต.ท.ศุภมิตร ศิลปสมบูรณ์ รอง ผกก.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส.บช.ปส. เป็น รองผกก.ป.สภ.จอมพระ จ.สุรินทร์ พ.ต.ท.สาธิต ชวะดนทัย รอง ผกก.3 บก.ปทส. เป็นรอง ผกก.สส.สภ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร พ.ต.ท.อดิเทพ พิชาตุลย์ รอง ผกก.ป.สน.บางเสาธง เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

พ.ต.ท.อนุรักษ์ จิรจิต รอง ผกก. (ทนท.นรพ.กอ.รมน.) สกพ. เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ พ.ต.ท.อรุณศักดิ์ วรรณโกษิตย์ รอง ผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กต.9 เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พ.ต.ท.กัมปนาท แก้วคำบ้ง สว.สส.สภ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เป็น สวป.สภ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ พ.ต.ท.ฐิติพล อ้นหาด สว.อก.สภ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ พ.ต.ท.ณัฐจักร บุณยรัตน์ สวป.สน.สมเด็จเจ้าพระยา เป็น สวป.สภ.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ พ.ต.ท.ดุลเพชร วงษ์เหลา สว.สส.สภ.นาทม จ.นครพนม เป็น สว.สส.สภ.กุดชุม จ.ยโสธร พ.ต.ท.ประเสริฐ โพธิ์ทองงาม สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.ก. เป็น สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.3

พ.ต.ท.พิษณุรักษ์ มูลทองชุน สว.สส.สภ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เป็น สว.อก.สภ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

พ.ต.ท.มานพ ทับเกตุ สว.งานอารักขาที่ 4 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ.บช.น. เป็น สว.ฝอ.ศฝร.ภ.3 พ.ต.ท.วิเชียร เสียงใส สว.ฝ่ายห้องสมุด กม. เป็น สว.อก.สภ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ พ.ต.ท.สมชาย แจ่มใส พงส.ผนก.สภ.คลองใหญ่ จ.ตราด เป็น พงส.ผนก.สภ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.สมชาย แย้มยิ้ม สว.กก.2 บก.ส.1 บช.ปส. เป็น สวป.สภ.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ พ.ต.ท.สิระ สุวิกรม ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.11 เป็น สว.อก.สภ.โนนสูง จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.แสงจันทร์ บรรเทา สวป.สภ.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม เป็น สว.สส.สภ.ม่วงเฒ่า อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี พ.ต.ท.อดิศร ชาวเมือง ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.11 เป็น สว.สส.สภ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

พ.ต.ท.หญิง วิสาสิริ เกียรติวิลัย พงส.ผนก.สน.ตลิ่งชัน เป็น พงส.ผนก.สภ.เมืองนครราชสีมา พ.ต.ต.นิติกร สมคะเณย์ สว.ส.รน.5 กก.11 บก.รน. เป็น สวป.สภ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา พ.ต.ต.พัฐพน ศิริวัฒน์ สวป.สน.ประชาสำราญ เป็น สวป.สภ.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา พ.ต.ต.มงคล สุริโย สว.ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สศป.บช.ศ. เป็น สว.สส.สภ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา พ.ต.ต.วีระจักร์ จรรยากรณ์ สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.6 เป็นสวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ พ.ต.ต.เศกสรรค์ สินปรุ สว.ฝอ.ภ.จว.เลย เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี พ.ต.ต.สุรกฤษ คงธนกิตติ สว.ฝอ.ภ.จว.สิงห์บุรี เป็น สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.3 พ.ต.ต.โสวัฒน์ หงษ์ทอง สว.ฝอ.ภ.จว.สกลนคร เป็น สว.สส.สภ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ พ.ต.ต.อติชาต แย้มผกา สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.บช.ศ. เป็น สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.3 พ.ต.ต.อรรณพ แบ่งเพชร สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ก. เป็น สวป.สภ.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา พ.ต.ต.เอก หวังแววกลาง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.8 เป็น สว.สส.สภ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ พ.ต.ต.เอกพจน์ แก้วสุข สว.กศ.ผก.สยศ.ตร. เป็น สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.3

คำสั่ง บช.ภ.3 ที่ 1776/2555 จำนวน 285 ราย

พ.ต.อ.ประภาส ปิยะมงคล รอง ผบก.ภ.จ.ชัยภูมิ เป็น รอง ผบก.ภ.จ.อุบลราชธานี พ.ต.อ.ไพโรจน์ บุญเต็ง รอง ผบก.อก.ภ.3 เป็น รอง ผบก.ภ.จ.ชัยภูมิ พ.ต.อ.สุรชัย แย้มพุชชง รอง ผบก.ศฝร.ภ.3 เป็น รอง ผบก.อก.ภ.3 พ.ต.อ.ชุมวัฒน์ รัตอาภา ผกก.สภ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผบก.ภ.จ.อำนาจเจริญ พ.ต.อ.ดิเรก

จิตอร่าม ผกก.สภ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ เป็น รอง ผบก.ภ.จ.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.พนัญชัย ชื่นใจธรรม ผกก.สภ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผบก.ศฝร.ภ.3 พ.ต.อ.เกรียงปกรณ์ อธิปฏิเวชช ผกก.สภ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ เป็น ผกก.สภ.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พ.ต.อ.จิรวุฒิ ทิศเสถียร ผกก.สภ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ เป็น ผกก.สภ.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ชวลิต ศรีพานิช ผก.สภ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ เป็น ผกก.สภ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.ชัชวาลย์ เปาอินทร์ ผกก.สภ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ เป็น ผกก.สภ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.โชคชัย อินทะนิน ผกก.สภ.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เป็น ผกก.สภ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ พ.ต.อ.ณรงค์ เกตุบรรจง ผกก.สภ.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เป็น ผกก.สภ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ พ.ต.อ.นิพล บุญเกิด ผกก.สืบสวน ภ.จ.ยโสธร เป็น ผกก.สภ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ พ.ต.อ.บรรพต มุ่งขอบกลาง ผกก.ฝอ.9 บก.อก.ภ.3 เป็น ผกก.สภ.โชคชัย จ.นครราชสีมา พ.ต.อ.ประจวบ หมอกยา ผกก.สภ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เป็น ผกก.สภ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

พ.ต.อ.ผดุงเกียรติ ศิริพรวิวัฒน์ ผกก.สืบสวน ภ.จ.บุรีรัมย์ เป็น ผกก.สภ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา พ.ต.อ.ไพศาล สุวรรณทา พงส.ผทศ.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จ.นครราชสีมา เป็น พงส.ผทค.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ ผกก.สภ.เมืองอำนาจเจริญ เป็น ผกก.สภ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.วงศ์ศักดิ์ วงษ์สามี ผกก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.3 เป็น ผกก.สภ.โพธิศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.วรัตถ์เอก สายแก้ว ผกก.สภ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ เป็น ผกก.สภ.โพธิ์ไพร จ.อุบลราชธานี พ.ต.อ.วสุพล บาลี ผกก.สภ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ เป็น ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา พ.ต.อ.วันชัย ฉัตรดำรง ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา เป็น ผกก.สภ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ พ.ต.อ.วิเชียร อนันตกุศล ผกก.ฝอ.6บก.อก.ภ.3 เป็น ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.3 พ.ต.อ.ศักดิ์ชาย โรจนรัตนางกูร ผกก.สภ.หนองสองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เป็น ผกก.สภ.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.เศวก โพนพัน ผกก.สืบสวน ภ.จ.อำนาจเจริญ เป็น ผกก.สืบสวน ภ.จ.ยโสธร พ.ต.อ.สถาพร เอมโอษฐ์ ผกก.สภ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี เป็น ผกก.สภ.เมืองอำนาจเจริญ พ.ต.อ.สถาพร นิยะโมสถ ผกก.สภ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เป็น ผกก.สภ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา พ.ต.อ.สมชาย โชตเศรษฐ์ ผกก.สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ เป็น ผกก.สภ.กุดชุม จ.ยโสธร พ.ต.อ.สมนึก เจียมจังหรีด ผกก.สภ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เป็น ผกก.ฝอ.8 บก.อก.ภ.3 พ.ต.อ.สมภพ สังข์กรทอง ผกก.สภ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็น ผกก.สภ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์

พ.ต.อ.สวัสดิ์ เตียวิรัตน์ ผกก.สภ.บัวเชด จ.สุรินทร์ เป็น ผกก.สภ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี พ.ต.อ.สุเมธ แก้วเพ็ชร ผกก.สภ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี เป็น ผกก.ฝอ.ภ.จ.อำนาจเจริญ พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ ผกก.สภ.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เป็น ผกก.สภ.สนม จ.สุรินทร์ พ.ต.อ.อานุภาพ สุจินพรัหม พงส.ผทค.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จ.อำนาจเจริญ เป็น พงส.ผทค.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จ.สุรินทร์ พ.ต.อ.อิทธิโชค เกิดผล ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3 เป็น ผกก.สภ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.กฤชไพสิฐ ไตรทานพิสิฐกุล รอง ผกก.สส.สภ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เป็น ผกก.สภ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ พ.ต.ท.กฤษฎา ชัยสิทธิ์ รอง ผกก.สส.สภ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ เป็น ผกก.สภ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ โพธิ์กราน สวญ.สภ.ม่วงเฒ่า อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เป็น ผกก.สภ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ พ.ต.ท.จุมพล

สุวนาม รอง ผกก.สืบสวน ภ.จ.นครราชสีมา เป็น ผกก.สภ.เมืองอุบลราชธานี พ.ต.ท.เฉลิมพล คงสกุล สวญ.สภ.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็น ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.3 พ.ต.ท.ชูเวช หล่อจิตต์ รอง ผกก.ป.สภ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี เป็น ผกก.สืบสวน ภ.จ.บุรีรัมย์ พ.ต.ท.ณรงค์ เสวก รอง ผกก.สืบสวน 1บก.สส.ภ.3 เป็น ผกก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.3 พ.ต.ท.ธีระชัย ชำนาญหมอ รอง ผกก.สืบสวน ภ.จ.สุรินทร์ เป็น ผกก.ฝอ.9 บก.อก.ภ.3 พ.ต.ท.วัลลภ กรีกุล รอง ผกก.สส.สภ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ เป็น ผกก.สภ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ พ.ต.ท.วิจิตร ปัญญาปรุ รอง ผกก.สส.สภ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา เป็น ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.3 พ.ต.ท.

สิทธิพล แสนสุโพธิ์ รอง ผกก.สส.สภ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เป็น ผกก.สภ.หนองสองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พ.ต.ท.สุรชัย ผดุงเจริญ รอง ผกก.สส.สภ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เป็น ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3

พ.ต.ท.กริชติศักดิ์ สิงหวิบูลย์ รอง ผกก.ป.สภ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.สังขะ จ.สุรินทร์ พ.ต.ท.จงวิวัฒน์ ฉัตรพิทักษ์ภูมิ รอง ผกก.ป.สภ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ พ.ต.ท.จักรี สุนทโร รอง ผกก.ป.สภ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.นาตาล จ.อุบลราชธานี พ.ต.ท.

จาตุรนต์ ตระกูลปาน รอง ผกก.ป.สภ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.โนนไทย จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.ฉัตรพัฒน์ แก้วจันดี รอง ผกก.ป.สภ.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ เป็น สวญ.สภ.ม่วงเฒ่า อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี พ.ต.ท.ชวดล พลทะมัย รอง ผกก.สส.สภ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เมืองยโสธร พ.ต.ท.ชวาลย์ วงษ์รอด รอง ผกก.ป.สภ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ พ.ต.ท.ชัยณรงค์ บุญด้วง รอง ผกก.ป.สภ.เมืองยโสธร เป็น รอง ผกก.สส.สภ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี พ.ต.ท.โชติ ตระกูล รอง ผกก.สส.สภ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.สส.สภ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ พ.ต.ท.ทอง อรชุน รอง ผกก.ป.สภ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ พ.ต.ท.ทินกร เดชาเลิศ พงส.ผนพ.สภ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ เป็น พงส.ผนพ.สภ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.ธวัชชัย แก้วบ้า รอง ผกก.สส.สภ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ พ.ต.ท.นครินทร์ งามศรีขำ รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3 เป็น รอง ผกก.สส.สภ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

พ.ต.ท.นพดล ทุนทวีศิลศักดิ์ รอง ผกก.สส.สภ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บัวลาย จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.บุญเลิศ ทองกำเหนิด สวญ.สภ.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ พ.ต.ท.ประสิทธิ์ เหมกมล รอง ผกก.สส.สภ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็น สวญ.สภ.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ พ.ต.ท.พรเทพ เพ็ชรรักษ์ รอง ผกก.ป.สภ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ พ.ต.ท.พัฒนกุล บุญหลาย รอง ผกก.สส.สภ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.พันธ์กิตติคุณ ราศีวรัตน์ รอง ผกก.สส.สภ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ พ.ต.ท.พิชิต มีแสง รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.3 เป็น สวญ.สภ.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.พิเชษฐ์ จันทรัตน์ รอง ผกก.ป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.เพิ่มพูล เกื้อกิจจา รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ พ.ต.ท.ภาคภูมิ คำรังษี สวญ.สภ.ปลาค้าว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.มังตรา กาชัย รอง ผกก.ป.สภ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ พ.ต.ท.ยรรยง ทองใบใหญ่ รอง ผกก.สส.สภ.ลำดวน จ.สุรินทร์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ พ.ต.ท.ยศวัจน์ งามสง่า สวญ.สภ.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เป็น สวญ.สภ.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.รัตนสุข คำวงศ์ รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3 เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เมืองชัยภูมิ พ.ต.ท.วรวัส วรสุวัส รอง ผกก.ป.สภ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา  ดูรายชือต่อSELECT Error : Got error 'parentheses not balanced' from regexp