ทรงผมนักเรียนไทย ได้เวลา"ปฏิวัติ"!?

วันที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 14:44:26 น.
(ที่มา:มติชนรายวัน 7 ธ.ค.2555)

 

 

 


คนที่ผ่านชีวิตนักเรียน หรือน้องๆ ที่กำลังอยู่ในวัยเรียน อาจเคยตั้งคำถามกับผมทรงนักเรียนที่ทรมานใจคนรักสวยรักงาม

ผู้ชายต้องไถข้างให้สั้นเกรียนส่วนข้างบนเหลือยาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร หรือ ผู้หญิงต้องเป็น "บ๊อบติ่งหู" อมตะนิรันดร์กาล คือผมยาวได้ไม่เกินติ่งหู

สงสัยซุบซิบแอบเมาธ์ครูกันว่าจะเรียนดี มีวินัย เกี่ยวอะไรกับทรงผม และเหตุผลที่ผู้ใหญ่ให้ก็ฟังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ จนมีพวกแหกกฎแอบไปตัดผมทรง "ขัดใจครู" ท้าทายครูบาอาจารย์มาทุกยุค

ล่าสุด เรื่องผมทรงนักเรียนเป็นประเด็นอีก เมื่อผู้ปกครองและนักเรียนไปร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าการตีกรอบทรงผมเป็นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล และเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

กระทั่งกระทรวงศึกษาธิการต้องรับพิจารณา จะให้ยืดหยุ่นมากขึ้น โดย นาง ศิริพร กิจเกื้อกูล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับแบบทรงผมของนักเรียน นักศึกษา อธิบายแนวความคิดนี้ว่ากระทรวงศึกษากำลังรวบรวมกฎระเบียบเกี่ยวกับ ทรงผมที่ออกมาหลายฉบับมายกร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ให้เหลือเพียงฉบับเดียว โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และประโยชน์สูงสุดของนักเรียน แต่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ เพราะถือว่าระเบียบต่างๆ ดีอยู่แล้ว เพียงแต่นำมาปรับปรุงให้เหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบันเท่านั้น

ความเห็นในฝั่งครูบาอาจารย์ นายวันชัย ทองเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ มองว่า เรื่องทรงผม ควรต้องมีกฎระเบียบรองรับ เพื่อให้โรงเรียนมีแนวปฏิบัติ แต่ควรจะเปิดช่องให้โรงเรียนสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม เพราะบริบทของแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน

ขณะเดียวกันโรงเรียนถือเป็นสังคมหนึ่งที่เด็กต้องเข้ามาใช้ชีวิต และเรียนรู้เรื่องกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกัน และเมื่อโตขึ้นเขาจะสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นๆ ในสังคม ที่ต้องมีกฎระเบียบที่ใช้ในสังคมเช่นเดียวกัน

มุมของผู้ปกครอง ออกมาโทนประนีประนอม อย่าง นางณัชชารีย์ วิเชียรรัตน์ ผู้ปกครองโรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเหรียญสองด้าน ไม่ควรปล่อยให้เป็นอิสระ หรือวางกฎระเบียบที่เข้มหรือตึงเกินไป เพราะเด็กที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงมักจะมีความรักสวยรักงาม และตามแฟชั่นบ้างเป็นเรื่องปกติ แต่หากมากเกินไป โดยไม่มีกฎระเบียบควบคุมไว้ ก็จะไปกันใหญ่

"ที่สำคัญอยากให้โรงเรียนดูแลเรื่องการรักษาความสะอาดของเด็กด้วย โดยเฉพาะในช่วงประถมศึกษา หรือช่วงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่อาจจะมีการติดเหาจากเพื่อนที่โรงเรียน" นางณัชชารีย์กล่าว

นางรัชฎา มีสมกลิ่น ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนหอวัง เผยว่า ชอบที่จะให้มีกฎระเบียบมากกว่า ไม่เช่นนั้นจะดูไม่เรียบร้อย และในช่วงที่ยังเรียนอยู่ในโรงเรียน เด็กควรจะได้เรียนรู้เรื่องการอยู่ในระเบียบวินัย แต่ถ้าโตถึงขั้นระดับมหาวิทยาลัยแล้ว ก็ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

"ปัญหาเรื่องทรงผม ดิฉันคิดว่าเด็กผู้หญิงน่าจะมีปัญหามากกว่าผู้ชาย ลูกของดิฉันเป็นผู้ชายจึงไม่ค่อยจะมีปัญหามากนัก แต่เท่าที่ดูจะมีบ้างที่แอบไว้ทรงผมรองทรง หากอาจารย์เห็นก็จะเรียกมาตักเตือน และให้ไปตัดให้ถูกระเบียบทันที" นางรัชฎากล่าว

ส่วนผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง คือ นักเรียน บ้างก็ออกมาสนับสนุนระเบียบเรื่องทรงผม อย่าง น.ส.จิราวรรณ เจนการ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จ.มหาสารคามให้เหตุผลว่า เพราะทำให้ดูเรียบร้อย อยู่ในระเบียบ น่ารักสมวัย ถ้าอนุญาตให้นักเรียนหญิงไว้ผมยาว จะดูเป็นสาวเกินตัว และไม่เรียบร้อย ไม่เหมาะสมกับเด็กวัยมัธยม แต่เหมือนเด็กมหาวิทยาลัยมากกว่า

สำหรับที่โรงเรียนบรบือฯนักเรียนหญิงในระดับ ม.ปลาย เดิมทีจะไว้ผมสั้นเหมือน ม.ต้น แต่ตอนนี้โรงเรียนปรับเปลี่ยนกฎระเบียบใหม่ ให้อิสระนักเรียนหญิง ม.ปลาย ในเรื่องทรงผม โดยโรงเรียนจะมีการสำรวจรายชื่อนักเรียนที่ต้องการไว้ผมยาวก่อน แล้วนำรายชื่อเข้าฝ่ายปกครอง จึงอนุญาตให้นักเรียนหญิงเหล่านั้นไว้ผมยาวได้ ส่วนใครจะไว้ผมสั้นก็ได้แล้วแต่ความชอบ เพราะเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคล

แต่ นายบัญชา ปานาเขียว นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนเดียวกัน เห็นว่าอยากให้โรงเรียนให้อิสระ เพราะการเรียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรงผม การจะตัดผมทรงอะไรถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล

และยอมรับว่าตั้งแต่เรียนชั้น ม.4 จนถึง ม.6 ไม่เคยตัดผมถูกต้องตามกฎระเบียบที่โรงเรียนกำหนด ส่วนมากจะตัดผมตามแฟชั่น เข้ากับใบหน้า และดึงดูดสาวมากกว่า แต่ที่ผ่านมาก็ถูกครูตักเตือนบ้าง ก็ไปตัดให้สั้นลง

ฟังประสบการณ์จากมืออาชีพกันบ้าง น.ส.กาญจนา เกสรินทร์ อายุ 42 ปี ช่างตัดผมประจำร้าน Ginza ย่านประชานิเวศน์ 1 ใกล้กับมติชนนี่เอง เล่าถึงพฤติกรรมลูกค้ารุ่นเยาว์ว่า ส่วนใหญ่จะตัดผมให้กับเด็กนักเรียนหญิงที่ผิดระเบียบของโรงเรียนรัฐมากที่สุด จะเป็นในลักษณะ "การซอย" เช่น นักเรียนหญิงมัธยมต้น มักบอกกับช่างตัดผมว่าตัดให้ต่ำกว่าติ่งหูลงมาเล็กน้อย จากระเบียบที่ต้องตัดเสมอติ่งหู หากช่างไม่ทำให้พวกเขาก็จะไปใช้บริการร้านอื่นอยู่ดี หรือไม่ก็ตัดแต่งกันเอง

"ส่วนใหญ่ เด็กๆ เลือกจะตัดผมด้วยตัวเองก่อน แล้วมาให้ทางร้านแก้ไขปรับแต่งให้เป็นไปอย่างที่เขาต้องการ คือผิดระเบียบนั่นเอง ซึ่งเราก็ต้องยอมแก้ไขให้ เด็กนักเรียนที่มักตัดผมผิดกฎระเบียบจะเป็นกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายมากกว่า ซึ่งช่วงเวลาก่อนปิดภาคเรียนจะเป็นช่วงที่นักเรียนจะเข้ามาตัดผมผิดกฎเยอะที่สุด ทั้งทำสี ดัด และซอยผม เพราะคิดว่าพอถึงเวลาปิดภาคเรียนตัวเองจะได้ปล่อยผม ไปเที่ยวได้ตามใจชอบ" น.ส.กาญจนากล่าว

ช่างผมสาวยังเผยว่า พวกนักเรียนหญิงจะมีเทคนิคหลบเลี่ยงการจับผิดจากสายตาของอาจารย์ปกครอง เช่น ใช้เจลใส่ผมทาบริเวณปอยผมที่ซอยไว้ เพื่อให้มัดผมได้เรียบเหมือนนักเรียนคนที่ตัดแบบถูกระเบียบ

ผิดกับนักเรียนชายที่เป็นเรื่องยากมากสำหรับการจัดแต่งทรงผมเพื่อหลบหลีกทางโรงเรียน แต่ก็พอจะมีเทคนิคอยู่บ้าง เช่น การเลือกตัดผมด้านข้างยาวกว่าด้านหลังเล็กน้อย เพราะฝ่ายปกครองของโรงเรียนหรือ ครูฝึก ร.ด. มักจะตรวจผมแค่เพียงด้านหลัง

แม้ดูเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่ก็สร้างความรู้สึกดีให้กับนักเรียนชายที่ชอบแหกกฎ

เป็นหลากหลายมุมมองขึ้นกับเหตุผลของแต่ละคน แต่ในช่องว่างระหว่างกฎระเบียบและเสรีภาพ

ถ้าไม่ให้ความสำคัญกับเจ้าของ "ศีรษะ" เลย ก็คงยุ่งเหมือนกัน

"One night stand" เรื่อง "เซ็กซ์" แบบโลกไม่สวย
(คลิป) นาทีเป็น นาทีตาย! ลุงฮีโร่ช่วยชีวิตสาวโดนฟ้าผ่า !!
อดีตแฟนเผยมือดิ่ง"เยอรมันวิงส์"ลั่นโลกต้องรู้จักชื่อ ขณะสายการบินควักช่วยครอบครัวเหยื่อ1.8ล้านบ.
"จา พนม" ยันไม่เคยลืมบุญคุณใคร ทุกคนอยู่ในใจเสมอ ขอเดินหน้าทำให้ดีที่สุด!!
น้ำใจแม่! ช้างพังอินเดียใช้เวลามาราธอน11ชม. พยายามช่วยชีวิตลูกน้อยจากบ่อโคลน (คลิป)
มือปราบอินดี้ "จอนนี่" ตร.สุดแนวเผยความในใจคนเลือดสีกากี (ชมคลิป)
“จาตุรนต์”เตือนใช้"ม.44" ไร้การถ่วงดุล โลกมองเผด็จการ ระวังกลายเป็นงูกินหาง
พวงทอง ภวัครพันธ์ุ: "สิงคโปร์โชคดีมี ′ลี กวน ยิว′ ... ไทยยังเชื่อและหาคนดีฟ้าประทานอยู่"
คนออมสินเซ็ง!โบนัสหายครึ่งเดือน ถมเงินพยุง"ไอแบงก์"2.3พันล้าน
ไกรสร’ พาลูกชายพบครูบาดังลงนะหน้าทอง - เปลี่ยนชื่อ-สกุลใหม่ ดันร้องเพลงแม่พุ่มพวง
′วิจักขณ์ พานิช′ ยิงหมัดตรง กรณี′ธรรมกาย′
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ : เมืองไทยในสายตาของผู้ใหญ่ลี ...
วีรพงษ์ รามางกูร เตือน "อันตรายตัวจริง" ของรัฐบาลอยู่ที่เศรษฐกิจไม่ใช่การชุมนุม
ปฏิรูปการศึกษาไทย เป็นเรื่องที่เหลวไหลและเลื่อนลอย โดย สุกรี เจริญสุข
ยิ่งลักษณ์จะสู้หรือหนี? โดย วสิษฐ เดชกุญชร
กรมการปกครองรับสมัครสอบแข่งขันปลัดอำเภอ ๒๕๕๘
กรมการปกครองกับภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ปรากฎการณ์หมวกกันน็อคสร้างชาติ
โปรโมชั่น เบอร์สวย ออนไลน์ ฟรีดี X4
“ร่วมสืบสานประเพณี สืบชะตาผู้อาวุโสหมื่นปี ไหว้พระเจดีย์มิ่งเมือง รอยพระพุทธบาทจำลอง จังหวัดแพร่”