รู้ยัง? กางปฏิทินปี′56 เฮหยุดยาว ช่วงละ3วันปีเดียว9ครั้ง ชี้กระตุ้นใช้จ่าย ท่องเที่ยวสะพัด4หมื่นล้าน

วันที่ 07 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 11:12:44 น.


เผยปี 2556 มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 3-4 วันอื้อ ถึง 9 ครั้งแทบทุกเดือน นักวิชาการชี้ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายเงินสะพัดอีก 3-4 หมื่นล้าน

จากการสำรวจปฏิทินในปี 2556 นี้ พบว่ามีวันหยุดราชการต่อเนื่อง 3-4 วันติดต่อกัน 9 ครั้ง นอกเหนือจากวันหยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ถือเป็นวันหยุดครั้งแรกของปีแล้ว ก็ยังมีวันหยุดในช่วงต่างๆ อีกดังนี้

1.วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ ปีนี้วันมาฆบูชาตรงกับวันเสาร์ ดังนั้นจึงหยุดชดเชยในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ รวมเป็นวันหยุด 3 วันแรกของปีหลังจากเทศกาลปีใหม่

2.หยุดติดต่อกัน 3 วัน ในวันที่ 6-8 เมษายน เพราะวันจักรีตรงกับวันเสาร์จึงหยุดชดเชยอีก 1 วัน ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน

3.วันหยุดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 13-16 เมษายน และปีนี้วันที่ 13 เมษายนตรงกับวันเสาร์ดังนั้นจึงมีวันหยุดชดเชยในวันที่ 16 เมษายน รวมเทศกาลสงกรานต์ปีนี้มีวันหยุดทั้งสิ้น 4 วัน

4.วันที่ 4-6 พฤษภาคม หยุดติดต่อกัน 3 วัน เพราะวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม นั้นหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล

5.วันหยุด 3 วัน ในวันที่ 11-13 พฤษภาคม เพราะวันพืชมงคลในปีนี้ตรงกับวันเสาร์จึงทำให้หยุดชดเชยในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคมเพิ่มอีก 1 วัน

6.หยุดติดต่อกัน 3 วัน เนื่องในวันวิสาขบูชาวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม ทำให้ต่อเนื่องกับวันเสาร์อาทิตย์ที่ 25-26 พฤษภาคม กลายเป็นวันหยุด 3 วันเพิ่มอีก 1 สัปดาห์ในช่วงปลายเดือน

7.วันหยุดติดต่อกัน 4 วันครั้งที่ 2 ของปีในวันที่ 20-23 กรกฎาคม เพราะวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม เป็นวันอาสาฬหบูชา และวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม เป็นวันเข้าพรรษา

และ 8.วันหยุดเสาร์ที่ 10 ถึงวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม หยุดติดต่อกัน 3 วัน ครั้งสุดท้ายของปี เนื่องในวันพิเศษอย่างวันแม่ 12 สิงหาคม

นายธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดี และผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงเทศกาลวันหยุดของปี 2556 ที่มีการวันหยุดในเทศกาลต่างๆ รวมถึง 9 ครั้งและแต่ละครั้งมีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน ว่า การหยุดทำการหลายวันจะเป็นการเร่งและกระตุ้นการใช้จ่ายและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ยิ่งปีนี้ประเมินว่าเศรษฐกิจมีสัญญาณการฟื้นตัวดีขึ้นมาก วันหยุดในเทศกาลก็น่าจะมีเงินสะพัดเพิ่มอีก 7-10% จากวันหยุดในแต่ละเทศกาล และประเมินว่า 9 เทศกาลน่าจะมีเงินสะพัดจากการใช้จ่ายและการท่องเที่ยวกว่า 3 แสนล้านบาท หรือเงินเพิ่มจากปีก่อน 3-4 หมื่นล้านบาท ที่จะกระทบต่อเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 0.2-0.3%

นายธนวรรธน์กล่าวว่า ปกติเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์การใช้จ่ายเงินรวมกันต่อปีก็จะเกิน 2 แสนล้าน แต่ละเทศกาลก็จะมีการใช้เงินไม่ต่ำกว่า 1-1.5 หมื่นล้านบาท แต่ปีนี้อาจถึง 1.5-3 หมื่นล้านบาทจากการหยุดยาวต่อเนื่อง ธุรกิจด้านท่องเที่ยว สถานบันเทิง ผับ บาร์ และการขายสุรา จะเป็นธุรกิจรุ่งโรจน์ในปีนี้ อานิสงส์จากการหยุดทำการยาว แต่อย่างไรก็ตาม ต้องไม่มีผลกระทบจากสถานการณ์การเมือง และเศรษฐกิจโลกที่ซบเซารุนแรงกว่าปัจจุบัน

"การปรับขึ้นค่าแรง สินค้าเกษตรราคาดีขึ้น โดยไม่มีปัญหากังวลด้านการเมือง จะเป็นแรงเร่งที่ดีต่อการใช้จ่ายเงินและการเดินทางท่องเที่ยว เชื่อว่าปีนี้น่าจะมีการทำลายสถิติเงินสะพัดจากการใช้จ่ายและการท่องเที่ยวในทุกเทศกาล ส่วนผลกระทบต่อธุรกิจ ก็ไม่น่าจะเป็นอุปสรรค เพราะเป็นเทศกาลหยุดปกติที่เกิดขึ้นทุกปี แต่ปีนี้วันหยุดยาวกว่าปีก่อนๆ เท่านั้น" นายธนวรรธน์ กล่าว

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เนื้องานของกระทรวงเกษตรฯปกติแล้วจะไม่มีวันหยุด ยิ่งเป็นข้าราชการเกษตรในพื้นที่ที่ต้องคลุกคลีอยู่กับชาวบ้าน ต้องคอยติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เช่น เมื่อเกิดภาวะภัยแล้งก็ต้องช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ช่วยกู้ปลาขึ้นมา หากรอวันหยุดปลาคงไม่รอด

ทั้งนี้ ในการกำหนดนโยบายของกระทรวงเกษตรฯในภาพใหญ่ก็ไม่ได้คำนึงหรือกำหนดวันหยุดอยู่ในแผน เรื่องนี้จึงไม่มีผลกระทบต่อการทำงานโดยรวมแน่นอนและแม้ส่วนกลางจะหยุดทำงานแต่ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปมาก ชาวบ้านสามารถส่งข้อความ อีเมล์ และโทรศัพท์แจ้งประสานงานขอข้อมูลกับข้าราชการระดับพื้นที่ได้โดยตรง

"หน้าที่กระทรวงเกษตรที่เป็นต้นน้ำในด้านการผลิต จะต้องติดตามสถานการณ์ตลอดเวลา ยิ่งในเรื่องโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อยกระดับราคาสินค้าตามนโยบายรัฐบาล เช่น โครงการจำนำข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา เกษตรกรไม่สามารถรอวันหยุดที่มีมากได้ เพราะเขาต้องการเงินไปลงทุน ข้าราชการเกษตรต้องเร่งไปตั้งโต๊ะขึ้นทะเบียนตามท้องที่ต่างๆ สินค้าเกษตรมีระยะเวลาเน่าเสีย ดังนั้นการทำงานแข่งกับเวลาจึงเป็นเรื่องสำคัญ" นายชวลิตกล่าว

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปกติการมีวันหยุด สำหรับคนทำงานแล้วถือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยเติมพลังให้กลับมาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะหลายคนทำงานหนักเมื่อมีโอกาสพักผ่อนติดต่อหลายวันจึงเป็นเรื่องดี แต่หากมีวันหยุดมากเกินไปอาจส่งผลให้ผู้ทำงานเกิดความขยันน้อยลงได้เช่นกัน

นายวิฑูรย์กล่าวว่า ในส่วนของภาคการผลิต ตามปกติการผลิตจะมีระยะเวลาผลิตและระยะเวลาส่งมอบชัดเจน หากมีวันหยุดมากกว่าปกติจะกระทบต่อกระบวนการผลิตในภาพรวมได้ เพราะเจ้าของกิจการจะเกิดต้นทุนการผลิตสูงขึ้น จากปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทุกด้านอยู่แล้ว สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำคือวางแผนการผลิต เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เกิดความคุ้มค่า รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้น

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า วันหยุดที่เพิ่มขึ้น หากพิจารณาในส่วนของการใช้พลังงานคาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงมาก เพราะประชาชนจะหันไปใช้พลังงานชนิดใดชนิดหนึ่งและลดการใช้พลังงานบางชนิดลง เช่น วันหยุดใช้น้ำมันในการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น แต่จะใช้ไฟฟ้าภายในบ้านลดลง ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณมาก เมื่อต้องหยุดงานแต่กระบวนการผลิตต้องมีระยะเวลาส่งมอบชัดเจน ทำให้เมื่อเข้าสู่วันปกติจะเร่งการผลิต ทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้ากลับมาเท่าเดิม

นายสุเทพ อัมฤทธิ์ซิงห์ นักวิเคราะหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เคจีไอ จำกัด เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวไทยในปีนี้มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่จะเข้ามาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น โดยปีที่ผ่านมานั้นคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวประเทศไทยจำนวน 21 ล้านคน โดยตลาดหลักนั้นจะเป็นนักท่องเที่ยวจีนและเอเชียเข้ามาเที่ยวเพิ่มขึ้น แต่ตลาดนักท่องเที่ยวสหรัฐและยุโรปนั้นมีปริมาณที่น้อยลงตามวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น โดยในปีนี้นั้นคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 10% และตลาดเอเชียยังคงเป็นตลาดหลัก

นายสุเทพกล่าวว่า ส่วนประเด็นที่วันหยุดราชการในปีนี้ที่มีการหยุดอย่างต่อเนื่องถึง 9 ครั้งนั้น ประเด็นดังกล่าวนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวหรือธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีน้ำหนักพอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจเนื่องจากจำนวนวัดหยุดนั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นจากเดิม เพียงแต่มีวันหยุดยาวเพิ่มขึ้นเท่านั้น อาจจะมีผลบ้างในบางธุรกิจที่มีขนาดเล็ก และเป็นผลดีกับคนกรุงเทพฯที่จะมีเวลาพักผ่อนเท่านั้น แต่ในทางกลับกันหากประเทศไทยมีวิกฤตทางการเมือง และเกิดความรุนแรงนั้นจะมีผลทำให้ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงได้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า การที่ในปี 2556 ประเทศไทยมีปฏิทินวันหยุดราชการมากถึง 9 วัน ซึ่งมากกว่าปีก่อนๆ สำหรับในการทำงานของสำนักงาน กสทช. ถือว่าไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด เนื่องจากการทำงานของพนักงาน กสทช.ถือว่าทำงานกันอย่างเต็มที่เป็นปกติอยู่แล้ว อีกทั้งในวันหยุดพนักงาน กสทช. จำนวนไม่น้อยก็มักจะมาทำงานล่วงเวลากันเป็นปกติ จึงมั่นใจได้แม้ว่าในปีนี้จะมีวันหยุดเยอะก็ตาม แต่แผนการทำงานของ กสทช.จะดำเนินไปได้อย่างครบถ้วน ไม่มีขาดตกบกพร่องอย่างแน่นอน

นายฐากร ปิยะพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ในเครือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปี 2556 การใช้จ่ายอุปโภคบริโภคของประชาชนยังมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่อง ทั้งเรื่องของการปรับค่าจ้างแรงงานที่ช่วยเพิ่มให้ประชาชนมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีกำลังซื้อมากขึ้น รวมทั้งปัจจัยเรื่องวันหยุดที่ปีนี้จะมีวันหยุดมากกว่าปีก่อน จะเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยเพิ่มการใช้จ่ายของประชาชนในปี 2556 โดยเฉพาะการใช้จ่ายในเรื่องการท่องเที่ยว จะเอื้อต่อการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เป็นอีกกลุ่มที่เป็นเป้าหมายในการทำการตลาดในปีนี้ของกรุงศรีเช่นกัน ทั้งนี้ การที่มีวันหยุดยาวก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีการใช้จ่ายทุกวันหยุดเพราะประชาชนมีภาระทางการเงินด้านอื่นด้วย
เรื่องเล่าจาก"บิ๊กแป๊ะ" เกิดอะไรขึ้นเมื่อ ผบ.ตร. ขับรถไปเจอด่านจราจร
ตำรวจทำดี! ร.ต.ท.ทางหลวง สละเครื่องแบบกอดเด็กชาย เบนซ์ชนจยย.พ่อเจ็บ แม่เสียชีวิต
ต้นสังกัดไล่ออกแล้ว "ดีเจฉาว" อธิการฯ มทร.ธัญบุรี เสียใจ พฤติกรรมไม่เหมาะสม
สมัยก่อน"หญิงไทย"จะ"ขายบริการ"ได้ ต้องผ่านอะไรบ้าง
ตร.เปิดคลิปแฉ นาทีซัดกันนัวกลางถนน ′ดีเจเก่งปะทะเก๋งแดง′ ภาพระบุชัดใครชนก่อน