รู้ยัง? กางปฏิทินปี′56 เฮหยุดยาว ช่วงละ3วันปีเดียว9ครั้ง ชี้กระตุ้นใช้จ่าย ท่องเที่ยวสะพัด4หมื่นล้าน

วันที่ 07 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 11:12:44 น.


เผยปี 2556 มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 3-4 วันอื้อ ถึง 9 ครั้งแทบทุกเดือน นักวิชาการชี้ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายเงินสะพัดอีก 3-4 หมื่นล้าน

จากการสำรวจปฏิทินในปี 2556 นี้ พบว่ามีวันหยุดราชการต่อเนื่อง 3-4 วันติดต่อกัน 9 ครั้ง นอกเหนือจากวันหยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ถือเป็นวันหยุดครั้งแรกของปีแล้ว ก็ยังมีวันหยุดในช่วงต่างๆ อีกดังนี้

1.วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ ปีนี้วันมาฆบูชาตรงกับวันเสาร์ ดังนั้นจึงหยุดชดเชยในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ รวมเป็นวันหยุด 3 วันแรกของปีหลังจากเทศกาลปีใหม่

2.หยุดติดต่อกัน 3 วัน ในวันที่ 6-8 เมษายน เพราะวันจักรีตรงกับวันเสาร์จึงหยุดชดเชยอีก 1 วัน ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน

3.วันหยุดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 13-16 เมษายน และปีนี้วันที่ 13 เมษายนตรงกับวันเสาร์ดังนั้นจึงมีวันหยุดชดเชยในวันที่ 16 เมษายน รวมเทศกาลสงกรานต์ปีนี้มีวันหยุดทั้งสิ้น 4 วัน

4.วันที่ 4-6 พฤษภาคม หยุดติดต่อกัน 3 วัน เพราะวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม นั้นหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล

5.วันหยุด 3 วัน ในวันที่ 11-13 พฤษภาคม เพราะวันพืชมงคลในปีนี้ตรงกับวันเสาร์จึงทำให้หยุดชดเชยในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคมเพิ่มอีก 1 วัน

6.หยุดติดต่อกัน 3 วัน เนื่องในวันวิสาขบูชาวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม ทำให้ต่อเนื่องกับวันเสาร์อาทิตย์ที่ 25-26 พฤษภาคม กลายเป็นวันหยุด 3 วันเพิ่มอีก 1 สัปดาห์ในช่วงปลายเดือน

7.วันหยุดติดต่อกัน 4 วันครั้งที่ 2 ของปีในวันที่ 20-23 กรกฎาคม เพราะวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม เป็นวันอาสาฬหบูชา และวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม เป็นวันเข้าพรรษา

และ 8.วันหยุดเสาร์ที่ 10 ถึงวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม หยุดติดต่อกัน 3 วัน ครั้งสุดท้ายของปี เนื่องในวันพิเศษอย่างวันแม่ 12 สิงหาคม

นายธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดี และผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงเทศกาลวันหยุดของปี 2556 ที่มีการวันหยุดในเทศกาลต่างๆ รวมถึง 9 ครั้งและแต่ละครั้งมีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน ว่า การหยุดทำการหลายวันจะเป็นการเร่งและกระตุ้นการใช้จ่ายและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ยิ่งปีนี้ประเมินว่าเศรษฐกิจมีสัญญาณการฟื้นตัวดีขึ้นมาก วันหยุดในเทศกาลก็น่าจะมีเงินสะพัดเพิ่มอีก 7-10% จากวันหยุดในแต่ละเทศกาล และประเมินว่า 9 เทศกาลน่าจะมีเงินสะพัดจากการใช้จ่ายและการท่องเที่ยวกว่า 3 แสนล้านบาท หรือเงินเพิ่มจากปีก่อน 3-4 หมื่นล้านบาท ที่จะกระทบต่อเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 0.2-0.3%

นายธนวรรธน์กล่าวว่า ปกติเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์การใช้จ่ายเงินรวมกันต่อปีก็จะเกิน 2 แสนล้าน แต่ละเทศกาลก็จะมีการใช้เงินไม่ต่ำกว่า 1-1.5 หมื่นล้านบาท แต่ปีนี้อาจถึง 1.5-3 หมื่นล้านบาทจากการหยุดยาวต่อเนื่อง ธุรกิจด้านท่องเที่ยว สถานบันเทิง ผับ บาร์ และการขายสุรา จะเป็นธุรกิจรุ่งโรจน์ในปีนี้ อานิสงส์จากการหยุดทำการยาว แต่อย่างไรก็ตาม ต้องไม่มีผลกระทบจากสถานการณ์การเมือง และเศรษฐกิจโลกที่ซบเซารุนแรงกว่าปัจจุบัน

"การปรับขึ้นค่าแรง สินค้าเกษตรราคาดีขึ้น โดยไม่มีปัญหากังวลด้านการเมือง จะเป็นแรงเร่งที่ดีต่อการใช้จ่ายเงินและการเดินทางท่องเที่ยว เชื่อว่าปีนี้น่าจะมีการทำลายสถิติเงินสะพัดจากการใช้จ่ายและการท่องเที่ยวในทุกเทศกาล ส่วนผลกระทบต่อธุรกิจ ก็ไม่น่าจะเป็นอุปสรรค เพราะเป็นเทศกาลหยุดปกติที่เกิดขึ้นทุกปี แต่ปีนี้วันหยุดยาวกว่าปีก่อนๆ เท่านั้น" นายธนวรรธน์ กล่าว

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เนื้องานของกระทรวงเกษตรฯปกติแล้วจะไม่มีวันหยุด ยิ่งเป็นข้าราชการเกษตรในพื้นที่ที่ต้องคลุกคลีอยู่กับชาวบ้าน ต้องคอยติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เช่น เมื่อเกิดภาวะภัยแล้งก็ต้องช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ช่วยกู้ปลาขึ้นมา หากรอวันหยุดปลาคงไม่รอด

ทั้งนี้ ในการกำหนดนโยบายของกระทรวงเกษตรฯในภาพใหญ่ก็ไม่ได้คำนึงหรือกำหนดวันหยุดอยู่ในแผน เรื่องนี้จึงไม่มีผลกระทบต่อการทำงานโดยรวมแน่นอนและแม้ส่วนกลางจะหยุดทำงานแต่ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปมาก ชาวบ้านสามารถส่งข้อความ อีเมล์ และโทรศัพท์แจ้งประสานงานขอข้อมูลกับข้าราชการระดับพื้นที่ได้โดยตรง

"หน้าที่กระทรวงเกษตรที่เป็นต้นน้ำในด้านการผลิต จะต้องติดตามสถานการณ์ตลอดเวลา ยิ่งในเรื่องโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อยกระดับราคาสินค้าตามนโยบายรัฐบาล เช่น โครงการจำนำข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา เกษตรกรไม่สามารถรอวันหยุดที่มีมากได้ เพราะเขาต้องการเงินไปลงทุน ข้าราชการเกษตรต้องเร่งไปตั้งโต๊ะขึ้นทะเบียนตามท้องที่ต่างๆ สินค้าเกษตรมีระยะเวลาเน่าเสีย ดังนั้นการทำงานแข่งกับเวลาจึงเป็นเรื่องสำคัญ" นายชวลิตกล่าว

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปกติการมีวันหยุด สำหรับคนทำงานแล้วถือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยเติมพลังให้กลับมาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะหลายคนทำงานหนักเมื่อมีโอกาสพักผ่อนติดต่อหลายวันจึงเป็นเรื่องดี แต่หากมีวันหยุดมากเกินไปอาจส่งผลให้ผู้ทำงานเกิดความขยันน้อยลงได้เช่นกัน

นายวิฑูรย์กล่าวว่า ในส่วนของภาคการผลิต ตามปกติการผลิตจะมีระยะเวลาผลิตและระยะเวลาส่งมอบชัดเจน หากมีวันหยุดมากกว่าปกติจะกระทบต่อกระบวนการผลิตในภาพรวมได้ เพราะเจ้าของกิจการจะเกิดต้นทุนการผลิตสูงขึ้น จากปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทุกด้านอยู่แล้ว สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำคือวางแผนการผลิต เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เกิดความคุ้มค่า รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้น

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า วันหยุดที่เพิ่มขึ้น หากพิจารณาในส่วนของการใช้พลังงานคาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงมาก เพราะประชาชนจะหันไปใช้พลังงานชนิดใดชนิดหนึ่งและลดการใช้พลังงานบางชนิดลง เช่น วันหยุดใช้น้ำมันในการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น แต่จะใช้ไฟฟ้าภายในบ้านลดลง ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณมาก เมื่อต้องหยุดงานแต่กระบวนการผลิตต้องมีระยะเวลาส่งมอบชัดเจน ทำให้เมื่อเข้าสู่วันปกติจะเร่งการผลิต ทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้ากลับมาเท่าเดิม

นายสุเทพ อัมฤทธิ์ซิงห์ นักวิเคราะหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เคจีไอ จำกัด เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวไทยในปีนี้มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่จะเข้ามาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น โดยปีที่ผ่านมานั้นคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวประเทศไทยจำนวน 21 ล้านคน โดยตลาดหลักนั้นจะเป็นนักท่องเที่ยวจีนและเอเชียเข้ามาเที่ยวเพิ่มขึ้น แต่ตลาดนักท่องเที่ยวสหรัฐและยุโรปนั้นมีปริมาณที่น้อยลงตามวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น โดยในปีนี้นั้นคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 10% และตลาดเอเชียยังคงเป็นตลาดหลัก

นายสุเทพกล่าวว่า ส่วนประเด็นที่วันหยุดราชการในปีนี้ที่มีการหยุดอย่างต่อเนื่องถึง 9 ครั้งนั้น ประเด็นดังกล่าวนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวหรือธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีน้ำหนักพอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจเนื่องจากจำนวนวัดหยุดนั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นจากเดิม เพียงแต่มีวันหยุดยาวเพิ่มขึ้นเท่านั้น อาจจะมีผลบ้างในบางธุรกิจที่มีขนาดเล็ก และเป็นผลดีกับคนกรุงเทพฯที่จะมีเวลาพักผ่อนเท่านั้น แต่ในทางกลับกันหากประเทศไทยมีวิกฤตทางการเมือง และเกิดความรุนแรงนั้นจะมีผลทำให้ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงได้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า การที่ในปี 2556 ประเทศไทยมีปฏิทินวันหยุดราชการมากถึง 9 วัน ซึ่งมากกว่าปีก่อนๆ สำหรับในการทำงานของสำนักงาน กสทช. ถือว่าไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด เนื่องจากการทำงานของพนักงาน กสทช.ถือว่าทำงานกันอย่างเต็มที่เป็นปกติอยู่แล้ว อีกทั้งในวันหยุดพนักงาน กสทช. จำนวนไม่น้อยก็มักจะมาทำงานล่วงเวลากันเป็นปกติ จึงมั่นใจได้แม้ว่าในปีนี้จะมีวันหยุดเยอะก็ตาม แต่แผนการทำงานของ กสทช.จะดำเนินไปได้อย่างครบถ้วน ไม่มีขาดตกบกพร่องอย่างแน่นอน

นายฐากร ปิยะพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ในเครือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปี 2556 การใช้จ่ายอุปโภคบริโภคของประชาชนยังมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่อง ทั้งเรื่องของการปรับค่าจ้างแรงงานที่ช่วยเพิ่มให้ประชาชนมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีกำลังซื้อมากขึ้น รวมทั้งปัจจัยเรื่องวันหยุดที่ปีนี้จะมีวันหยุดมากกว่าปีก่อน จะเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยเพิ่มการใช้จ่ายของประชาชนในปี 2556 โดยเฉพาะการใช้จ่ายในเรื่องการท่องเที่ยว จะเอื้อต่อการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เป็นอีกกลุ่มที่เป็นเป้าหมายในการทำการตลาดในปีนี้ของกรุงศรีเช่นกัน ทั้งนี้ การที่มีวันหยุดยาวก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีการใช้จ่ายทุกวันหยุดเพราะประชาชนมีภาระทางการเงินด้านอื่นด้วย
ตรวจสอบดวงวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 โดย พิมพ์พรร
เฉลยเบื้องหลัง "ผบก.ป." ปรากฏตัว สยบข่าวตกเก้าอี้
หนุ่มใหญ่พิษณุโลก พลิกผืนนาเป็นสวนตะไคร้ปลอดสารพิษ ทำรายได้ดีกว่าปลูกข้าว
ระหว่างทางซิกซ์แพ็ก โดย กาละแมร์ พัชรศรี
ฟรุ้งฟริ้งไปอีก "ใหม่ ดาวิกา" สวยละมุนในลุคเจ้าหญิงหิมะ!!
40 ยังเเจ๋ว!! "หลิน จื้อหลิง" หรือ "เสี่ยวเกี้ยว จากสามก๊ก" สวยเซ็กซี่สวนทางอายุจริง!
ยังไงจ๊ะยังไง "กวาง ABnormal" ตะลุยบิ๊กไบค์ "ซานิ"ซ้อนท้ายไปด้วย?
นางงามแคนาดาประกาศ "การปิดปากชาวบ้านช่วยปกปิดความน่าอับอายของเผด็จการไม่ได้"
"เจนี่" เมินเพจเเอนตี้ปากหอยปากปูเม้าธ์ดวงซวย ทำโรงงาน "กึ้ง เฉลิมชัย" ไฟไหม้!!
สตรองเเบบบ้านๆ "บัวขาว" โชว์ความสุขติดดิน ปูเสื่อนอนริมห้วยหลังบ้านที่สุรินทร์!!
“10 ต้นไม้ไล่ยุง” ปลูกติดบ้านไว้ก่อน ปลอดภัยไร้เงายุง
ฟื้นคดี! ล่าว่าที่เเม่ผัววัย73 สั่งฆ่าเภสัชสาว"ว่าที่ลูกสะใภ้"ปี50-ปลอมมรณบัตรหนี
น่าหยิกชะมัด! ช้างน้อยสุดน่ารัก ล้มตัวหนุนตัก ออดอ้อนนักท่องเที่ยว (คลิป)
"มะนาวยักษ์" ทำลาบหมูหนึ่งกิโล ใช้แค่ลูกเดียว แถมดอกหอมคล้ายมะลิ บวกดอกแก้ว
อายุความบัตรเครดิต กี่ปี? (คลิป)