"ผังเมืองใหม่" เสียงสะท้อนจากท้องถิ่น-ภูมิภาค

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 13:30:48 น.
โดย ทีมข่าวภูมิภาค มติชน 18 ก.พ.56
จากกรณีข่าวกระทรวงมหาดไทยประกาศผังเมืองรวมจังหวัดต่างๆ ทั้งส่วนที่ประกาศเป็นกฎกระทรวงแล้วในปี 2555 ได้แก่ ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต สิงห์บุรี สระบุรี เชียงใหม่ นครนายก ยโสธร ปราจีนบุรี และราชบุรี และส่วนที่เหลือ อยู่ระหว่างประกาศบังคับใช้เพิ่มเติมอีกหลายจังหวัด ให้เกิดกระแสคัดค้านจากฟากอุตสาหกรรม นำขบวนโดยสภาอุตสาหกรรม และกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องจากผังเมืองใหม่ มีผลกระทบต่อการประกอบกิจการ และการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม สาระโดยรวมมีผลให้เพิ่มพื้นที่สีเขียว หรือที่ดินประเภทชนบท และเกษตรกรรม รวมทั้งลดพื้นที่สีม่วง หรือพื้นที่อุตสาหกรรมลง กระทั่งล่าสุด ทั้ง 2 หน่วยงานดังกล่าวได้ทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอให้ทบทวนประกาศผังเมืองรวมจังหวัดและที่อยู่ระหว่างยกร่างดังกล่าว

ขณะเดียวกัน มีเสียงสะท้อนจากทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ท้องถิ่น ในพื้นที่ที่ประกาศผังเมืองใหม่ด้วย

ห่วงโรงงานเซรามิกปิดตัวเพิ่ม

"อธิภูมิ กำธรวรรินทร์" ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แสดงความเป็นห่วงว่า ส่วนของ จ.ลำปาง ซึ่งสำนักงานโยธาธิการ และผังเมือง กำหนดผังเมืองใหม่ เพื่อมุ่งให้เป็นพื้นที่สีเขียว ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อภาพรวมอุตสาหกรรมในแต่ละพื้นที่โดยตรง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากลำปางเป็นเมืองอุตสาหกรรมเซรามิกมากว่า 100 ปีแล้ว และเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่คู่กับชาวลำปางมานานโดยไม่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนโดยรอบ

"โรงงานเซรามิกส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตชุมชน และหมู่บ้าน มีโรงงานเซรามิกทั้งหมด กว่า 200 แห่ง กว่าร้อยละ 60 ตั้งอยู่ในชุมชน และหมู่บ้าน ซึ่งการประกาศใช้ผังเมืองใหม่เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จะกระทบอุตสาหกรรมเซรามิกทันที เพราะเมื่อใบอนุญาตประกอบอุตสากรรมหมดอายุ และต้องขออนุญาตต่อใบอนุญาตใหม่ จะไม่สามารถต่อได้ เพราะติดเงื่อนไขการประกาศใช้ผังเมืองใหม่

"ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการเซรามิก จ.ลำปาง ได้รับความเดือดร้อนจากราคาก๊าซแอลพีจีในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักสูงอย่างต่อเนื่อง และเป็นภาระที่ผู้ประกอบการแบกรับ จนส่งผลให้โรงงานเซรามิกหลายแห่งที่แบกรับภาระไม่ไหว ทยอยปิดกิจการไปแล้ว มาปีนี้ ผู้ประกอบการมาเจอวิบากกรรมค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด วันละ 300 บาท ยิ่งซ้ำเติมผู้ประกอบการให้ปิดตัวลงเร็วมากยิ่งขึ้น สุดท้าย ยังมีประกาศผังเมืองใหม่ ที่จะมีผลให้โรงงานเซรามิกที่ตั้งในเขตชุมชน และหมู่บ้าน ต้องย้ายออกไปตั้งนอกเมือง ถือเป็นการแทงซ้ำอุตสาหกรรมเซรามิก ให้ปิดตัวลงเร็วมากขึ้นอีก"

"ภูเก็ตควรเพิ่มพื้นที่สีเขียว"

"วงศกร นุ่นชูคันธ์" โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ว่า จังหวัดภูเก็ตไม่มีปัญหา หรือผลกระทบจากการประกาศผังเมืองใหม่ เนื่องจากพื้นที่ จ.ภูเก็ต มีพื้นที่พัฒนาอุสาหกรรม หรือที่ดินประเภทสีม่วงน้อยอยู่แล้ว ในทางตรงกันข้าม มีพื้นที่ด้านการบริการและการท่องเที่ยวเป็นหลัก ดังนั้น จังหวัดภูเก็ตจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ยังคงใช้ประกาศผังเมืองรวมภูเก็ต ล่าสุดคือในปี 2554 ต่อไป

"พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม (ที่ดินประเภทสีม่วง) ของภูเก็ตในปัจจุบัน อยู่ที่บริเวณเกาะสิเหร่ และพื้นที่ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต บางส่วน ที่มีการประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากประมง เช่น โรงงานปลาป่น โรงงานคัดแยกสัตว์ทะเล โรงงานห้องเย็นแช่แข็งสัตว์ทะเล การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ และโรงงานเกี่ยวกับยางพาราที่ บ้านม่าหนิก อ.ถลาง ส่วนที่มีการเสนอขอแก้ไขปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตฉบับล่าสุดไป คือ การใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ ต.ป่าตอง อ.กะทู้, ต.ฉลอง อ.เมือง ภูเก็ต ที่อยู่ระหว่างการแก้ไข แต่พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม (ที่ดินประเภทสีม่วง) ยังไม่มีการแก้ไข และแนวโน้มการพัฒนาเมืองของจังหวัดภูเก็ต เน้นทางด้านการบริการการท่องเที่ยวเป็นหลัก การสร้างรีสอร์ต หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับด้านนี้ จึงมีความจำเป็น ซึ่งจริงๆ แล้ว ที่ดินประเภทสีอื่นๆ และไม่จำเป็นต้องเป็นสีม่วง เราก็ให้อนุญาตดำเนินการประกอบอุตสาหกรรม ที่ไม่เกิดมลพิษ ซึ่งช่วงที่ผ่านมา ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมไปแล้วยังไม่เคยมีปัญหา หรือการร้องเรียนอะไร" วงศกรกล่าวด้าน นพ.ศิริชัย ศิลปอาชา ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตในปัจจุบัน ไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่อุตสาหกรรมแล้ว เพราะว่าลำพังพื้นที่พัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวหนาแน่นมากอยู่แล้ว หรือทำรีสอร์ตสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบต่างๆ ไม่แพ้การก่อสร้างโรงงาน ทำให้ที่ดินมีไม่พียงพอเพื่อไปทำอย่างอื่นอีกแล้ว แม้แต่พื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยยังไม่เพียงพอ

"กระทรวงอุตสาหกรรมควรจะไปวางแผนยุทธศาสตร์ว่า เราควรจะพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทใดดี และเป็นประโยชน์สูงสุด ไม่ก่อมลพิษ และในโซนไหนของประเทศ มากกว่าจะแจ้งให้กระทรวงมหาดไทย ประกาศพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม (ที่ดินประเภทสีม่วง) อย่างเดียว

"ซึ่งจากบทเรียนนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง เป็นต้นแบบที่แสดงว่า เราทำงานน้อยเกินไป ทำให้เกิดปัญหา และควรเป็นบทเรียนของประเทศไทยเพื่อไม่ให้ไปสร้างโรงงานอุตสาหกรรมจนเป็นปัญหา หรือมีผลกระทบกระเทือนต่อสังคม หรือควรจะทำอย่างไรที่อุตสาหกรรมจะอยู่กับชุมชนได้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม สำหรับ จ.ภูเก็ต ภาคเอกชน ให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ปรับปรุงผังเมืองรวมป่าตอง หรือ ฉลอง เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินได้สูงสุด โดยเฉพาะการเปิดพื้นที่ใหม่ คือ อ่าวภูเก็ต สะพานหิน พื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมหมดสภาพ และพื้นที่ชายฝั่งทะเล ที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ดีบุกอดีต ประมาณ 5,000 ไร่ เพื่อทำพื้นที่เพื่อการสันทนาการ (Recreation Area) และใช้เป็นพื้นที่สำหรับกักเก็บน้ำฝน เพื่อเป็นแหล่งน้ำจืดสำรอง จากนั้นอาจพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นสวนสาธารณะ พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ส่วนท้องที่ตำบลป่าตอง ควรเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วย เพราะเมืองยังต้องการพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยเฉพาะหาดป่าตอง ควรกันพื้นที่สร้างสวนสาธารณะ จะช่วยส่งเสริมคุณภาพของการท่องเที่ยวมากกว่าการสร้างตึก หรือเพิ่มพื้นที่เพื่อการพาณิชย์"

"ผังเมืองเชียงใหม่ ขาดมิติการมีส่วนร่วม"

จ.เชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย สมัยที่มีนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ เป็นรัฐบาลมนตรี มีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2555 พื้นที่ 429 ตารางกิโลเมตร รวม 49 ตำบล 7 อำเภอ คือ อ.เมืองเชียงใหม่ อ.แม่ริม อ.สันทราย อ.สารภี อ.หางดง อ.สันกำแพง อ.ดอยสะเก็ด มีกำหนด 5 ปี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนา รักษาวิถีชีวิตชุมชนแต่ละท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และคมนาคม เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และเอเชียใต้ เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยว บริการสุขภาพ อุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ การค้าต่างประเทศ พร้อมดำรงพื้นที่ที่มีคุณค่าทางเกษตรกรรมที่มีอยู่จำกัด และพัฒนาการเกษตร หัตถกรรมแบบปลอดมลพิษ มีมาตรฐานสากล ควบคู่อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ยังมีผังเมืองรวมเฉพาะถิ่น หรือพื้นที่พิเศษ อาทิ ผังเมืองรวมชุมชนสันกำแพง ผังเมืองรวมชุมชนจอมทอง ผังเมืองรวมชุมชนเวียงฝาง และผังเมืองรวมเฉพาะสี่เหลี่ยม คูเมือง ซึ่งเป็นเขตเมืองเก่าที่มีโบราณสถาน วัดวาอารามเก่าแก่และชุมชนดั้งเดิมด้วย

จากประกาศดังกล่าว "องอาจ กิตติคุณชัย" ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กกร.) จ.เชียงใหม่ เห็นว่า ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่และผังเมืองรวมเชียงใหม่ ทั้ง 2 ฉบับ มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ไม่สอดคล้องความเป็นจริงด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพราะข้อมูลไม่ครบถ้วน ที่สำคัญภาคประชาชนไม่มีส่วนร่วมมากนัก จึงเตรียมจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน เพื่อเสนอทางออกภายในมีนาคมนี้ เพื่อให้ผังเมืองรวมใหม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและเกิดประโยชน์ต่อชาวเชียงใหม่มากที่สุด

"อยากให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าประชุม เพื่อพูดคุย เสนอแนะและบูรณาการแผนพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อจัดระเบียบเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืนและตอบสนองการใช้ประโยชน์จากที่ดินมากที่สุด โดยคงเอกลักษณ์เมืองเชียงใหม่และวิถีชีวิตชุมชน โดยให้คนท้องถิ่นมีส่วนร่วมกำหนดผังเมืองรวม เพื่อพัฒนาเชียงใหม่ไปข้างหน้าอีก 20-30 ปี

"ที่ผ่านมามีการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ 40-50 แห่ง มูลค่าหลายหมื่นล้านบาท เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำเป็นต้องควบคุมและอนุรักษ์พื้นที่บางส่วนไม่ให้กระทบวิถีชีวิตชุมชน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่เชียงใหม่ เปิดช่องให้ทุกฝ่ายพูดคุยกันก่อนประกาศบังคับใช้ผังเมืองดังกล่าว เพื่อความเป็นธรรมทุกฝ่าย"

"ณรงค์ คองประเสริฐ" ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศชัดเจนว่า ไม่เห็นด้วยกับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ ที่กระทรวงมหาดไทย ประกาศใช้ เพราะขาดมติท้องถิ่นมีส่วนร่วม พร้อมย้ำจุดยืนว่า "ผังเมืองต้องมีความสมดุล ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาในอนาคต ต้องรองรับด้านเศรษฐกิจ สังคม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และขนส่งอย่างเหมาะสม เพื่อเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และอาเซียน"

ฟาก "ทัศนัย บูรณุปกรณ์" นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า เทศบาลมีแผนจะทำประชาพิจารณ์ เพื่อออกเทศบัญญัติที่มีสอดคล้องกับผังเมืองใหม่ ออกมาบังคับใช้ โดยเฉพาะเน้นการฟื้นฟู อนุรักษ์เขตเมืองเก่าอายุ 718 ปี เนื่องจากเป็นจุดขายของการท่องเที่ยว ควบคุมความสูงไม่เกิน 12 เมตร หรือ 3 ชั้น ควบคุมรูปแบบอาคารและสี ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีแผนพัฒนาและตกแต่ง 4 แจ่ง 5 ประตูเมือง นำระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคลงใต้ดิน นำร่องถนนพระปกเกล้าตลอดสาย ตั้งแต่ประตูเชียงใหม่ถึงประตูช้างเผือก ระยะทาง 2 กิโลเมตร พัฒนาเส้นทางจักรยานและถนนคนเดินเพื่อท่องเที่ยวบริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เพื่อชมหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือซีซีทีวีตามแหล่งท่องเที่ยว โบราณสถานและวัดวาอาราม โดยขอรัฐบาลสนับสนุนพัฒนาเขตเมืองเก่า รวม 1,000 ล้านบาท" นายกทัศนัยกล่าวทิ้งท้าย

"ลำพูนต้องขยายนิคมฯภาคเหนือเฟส3-5"

"ประสิทธิ์ จันทกลาง" นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน กล่าวว่า จากประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวมเมืองลำพูน พ.ศ.2555 ตำบลบ้านกลางเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ปัจจุบันพื้นที่สีเขียวกลายเป็นชุมชนพาณิชยกรรม มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยไปแล้ว ผังเมืองใหม่จึงไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ในปัจจุบัน เทศบาลจึงจัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจกับประชาชน เรื่องการปรับปรุงแก้ไขผังเมือง พ.ศ.2555 โดยที่ประชุมข้อสรุปว่า จะปรับเปลี่ยนพื้นที่สีเขียวในบางหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1, 3, 4, 11 และ 12 ให้เป็นสีเหลืองและสีม่วง โดยเฉพาะเขตติดต่อ ต.มะเขือแจ้ ที่แก้ไขเป็นสีม่วง พื้นที่อุตสาหกรรม แล้วเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต โดยเฉพาะการขยายนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เฟส 3-5

"ที่ดินในพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ถูกนายทุนซื้อจากชาวบ้านไปแล้ว แต่ไม่ดำเนินการใดๆ เนื่องจากติดขัดเรื่องผังเมืองที่กำหนดให้เป็นพื้นที่การเกษตร หรือพื้นที่สีเขียว เทศบาลจึงต้องแก้ไขให้เป็นสีเหลืองและสีม่วง เพื่อรองรับการขยายนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เฟส 3-5 ในอนาคต หากมีการปรับเปลี่ยนผังเมืองใหม่ นักลงทุนก็พร้อมเข้าพัฒนาที่ดินที่ดังกล่าวได้ ภายใน 1-2 ปี"

ด้าน "นิรันดร์ ด่านไพบูลย์" นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) รับเป็นเจ้าภาพปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดลำพูน พ.ศ.2555 โดยมีพื้นที่ที่จะปรับปรุง แก้ไข ในเขตอำเภอเมืองลำพูน 9 ตำบล ได้แก่ ตำบลเหมืองง่า อุโมงค์ มะเขือแจ้ ในเมือง บ้านกลาง ต้นธง เวียงยอง ศรีบัวบาน และป่าสัก เนื่องจากสภาพความเป็นจริงของบ้านเมืองในปัจจุบันกับผังเมืองที่ประกาศออกมา โดยเฉพาะพื้นที่โซนสีเขียวเดิม กลายเป็นชุมชนหนาแน่นไปแล้ว นอกจากนี้ ต้องการขยายการลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ในเขต ต.บ้านกลาง, มะเขือแจ้ , เวียงยอง, ศรีบัวบาน และป่าสัก ซึ่งการดำเนินการแก้ไขก็เพื่อลดสีเขียว เปลี่ยนเป็นสีแดง สีเหลือง และสีม่วง รวมทั้ง 9 ตำบล จะไม่เกินร้อยละ 30 ของผังเมืองที่ประกาศไว้แล้ว โดย อบจ.จัดประชุมร่วมกับ อปท.ทุกแห่ง เพื่อร่วมกันแก้ไขผังเมืองลำพูนให้ตรงตามความเป็นจริงและอนาคต ก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ เพื่อให้ได้ข้อสรุปเสนอกรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาต่อไป

"ขอมท.ทบทวนตามบัญชีแนบท้าย"

"นครราชสีมา" ถือเป็นจังหวัดที่มีเสียงคัดค้านผังเมืองใหม่ดังกว่าหลายๆ จังหวัด ด้วยพื้นที่สีเขียวตามประกาศผังเมืองใหม่ เป็นพื้นที่ที่อยู่ในแผนการขยายกิจการ และกำลังการผลิต

"สมศักดิ์ ศรีบัวรอด" ประธานสภาอุตสาหกรรมนครราชสีมา กล่าวว่า ได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกสภาอุตสาหกรรมเกี่ยวกับปัญหาจากการเตรียมออกประกาศผังเมืองใหม่ โดยเฉพาะบริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีแผนลงทุนขยายกำลังการผลิตในพื้นที่เดิม 100 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สีเขียว และ พื้นที่สีชมพู ซึ่งห้ามขยายการลงทุน

"ขอให้กระทรวงมหาดไทยทบทวนประกาศบังคับใช้ผังเมืองฉบับใหม่ ตามข้อมูลปี 2550 ซึ่งกำหนดพื้นที่สีม่วง 4 โซน คือ อ.แก้งสนามนาง, โชคชัย, สูงเนิน หรือ เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 2 และ อ.เมือง หรือเขตอุตสาหกรรมสุรนารี ซึ่งมีเพียง 1% ของพื้นที่รวมทั้งจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 10% ภาคเอกชน จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยนำกลับทบทวนใหม่ โดยแก้บัญชีแนบท้าย มิเช่นนั้นผู้ประกอบการรายเดิมที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่สีม่วงจะได้รับผลกระทบ เนื่องจากไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตแทนแรงงานคนที่ปรับค่าจ้าง 300 บาท ได้ หรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลิตภัณฑ์ตามความนิยมได้ จะเกิดกระทบต่อการลงทุน อาจส่งผลให้ย้ายฐานผลิตได้" สมศักดิ์กล่าว

ด้าน "อนุกูล แสงทองฉาย" โยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า มติที่ประชุมเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา เห็นชอบให้นำร่างผังเมืองรวมฯ กลับมาทบทวนปรับปรุงก่อนประกาศบังคับใช้ เพื่อพิจารณาให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสภาพสิ่งแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้พิจารณาบัญชีแนบท้ายข้อกำหนดให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการเตรียมพัฒนาเมืองรองรับกับโครงการตามนโยบายของรัฐบาล เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการการบริหารที่ดินเชิงระบบ (กบช.) ถนนมอเตอร์เวย์ รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง และโครงการนิคมอุตสาหกรรมอากาศยาน และศูนย์ซ่อมอากาศยานของประเทศไทย ซึ่งใช้พื้นที่สนามบินพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่เปลี่ยนแปลงไปกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เรื่องเล่าจาก"บิ๊กแป๊ะ" เกิดอะไรขึ้นเมื่อ ผบ.ตร. ขับรถไปเจอด่านจราจร
ตำรวจทำดี! ร.ต.ท.ทางหลวง สละเครื่องแบบกอดเด็กชาย เบนซ์ชนจยย.พ่อเจ็บ แม่เสียชีวิต
ต้นสังกัดไล่ออกแล้ว "ดีเจฉาว" อธิการฯ มทร.ธัญบุรี เสียใจ พฤติกรรมไม่เหมาะสม
สมัยก่อน"หญิงไทย"จะ"ขายบริการ"ได้ ต้องผ่านอะไรบ้าง
ตร.เปิดคลิปแฉ นาทีซัดกันนัวกลางถนน ′ดีเจเก่งปะทะเก๋งแดง′ ภาพระบุชัดใครชนก่อน
test