ถกร่างพ.ร.บ.กู้เงิน2ล้านล้านจบไม่ลง ฝ่ายค้าน-รบ.ซัดกันเละ ลากไปต่อ29มี.ค. ส.ส.ภท.โผล่หนุน"ปู"

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09:06:39 น.
ที่รัฐสภา  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม   ในการประชุมสภาผู้แทนราษฏร สมัยสามัญนิติบัญญัติ เป็นพิเศษ ที่มีนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฏร ทำหน้าที่ประธานการประชุม  โดยมีวาระเรื่องด่วนพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... วงเงิน 2 ล้านล้านบาท ที่คณะรัฐมตรี (ครม.)เป็นผู้เสนอ ที่มีการอภิปรายมาต่อเนื่องมาตั้งแต่เช้า


กรณ์ 7 คำท้าฉะ2 ล้านล้าน


ทั้งนี้ เมื่อเวลา 18.17 น. นายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ ปชป. อภิปรายว่า เรื่องที่มีความสำคัญคือ  รัฐบาลมีความจำเป็นต้องกู้ถึง 2 ล้านล้านบาทหรือไม่ ฝ่ายค้านไม่ได้ต้องการสร้างเงื่อนไข ไม่ต้องการถ่วงความเจริญ หากพูดถึงหลักการแล้วฝ่ายค้านไม่สามารถเห็นด้วย คือ 1.ไม่เห็นว่ามีความจำเป็นต้องการอาศัยการกู้เงินทั้งหมด เพราะสามารถให้สัปทานแก่เอกชนได้ 2. ทำไมต้องกู้นอกระบบงบประมาณ ทั้งที่สามารถกู้ในระบบได้ 3.พ.ร.บ. ฉบับนี้เสียงต่อการขัดรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจสะดุดการทำงานของรัฐบาลเอง
นายกรณ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ตนยังไม่เห็นด้วยในการออก พ.ร.บ.ฉบับนี้หลายประเด็น เช่น ที่มาของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ รัฐบาลอาจความจำเป็นในการกู้เพื่อพัฒนาระบบการขนส่ง  แต่ไม่ได้มอบถึงประเด็นอื่นๆ เช่น สาธารณสุข การศึกษา ด้านความมั่นคงแห่งรัฐ แต่รัฐบาลมองแต่ด้านคมนาคม ไม่มีมีการมองถึงการพัฒนาคน ส่วนความมั่งคงทางการคลังนั้น รัฐบาลกำลังลดความน่าเชื่อถือของประเทศโดยการกู้เงิน 2 ล้านล้าน เรื่องดังกล่าวใครจะได้ประโยชน์ซึ่งคิดว่าไม่ใช่ประชาชนแน่นอน  สุดท้ายแล้วรัฐบาลจะทำได้จริงหรือไม่ เรามีหนี้กองอยู่บนตักแน่นอน หากรัฐบาลไม่มีความพร้อม ก็จะเป็นภาระของประชาชน

 

นายกรณ์ กล่าวว่า ตนเห็นบทเรียนมาแล้วการที่รัฐบาลออก พ.ร.ก.กู้เงิน3.5 แสนล้านบาท จึงไม่สามารถให้ความมั่นใจได้ว่ารัฐบาลจะขับเคลื่อนไปได้ ส่วนผลกระทบทางการคลัง ต้องถามว่าจำเป็นหรือไม่ต้องกู้ทั้ง 2 ล้านล้าน เป็นเรื่องที่ไม่มีความจำเป็น ส่วนกรณีที่ประเทศไทยสามารถรับภาระได้หรือไม่นั้น รัฐบาลไม่ได้พูดว่าแหล่งรายได้จะมาจากที่ใด ซึ่งต้องรอดูกันต่อไป เพราะตัวภาษีมูลค้าเพิ่มแม้จะขยายตัวอยู่ก็ตาม เมื่อเป็นเช่นนั้นต้องพูดความจริงให้ประชาชนเข้าใจ ซึ่งเข้าใจว่าต้องมาจากภาษีของประชาชน รัฐบาลมีแนวคิดในการปรับภาษีหรือไม่   นอกจากนี้  หนี้สาธารณจะต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์อย่างที่รัฐบาลกล่าวอ้างจริงหรือไม่ การกู้เงินดังกล่าวไม่ได้มีผลทางเศรษฐกิจโดยรวม เพราะรัฐบาลระบุว่าจะกู้ในประเทศ เรื่องนี้จะเป็นการแย้งชิงระหว่างรัฐกับเอกชน วันนี้ประชาชนมีความสับสนกับแนวคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เช่น การคืนเงินต้น 50 ปี ซึ่งดอกเบี้ยต้องเพิ่มขึ้นอย่างมาก ใน 50 ปี ดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นด้วย ทุก 1 เปอร์เซ็นต์ของดอกเบี้ย สุดท้ายเราไม่สารมารถรับภาระหนี้ได้หรือไม่ เช่นเมื่อมีการขาดทุนใครจะรับผิดชอบ ตราบใดที่ยังไม่มีคำตอบก็ไม่สามารถเห็นด้วยได้  หากรัฐบาลยังดื้อโดยใช้เสียงข้างมาก คิดว่ารัฐบาลไม่สารมารถอ้างเสียงข้างมากได้ เพราะเคยประกาศไว้ว่าต้องการล้างหนี้ให้ประชาชน แต่ที่เห็นอย่างเป็นการใช้หนี้

 

นายกรณ์ กล่าวว่า ขอท้ารัฐบาล 7 ข้อประกอบด้วย 1.หากมีความจริงใจขอให้ทำตามที่ผู้นำฝ่ายค้านขอไว้ โดยเอาเอกสารประกอบ พ.ร.บ. มาเป็นบัญชีแนบท้าย 2. หากมีโครงการใดก็แล้วแต่ที่หากล้าช้า ขอให้หมดสัญญาจาก พ.ร.บ. ฉบับนี้ไปเลย 3. โครงการใดที่จะยกเลิก ต้องไม่โอนเงินเพื่อกู้เด็จขาด 4. ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต และต้องมีการทำอย่างเปิดเผย 5. ต้องการเห็นบทบาทภาคีการต่อต้านคอรัปชั่น โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาตรวจสอบ หากมีกรณีใดที่พบว่าไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ขอให้โครงการนั้นหมดสิทธิ์ไปเลย 6.ขอให้รัฐมนตรีตรีที่เกี่ยวข้องดูแลการขาดดุลทางการทางงบประมาณ 7.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนว่าการกระทรวงการคลังต้องดู GDP อย่างที่กล่าวอ้างไว้

 

"เหลิม"โต้ กู้แบบเดียวกับรบ.ก่อนแต่มีโครงการชัดเจน 

 

 

จากนั้น  ในเวลา 19.00 น.   ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ได้ลุกขึ้นตอบโต้นายกรณ์  ว่า ตนขออนุญาตชี้แจงแทนนายกฯ    เพราะตนปล่อยให้ทำผิดข้อบังคับตลอด  ในสภาแห่งนี้ไม่มีการท้ากันหรอกว่าจะผิดหรือถูก  แล้วยังไปกบอกให้ใส่เงื่อนไข รับคำท้าหรือไม่รับคำถ้า ท่านต้องไปเล่นการเมืองนอกประเทศ  ท่านจะไม่รับหรือไม่รับเป็นสิทธิ ที่ท่านอภิปรายแบบผิดๆมาเยอะ อดีตที่ผ่านมาไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ทำงบประมาณ อวดรู้  สุ่มฉลาดมาตลอด คนทำงบประมาณรายจ่ายแผ่นดินคือสำนักงบประมาณ

 

ร.ต.อ.เฉลิม การที่นายกรณ์ ไม่เห็นด้วยกับการกู้นอกระบบตนไม่คัดค้าน แต่สาเหตุที่รัฐบาลไม่จัดการกู้ในระบบเนื่องจากงบประมาณไม่มีเงิน เพราะงบลงทุนน้อย แต่ภาระใช้จ่ายมาก เราจะลงทุน 2 ล้านล้านบาท


" ถ้ารอลงทุนแบบพวกท่าน ไม่สามารถลงทุน ท่านบอกว่าพ.ร.บ.ขัดรัฐธรรมนูญ ผมยืนยันว่าไม่ขัด มีการหารือสำนักงานกฤษฎีกาแล้ว  ดังจะเห็นได้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 ที่มีงบลงทุนเพียง 18.7 % คิดเป็นประมาณ 4 แสนล้านบาท โดยส่วนหนึ่งในนั้นจะต้องนำมาเป็นงบประมาณใช้หนี้ 40,000 ล้านบาท เพื่อให้งบลงทุนการพัฒนาประเทศตามระบบงบประมาณปกติมีน้อยเกินไปและขาดความต่อเนื่อง"

 

ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวต่อว่า การเสนอพ.ร.บ.ดังกล่าว ไม่ได้เป็นการปิดระบบการตรวจสอบทุจริต เพราะก่อนการเสนอกฎหมายเข้าสภาฯ ได้มีการปรึกษากับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการวางยุทธศาสตร์ และการวางโครงการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน เพราะรัฐบาลตั้งเป้าว่าจะเป็นผู้นำในอาเซียน ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเท่านั้น

 

 

 

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ในอดีตรัฐบาลที่ผ่านมาก็มีการกู้เงินผ่านพ.ร.บ.แบบเดียวกัน และคณะกรรมการกฤษฎีกาในขณะนั้น โดยมีนายกรณ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ส่งเรื่องก็มีความเห็นมาว่าสามารถเสนอกฎหมายพ.ร.บ.กู้เงินได้ และรัฐบาลชุดนี้ก็ทำในลักษณะเดียวกัน และคณะกรรมการกฤษฎีกาก็มีความเห็นลงมาแล้ว จึงไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลคิดเอาเอง และที่สำคัญ การกู้เงินของรัฐบาลมีโครงการรองรับว่าจะทำอะไรบ้าง แตกต่างกับรัฐบาลในอดีตที่ได้กู้เงินจากต่างประเทศมาลงทุนโดยไม่มีโครงการมารองรับ จนสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติและถูกคณะกรรมการป้องกันปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ปปช) ตรวจสอบจนเหมือนกับการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ  ส่วนที่รัฐบาลระบุไว่เมื่อตอนหาเสียงว่าจะไม่สร้างหนี้นั้นหมายถึงจะไม่สร้างหนี้จากการทุจริต แต่หนี้จำนวนดังกล่าวที่รัฐบาลจะดำเนินการนั้นเป็นการสร้างหนี้เพื่อการลงทุน 

 

 

ลั่นนโยบายล้างหนี้ พท. หาเงินขยายลงทุน ศก.ดีก็หาย


“แนวทางในการล้างหนี้ของพรรคเพื่อไทยคือ การหาเงินเพื่อไปขยายการลงทุน ซึ่งเมื่อเศรษฐกิจเติบโตขื้นหนี้ก็จะหายไปเอง ผมกล้าพูดว่ากฎหมายกู้เงินของรัฐบาลนั้นถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ระบุโครงการอย่างละเอียดและสามารถการันตีความโปร่งใสได้มากที่สุด” ร.ต.อ.เฉลิมกล่าว

 

 

 

"มาร์ค"โต้กู้2ล้านล้านเทียบ"ไทยเข้มแข็ง-มิยาซาว่า"ไม่ได้

 

ในเวลา 20.45 น. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้านฯใช้สิทธิพาดพิงชี้แจง ว่า เมื่อมีการพูดถึงกู้เงินพิเศษ แล้วเทียบกับการกู้เงินพิเศษอีกกรณีหนึ่งคนละสถานการณ์คงไม่ได้ เพราะการกู้เงินครั้งใหญ่สมัยรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เอาไปทำหนี้กองทุนฟื้นฟู จะเทียบกับไทยเข้มแข็งและมิยาซาว่าไม่ได้ ถามว่าการกู้เงินไทยเข้มแข็งเพราะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก ทั่วโลกวิตกเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย วัตถุประสงค์กู้เงินตอนนั้นต้องกระตึ้นเศรษฐกิจให้พ้นจากภาวะ ทำไมใช้งบฯปกติไม่ได้ เพราะการขาดดุลชนเพดานหนี้้ เหตุผลต่างจากสถานการณ์วันนี้โดยสิ้นเชิง ตนกล้าพูดว่า ขณะนั้นหลายประเทศ แบ่งเป็นสองกลุ่มใช้แนวคิดต่างกัน เงินไทยเข้มแข็งใช้แล้วไม่ใช่จะหมดไป การกู้เงินครั้งนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ไม่เพียงทำให้เศรษฐกิจฟื้น แต่ทำให้หนี้สาธารณะลดลง และกรณีเราต้องออกพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อกระต้นเศรษฐกิจ 8 แสนล้านบาท ทำให้อีก 4แสนล้านบาทไม่ใช่ จึงเข้าสู่งบประมาณปกติ เพื่อรักษาวินัยตรวจสอบได้ เหมือนที่พวกตนเคยเรียกร้องรัฐบาลขณะนี้ เรื่องไทยเข้มแข็งนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง และร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกฯ พูดทำให้ถูกเข้าใจผิด

 

 

กรีด "เหลิม"ใช้ทฤษฎีกู้ล้างหนี้คนเมาดื่มมากแล้วถอน"ผมถูกพาดพิงเกิดจากการสับสน รองนายกฯ ว่าเราใช้เงินงบฯ2ล้านล้านบาทได้หรือไม่ ผมพูดเมื่อเช้าตอนนายกิตติรัตน์ชี้แจงพ.ร.ก.โอนหนี้1.14 ล้านล้านบาทของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯให้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยท่านชี้แจงต่อศาลว่า เพื่อขยายกรอบขาดดุลงบประมาณ แต่วันนี้เมื่อขยายเพดานหรือสร้างช่องว่างให้ใช้เงินได้ ท่านกลับไม่ใช้งบประมาณ แต่ใช้กู้พิเศษ 2ล้านล้านบาท ที่ร.ต.อ.เฉลิมพูดยิ่งสับสนบอกว่างบฯลงทุนไม่พอ แต่กำหนดในงบประมาณได้ เพราะเพดานหนี้ยังเหลืออยู่ จึงยืนยันความจำเป็นกู้เงิน 2ล้านล้านบาท รองนายกฯเฉลิมห่วงว่าจะไม่มีการใช้ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างฯ กฎหมายนี้บอกว่าเวลาอนุมัติ รองนายกฯบอกให้ใช้พัสดุปี2535 ผมพูดเมื่อเช้า ครม.ชุดนี้เคยกำหนดเงินกู้ 3.5แสนล้านบาทไม่ต้องใช้ระเบียบวิธีพัสดุ  แต่รองนายกฯว่าต่อว่าพรรคประชาธิปัตย์เรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานทำให้เกิดประชานิยม แต่พวกผมบอกว่าถ้าไม่เอาเข้างบประมาณ แต่เรากล้าหาญพอให้ดูแลวินัยการเงินการคลังของประเทศ ถ้าอยู่ในระบบงบประมาณ โครงการเหล่านี้หลายเรื่องไม่ได้เห็นต่างเริ่มจริงๆสมัยพวกผม และบางเรื่องคืบหน้าแต่ท่านตัดสินใจเปลี่ยนวิธีการเช่น รถไฟความเร็วสูง ที่หาเสียงล้างหนี้นั้น กรณีร.ต.อ.เฉลิมพูดมาทฤษฎีใหม่โดยจะกู้เพื่อไปล้างหนี้ ไม่เป็นไร แต่กรุณาอย่าใช้ทฤษฎีคนเมาดื่มมากแล้วไปถอน" นายอภิสิทธิ์ กล่าว

 

 "มาร์ค"-"โต้ง-วราเทพ"โต้นัวปมเอกสาร200หน้าแปรญัตติ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอภิสิทธิ์ ยังคงยืนยันเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพ.ร.บ.กู้เงิน 2ล้านล้านบาท จำนวน 200กว่าหน้าไม่สามารถแปรญัตติได้เพราะไม่ได้เป็นกฎหมาย แต่จะแปรญัตติได้เฉพาะในบัญชีแนบท้ายเพียง 2หน้าเท่านั้น ทำให้นายกิตติรัตน์ ชี้แจงว่า การดำเนินการเสนอเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นความชัดเจนดีกว่ากฎหมายกู้เงินในอดีต ถ้าอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงโครงการไว้จะทำให้ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงต้องมีเหตุผลอธิบายตามที่เสนอไว้ในกฎหมายด้วย นอกจากนี้ นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ยังลุกขึ้นยืนยัน ว่า เอกสาร 200 หน้าสามารถแปรญัตติโดยตัดลดบางโครงการในเอกสาร 200 หน้าได้ เมื่อนำออกไปแล้วจะทำให้ยอดเงินจะลดลงไป อีกทั้งยอดเงินกู้ 2ล้านล้านบาทไม่จำเป็นต้องกู้เต็มจำนวนแต่ไม่สามารถกู้เงินเกินจำนวน2ล้านล้านบาทได้

 

"พิเชษฐ"ขู่ถึงศาลรธน.ย้ำแปรญัตติบัญชีแนบท้าเงินกู้ขัดม.169 "วราเทพ"รับท้ายันแปรญัตติได้


ต่อมาเมื่อเวลา 21.30 น. นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.กระบี่ พรรคประชาธิปัตย์ ลุกขึ้นยืนยันกลางสภาว่า เรื่องนี้จะถึงศาลรัฐธรรมนูญและศาลอาญา โดยเฉพาะกรณีนายกิตติรัตน์และนายวราเทพยืนยันสามารถแปรญัตติปรับ-ลดวงเงินได้ ทั้งที่การแปรญัตติจะต้องเข้าสู่เป็นไปตามพ.ร.บ.งบประมาณ ตามมาตรา 169 แต่รัฐบาลใช้วิธีออกฎหมายเงินกู้แทนที่จะออกกฎหมายตามงบประมาณปกติ เรื่องนี้อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา169 จึงขอให้บันทึกรายงานการประชุมครั้งนี้ไว้เป็นหลักฐานในชั้นพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ทำให้นายวราเทพ ลุกขึ้นชี้แจงว่า การที่นายพิเชษฐพูดเช่นนี้ ทำให้เห็นว่าตนและนายกิตติรัตน์พยายามกระทำการขัดรัฐธรรมนูญ ซึ่งบันทึกในรายงานการประชุมได้อยู่แล้ว แต่ยืนยันว่าเอกสารแนบท้ายเป็นกฎหมายสามารถแปรญัตติได้ทุกตัวอักษรและเปลี่ยนแปลงตัวเลขได้ทั้งหมด

 

"น้องจุรินทร์"ป่วนสภาดึกโจมตีสไกป์สั่งผ่าน2ล้านล้าน "พท."ลุกประท้วงวุ่น


เวลา 23.18 น. การประชุมสภาเกิดความวุ่นวายขึ้นขณะที่นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุม เมื่อนายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายโจมตีการออกพ.ร.บ.ที่ให้คนนอกราชอาณาจักรสไกป์มาสั่งถ้าพ.ร.บ.นี้ ไม่ผ่าน จะตัดเงินเดือนส.ส. อีกทั้งคนนอกราชอาณาจักรเคยโกงแล้วออกพ.ร.บ.นี้จะโกงหรือไม่ ทำให้ จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย นายสุนัย จุลพงศธร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ต่างใช้สิทธิประท้วง และขอให้นายจุฤทธิ์ถอนคำพูด ทั้งนี้นายสมศักดิ์ พยายามตัดบทให้นายจุฤทธิ์อภิปรายในกรอบ โดยร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ในฐานะเลขานุการวิปรัฐบาลได้พยายามร้องขอให้ส.ส.พรรคเพื่อไทยให้หยุดประท้วงฝ่ายค้าน

 

"ส.ส.มัชฌิมา"โผล่อภิปรายซีก"เพื่อไทย"หนุน"ปู"


เวลา 01.08 น. วันที่ 29 มีนาคม นางนันทนา สงฆ์ประชา ส.ส.ชัยนาท พรรคภูมิใจไทย จากกลุ่มมัชฌิมา ลุกขึ้นอภิปรายในท่ามกลางในซีกส.ส.พรรคเพื่อไทย โดยจ.ส.ต.ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย เลื่อนป้ายชื่อพรรคเพื่อไทยมาไว้ที่นางนันทนาพร้อมยกนิ้วให้กำลังใจ ทั้งนี้ระหว่างที่นางนันทนาอภิปรายมีเสียงของส.ส.พรรคเพื่อไทยส่งเสียงชื่นชมเป็นระยะ โดยนางนันทนา สนับสนุนให้มีการสร้างรถไฟจากบางซื่อไปจนถึงปอยเปต เมื่อนางนันทนาอภิปรายจบทำให้ จ.ส.ต.ประสิทธิ์ จับมือแสดงความยินดี จากนั้นเวลา 01.17 น. นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งเลื่อนการประชุมและนัดเปิดประชุมพิจารณาร่างพ.ร.บ.เงินกู้ 2ล้านล้านบาทต่อในเวลา 09.30น. วันที่ 29 มีนาคม

 


 

ช้างศึกระส่ำ"ชัปปุยส์"เจ็บ เช็กฟิตย้ำฝังเสือเหลือง "กาเซ็ม"คำรามส่งเสือลงหลุมอีกรอบ
งานเข้า!! "ดีเจเก๋ ผกามาศ" โพสต์เเจ้งได้รับจดหมายระงับการจัดรายการจากผู้ใหญ่เเล้ว
เปิดรายชื่อ สนช. ไม่รับร่างฯ กม.มรดก
แนะลดค่าเงินบาท! "บอสใหญ่สหพัฒน์" ชี้ ปรับ4บาท ช่วยฟื้นเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ส่งออก
310 ส.ส.รอด! ปมดันกฏหมายนิรโทษกรรม ป.ป.ช.ให้เหตุ รัฐธรรมนูญ ถูกฉีกแล้ว
"บิ๊กตู่" ลั่น พวกป่วนประเทศช่วงปีใหม่ ถือเป็น"พวกไม่รักชาติ!"
"ตั้ง อาชีวะ"เผ่นกบดานฟิลิปปินส์ -วินธัย ลั่น ไม่ไล่ล่า ปัดจับเพื่อนเป็นตัวประกัน
ของขึ้น! บิ๊กเต่า จวก สื่อบ้า ถามคำถามปัญหาแรงงานจนจี้ใจดำ
บวรศักดิ์ ซัด! ซุปเปอร์ประธานาธิบดี ส่งสัญญาณคว่ำนายกฯทางตรง
′จารุพงศ์′จดทะเบียนจัดตั้ง′เสรีไทย′แล้ว ระบุเป็นองค์การที่ถูกต้องตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา
"ประยุทธ์" ปรี๊ดแตก! ชาวเน็ตทำมีมฉากรายการคืนความสุข บอก"ทุเรศทุกอัน" (ชมคลิป)
เผยคลิป เบื้องหลัง ข้าราชการซ้อมปรบมือ! ต้อนรับบิ๊กตู่ ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
มาแล้ว! "อมรา" ลั่น ไม่เห็นด้วยอัยการศึก ชู3นิ้วเป็นสิทธิ ชี้ไม่หมดไปและจะกลับมาอีก(ชมคลิป)
เผยภาพ เตรียมเคลื่อนศพ "สมพล เกยุราพันธุ์" กลับไทย คุณหญิงหน่อยและครอบครัวสุดเศร้า
เมื่อ ท่านผู้นำ จำชื่อ อี... อะไรสักอย่างไม่ได้ ใครรู้บ้างว่า อี อะไรหว่า ??? (ชมคลิป)