คอหวยแห่ดูเลข "ทะเบียนรถ-ฮ.นายก ปู" สัญจร ภาคตะวันออก

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10:49:29 น.

(ที่มา:ข่าวหน้า 1 มติชนรายวัน 31 มีนาคม 2556)′ยิ่งลักษณ์′พร้อมคณะลุยตรวจ 3 จว.ตะวันออก หนุน′โลจิสติกส์′สระแก้วเชื่อมกัมพูชา-เวียดนาม แนะให้ใช้ระบบคัดกรองผู้ผ่านแดนของสนามบินสุวรรณภูมิใช้กับด่านอรัญประเทศ สธ.ขอหนุนงบพัฒนา รพ.เจ้าพระยาอภัยฯ เป็นศูนย์กลางสุขภาพแห่งเอเชีย ก่อนชม รง.โตโยต้าที่แปดริ้ว

@ "ปู"และคณะลุยครม.สัญจร

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีกำหนดการเดินทางในการประชุม ครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2556 ที่ จ.ฉะเชิงเทรา และการตรวจเยี่ยมพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี และสระแก้ว ในวันที่ 30-31 มีนาคม โดยเมื่อเวลา เวลา 08.00 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์จากกองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) กรุงเทพฯ ไปยังค่ายสุรสิงหนาท (ร.12 พัน 3 รอ.) จ.สระแก้ว โดยมี นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายฐานิสร์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมคณะด้วย

@ ผู้ว่าฯสระแก้วบรรยายศก.พื้นที่

ต่อมา เวลา 09.00 น. นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงค่ายสุรสิงหนาท ขึ้นแท่นรับการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ แล้วรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์เศรษฐกิจชายแดนจังหวัดสระแก้ว จากนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บริหารภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และข้าราชการเข้าร่วมรับฟัง

นายภัครธรณ์ กล่าวสรุปสถานการณ์เศรษฐกิจชายแดนจังหวัดสระแก้ว ว่า ในปี 2553 จ.สระแก้ว มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 37,989 ล้านบาท อัตราการขยายตัวเท่ากับร้อยละ 4.06 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 69,091 บาท คิดเป็นลำดับที่ 8 ของภาคตะวันออก และเป็นลำดับที่ 51 ของประเทศ จ.สระแก้ว ยังมีโครงสร้างเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับภาคการเกษตร โดยในปี 2553 มีมูลค่าเท่ากับ 10,601 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 (9,557 ล้านบาท) จำนวน 1,044 ล้านบาท สาขาการผลิตที่สำคัญคือ สาขาการเกษตรกรรมสาขาอุตสาหกรรม และการขายส่ง ขายปลีก ตามลำดับ มีพื้นที่การเกษตร 2,340,093 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 52 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวนาปี มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน และปาล์มน้ำมัน

@ หนุนปลูกพืชพลังงานป้อนรง.

"ทำให้สระแก้วมีโอกาสในการแปรรูปอาหารสัตว์ และพลังงานทดแทนมากกว่าจังหวัดอื่นๆ มีการปลูกมันสำปะหลัง มากเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ แต่ปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนและอาหารสัตว์ ที่มีจำนวน 76 โรงงาน จังหวัดจึงเน้นนโยบายเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังและอ้อยให้เพียงพอต่อความต้องการ" นายภัครธรณ์กล่าว

@ ต่อเชื่อมโลจิสติกส์ภาคกลาง

นายภัครธรณ์กล่าวว่า สระแก้วมีทำเลที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์เหมาะสมเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้า การขนส่งเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆ และประเทศในแถบอินโดจีน จึงกำหนดจุดยืนทางการพัฒนาเป็นเมืองการค้าชายแดนและศูนย์กลางโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกับจุดยืนทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางที่จะก้าวสู่การเป็นประตูสู่การค้าโลก มีมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชามากสูงสุดใน 7 จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับกัมพูชา โดยในปี 2555 มีมูลค่าการค้าชายแดน รวมทั้งสิ้น 52,511.62 ล้านบาท แบ่งเป็นการส่งออก 45,859.46 ล้านบาท และนำเข้า 6,652.16 ล้านบาท ได้ดุลการค้า 39,207.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 13,329.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.02 สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ อะไหล่รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์สำหรับรถจักรยานยนต์ อาหารสัตว์ สุกรมีชีวิต และปูนซีเมนต์ สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ มันสำปะหลัง เศษเหล็ก ไอโซแทงค์ เศษอะลูมิเนียม และเศษทองแดงพื้นที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา

@ "ปู"ส่งกบอ.จัดโซนนิ่งแหล่งน้ำ

ต่อมา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้กล่าวมอบนโยบาย ว่า ยุทธศาสตร์จังหวัดถือว่าชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องของโลจิสติกส์ เป็นโจทย์ของรัฐบาลที่อยากเห็นแต่ละจังหวัดจัดทำยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเพื่อให้แผนการพัฒนาสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์ประเทศ ส่วนปัญหาแหล่งน้ำนั้นจะให้ทางคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ หรือ กบอ.เข้ามาดูแล เสนอให้จัดโซนนิ่งแหล่งน้ำเพื่อจัดทำการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกพืชพลังงาน จะให้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประสานงานไปยังกระทรวงพลังงานเพื่อศึกษาหาแนวทางร่วมกัน เพื่อเป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทนใช้ในจังหวัดและพัฒนาไปสู่การส่งออกต่อไป

@ พอใจยุทธศาสตร์สระแก้ว

"รัฐบาลต้องการให้แต่ละจังหวัดกำหนดยุทธศาสตร์ของตัวเองให้ชัดเจน ขอชื่นชม จ.สระแก้ว สามารถกำหนดยุทธศาสตร์ค่อนข้างชัดเจน ประสานกับกระทรวงพลังงานพัฒนาให้สระแก้วเป็นจังหวัดพลังงานสะอาด ขอให้ดูแบบครบวงจรเพื่อเป็นจังหวัดต้นแบบและต่อยอดในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่วนเรื่องโลจิสติกส์

จะมีการพัฒนาให้เชื่อมต่อกับทั้งกัมพูชาและเวียดนาม มีการพัฒนาสินค้าแบรนด์ต่างๆ ของไทยเพื่อส่งจำหน่ายไปต่างประเทศ" น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าว

@ เข้าตรวจพื้นที่"ด่านคลองลึก"

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางไปยังด่านพรมแดนคลองลึก อ.อรัญประเทศ เพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมพบปะประชาชนทั้งชาวไทยและกัมพูชาที่มาให้การต้อนรับท่ามกลางอากาศร้อนจัด โดยนายกฯได้ลงนามในสมุดตรวจเยี่ยมก่อนเดินตรงจุดต่างๆ ของด่าน พร้อมตรวจดูเส้นทางรถไฟที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับกัมพูชา โดยหารือกับนายชัชชาติและเจ้าหน้าที่ให้เร่งประสานงานกับทางกัมพูชาให้เชื่อมโยงเส้นทางดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ระหว่างการเดินตรวจด่าน นายกฯได้เห็นการให้บริการจุดผ่านแดนที่ใช้เวลาตรวจสอบค่อนข้างนาน จึงสั่งการให้นำระบบการคัดกรองผู้ผ่านแดนของสนามบินสุวรรณภูมิมาใช้เพื่อลดความแออัดและป้องกันการรั่วไหลของเงินค่าธรรมเนียม จากนั้นนายกฯและคณะได้ขึ้นรถรางไปเยี่ยมชมการค้าชายแดนด่านพรมแดนคลองลึก (ตลาดโรงเกลือ) ท่ามกลางความสนใจของชาวไทยและกัมพูชา

@ คอหวยเล็งเลขทะเบียนรถ"ปู"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเฮลิคอปเตอร์ที่นายกรัฐมนตรีและคณะนั่งมาด้วยลงจอดในพื้นที่ จ.สระแก้ว ได้มีประชาชนที่มาเฝ้ารอรับต่างใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปเลขทะเบียนตรงตัวเครื่อง 2904 รวมทั้งรถยนต์ที่ใช้เดินทางใน จ.สระแก้ว เป็นรถโตโยต้า อัลพาร์ด เลขทะเบียน กข 555 สระแก้ว หลังก่อนหน้านี้มีนักเสี่ยงโชคต่างนำเลขทะเบียนรถยนต์ที่นายกรัฐมนตรีใช้ปฏิบัติภารกิจในสถานที่ต่างๆ ไปเสี่ยงโชคซื้อหวย และมีเลขตรงกับเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว ของกองสลากกินแบ่งรัฐบาลถึง 7 งวดด้วยกัน งวดล่าสุด ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 รางวัลที่ 1 ออก 565566 และเลขท้าย 2 ตัว ออก 66 ตรงกับรถตู้โฟล์คสวาเกน ทะเบียน นข 666 สุโขทัย ที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ใช้เดินทางไปประชุม ครม.สัญจร จ.อุตรดิตถ์

@ นายกฯเดินทางไปปราจีนบุรี

เวลา 11.30 น. นายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางต่อไปยัง จ.ปราจีนบุรี โดยเฮลิคอปเตอร์ถึงสนามบินมณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ เพื่อรับฟังแผนการดำเนินงานของจังหวัดปราจีนบุรี และการดำเนินงานด้านสาธารณสุขแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ก่อนเยี่ยมชม รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตั้งอยู่ อ.เมือง โดยมี นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ. นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ. และคณะผู้บริหาร รพ. ให้การต้อนรับ

@ ปราจีนฯของบพัฒนา130กว่าล.

น.ส.จิตรา พรหมชุติมา ผวจ.ปราจีนบุรี กล่าวสรุปรายงานเสนอโครงการต่อ ครม.สัญจรในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ของบประมาณจัดทำ 4 โครงการ เป็นเงินรวม 133.58 ล้านบาท อาทิ โครงการสวนสุขภาพของชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรีใน 7 อำเภอ งบประมาณ 50 ล้านบาท, โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม งบประมาณ 20 ล้านบาท, ปรับปรุงคันกั้นน้ำท่าแห งบประมาณ 18 ล้านบาท และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อภาคเกษตรกรรม งบประมาณ 25.56 ล้านบาท เป็นต้น

@ ขอเงินหนุนรพ.อภัยภูเบศร

ด้าน นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการ สธ. กล่าวต่อนายกรัฐมนตรีว่า รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้จัดทำโครงการอภัยภูเบศรเวชนคร ภายใต้โครงการแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์และสุขภาพวิถีไทย ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม ครม.สัญจรในครั้งนี้ เป็นการยกระดับการบริการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้ครบวงจรและมีมาตรฐานยิ่งขึ้น พร้อมพัฒนาสู่การเป็น "ศูนย์กลางสุขภาพแผนไทย" ในระดับอาเซียน เนื่องจาก รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร การบริการการแพทย์แผนไทย ศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ศูนย์เรียนรู้สปา ศูนย์เกษตรอินทรีย์ การศึกษาวิจัย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร โดยจะขอสนับสนุนงบประมาณกว่า 36 ล้านบาท และจะของบประมาณพัฒนากลุ่มจังหวัดจำเป็นเร่งด่วนในที่ประชุม ครม.สัญจร วันที่ 31 มีนาคมนี้ เป็นเงิน 15.8 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะขอสนับสนุนในระยะต่อไป ทั้งนี้ โครงการที่เสนอต่อ ครม. สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่จะพัฒนาประเทศไทยให้มีความเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพ ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางสุขภาพแห่งเอเชีย

@ นายกฯเยี่ยมโรงงานโตโยต้า

จากนั้น เวลา 15.00 น. นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางมาที่โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (เกตเวย์) อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีนายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา และนายเคียวอิจิ ทานาดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ให้การต้อนรับ

นายเริงศักดิ์กล่าวรายงานว่า จ.ฉะเชิงเทรา สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอันดับที่ 9 เราเป็นศูนย์กลางแห่งโลจิสติกส์ นอกจากนี้ยังมีสินค้าการเกษตร การท่องเที่ยว และด้านการค้าที่เป็นเลิศ เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดจึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล 100 ล้านบาท เป็นการพัฒนา 3 ส่วน คือ 1.ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ และชิ้นส่วนรถยนต์ 2.ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ 3.รักษาเสถียรภาพต้นทุนการผลิตไข่ไก่ นอกจากนี้ ทางจังหวัดยังได้เสนอโครงการนอกกรอบอีก 44 โครงการ มูลค่าประมาณ 24,000 ล้านบาท จะให้ทางเลขาฯสภาพัฒน์ไปพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุม ครม.ในวันที่ 31 มีนาคม

@ ผู้บริหารโตโยต้ายันไม่ย้ายฐาน

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง จะเน้นการสนับสนุนการผลิตบุคลากรจากสายอาชีวะเข้าสู่สายงานอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีขนาดใหญ่ในพื้นที่ พร้อมร่วมมือกับเอกชนสร้าง eco town หรือเมืองแห่งการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นายเคียวอิจิกล่าวว่า ยืนยันความพร้อมร่วมมือกับรัฐบาล และจะไม่ทิ้งฐานการผลิตหรือย้ายไปที่อื่น ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม เพราะที่นี่ให้ความสบายใจ เมื่อเกิดปัญหาก็ให้ความช่วยเหลืออย่างดีเสมอมา เหมือนบ้านอีกหลังของโตโยต้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฯได้เยี่ยมชมสายการผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ปัจจุบันโรงงานโตโยต้าเกตเวย์ผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งหมด 5 รุ่น มีกำลังการผลิตสูงสุด 228,000 คันต่อปี

จากนั้น นายกฯเข้าเยี่ยมชมโรงสีข้าวรัชมงคล เป็นโรงสีตามแนวพระราชดำริ มีวัตถุประสงค์รับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรโดยตรงมาทำการสีและจำหน่ายโดยไม่หวังผลกำไร โดยนายกฯร่วมปลูกข้าวแบบนาโยนในแปลงสาธิต "นาสวนรัชมงคล" ก่อนเดินทางไป จ.ฉะเชิงเทรา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการเดินทางเยี่ยมชมโรงงานโตโยต้า และโรงสีข้าวรัชมงคลนายกฯได้เปลี่ยนรถยนต์ มาเป็นโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฆภ 6594

@ กรอ.ภูมิภาคอนุมัติ4โครงการ

เวลา 16.00 น. ที่อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นประธานการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรอ.ภูมิภาค) ครั้งที่ 2/2556 โดยมี ครม. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสมาคมธนาคารไทยร่วมประชุม

ต่อมาเวลา 19.00 น. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการ 4 ด้าน จำนวน 14 เรื่อง ได้แก่ 1.ด้านการส่งเสริมการค้าและการลงทุน มีทั้งหมด 4 เรื่อง 2.ด้านการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ มีทั้งหมด 5 เรื่อง 3.ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มี 1 เรื่อง และ 4.ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ มีจำนวน 4 เรื่อง โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินงานต่อไป และจะนำเสนอให้ ครม.รับทราบต่อไป

@ ย้ายสะพานปลาพ้นกรุงเทพฯ

ทั้งนี้ การส่งเสริมการค้าและการลงทุนประกอบด้วย 1.สนับสนุนโครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านป่าไร่ จ.สระแก้ว 2.สนับสนุนโครงการ Eco Industrial Town จ.สมุทรปราการ และ จ.ปราจีนบุรี 3.เร่งรัดโครงการย้ายตลาดสะพานปลากรุงเทพฯ (ยานนาวา) ไปตั้งที่ปากน้ำสมุทรปราการ เพื่อลดความแออัดและมลภาวะในพื้นที่กรุงเทพฯ 4.สนับสนุนโครงการจัดตั้งสถาบันมะม่วงแห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ส.อ.ท. และสมาคมธนาคารไทย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการขอสนับสนุน โครงการ Eco Industrial Town เนื่องจากปัจจุบัน พื้นที่ จ.สมุทรปราการ มีโรงงานทั้งสิ้น 7,500 โรงงาน และ จ.ปราจีนบุรี มีทั้งสิ้น 791 โรงงาน มีแนวโน้มการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีการควบคุมหรือบริหารจัดการที่ดี คาดว่าจะก่อให้เกิดปัญหาต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรม และจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคและชุมชนบริเวณใกล้เคียง จึงควรมีการปรับกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม

@ เพิ่มโครงข่ายถนนใน"แปดริ้ว"

นายกิตติรัตน์กล่าวต่อว่า โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ มี 5 เรื่อง ประกอบด้วย 1.เร่งรัดโครงการพัฒนาโครงข่ายทางถนนเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี 2558 โดยการขยายช่องจราจร และขอการสนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทาง รวม 7 เส้นทาง ดังนี้ (1.) ทางหลวงหมายเลข 331 ระยะทาง 11 กม. (2.)โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลักหมายเลข 1 ระยะทางประมาณ 2.2 กม. (3.)โครงการก่อสร้างขยายทางรองหมายเลข 2 (4.)สนับสนุนโครงการก่อสร้างทางแยกพร้อมสัญญาณไฟจราจรเข้าเส้นทางรองหมายเลข 2 (สุสานมูลนิธิปทุมรังษี) (5.)โครงการก่อสร้างและขยายเส้นทางรองหมายเลข 3 (6.)โครงการก่อสร้างและขยายเส้นทางรองหมายเลข 4 และ (7.)โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 314 (บางปะกง?ฉะเชิงเทรา) และขยายเส้นทางจราจร โดยเพิ่มช่องทางจราจรจากเดิม 6 ช่องจราจรเป็น 8 ช่องทางจราจร และปรับปรุงสะพานข้ามคลองลาดขวางบนทางหลวงหมายเลข 314 กม.ที่ 12

@ ขยายเส้นทางหนองชะอม

2.เร่งรัดโครงการขยายเส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 319 "หนองชะอม จ.ปราจีนบุรี-พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา" จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร 3.สนับสนุนการศึกษาการแก้ไขปัญหาการจราจรสู่ จ.นครนายก และภาคตะวันออก 4.สนับสนุนโครงการศึกษาแนวทางการขยายเส้นทางไปยังด่านคลองลึก จ.สระแก้ว และ 5.สนับสนุนโครงการเชื่อมต่อรถไฟฟ้ามวลเบา (โมโนเรล) จากสถานีรถไฟฟ้าบางปู?แอร์พอร์ตลิงก์ สุวรรณภูมิ

@ แก้กัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน

นายกิตติรัตน์กล่าวว่า สำหรับโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จะมีการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน (ปากน้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) ส่วนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ มี 4 เรื่องประกอบด้วย 1.สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว "ขุนด่านแลนด์" (ถนน-สะพาน-ภูมิทัศน์) จ.นครนายก วงเงินงบประมาณ 9.4 หมื่นล้านบาท 2.เร่งรัดการพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำทับลาน จ.ปราจีนบุรี 3.ให้แยกช่องทางการผ่านด่านชายแดนของนักท่องเที่ยวออกจากด่านการค้า 4.พัฒนาเส้นทางช่องบะระแนะ หรือช่องตากิ่ว อยู่ติดชายแดนกัมพูชา

หน้า 1
หมอมงคล ณ สงขลาโพสต์ยอมรับ "ทำผิดมหันต์"ร่วมม็อบไล่ปู บอกปัจจุบันแย่ยิ่งกว่า
"หมออั้ม"จวก"เกลือ เป็นต่อ" เคยจิกแขวะ-เหน็บแนมอดีตนายกฯ วันนี้โดนเอง
แห่เซลฟี่ ‘เครื่องซักผ้า’ เหตุทหารเยี่ยมจ่านิว ถามที่บ้านมีเครื่องซักผ้าด้วยเหรอ?
′บิ๊กตู่′ย้อนถาม′สุเทพ′เอาเงินที่ไหนอุ้มราคายาง กก.ละ 60 บาท ลั่นไม่คุย
′ตู่-จตุพร′ปัดจูบปาก′ลุงกำนัน′ หลังโซเชียลฯเเชร์ภาพนั่งร่วมโต๊ะงานเเต่ง