"ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ" คดี 30 ล้าน - ดู เจตนา ด้วย

วันที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 10:01:07 น.

สัมภาษณ์พิเศษ โดย ปิยะ สารสุวรรณ

(ที่มา:มติชนรายวัน 4 เม.ย. 2556)

 

 

หมายเหตุ - นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้สัมภาษณ์พิเศษ "มติชน" ถึงการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมทั้งแนวทางการพิจารณาคดีที่สำคัญๆ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

หลังแถลงผลงานในรอบ 6 เดือน ประเมินปัญหาในการทำงานอย่างไรบ้าง

การแถลงผลงานในรอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมานั้น ความจริงแล้วเป็นการแถลงผลงานการดำเนินการของคดีตั้งแต่เริ่มเข้ารับตำแหน่งเมื่อปี 2549 ซึ่งพบว่ายังมีปัญหาอยู่ โดยเฉพาะคดีที่ยังค้างการพิจารณาอยู่มากถึงประมาณ 8,373 เรื่อง แยกออกเป็นคดีที่เข้ามาใหม่ หรือเรื่องที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการแสวงหาข้อเท็จจริง 6,862 เรื่อง ซึ่งพยายามเร่งพิจารณาให้เสร็จโดยเร็ว โดยตั้งกรอบ 6 เดือนต้องให้เสร็จหลังจากที่ได้รับเรื่องเข้ามา ขณะนี้กำลังจะมีสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัด ดังนั้น จึงพยายามส่งเรื่องเหล่านี้ไปที่ ป.ป.ช.จังหวัด โดยเฉพาะเรื่องที่รับมาจากพื้นที่

อีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ป.ป.ช.จะต้องดำเนินการคือเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไต่สวนที่มีจำนวน 1,511 เรื่อง ที่กรรมการ ป.ป.ช.จะต้องดำเนินการ แบ่งเป็นตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนโดยมีกรรมการ ป.ป.ช.เป็นประธานคณะอนุกรรมการ มี 646 เรื่อง และคณะอนุกรรมการที่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.ดำเนินการมี 801 เรื่อง และเรื่องที่สำคัญ เช่น ประธานวุฒิสภาส่งมา เรื่องการถอดถอน หรือเป็นเรื่องที่กล่าวหานักการเมืองที่ ป.ป.ช.จะต้องลงไต่สวนทั้งคณะ มี 54 เรื่อง เพราะฉะนั้น ป.ป.ช.ให้ความสำคัญกับเรื่องของการแสวงหาข้อเท็จจริงที่ยังค้างอยู่ 6,862 เรื่องอย่างมาก เพราะเรื่องที่เข้ามาที่ ป.ป.ช. มีประมาณเดือนละ 200 กว่าเรื่อง แต่เรื่องที่ออกไปมันน้อยกว่า เพราะต้องใช้เวลาไต่สวน

อีกเรื่องหนึ่งที่ให้ความสำคัญ คือ เรื่องที่จะขาดอายุความ ก็เป็นปัญหา ซึ่งส่วนมากจะเป็นคดีตั้งแต่สมัย "คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ" (ป.ป.ป.) เมื่อ 10 กว่าปีมาแล้ว โดยพยายามนำเรื่องที่จะขาดอายุความรีบขึ้นมาพิจารณาก่อน สำหรับคดี ป.ร.ส.นั้น ยืนยันว่ายังไม่ขาดอายุความ โดยจะขาดอายุความในปี 2557 ขั้นตอนดำเนินการเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้ว แต่อยู่ในขั้นตอนที่จะเข้ามาสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่

เรื่องคดีที่ค้างอยู่บริหารอย่างไร

เรื่องคดีที่อยู่ในขั้นตอนการแสวงหาข้อเท็จริงต้องพยายามทำให้เร็วที่สุด โดยให้ ป.ป.ช.จังหวัดไปดำเนินการ 2.พยายามส่งเรื่องไปที่ ป.ป.ท. หรือพนักงานไต่สวน ซึ่งไม่ได้อยู่ในอำนาจของ ป.ป.ช. ถ้าอยู่ในอำนาจของ ป.ป.ช.ก็จะรีบมาพิจารณาว่ามีมูลหรือไม่

คดีที่เป็นการทุจิตเชิงนโยบายหรือคดีที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญทางเทคนิคมากๆ ทำอย่างไร

ถ้าเป็นคดีใหญ่ๆ ต้องตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน หมายถึง ต้องมีเป็นกลุ่มคน ประธานคณะอนุกรรมการไต่สวนก็จะต้องเป็นกรรมการ ป.ป.ช. ส่วนอนุกรรมการก็จะเป็นบุคคลภายนอก เช่น อัยการ แบงก์ชาติ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องนำเข้ามาช่วย

คดีใหญ่ๆ ที่อยู่ในชั้นเจ้าหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่มีข้อบกพร่อง

เมื่อเจ้าหน้า ป.ป.ช.ที่พิจารณาเสร็จแล้ว จะเป็นคณะอนุกรรมการไต่สวน เพราะมีอำนาจเต็มที่ในการไต่สวน เรียกพยาน ที่จะทำสำนวน หากมีมูลต้องแจ้งข้อกล่าวหาผู้ที่ถูกกล่าวหา และเรียกมาชี้แจง ซึ่งจะต้องดำเนินการในขั้นตอนนี้อย่างเข้มงวด

ส่วนพนักงานไต่สวน จะเป็นกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่ง เป็นข้าราชการในระดับชำนาญการถึง 2 คน เนื่องจากมีคดีจำนวนมาก การจะตั้งคณะอนุกรรมการโดยมีกรรมการ ป.ป.ช.เป็นประธานไม่ได้ เพราะกรรมการมีอยู่แค่ 9 คน ดังนั้น จึงต้องให้พนักงานไต่สวนช่วย เมื่อไต่สวนเสร็จก่อนที่จะถึงกรรมการ ต้องส่งผ่านกรรมการ ป.ป.ช.ที่กำกับดูแลอยู่ เพื่อนำเข้าสู่คณะกรรมการพิจารณาต่อไปโดยใช้มติครึ่งหนึ่งของกรรมการถ้าถึงครึ่งหนึ่งก็ชี้มูลแต่ถ้าไม่ถึงคดีนั้นก็ตกไป แต่เมื่อคดีส่งไปที่อัยการสูงสุด อัยการสูงสุดอาจจะท้วงว่าสำนวนต่างๆ ยังมีข้อบกพร่องอยู่ จะส่งกลับมาให้แก้ประเด็นที่บกพร่อง และมีการตั้งคณะทำงานร่วมให้สมบูรณ์ เมื่อคณะทำงานร่วมทำสำนวนเพียงพอจะส่งให้อัยการฟ้อง แต่ถ้าคณะทำงานร่วมตกลงกันไม่ได้ อัยการก็ให้ตกไป และส่งคืนให้ ป.ป.ช. หาก ป.ป.ช.ไม่เห็นด้วยที่ตกไปก็สามารถยื่นฟ้องเองได้

ได้วิเคราะห์หรือไม่ว่าทำไมอัยการถึงตีสำนวนตก

มีหลายประการ ยกตัวอย่าง เรื่องพยานที่ ป.ป.ช.ยังสอบไม่หมด ซึ่งความจริงพยานมีเยอะมาก หรือเรื่องของข้อกฎหมายที่ชี้แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ก็ถือเป็นเรื่องดีที่จะเป็นการตรวจสอบกัน

คดีโครงการรับจำนำข้าวคืบหน้าอย่างไร

ขณะนี้อยู่ในขั้นคณะอนุกรรมการไต่สวน มีนายกล้านรงค์ จันทิก กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานคณะกรรมการอนุกรรมการ ยังอยู่ในชั้นแสดงหาข้อเท็จจริง ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหา ซึ่งผู้ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหามีเพียงนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อไต่สวนรัฐมนตรีแล้วมีใครที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกมาไต่สวนเพิ่มเติมได้ เช่น ข้าราชการ หรือเอกชน ซึ่งพยายามจะดำเนินการให้เร็วที่สุด ส่วนจะถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี หรือไม่ ต้องพิจารณาที่ข้อมูลว่าจะไปถึงหรือไม่ และต้องให้ความยุติธรรม ทั้งนี้ หากแจ้งข้อกล่าวหาแล้วจะต้องยุติการปฏิบัตหน้าที่ โดยเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

คดีแสดงทรัพย์สินฯนายกรัฐมนตรีกรณีให้กู้เงิน 30 ล้าน

เนื่องจากมีผู้ร้องเข้ามา ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไร แต่ยังไม่เข้าสู่กรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเจ้าหน้าที่จะสอบถามไปที่หน่วยงานต่างๆ และส่งต่อให้กรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาว่าจะชี้มูลความผิดหรือไม่ สมมุติว่าจะต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถูกกล่าวหาก็จะขอ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ยื่นข้อมูลมาแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะรับไว้พิจารณา เราให้ความยุติธรรมเต็มที่ว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไร ยื่นมาอย่างไร สามารถที่จะชี้แจงได้ เพราะว่าเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินส่วนใหญ่ เมื่อมีข้อสงสัยจะต้องให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง ซึ่งจะดูในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องเจตนาด้วย ว่าเป็นเรื่องที่เจตนาปกปิดข้อมูลหรือไม่

ที่มาที่ไปคดีเงินกู้ 30 ล้าน

ขณะนี้กำลังตรวจสอบในเรื่องดอกเบี้ย การกู้ และระบบบัญชีว่าเป็นอย่างไร เพราะนายกรัฐมนตรีให้กู้ไปกับบริษัท และจะดูว่าเป็นการให้กู้โดยใช้เงินสดหรือเช็ค โดยดูว่าการให้กู้เหตุใดทำไมไม่ปรากฏในบัญชี

ช่วงที่ให้กู้นายกรัฐมนตรีไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะนำมาพิจารณาด้วยหรือไม่

ต้องดูด้วยทั้งหมดว่าในช่วงดังกล่าวนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องยื่นหรือยัง ตอนเป็น ส.ส.ท่านก็ต้องยื่น พ้นจากตำแหน่งก็ต้องยื่น พ้นจากตำแหน่ง 1 ปีก็ต้องยื่น และเมื่อเข้ารับตำแหน่งนายกฯก็ต้องยื่น ทุกตำแหน่งต้องยื่นทั้งหมด แต่ยังไม่ทราบตอนที่ท่านให้กู้อยู่ในตำแหน่งอะไร

ข้อกล่าวหาที่ว่ากรรมการ ป.ป.ช.มาจากขบวนการตุลาการภิวัฒน์

แล้วแต่คนจะมอง ส่วนตัวแล้วต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพราะว่ามันเป็นกฎหมาย ซึ่งกฎหมายชัดเจนว่ามีหน้าที่อะไรบ้าง และไม่มีหน้าที่อะไร ชัดเจนที่บัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการชี้มูลความผิดที่ผ่านๆ มาหรือไม่

แล้วแต่คดีที่เข้ามา เมื่อก่อนนี้ ป.ป.ช.ได้รับคดีของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ หรือ คตส. มา เพราะว่าเรื่องที่ทำนั้นก็มาจาก คตส.ซึ่ง คตส.ชี้มูลไปแล้ว และเรารับมาทีหลัง ต้องดำเนินการไปตามนั้น แต่ก็มีคดีอื่นๆ อีกมาก เช่น คดีร่ำรวยผิดปกติของข้าราชการ โดนไปตั้งเยอะ หรือ คดีเรื่อง ป.ร.ส.ของรัฐบาลพรรค ปชป. ซึ่งเร่งดำเนินการ รวมถึงคดีที่เกี่ยวกับการสลายการชุมนุม ทั้งเสื้อเหลืองและเสื้อแดง ป.ป.ช.มีกฎหมายที่บังคับว่าหน้าที่ของเรา คือ 1.เรื่องร่ำรวยผิดปกติ 2.เรื่องกฎหมายฮั้ว 3.เรื่องที่เกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ดังนั้น เลยถูกมองว่าทำไมถึงเล่นงานเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพราะเป็นหน้าที่ของ ป.ป.ช.โดยตรงที่ ป.ป.ช.ต้องทำ

"หน้าที่หลักของ ป.ป.ช. มีหน้าที่ต้องทำให้ชัดเจน โปร่งใส ที่สำคัญเมื่อชี้มูลไปแล้วต้องขีดเส้นตายเลยว่าต้องอธิบายให้ทราบว่าที่ชี้เพราะอะไร ที่ไม่ชี้เพราะอะไร ซึ่งจะชี้แจงโดยตลอด ก็เข้าใจเพราะตอนนี้กระแสต่างๆ เริ่มเข้ามา ดังนั้น ป.ป.ช.จะต้องอยู่ตรงกลาง ต้องให้ความยุติธรรมอย่างเต็มที่ ต้องรอบคอบเพราะว่าเรื่องของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินเพียงศาลเดียว คือ ศาลฎีกาของผู้ดำรงดำแหน่งทางการเมือง เพราะฉะนั้นต้องทำข้อมูลให้ดี และต้องใช้กฎหมายด้วยความเที่ยงธรรม ไม่เลือกข้าง ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองตั้งแต่ยุคไหนๆ ถ้าผิดก็ว่าไป เพราะว่าถ้าเลือกข้าง ป.ป.ช.จะมีความผิดถึง 2 เท่า ถ้าเขาร้องว่า ป.ป.ช.ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ"

ข้อกล่าวหาใช้กฎหมาย 2 มาตรฐานระหว่างฝั่ง พ.ต.ท.ทักษิณ กับฝั่งที่อยู่ตรงข้าม

กฎหมายต้องใช้กับคนทั่วไปทั้งหมด แต่ที่พูดมาแล้วว่า ป.ป.ช.รับคดีมาจาก คตส. ซึ่งมีคดีที่มาจากรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม คดีของ คตส.ว่ามาอย่างหนึ่ง แต่ ป.ป.ช.บอกว่าไม่ผิดก็ไม่ผิด ตั้งหลายเรื่อง เช่น คดีซีทีเอ็กซ์ และเรื่องที่อยู่ใน ป.ป.ช.ที่มาจากรัฐบาล ปชป. ก็มีเยอะที่อยู่ในขั้นการไต่สวน


หมอมงคล ณ สงขลาโพสต์ยอมรับ "ทำผิดมหันต์"ร่วมม็อบไล่ปู บอกปัจจุบันแย่ยิ่งกว่า
"หมออั้ม"จวก"เกลือ เป็นต่อ" เคยจิกแขวะ-เหน็บแนมอดีตนายกฯ วันนี้โดนเอง
แห่เซลฟี่ ‘เครื่องซักผ้า’ เหตุทหารเยี่ยมจ่านิว ถามที่บ้านมีเครื่องซักผ้าด้วยเหรอ?
′บิ๊กตู่′ย้อนถาม′สุเทพ′เอาเงินที่ไหนอุ้มราคายาง กก.ละ 60 บาท ลั่นไม่คุย
′ตู่-จตุพร′ปัดจูบปาก′ลุงกำนัน′ หลังโซเชียลฯเเชร์ภาพนั่งร่วมโต๊ะงานเเต่ง